Direct naar de inhoud.

Interview D66, CU en PvdA Stadskanaal

Klaas Pals, Egbert Hofstra en Bert van Beek

STADSKANAAL – (uitzending gemist) – Vrijdagavond 9 februari kon je rechtstreeks luisteren naar de 3e aflevering uit de reeks ‘RTV1actueel – politiek’. Hierin gesprekken en interviews met gemeenteraadsleden uit Veendam en Stadskanaal in aanloop naar de gemeenteraadsvergadering. Dit keer sprak Bert Jan Brinkman met drie lijsttrekkers uit de gemeente Stadskanaal.

D66, CU, PvdA

Klaas Pals van D66 Stadskanaal, Bert van Beek van de ChristenUnie en Egbert Hofstra van de PvdA Stadskanaal namen plaats achter de microfoon voor een open dialoog over kwesties die spelen in de gemeente Stadskanaal zoals werkgelegenheid, de zonneparken, zorg en natuurlijk ook hun kijk op het centrumplan en de herindeling.

Vrijdag 16 februari praat Theo Mooijman met Veendammer raadsleden in aflevering 4.

Terugluisteren:

Datum 14 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Leerlingen Piet Prinsschool ontwerpen kerstkaart Christen Unie

Stieneke van der Graaf (l) en Yvon Stuursma
STADSKANAAL – Samen met leerlingen van drie andere basisscholen in de provincie Groningen, ontwierpen leerlingen van de Piet Prinsschool in Stadskanaal de kerstkaart van de provinciale ChristenUnie.

De leerlingen maakten dit jaar een ontwerp op schuimrubber die ze vervolgens afdrukten op papier.

De 11-jarige Yvon Stuursma maakte de mooiste tekening van haar school. Haar tekening van de kerststal staat samen met de winnende tekeningen van de andere scholen op de kerstkaart. Uit handen van fractievoorzitter en kandidaat-Kamerlid Stieneke van der Graaf ontving zij afgelopen woensdag een prijs.

“We waren dit jaar onder de indruk van de mooie en creatieve tekeningen. Ik weet zeker dat iedereen, die onze kaart ontvangt, ook onder de indruk is van de winnende tekeningen”, aldus Van der Graaf.

Met medewerking van drukkerij Scholma uit Bedum organiseerde de ChristenUnie dit jaar voor de tweede maal de kerstkaartenwedstrijd. De kaart is verzonden naar meer dan tweehonderd relaties in heel Nederland.

Datum 21 december 2016 Redactie

ChristenUnie blij met permanente busverbinding AZC Ter Apel

Archief foto: een bus van vervoerder qbuzz
Archief foto: een bus van vervoerder qbuzz

TER APEL – De ChristenUnie in de provincie Groningen is blij dat er een permanente busverbinding blijft rijden naar het AZC in Ter Apel. Daar heeft de partij zich enkele jaren voor ingezet.

Gisteren werd bekend dat er een permanente busverbinding blijft rijden naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Eerder werden al extra ritten ingezet om vluchtelingen vanuit Emmen naar het asielzoekerscentrum te brengen. Nu is besloten buslijn 73 tussen Groningen en Emmen voortaan langs het asielzoekerscentrum te laten rijden en dat het asielzoekerscentrum in maart 2016 een eigen bushalte krijgt.

Door aanpassing van de dienstregeling zou de busverbinding tussen Ter Apel en het asielzoekerscentrum in december verdwijnen. De ChristenUnie vond dat een goede busverbinding noodzakelijk was en pleitte voor een permanente verbinding. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Stieneke van der Graaf is dit een belangrijk besluit voor de vluchtelingen die naar Ter Apel reizen en daar verblijven. “Honderden vluchtelingen, jong en oud, reizen nu naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zonder deze busverbinding zouden zij ver moeten lopen vanaf de dichtstbijzijnde bushalte of naar de winkels in Ter Apel.”

