Direct naar de inhoud.

Piet Adema (CU) formateur in Borger-Odoorn

Piet Adema wordt de formateur in Borger-Odoorn F: ChristenUnie

BORGER-ODOORN – Oud-gedeputeerde en voormalig waarnemend burgemeester Piet Adema is beoogd formateur in de gemeente Borger-Odoorn. Op maandag 4 april heeft informateur Johan van Tiel zijn advies over de coalitievorming in Borger-Odoorn uitgebracht. Dat advies is om een coalitie van PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en ChristenUnie nader te verkennen. De formerende partijen hebben diezelfde avond Adema bereid gevonden om deze rol op zich te nemen.

Op woensdagmiddag 6 april heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de formerende partijen en de formateur, en zijn de contouren voor het proces en de planning besproken. De partijen zullen de raad voorstellen om Adema aan te wijzen als formateur en de opdracht voor het formatieproces te verstrekken. Dat zal gebeuren in een openbare raadsvergadering op maandagavond 11 april om 20.00 uur.

Lees ook: Gelekt adviesrapport Borger-Odoorn valt niet goed bij eventuele oppositie

Datum 7 april 2022 Rutger Breider

Wethouder Nederveen van Westerkwartier opnieuw informateur in Stadskanaal

Bert Nederveen | © Gemeente Westerkwartier

STADSKANAAL – Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) van Westerkwartier is door de ChristenUnie uit Stadskanaal gevraagd als informateur voor de coalitieonderhandelingen. Nederveen zal de komende tijd het coalitie proces in Stadskanaal moeten begeleiden om zo tot een nieuw college te komen. 

De in Kommerzijl woonachtige Nederveen is 12 jaar wethouder voor de ChristenUnie en was daarvoor twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter namens zijn partij.

Tweede keer informateur

Nederveen was tijdens de vorige coalitieonderhandelingen in Stadskanaal vier jaar geleden ook al informateur. ‘Dat deed hij zo goed dat we hem nu opnieuw gevraagd hebben’, aldus Jelmer van der Veen van ChristenUnie Stadskanaal. ‘Hij begeleid het proces op een enorm open manier met veel transparantie. Veel opener dan we in de jaren daarvoor gewend waren.’

Fractieoverleg

Het vormen van een nieuwe coalitie in Stadskanaal begint 4 april met een openbaar overleg met alle fracties. Tijdens die bijeenkomst krijgen de acht fracties die verkozen zijn in de raad van Stadskanaal de kans om een eigen visie op de verkiezingsuitslag te geven en speerpunten aan te dragen voor een nieuw bestuursakkoord.

 

Datum 23 maart 2022 Hielke Bosch

ChristenUnie Veendam maakt Kandidatenlijst bekend

Lijsttrekker Dirk Klamer | Foto: ChristenUnie

VEENDAM –  De ChristenUnie in Veendam heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. De lijst van de ChristenUnie Veendam bestaat uit zes kandidaten waarvan Dirk Klamer als lijsttrekker.

Kandidatenlijst

Klamer is twintig jaar actief binnen de ChristenUnie en is sinds 2015 raadslid bij de partij in Veendam. Hiernaast werkt hij als leraar op het Gomarus College in Groningen. Zijn zoon Thomas Klamer is lijstduwer.

Op de tweede plek van de lijst staat Ammy van Eerden. Eerden was onder andere raadslid in de gemeenten Winschoten en Smallingerland en heeft dus al ruime ervaring in de politiek. Op plek nummer drie staat Rolf Helder, ook hij heeft al ruim ervaring in de politiek. Zo was hij raadslid in Veendam en is hij momenteel lid van de raadscommissies Fysiek en Sociaal Domein namens de ChristenUnie.

De volledige kandidatenlijst van de ChristenUnie Veendam bestaat uit

  1. Dirk Klamer
  2. Ammy van Eerden – van der Molen
  3. Rolf Helder
  4. Bram Stoel
  5. Ronald Kleiweg
  6. Thomas Klamer
Datum 18 januari 2022 Larou de Jong

Johan Hamster volgt Henk Staghouwer op als gedeputeerde Groningen

Wethouder Johan Hamster | Foto: Jan Buwalda/Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Johan Hamster wordt door de Statenfractie van de ChristenUnie voorgedragen als nieuwe gedeputeerde van de provincie Groningen. De huidige wethouder van de gemeente Stadskanaal moet de opvolger worden van Henk Staghouwer, die maandag is beëdigd als minister van Landbouw.

Dat Hamster door de ChristenUnie naar voren wordt geschoven, lag in de lijn der verwachting. Hij gaf afgelopen najaar aan dat hij na drie periodes wethouderschap in Stadskanaal geen kandidaat-wethouder was voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart aanstaande en iets nieuws prefereerde.

Bij de Statenfractie was Hamster topkandidaat. De inwoner van Stadskanaal is blij met deze nieuwe kans, maar beseft zich goed dat het geen gemakkelijke klus wordt.

‘Het is spannend, maar op de goede manier’, zegt hij. ‘Ik vind het ontzettend eervol. Tegelijkertijd besef ik me dat de uitdaging groot is.’

‘Duw in de goede richting’

In het provinciebestuur moet Hamster aan de slag met de versterkingsoperatie in het bevingsgebied en de balans tussen natuur en landbouw.

‘Dat zijn hele stevige dossiers voor de regio. Ik heb er goed over nagedacht, maar ik denk en hoop dat ik iets kan bijdragen om het proces in de versterkingsoperatie iets ten goede te doen keren. Ik kan en wil ook niets beloven. In dit dossier is het juist op dat gebied te vaak misgegaan. Maar ik wil dit dossier een duw in de goede richting geven.’

Hamster begon in 2010 als wethouder op zijn 28ste als jongste wethouder ooit in Stadskanaal. Hij startte in een college met ervaren rotten als Jan Bessembinders (CDA) en Jan-Willem van de Kolk (PvdA), die beiden destijds aan hun vierde periode als wethouder begonnen. Hij kon veel opsteken van de politieke gehaaidheid van Van de Kolk en van dossiervreters als Bessembinders en burgemeester Baukje Galama (VVD).

Bestuurlijk boegbeeld

De afgelopen jaren groeide Hamster uit tot bestuurlijk boegbeeld van Stadskanaal. Rond de ziekmelding en het vertrek van Baukje Galama als burgemeester was Hamster loco-burgemeester. Hij kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 als nummer twee op de lijst veel voorkeursstemmen, wat de ChristenUnie de vijfde zetel bezorgde en de grootste partij van Stadskanaal maakte.

Vanaf 2018 sprong de bestuurder regelmatig op de bres over de slechte financiële positie van Stadskanaal, als gevolg van Rijksbezuinigingen op de jeugdzorg en de werkvoorzieningsschappen.

Hamster werd voor die inzet door het blad ‘Binnenlands bestuur’ genomineerd voor en na een stemronde uitgeroepen tot ‘Beste lokale Bestuurder’. Hij werd onder meer geprezen voor zijn inzet voor het noodlijdende werkvoorzieningsschap Wedeka.

Kantoor blijft even leeg

De geboren Knoalster voelde al enige tijd aan dat het goed is om af te zwaaien in Stadskanaal. ‘Het is voor mij goed dat ik een nieuwe uitdaging heb en het is voor Stadskanaal goed dat er iemand met frisse ideeën binnenkomt.’

Die frisse ideeën komen niet voor de verkiezingen in maart aanstaande. De raadsfractie van de ChristenUnie heeft besloten in de twee maanden tot aan de verkiezingen geen vervanger te leveren. Ingrid Sterenborg, sinds 2000 actief als gemeenteraadslid, moet na de verkiezingen de beoogd wethouder voor CU worden.

Dit is een artikel van RTV Noord. RTV1 en Noord werken de komende tijd nauw samen om meer lokaal nieuws te brengen. 

Datum 12 januari 2022 Redactie

Boeren voorzichtig positief over plannen nieuw kabinet: ‘Wel eerst zien en dan geloven’

 (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

REGIO – Boeren kijken met een dubbel gevoel naar het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en Christen Unie. Ze zijn blij dat de passage over het halveren van de veestapel er niet instaat en dat de partijen willen dat boeren eerlijk betaald worden vanuit onder andere supermarkten. Kritischer kijken ze echter naar het plan om in plaats van in 2035 nu al in 2030 55 procent stikstofreductie te realiseren. Ook vinden ze de investering van het nieuw te vormen kabinet in innovatie tekort schieten.  

Rutger van Lier van BoerenNL ziet na een eerste lezing dat het kabinet iedereen met mooie woorden tevreden probeert te krijgen. ‘Maar het geheel heeft ook veel Haagse ambtelijke naïviteit. Zoals we op het platteland vaak zeggen: veel Randstedelijk wensdenken. Dus we gaan de komende tijd kritisch en met gezond wantrouwen in de gaten houden of er geen negatieve verassingen uit de hoge hoed gaan komen.’

Niet meer slechtst betaalde in keten

Jan Reinier de Jong, akkerbouwer uit Odoorn is voorzichtig positief over de plannen van Rutte IV. ‘Het is eerst zien en dan geloven, maar ik vind het geweldig om te zien dat er in het akkoord staat dat boeren nu niet meer de slechtst betaalde moeten zijn in de keten.’ Het kabinet wil namelijk dat supermarkten boeren eerlijker gaan betalen. ‘Als je kijkt wat voor winst bijvoorbeeld Jumbo maakt valt het ook niet uit te leggen. Gelukkig ziet de overheid dat nu ook.’ De Jong heeft wel zijn vraagtekens of het haalbaar is, maar met de inzet is hij blij.

LTO Noord ziet een wisselend regeerakkoord, maar vooral over dingen die er niet instaan is ook opluchting. ‘We zijn blij dat halvering van de veestapel er niet meer in staat en ook dat het kabinet niet overgaat tot gedwongen uitkoop. We hadden echter gehoopt dat de partijen meer zouden investeren in innovatie,’ zo laat voorzitter Dirk Bruins weten.

Te weinig geld naar innovatie

Daarin investeert het nieuw te vormen kabinet nu 1 miljard. ‘Terwijl ze 1,7 miljard reserveren voor proceskosten. Dat is de verkeerde volgorde volgens ons en laat weinig ambitie zien.’ LTO Noord is wel blij dat er geen zonneparken meer worden gerealiseerd op vruchtbare landbouwgrond en dat de btw op het groente en fruit naar 0 procent gaat.

De VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen graag een transitie naar kringlooplandbouw op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende innovaties. Volgens De Jong zijn de boeren in het noorden hier al veel mee bezig. ‘Wij gebruiken ook al organische mest in plaats van kunstmest zoals het kabinet graag wil als je de plannen leest. Op dit moment kunnen we ook niet meer organische mest gebruiken omdat de wet dit niet toestaat.’

Stikstofreductie

In de plannen van het kabinet staat ook dat er een onderzoek komt naar de effecten van bestrijdingsmiddelen in de landbouw bij zowel boeren als omwonenden. De Jong is er blij mee maar heeft er wel zo zijn zorgen over. ‘Ik hoop dat het op een rechtvaardige en eerlijke manier gebeurd. Tot nog toe is het altijd gebaseerd op analyses en aannames.’

De Jong noemt daarbij bijvoorbeeld de stikstofuitstoot van vliegtuigen. ‘Dat had je afgelopen jaar heel goed kunnen meten. Het vliegverkeer lag vrijwel stil  dus had je kunnen meten wat nou precies de depositie is van het vliegverkeer is. Maar in Nederland baseren we het alleen maar op rekenmodellen.’ De Jong ziet het dan ook niet als realistisch dat de stikstof uitstoot in 2030 met 55 procent is verminderd.

Het plan was in eerste instantie om die 55 procent stikstofreductie in 2035 te realiseren. ‘Een onhaalbaar doel van 2035 vervroegen naar 2030 maakt het nog onhaalbaarder en dus waanzin,’ aldus Van Lier.

Lastige taak voor nieuwe minister

De Jong is benieuwd wie de minister wordt op landbouw. ‘Ik hoop op een VVD’er omdat die vaak iets meer aan de ondernemer denken. Ik benijd de minister echter niet. Met de huidige problematiek kun je het eigenlijk nooit goed doen.’

Bruins is het met de woorden van De Jong eens, maar ziet ook mogelijkheden voor de nieuwe minister. ‘Het is niet eenvoudig, maar door het plan over te nemen dat wij samen met onder andere VNO-NCW hebben opgesteld kun je de meeste boeren tevreden stellen. Het kan zorgen voor mooie resultaten op de langere termijn en je geeft de boeren ook een stukje perspectief.’

Datum 17 december 2021 Jelmer Wijnstra

Johan Hamster in het zonnetje gezet: ‘Een man met hart voor de regio’

Johan Hamster met zijn zoon, de eigenaren van La Dolce en Stieneke van der Graaf voor de nieuwe ijssalon van Stadskanaal. Foto: RTV1

STADSKANAAL – Wethouder van de gemeente Stadskanaal, Johan Hamster, dacht een werkbezoek te gaan doen aan de nieuwe ijssalon ‘La Dolce’, maar dat pakte net even anders uit. Eenmaal bij de salon aangekomen werd hij opgewacht door ChristenUnie kamerlid Stieneke van der Graaf.

Naast een cadeau pakketje kreeg hij ook mooie woorden van van der Graaf: ‘Johan is een bestuurder met hart voor de regio en haar inwoners.’ aldus het CU kamerlid. ‘Hij maakt zich ook zeker zorgen om de financiën van de gemeente. Die boodschap verdiend echt aandacht, daar wil ik me sterk voor maken in Den Haag.’

Strijd voor betere financiën

‘Deze zag ik echt niet aankomen’, vertelt een verraste wethouder Hamster. Hij is blij dat de landelijke ChristenUnie ook aandacht besteed aan zijn prijs als Beste Bestuurder. ‘Ik zie dit wederom als het in het zonnetje zetten van die harde strijd voor betere gemeente financiën.’

Maar Hamster is nog lang niet klaar met zijn strijd voor de regio: ‘We gaan net zo lang door tot minimaal 76 kamerleden hier aandacht aan besteden.’

Brandbrieven

Kamerlid Stieneke van der Graaf krijgt dan ook regelmatig bericht van Johan Hamster: ‘Ik krijg ongelofelijk veel appjes en brandbrieven van Johan en zijn collega’s. Het is ook enorm belangrijk dat hier meer aandacht voor komt in de landelijke politiek.’

Van der Graaf ziet Hamster dan ook niet alleen als regionaal politicus. ‘Hij vertolkt het geluid vanuit heel veel gemeenten in Nederland die zich zorgen maken. Daarmee hebben ze een belangrijke stem in wat de mensen hier nodig hebben.’

Datum 13 maart 2021 Hielke Bosch

Tegemoetkoming coronakosten MKB dankzij ChristenUnie

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt geld beschikbaar voor bedrijven die hebben geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de anderhalvemetereconomie. Begin mei stelde de Statenfractie van de ChristenUnie het provinciebestuur voor zo’n regeling in het leven te roepen.

Veel ondernemers hebben de laatste tijd geïnvesteerd om hun bedrijf aan te passen aan de richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld door het plaatsen van plexiglas schermen, het aanschaffen van beschermende kleding of het plaatsen van hekken en informatieborden. Bedrijven met minder dan vijftig werknemers kunnen van de provincie Groningen 50% van de gemaakte kosten terugkrijgen.

Rinze van der Born (Statenlid CU)

Volgens ChristenUnie-Statenlid Rinze van der Born is deze regeling hard nodig: “Ondernemers hebben onmogelijk rekening kunnen houden met het maken van dergelijke kosten en bij veel ondernemers is de post ‘onvoorzien’ reeds flink overschreden. Het midden- en kleinbedrijf is de kurk waar de Noordelijke economie op drijft. Elk steuntje in hun rug is welkom. We zijn daarom erg blij dat het provinciebestuur deze regeling opent.”

Ondernemers die van de regeling gebruik maken kunnen vanaf begin juli enkele honderden tot enkele duizenden euro’s subsidie krijgen. Op de website van de provincie Groningen zal gecommuniceerd worden hoe ondernemers een aanvraag kunnen doen. De ChristenUnie wil dat de subsidie eenvoudig kan worden aangevraagd. “Bonnetjes en een ondertekend formulier moeten voldoende zijn,” aldus Van der Born.

Datum 8 juni 2020 Bert Jan Brinkman

College Stadskanaal verkent coalitie-opties

STADSKANAAL – De drie partijen in het college van de gemeente Stadskanaal, Christenunie, CDA en de VVD verkennen coalitie-opties na het vertrek van de SP vorige week.

Minimale meerderheid

Na het vertrek hebben de drie overgebleven partijen besloten samen door te willen gaan. Echter hebben deze partijen samen maar een minimale meerderheid, 12 van de 23 zetels. De coalitie gaat daarom op zoek naar mogelijkheden om moeilijke vraagstukken in de gemeente een breder draagvlak te geven in het college.

Bert Nederveen

De gemeente Stadskanaal heeft Bert Nederveen aangesteld als verkenner om te kijken hoe de overgebleven coalitiepartijen na het vertrek van de SP verder kunnen. Nederveen is ook wethouder in de gemeente Westerkwartier en geen onbekende in de Knoalster gemeentepolitiek. In 2018 werd Nederveen ook al aangesteld als formateur.

De gemeente verwacht dat Nederveen twee weken nodig heeft voor zijn verkenning.

Datum 27 mei 2020 Hielke Bosch

Spoorlijn naar Emmen is veel te duur

De droomwens van velen in zuidoost Groningen en Drenthe – (F: B.J. Brinkman)

EMMEN – Gedeputeerde Henk Brink (VVD) van van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe heeft geërgerd gereageerd op de suggestie van de ChristenUnie dat hij een sta-in-de-weg is voor de aanleg van een spoorlijn tussen Stadskanaal en Emmen. Het zou gaan om het doortrekken van de lijn in het kader van een eventuele toekomstige Nedersakesenlijn.

Brink zegt in het DvhN de wens wel goed te snappen, maar weet aan de hand van cijfers dat het plan onrealistisch is. Hij weerlegt ook de kritiek van de CU (Stieneke van der Graaf) en zegt zich juist wel in te zetten voor de Nedersaksenlijn. Brink zegt de enige te zijn geweest die de spoorlijn heeft aangekaart aan de noordelijke spoortafel, waarin ook de gedeputeerden voor infrastructuur van Groningen en Overijssel zitting hadden. “Die heb ik toen hier niet over gehoord. Bovendien heb ik vorig jaar overleg gevoerd op het ministerie om de lijn op de agenda te krijgen. Het antwoord was duidelijk: de kans op geld van het Rijk bleek nul”, aldus de gedeputeerde vandaag in het Dagblad van het Noorden.

Om de spoorlijn door te kunnen trekken van Stadskanaal naar Emmen moet er 400 miljoen op tafel komen. Dat is niet op te brengen volgens Brink. “Jaarlijks heeft de provincie zo’n 10 miljoen euro te besteden aan infrastructuur. Simpel gesteld zou je dat bedrag dus in 40 jaar voor elkaar hebben”. Hiermee moet ook Fleur Gräper van Koolwijk (D66) rekening houden.

Brink ziet meer in een verdubbeling van de N34. Het begin is er al met de extra rijstroken tussen Gieten en de A28. Volgens de gedeputeerde ben je straks met de bus vanuit Emmen razendsnel in Groningen. Dat is een goed alternatief voor inwoners uit Zuidoost Drenthe die naar de stad willen.

Datum 19 maart 2019 Bert Jan Brinkman

CU: Spoorlijn doortrekken richting Enschede

STADSKANAAL – Het Groningse Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) bracht zaterdagochtend 16 maart een bezoek aan Stadskanaal om een lans te breken voor de Nedersaksenlijn: een uiteindelijke  treinverbinding tussen Groningen en Enschede.

“In Stadskanaal inmiddels veel enthousiaste reacties op de komst van de trein”, aldus van der Graaf. “Maar nu moeten we ons inzetten om deze lijn door te trekken”. De ChristenUnie in Overijssel, Groningen en Drenthe en in de Tweede Kamer zien allemaal het belang van deze spoorverbinding..

De drie provinciale fracties van de ChristenUnie bieden het Spoormanifest Noordoost Nederland aan. Daar staat in dat investeringen in het spoor nodig zijn voor de regionale economie, leefbaarheid en bereikbaarheid. Naast het lobbyen voor de Nedersaksenlijn voerde van der Graaf ook campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Dit deed het Tweede Kamerlid samen met enkele gemeenteraadsleden van de ChristenUnie Stadskanaal. “Stadskanaal is een prachtige plaats om te wonen. Door de komst van de trein zal hier de leefbaarheid alleen nog maar verder toenemen”.

Video impressie

Datum 17 maart 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal