Direct naar de inhoud.

Veendam steunt kinderhartcentrum UMCG: ‘Sluiting heeft invloed op hele regio’

VEENDAM – De gemeenteraad van Veendam maakt zich zorgen over de voorgenomen sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie in het UMC Groningen. Via een raadsbrede motie wordt het College van B & W opgedragen om de zorgen en afkeuring over te brengen op minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en alle leden van de Tweede Kamer.

Het college wordt verder opgedragen om samen met andere noordelijke en oostelijke overheden er alles aan te doen om de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG te behouden.

‘Sluiting heeft invloed op hele regio’

Fractievoorzitter Christel Knot van Gemeentebelangen Veendam bracht de motie in namens de gehele raad. Ze maakte nogmaals duidelijk dat het sluiten van de afdeling kinderhartchirurgie grote invloed zal hebben op de hele regio.

‘Patiënten en hun ouders en verzorgers uit Noord- en Oost-Nederland met aangeboren hartafwijkingen zullen door een sluiting nabije zorg gaan verliezen. Dit zal ook negatieve gevolgen hebben voor andere complexe zorg die alleen in het UMCG plaatsvindt zoals long-, hartlong-, en levertransplantaties bij kinderen. Verder neemt aantal kinder-ic bedden in het UMCG hierdoor af, waardoor het onder een kritische massa dreigt te zakken. Hierdoor wordt de kinder-ic capaciteit kwetsbaar op piekmomenten’, zei Knot.

‘Wij ondersteunen dit van harte’

Het college sloot zich aan bij de motie van de raad. ‘Wij ondersteunen dit van harte en zullen dit ten uitvoer brengen’, aldus wethouder Grimbergen.

Datum 8 februari 2022 Jelmer Wijnstra

Wethouder Henk Jan Schmaal lijsttrekker van Gemeentebelangen Veendam

Lijsttrekker van Gemeentebelangen Henk Jan Schmaal | Foto: Gemeentebelangen Veendam

VEENDAM – Gemeentebelangen Veendam heeft tijdens haar ledenvergadering van 10 januari huidig wethouder Henk-Jan Schmaal benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Op nummer twee staat fractievoorzitter Christel Knot, gevolgd door Robert de Jonge op nummer drie. In totaal telt de lijst 30 kandidaten. 

We zijn trots op de behaalde resultaten, maar ook nog lang niet klaar’, aldus lijsttrekker en wethouder Schmaal. ‘We willen verder aan de slag met het  bouwen van woningen voor iedere beurs, het zorgen voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving, voldoende sport- en recreatieve voozieningen en zoveel mogelijk mensen laten participeren door werkgelegenheid en bedrijvigheid te stimuleren.’

Trevor Mooijman

Een opvallend gezicht op de lijst is de nummer tien; Trevor Mooijman. Hij was eerder fractievoorzitter van de lokale GroenLinks fractie. Echter na uitspraken van Mooijman over kernenergie kwam het tot een breuk met de steunfractie en de partij. In december van vorig jaar sloot hij zich aan bij GemeenteBelangen.

‘We zijn blij met zijn enthousiasme, ervaring en verfrissende kijk op het klimaatbeleid’, aldus fractievoorzitter Christel Knot. ‘Het geeft ook aan hoe breed en open onze fractie is, waar zonder vooringenomen standpunten, de discussie gevoerd kan worden. Dat is de kracht van een lokale partij’.

Trevor Mooijman | Eigen Foto

 

Datum 12 januari 2022 Hielke Bosch

Knot: Motie van Treurnis is geen motie van Treurnis

De extra raadsvergadering in Veendam

VEENDAM – Fractievoorzitter Christel Knot van Gemeente Belangen (GB) verweet tijdens een interview de voltallige oppositie dat de ingediende motie van treurnis geen motie van treurnis was. “Het staat niet in de motie vermeld, dus dan is het ook niet zo” aldus Knot afgelopen maandagavond in een reactie tegen RTV 1 verslaggever Roel Bouland.

Leer- en sportpark

Deze legde mevrouw Knot voor, dat het de wethouder was die contact zocht met de media over het huidige tekort (negen miljoen) bij het Leer- en sportpark. Dit was volgens Knot een normale gang van zaken, de wethouder beantwoorde de vragen van de pers hierover.