Het besluit voor de busverbinding is een resultaat van een motie van de ChristenUnie in september die opriep voor een permanente bushalte met een regelmatige verbinding. Die motie werd door bijna alle partijen gesteund. Alleen VVD en PVV stemden tegen. “We zijn blij dat de provinciebesturen van Groningen en Drenthe dit besluit hebben genomen en dat er nu een goede busverbinding voor de toekomst komt,” aldus Van der Graaf.

Datum 3 december 2015 Redactie

Provincie gaat opvang vluchtelingen ondersteunen

Provincie GroningenGRONINGEN – De provincie Groningen gaat zich inzetten voor de bereikbaarheid van asielzoekerscentra en gaat organisaties ondersteunen die zinvolle activiteiten voor vluchtelingen aanbieden.

Vandaag spraken Provinciale Staten in een door de ChristenUnie aangevraagd debat over de opvang van vluchtelingen in de provincie Groningen. Volgens de ChristenUnie kan ook de provincie hulp bieden aan de mensen die gevlucht zijn en in onze provincie een veilige plek zoeken. Een grote meerderheid van de partijen in Provinciale Staten wil dat de provincie waar mogelijk ondersteuning biedt bij de opvang van de vluchtelingen.

De ChristenUnie riep het provinciebestuur op zich in te zetten voor goede busverbindingen naar bestaande en nieuwe asielzoekerscentra en kreeg daarvoor veel steun. Ook is besloten jaarlijks €100.000 beschikbaar te stellen voor organisaties die activiteiten voor vluchtelingen op het gebied van onderwijs, sport of cultuur aanbieden.

Stieneke van der Graaf, fractievoorzitter van de ChristenUniefractie, is blij met dit resultaat.
“De nood van mensen die dagelijks aankomen in Ter Apel is groot. Vandaag hebben we besproken wat de provincie kan betekenen voor deze mensen en ik ben blij dat we daar meteen concrete invulling aan gaan geven.”

Datum 23 september 2015 Redactie

ChristenUnie bedankt vrijwilligers voor inzet

Henk IJzer krijgt een bloementje  (CU)
Henk IJzer krijgt een bloementje (CU)

STADSKANAAL – De ChristenUnie zette in Stadskanaal een vrijwilliger in het zonnetje. Zo wil de partij aandacht vragen voor het onmisbare werk van duizenden vrijwilligers. Afgelopen maandag 9 maart overhandigden provinciaal ChristenUnielijsttrekker Stieneke van der Graaf en Okko Dijkstra, raadslid in de gemeente Stadskanaal, een bos bloemen aan Henk IJzer. IJzer zet zich in als vrijwilliger bij het Rode Kruis en de Voedselbank.

Stieneke van der Graaf : “Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze samenleving en zijn zo een inspiratie en voorbeeld voor ons allemaal. De inzet van dhr. IJzer is voor veel mensen erg belangrijk. Zo kunnen mensen uit zijn buurt altijd bij hem terecht voor hulp.”

De ChristenUnie in de provincie Groningen wil dat het werk van vrijwilligers ondersteund wordt. Dankzij de ChristenUnie kregen vrijwilligersorganisaties als de voedsel- en kledingbank en vluchtelingenwerk de afgelopen jaren €250.000,- subsidie van de provincie.

Onder het motto ICU (I see you – ik zie je staan) zet de ChristenUnie meer vrijwilligers in de provincie Groningen in het zonnetje. De afgelopen weken kon iedereen een vrijwilliger nomineren voor een bloemetje. Dat is veel gebeurd. Volgens de ChristenUnie is duidelijk dat heel veel mensen het werk van vrijwilligers waarderen.

CU statenfr in Stadskanaal

Datum 13 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Musselker op provinciale lijst ChristenUnie

Jenny van Beek-BroekhuizenMUSSELKANAAL – Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de samenstelling van Provinciale Staten en indirect voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Op plaats 19 van de kandidatenlijst van de ChristenUnie staat Jenny van Beek-Broekhuizen (52) uit Mussel. In het dagelijks leven is zij verpleegkundige bij Buurtzorg.

‘Ik vind het belangrijk dat ook in de politiek een christelijk geluid gehoord wordt,’ aldus Van Beek-Broekhuizen. ‘De christelijke waarden zijn nu belangrijk voor de politiek maar ook van grote waarde voor de nieuwe generatie. Geef daarom geloof een stem.’ De ChristenUnie heeft nu drie Statenleden in Provinciale Staten. Henk Staghouwer is gedeputeerde namens de ChristenUnie in het Groninger provinciebestuur.

[ bron:  CU – Stadskanaal ]

Datum 7 februari 2015 Bert Jan Brinkman

ChristenUnie wil ‘grensbalie’ voor werkgelegenheid in regio

over de grens en grensbordDEN HAAG – De ChristenUnie vindt dat de Rijksoverheid meer moet doen om grensregio’s te ondersteunen. Provincies en gemeenten aan de Duitse en Belgische grens lopen tegen veel belemmeringen aan. Vooral op het gebied van de arbeidsmarkt, onderwijs, ruimte voor ondernemers en infrastructuur hebben zij oplossingen vanuit de landelijke overheid nodig. Zo sluiten MBO-opleidingen nog onvoldoende aan op de Duitse arbeidsmarkt. Ook zijn in Duitsland veel stages, terwijl MBO-studenten in Nederland moeilijk aan een stage kunnen komen.

De ChristenUnie stelt een ‘grensbalie’ voor bij de Rijksoverheid. Dit moet een aanspreekpunt worden voor regionale en lokale bestuurders. Carola Schouten (Tweede Kamerlid ChristenUnie): “Op dit moment worden vanuit de regio’s de economische problemen wel aangekaart bij de Rijksoverheid, maar niet opgelost. Dat moet veel beter en sneller.

Carola Schouten: “De minister deelde gisteren complimenten uit voor het actieplan in Bergen op Zoom, naar aanleiding van de sluiting van Philip Morris. Maar het gaat hier om veel werkgelegenheid en belemmerende regels. Het kabinet zal actief met de regio’s mee moeten denken hoe deze plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.”

Datum 5 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Provincie maakt werk van aanpak jeugdwerkloosheid

christenunie_logoGRONINGEN – De provincie Groningen gaat zich inzetten voor het creëren van werkervaringsplekken voor jongeren. Alle partijen in Provinciale Staten hebben vandaag ingestemd met dit initiatief van de ChristenUnie.

De jeugdwerkloosheid in de provincie Groningen is hoog. Ruim 5000 jongeren in de provincie zijn werkloos. Eerder besloot het provinciebestuur daarom extra geld uit te trekken om jongeren aan het werk te helpen.

Op voorstel van de ChristenUnie wordt dat geld nu gebruikt om jongeren een werkervaringsplek te bieden waarbij jongeren worden begeleid en de werkgever wordt ondersteund. Hierbij wordt samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, jeugdzorginstellingen en werkgeversorganisaties aangesloten op projecten die in de provincie al succesvol zijn.

In de provincie Overijssel zijn goede ervaringen opgedaan met werkervaringsplekken in combinatie met begeleiding van de jongere en het ondersteunen van de werkgever. Deze werkwijze kan het voor bedrijven ook aantrekkelijker maken om een werkervaringsplek te bieden.

Volgens Stieneke van der Graaf, fractievoorzitter van de provinciale ChristenUnie, is het van groot belang dat er wat wordt gedaan aan de hoge jeugdwerkloosheid in Groningen. ‘Door te werken kunnen jongeren hun talenten gebruiken maar vanwege de hoge jeugdwerkloosheid krijgen veel jongeren daar nu de kans niet toe. Een werkervaringsplaats en begeleiding helpt hen bij een goede start van hun loopbaan. Wij hopen dat veel bedrijven in de provincie meewerken en werkervaringsplekken bieden aan deze jongeren.’

Datum 26 juni 2014 Bert Jan Brinkman

Zorg, jeugd en gezin belangrijke thema’s voor ChristenUnie Stadskanaal

fractievoorzitter-Ingrid-Sterenborg-522x391STADSKANAAL – Leden van ChristenUnie Stadskanaal stemmen in meerderheid voor extra nadruk op Zorg, Jeugd & Gezin en Christelijk Onderwijs in het verkiezingsprogramma. Dit bleek tijdens een goedbezochte interactieve ledenavond begin deze maand. Hiermee trapte de ChristenUnie tevens de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2014 af.

Leden van ChristenUnie Stadskanaal stemmen in meerderheid voor extra nadruk op Zorg, Jeugd & Gezin en Christelijk Onderwijs in het verkiezingsprogramma. Dit bleek tijdens een goedbezochte interactieve ledenavond op maandag 2 september jongstleden. Met deze avond trapte de ChristenUnie de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2014 af. Deelnemers konden tijdens de ledenavond op post-its onderwerpen schrijven waar zij belang aan hechten. Na het rubriceren van deze onderwerpen bleven 12 thema’s over. Hierop werd vervolgens gestemd. Herindelen behoorde volgens de achterban opvallend genoeg niet tot de speerpunten. “Met deze avond hebben we geprobeerd onze leden aan de voorkant te betrekken bij het schrijven van ons verkiezingsprogramma, en te horen wat zij belangrijk vinden”. Aldus fractievoorzitter Ingrid Sterenborg. “Nu gaan we hard aan de slag met die onderwerpen om in november een verkiezingsprogramma te kunnen presenteren”.

Overige zaken die tijdens de bijeenkomst veelvuldig naar voren kwamen waren het onderhoud van fietspaden, de zondagsrust en armoedebestrijding. Ook deze onderwerpen komen aan bod tijdens de campagne de komende maanden.

ChristenUnie Stadskanaal

Datum 24 september 2013 Bert Jan Brinkman

CDA en CU Stadskanaal voor behoud kleine scholen

Kleine scholen moeten open blijven
Kleine scholen moeten open blijven

STADSKANAAL – CDA en ChristenUnie in de gemeente Stadskanaal willen niet dat scholen met minder dan honderd leerlingen de deuren moeten sluiten. Gisterenavond legden beide partijen een motie voor aan de Kanaalster gemeenteraad om door middel van een brandbrief in actie te komen tegen dit advies dat de Onderwijsraad bij de regering heeft neergelegd. Volgt de regering genoemd advies op, dan worden in de gemeente Stadskanaal tien van de 25 basisscholen met sluiting bedreigd. ,,Dat is veel te veel voor onze gemeente’’, zegt CDA-raadslid Goziena Brongers. ,,De regering kijkt alleen maar naar de kille cijfers, wij vinden dat juist kwaliteit leidend moet zijn. Veel ouders zijn erg bezorgd en die zorg delen wij.’’

In de motie stellen Brongers en CU-raadslid Okko Dijkstra de raad voor een brandbrief naar het ministerie van Onderwijs te sturen. Brongers: ,,Wij roepen de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om geen voorstellen te doen die het voortbestaan van scholen met minder dan 100 leerlingen bedreigen.’’ CDA en CU stellen in de motie dat het behoud van scholen essentieel is voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. ,,Sluiting van scholen betekent verdere afname van het voorzieningenniveau in diverse wijken en dorpen, wat leidt tot verdere leegloop van die kernen’’, stelt Brongers. ,,Het is voor kinderen van groot belang om in hun eigen vertrouwde omgeving naar school te gaan. Wij vinden dat besluiten over het behoud van voorzieningen op lokaal niveau moeten worden genomen.’’

Datum 26 februari 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal