Direct naar de inhoud.

Opnieuw recordopbrengst bij collecte van de Nierstichting in Wildervank

Een collectant gaat langs de deuren (foto: Nierstichting)

WILDERVANK – Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 19 tot en met 25 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting. Zo ook in Wildervank. Daar werd met een opbrengst van € 2789,70 opnieuw het record verbroken.

Alledaagse activiteiten zijn voor jonge nierpatiënten ontzettend zwaar. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: ‘Kinderen met een nierziekte hebben weinig energie, mogen niet eten wat ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs dialyseren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. Daarom zijn ze voor ons jonge helden. Voor hen willen we er zijn. Nu en later.

De Nierstichting is alle collectanten dan ook dankbaar voor hun vrijwillige inzet. In Wildervank gaat het om zo’n 50 collectanten, waarvan sommigen al vijftien jaar langs de huizen gaan.

 

Datum 11 oktober 2021 Arienne Dozeman

Keurige opbrengst Hartstichting

F: hartstichting.nl

STADSKANAAL – In de week van 7 tot 14 april gingen dit jaar in heel Nederland weer collectanten de straat op, om geld in te zamelen voor de Hartstichting.

De Hartstichting is helemaal afhankelijk van giften uit de samenleving en dus ook van mensen die wat tijd willen geven om dit geld in te zamelen. Het werk van de Hartstichting blijft enorm belangrijk als men bedenkt hoeveel mensen er zijn die te kampen hebben met hart- en vaatziekten. Er is al veel mogelijk om hart- en vaatziekten te behandelen,  maar er is nog een wereld te winnen en het is fijn als de bewoners van Stadskanaal daar een steentje aan willen bijdragen!

In Stadskanaal in de wijken Maarsstee, Maarsveld, Vogelwijk, Horsten, Hagen en Borgen is door meer dan dertig personen gecollecteerd. De totale opbrengst was 1.810,-

Datum 24 april 2018 Bert Jan Brinkman

Collecte Amnesty International

VEENDAM – Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt van 11 tot en met 17 maart voor de 16de keer een landelijke collecte. Lida Offenberg van Amnesty afdeling Veendam: “In de gemeente Veendam wordt deze collecte nu voor de 13e keer gehouden. Met de actie “Geef om Vrijheid” willen wij duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is”.

De organisatie zet zich in voor de vrijlating van gewetens gevangenen, eerlijke processen voor politieke gevangenen en afschaffing van marteling en de doodstraf. Amnesty vindt dat iedereen recht heeft op een veilig en menswaardig bestaan. Geïnteresseerden kunnen informatie vragen of zich aanmelden, bijvoorbeeld als collectant, bij de collectecoördinator; Greetje Hoeksema, telefoon 0598-613399.

Datum 28 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Collecteweek Amnesty International

STADSKANAAL – Yecenia Armenta uit Mexico zat vier jaar gevangen nadat ze, na vijftien uur lang gemarteld te zijn, een moord bekende die ze niet had begaan. Ze kwam vrij, mede nadat Amnesty International actie voor haar voerde.

‘Ik wil alle mensen die zich voor me hebben ingezet enorm bedanken. Dank dat jullie door bleven vechten. Blijf doorgaan met dit prachtige werk, het vechten voor anderen.’

Geef om vrijheid

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2017 voor de vijftiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Stadskanaal zullen van 5 tot en met 11 maart 2017 20 collectanten de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in de gemeente 1127,23 euro opgehaald. Vorig jaar gingen in heel Nederland 17.000 collectanten langs de deuren en werd €1,5 miljoen opgehaald voor het werk van Amnesty. Ook zal op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart van 10.00-16-00 uur bij AH en De Jumbo in het centrum worden gecollecteerd.

Missie Amnesty

Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen.

Waarom een collecte?

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Voor Yecenia Armenta uit Mexico en voor talloze anderen.

Datum 6 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Organisaties langs 11.395 voordeuren in Stadskanaal voor Oranje Fonds Collecte

Oranje FondsSTADSKANAAL – Van maandag 27 april tot en met zaterdag 2 mei gaat The Gate Stadskanaal in de gemeente Stadskanaal op pad voor de eerste landelijke Oranje Fonds Collecte. Zij bellen aan bij 11.395 voordeuren. De collecteweek sluit aan op het evenement Lang Leve de Club op 25 april, waar we 200 jaar recht op vrijheid van vereniging en vergadering vieren. Uit onderzoek* blijkt dat 85 procent van de Nederlanders het belangrijk vindt dat je je in Nederland mag verenigen en eveneens 85 procent bestempelt vrijwilligers bij stichtingen en verenigingen als onmisbaar. Heel Nederland kan hen nu helpen door te geven aan de deur.

Nederlanders kennen vooral een sociaal belang toe aan stichtingen en verenigingen. Driekwart vindt bijvoorbeeld dat mensen minder eenzaam zijn door het bestaan van deze organisaties. Ook zijn ze belangrijk voor de binding in de samenleving en voor het ondersteunen van zwakkere groepen in onze maatschappij. Met de Oranje Fonds Collecte kunnen zij nu extra geld ophalen voor al hun kleine en grote wensen. Tennisvereniging De Mepsche uit Niekerk wil de accommodatie opknappen, buurthuis De Badde uit Nieuwe Pekela spaart voor iets extra’s voor de vrijwilligers en Stichting Het Kopland uit Groningen heeft spullen nodig voor de vrouwenopvang.

collectebusDe Oranje Fonds Collecte vindt voor het eerst plaats in het hele land. De helft van het opgehaalde bedrag is voor de collecterende organisatie. De andere helft kent het Fonds toe aan sociale initiatieven in dezelfde provincie. Zo blijft al het opgehaalde geld dichtbij.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

*Ipsos ondervroeg 1044 Nederlanders tussen de 15 en 60 jaar oud, in opdracht van het Oranje Fonds.

Datum 23 april 2015 Bert Jan Brinkman

Anjeractie van 11 tot en met 17 mei 2014

Provincie GroningenCDK Max van den BergMUSSELKANAAL – Voorzitter Max van den Berg en het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen collecteren op 12 mei in Musselkanaal. Onder de naam ‘Anjeractie’ collecteert het Cultuurfonds jaarlijks voor cultuur en natuur in de regio. Om het belang hiervan te onderstrepen gaat het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen op maandag 12 mei a.s. collecteren in Musselkanaal met Christelijke Muziekvereniging Amicitia. De start is rond 18 uur bij het verenigingsgebouw aan de Sluisstraat 43, Musselkanaal.

Een derde van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor projecten op gebied van cultuur, natuur en wetenschap binnen de regio. Het is dit jaar de 69e keer dat het Cultuurfonds de Anjeractie organiseert.

Henny Huisman speelt
Speciaal voor de Anjeractie pakt Henny Huisman zijn muzikale carrière weer tijdelijk op. Op www.anjeractie.nl kunnen donateurs aan de Anjeractie voor Henny bepalen welk nummer hij op welk instrument ten gehore moet brengen. Het meest gekozen nummer voert Henny op 23 mei uit. En aangezien hij de instrumenten (nog) niet beheerst, wordt deze uitvoering nog een grote ‘surprise’. Op de website zijn dagelijks ook kaarten te winnen voor culturele evenementen.

Over de Anjeractie
Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Daarbij zijn ook vele regionale en lokale initiatieven. Zo ondersteunt het Cultuurfonds bijvoorbeeld de aanschaf van kostuums en decors voor plaatselijke theatergezelschappen, restauratie van monumenten of het opzetten van educatieprojecten.

Bestuursleden en juryleden Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen 2014
Drs. M.J. van den Berg (voorzitter), Commissaris van de Koning
Mw. H.K. Pot (vice-voorzitter), burgemeester van Appingedam
Prof. mr. dr. J.G. Brouwer, hoogleraar Recht(sgeschiedenis)
Mw. A. Scholtens, Groningse taal en letterkunde
Dhr. J. Brouwer, directeur Kunstencentrumgroep Groningen
Dhr. P. Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden
Mw. M. van Klinken, oud-directeur Vesting Bourtange
Mw. M. Schreur, penningmeester, oud-vz CvB Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Dhr. H. van den Elsen, dean Prins Claus Conservatorium

Datum 7 mei 2014 Bert Jan Brinkman

De Hartweek komt er aan! Collectanten gezocht

f: hartstichting.nl
f: hartstichting.nl

STADSKANAAL – In de week van 6 – 12 april gaan dit jaar in heel Nederland weer collectanten de straat op, om geld in te zamelen voor de Hartstichting. De Hartstichting is helemaal afhankelijk van giften uit de samenleving en dus ook van mensen die wat tijd willen geven om dit geld in te zamelen. Het werk van de Hartstichting blijft enorm belangrijk als men bedenkt hoeveel mensen er zijn die te kampen hebben met hart- en vaatziekten. Er is al veel mogelijk om hart- en vaatziekten te behandelen, maar er is nog een wereld te winnen en het is fijn als de bewoners van Stadskanaal daar een steentje aan willen bijdragen! Samen kunnen we het verschil maken!

Nadat in 2012 bij gebrek aan coördinatoren de collecte in Stadskanaal geen doorgang kon vinden, is vorig jaar wel weer gecollecteerd. En met succes: een opbrengst van ruim € 4.200,-! Inmiddels zijn er een aantal nieuwe wijkcoördinatoren gevonden die de collecte in goede banen gaan leiden. De Hartstichting is nog op zoek naar enkele nieuwe wijkcoördinatoren en collectanten, met name voor de wijken Maarswold, Maarsveld , Stadskanaal-centrum en Stadskanaal-noord. Vele handen maken licht werk en hoe meer voordeuren er bereikt worden des te meer geld kan er worden ingezameld voor de Hartstichting!

Bent of kent u iemand die ook wil helpen bij de organisatie van de collecte, of hebt u in de Hartweek een paar uurtjes over om ook in uw buurt een stukje te collecteren voor de Hartstichting, neemt u dan contact op met de regioleider van de Hartstichting in dit gebied, mevrouw Karin Bult, tel. 06-5467 8384.

Datum 6 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Collectant steekt geld in eigen zak in Stadskanaal

collectebusSTADSKANAAL – Een collectant uit Stadskanaal die het geld dat hij voor het Nationaal Fonds Kinderhulp ophaalde in zijn eigen zak stak, is daarvoor vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur.

De 51-jarige man haalde in april 365 euro voor de stichting binnen in zijn woonplaats. Maar in plaats van dat bedrag, ontvangt Kinderhulp sindsdien excuusjes van hem over waarom hij het niet af kan geven. Van de rechter moet hij nu 477 euro aan de Kinderhulp terugbetalen; het bedrag plus onkosten die het goede doel door hem moest maken.

Bron: RTV Noord

Datum 29 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-