Knot vond het wel jammerlijk dat er fouten zijn gemaakt met het versturen van het persbericht naar de media. Door een fout van een medewerker van de afdeling communicatie, die inviel voor een medewerker die op vakantie was, is deze fout begaan. “Het spijt mij dat dit zo is gelopen en het had anders gekund” aldus mevrouw Knot.

TV

Het interview met mevrouw Knot, een verklaring van wethouder Henk Jan Schmaal en een reactie van Trevor Mooijman van GroenLinks over de ‘verwarrende’ ingediende motie van treurnis wordt woensdagavond (27 febr.) vanaf 19:00 uur uitgezonden op RTV1 televisie. De motie van treurnis werd overigens verworpen omdat de coalitiepartijen D66, GB, VVD en PvdA tegen stemden tijdens de extra raadsvergadering.

Radio

Een reactie van raadslid Pé Langen van partij VUK, waarom hij niet tijdens het spoeddebat een ‘motie van wantrouwen’ indiende tegen de wethouder en zijn beweegredenen om te wachten tot het inhoudelijke debat op maandag 25 maart, wordt woensdagavond (27 febr.) uitgezonden in het radioprogramma RTV1 Actueel vanaf 18:00 uur.

Datum 26 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Uitdagende opleiding in Chemische Industrie

Steffan de Hoop uit Musselkanaal leert voor procesoperator

MUSSELKANAAL – “Hoe gaan wij in de toekomst om met het tekort aan chemisch operators?” Deze vraag ontstond bij de start van de nieuwe vestiging van het bedrijf Avantium in Delfzijl. Het antwoord is om nieuwe manieren van werving in te zetten. Dit doen ze door samen met uitzendpartners en de arbeidsmarktregio een speciaal opleidingstraject te ontwikkelen voor werkzoekenden. Voor twaalf mensen betekent dit ze in januari 2019 gaan starten met een opleiding tot chemisch operator.

Het roer moest om
Steffan de Hoop uit Musselkanaal is één van de kandidaten: “Ik heb jarenlang in de elektronica detailhandel gewerkt. Eerst op de winkelvloer, daarna als filiaalmanager en tot op het laatste moment betrokken bij het sluiten van filialen in het land. Uiteindelijk volgde ook mijn ontslag. Ik besloot dat het roer om moest en te zoeken naar ander soort werk. Deze kans kwam op mijn pad en sprak mij aan. Het is technisch, de werktijden zijn gunstig voor mij en er zit toekomst in. Ook de aandacht voor duurzaamheid vind ik belangrijk.” Steffan meldde zich aan via kansrijkberoep.nl.

Chemie groeit
De komst van Avantium was de aanjager voor het opleidingstraject. Net zoals bij andere bedrijven in onze regio, is hun vraag naar technisch personeel groot. Daarom hebben de arbeidsmarktregio Werk in Zicht, MF uitzendbureau en Abiant besloten samen een opleidingstraject op te zetten. Zo proberen ze te voldoen aan de groeiende personele vraag in de sector. MF en Abiant verzorgen het opleidingstraject. “Het enige dat wij van een bedrijf vragen is een werkplek en begeleiding voor de duur van de opleiding”, aldus Christel Knot van MF Uitzendbureau. “De kandidaten doen tijdens de opleiding meteen waardevolle praktijkervaring op. Na afronding kunnen ze meteen aan de slag als operator. Van deze groep ook een deel bij Aviantium zelf. Natuurlijk kunnen ook andere bedrijven zich melden als zij gebruik willen maken van het potentieel uit dit opleidingstraject of zelf een specifiek opleidingstraject willen starten.”

1000-Banenplan helpt te versnellen
Het 1000-banenplan zorgt voor een snelle realisatie. Via het platform kansrijkberoep.nl zijn de geschikte kandidaten gevonden. Het 1000-banenplan vergoedt ook een deel van de kosten. Dat verlaagt de drempel voor zowel kandidaten en werkgevers.

Een baan voor het leven
Michel Dammer, adviseur van Werk in Zicht: ”We zijn uitgesproken blij met dit traject. Voor werkzoekenden is het een geweldige kans op een duurzame baan voor langere tijd. Operators blijven vaak lang verbonden aan hun werkgever. Leren omgaan met complexe installaties in de chemie vergt nou eenmaal tijd. Maar eenmaal aan de slag, heb je er een baan aan voor het leven.”

Over Werk in Zicht
Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. We werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. Samenwerken is onze passie én aanpak. Met werkgevers en opleidingsinstanties in onze regio. Het 1000-banenplan helpt ons deze ambitie te vervullen. Doel van dit plan is om duizend werkzoekenden in het aardbevingsgebied aan een baan te helpen. Inmiddels zijn er al 156 mensen duurzaam aan de slag via het 1000-banenplan.

Zie ook www.werkinzicht.nl.

Datum 21 december 2018 Bert Jan Brinkman

Gemeentebelangen Veendam presenteert kandidatenlijst

Fractievoorzitter Christel Knot – Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 12 januari heeft GB traditiegetrouw haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Met 27 kandidaten, 4 meer dan in 2014, is het een goed gevulde lijst met veel kennis, ervaring en enthousiasme. Tot lijsttrekker is huidige GB wethouder Henk Jan Schmaal gekozen.

De lijst is een mooie afspiegeling van de gemeente met bekende en minder bekende Veendammers, Wildervankers en inwoners uit Zuidwending, Ommelanderwijk en Borgercompagnie. “Onze kandidaten staan midden in de samenleving, zijn actief in verenigingen en betrokken bij het wel en wee in onze gemeente” aldus fractievoorzitter Christel Knot. “Bovendien hebben we met onze lijsttrekker iemand die heel veel ervaring heeft, nog relatief jong is en zeer gedreven is.”

In de afgelopen 16 jaar heeft GemeenteBelangen een belangrijke bijdrage geleverd aan het gemeentebestuur. Deze periode werd gekenmerkt door veel Rijksbezuinigingen. Het behouden van voorzieningen en het zoveel mogelijk voorkomen van bezuinigingen op sport, verenigingen en buurthuizen is een speerpunt van GB geweest de afgelopen periode. Veendam is goed door de bezuinigingen gekomen en staat er financieel relatief goed voor. Het geeft zelfs ruimte voor investeringen in de sport- en leercampus bij het stadion, de herverkaveling van het sportpark 1894, Borgerswold en binnenkort ook de aanpak van de pleinen in het centrum. Wethouder Schmaal zet zich daarnaast ook in voor het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid naar Veendam. Ook hier zijn vele positieve ontwikkelingen. GemeenteBelangen is er voor iedereen in Veendam.

Er gaat een hoop goed, maar er zijn ook zaken die aandacht verdienen. Het groenonderhoud is daar een voorbeeld van, dat moet beter. Met deze leuke en enthousiaste club mensen moet dat zeker ook de komende periode gaan lukken! Het is een eer om voor deze club voor de komende vier jaar de kar te gaan trekken.” aldus wethouder Schmaal.

De top 10 kandidaten van GemeenteBelangen zijn:

1: Henk Jan Schmaal (huidig wethouder)
2: Christel Knot (fractievoorzitter)
3: Job Westerhuis
4: Rudolf Feijen
5: Martine Zweerts de Jong
6: Nick van Woerkom
7: Bert Huizenga
8: Bert Kraan
9: Nico Zweerts de Jong
10: Menne Bos

(Als persbericht ingezonden)

Datum 14 januari 2018 Bert Jan Brinkman

SP Veendam hekelt gemeentebelangen

Harry Schoonewille (SP) aan het woord (F: RTV1/ B.J. Brinkman)

VEENDAM –  De SP Veendam zet de aanval in op de partij Gemeentebelangen. Met de verspreiding van meer dan 10.000 Veendam SPeciaal krantjes wordt deze éérste aanval frontaal ingezet op Gemeentebelangen. De strijd om de kiezer is losgebarsten.

Fractievoorzitter Harry Schoonewille liet zaterdag via het DvhN weten, na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, het liefst niet meer met Gemeentebelangen (GB) te willen samenwerken.

Schoonewille is het helemaal zat en zegt dat de Veendammer bestuurders zich enkel bezig lijken te houden met de eigen zaken. “Gemeentebelangen denkt alleen maar aan zichzelf en deelt de lakens uit, andere partijen kunnen geen tegengas bieden. De SP is de enige partij die de strijd aan kan. Wij kunnen het alternatief zijn”, aldus Schoonewille.

Christel Knot, fractievoorzitter Gemeentebelangen heeft de SP krant ook gelezen. Knot zegt in het DvhN dat het haar niets doet dat haar partij wordt weggezet als onbetrouwbaar en dat er door GB achterkamertjespolitiek zou worden bedreven. Volgens Knot wordt er door de SP over Veendam een beeld neergezet die niet klopt. “Onze gemeente staat er juist goed voor en het is hier beslist geen puinhoop”, aldus Knot.

Gemeentebelangen (grootste partij van Veendam) heeft zes raadszetels en zit sinds 2002 in het college. De SP kwam vier jaar geleden vanuit het niets met vier zetels in de gemeenteraad. In maart 2018 zijn er opnieuw raadsverkiezingen. De messen zijn inmiddels in Veendam geslepen want ook de PvdA (vier zetels) hoopt een stevige comeback te maken.

Datum 10 december 2017 Bert Jan Brinkman

Ans Grimbergen en Christel Knot over centrum Veendam

Raadhuisplein Veendam –
Foto: RTV1

VEENDAM –  Het Raadhuisplein en Veenlustplein krijgen een facelift. Onlangs heeft een meerderheid van de gemeenteraad hiermee ingestemd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo waren de oppositiepartijen niet blij met het voornemen van de coalitie om het geld van anderhalf miljoen euro enkel te besteden aan het Raadhuisplein en het Veenlustplein.

Buitenspel

“We waren onaangenaam verrast” zegt Ans Grimbergen (PvdA) door de ingediende motie van Gemeente Belangen, samen met de andere coalitiepartijen. “Wij werden hierdoor volledig buitenspel gezet. Wij hadden graag eerst discussie willen voeren hoe het geld te besteden. Er zijn ook nog andere plekken in het centrum die opgeknapt moeten worden”. Volgens Grimbergen is de verdeling nu niet eerlijk verlopen.

Begrotingsvergadering

Onzin zegt Christel Knot van Gemeente Belangen. De ophef snap ik niet. Ze hebben de kans gehad om bij de afgelopen begrotingsvergadering met voorstellen te komen. “Maar die hebben wij niet gezien van de oppositie”.

Schop

Gemeente Belangen en de overige coalitiepartijen willen de pleinen gaan opwaarderen met veel groen en waterpartijen. Het geld is daarna op volgens Knot. Voorjaar 2018 gaat de schop de grond in.

Een verslag:

Datum 16 november 2017 Bert Jan Brinkman

Inloopavond Gemeentebelangen Veendam

Foto: Peter Panneman

VEENDAM/WILDERVANK – Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht, organiseert GemeenteBelangen Veendam weer een reeks van inloopavonden. Hierbij worden alle wijken en buurten in Veendam bezocht om inwoners de gelegenheid te geven mee te praten over wat er speelt binnen hún leefomgeving. Deze informatie zal worden gebruikt voor het nieuwe verkiezingsprogramma van GB.

Het is belangrijk om direct te horen wat inwoners van Veendam belangrijk vinden. Wat gaat er goed? En wat kan er (nog) beter? Tijdens de inloopavonden kan iedereen laagdrempelig en informeel meepraten over tal van onderwerpen.
“We zien bijvoorbeeld op Facebook dat veel mensen een mening hebben, maar dat de drempel om een raads- of commissievergadering te bezoeken te hoog is” aldus fractievoorzitter Christel Knot. Tijdens de inloopavonden kan iedereen, onder het genot van een kopje koffie zijn of haar mening geven.
Ook zal er een presentatie gegeven worden over de stand van zaken van diverse actuele projecten binnen de gemeente Veendam. De eerste inloopavond wordt georganiseerd in Wildervank. Daar waar het voor GemeenteBelangen 36 jaar geleden allemaal begon. Iedereen is van harte welkom!

Inloopavond Wildervank donderdag 29 juni 2017
Locatie: Het Raadhuis (voorheen zalencentrum Boelens)
Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur

Peter Panneman

Datum 26 juni 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal