Direct naar de inhoud.

Gemeente Pekela presenteert begroting 2019

Gemeentehuis Pekela – (Archieffoto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – De begroting 2019 is de eerste meerjarenbegroting geschreven vanuit het partijenakkoord 2018-2022 – ‘Meer begrip, meer tolerantie, meer vriendschap’. Dit partijenakkoord is opgesteld door de SP, Samen Voor Pekela en de PvdA. Deze drie partijen vormen samen de coalitie. Daarnaast zijn de uitkomsten van de ‘mei- / septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds’ in deze begroting verwerkt.

Vooruitblik
Het nieuwe college heeft na zijn aantreden op zijn Pekels de mouwen opgestroopt. Vooruitstrevend is aan de slag gegaan met het uitwerken van het partijenakkoord. Al snel werd de financiële situatie duidelijk en moest er helaas gas terug worden genomen. De gemeente Pekela staat deze periode voor een ingewikkelde opdracht omdat er weinig financiële ruimte is voor nieuw beleid. Dit vergt maximale creativiteit, moeilijke en pijnlijke besluiten.

Met de Pekelders samen
Het streven is om, binnen de ruimte die er is, plannen uit te voeren met de Pekelders samen. Oude Pekela Centraal is daar een goed voorbeeld van. Samen met inwoners is de gemeente Pekela tot een plan gekomen waarvan dit jaar is gestart met de uitvoering. Ook kunt u denken aan de realisatie van een kunstgrasveld voor korfbalvereniging WSS of de bouw van een zorgcomplex in Nieuwe Pekela. Hierdoor blijft Pekela in ontwikkeling.

Sluitende begroting
Ondanks bezuinigingsmaatregelen is de begroting sluitend. Pekela geeft niet meer uit dan dat er binnen komt. Zij willen en blijven streven naar een goede toekomst die zij als Pekela zelf bepalen.

Behandeling door de gemeenteraad
Op dinsdag 6 november 2018 wordt de begroting 2019 behandeld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering.

Datum 5 oktober 2018 Bert Jan Brinkman

Action terug naar winkelcentrum de Helling

Archieffoto: WasHaFotografie-winkelcentrum de Helling 2015

OUDE PEKELA – Het filiaal van de Action keert terug naar winkelcentrum de Helling in Oude Pekela. Wethouder Hennie Hemmes maakte dit vrijdag 16 maart 2018 bekend namens het college van de gemeente Pekela. De verwachting is dat in de herfst van dit jaar de Action haar deuren opent in het winkelcentrum.

Oude Pekela Centraal
Het centrumgebied van Oude Pekela is in ontwikkeling. Het wordt voor en door Pekelders ingericht. De terugkeer van de Action naar de Helling is hier een onderdeel van het plan Oude Pekela Centraal. De Action zit nu nog gevestigd aan de Feiko Clockstraat in Oude Pekela. Op deze locatie worden in de toekomst woningen gebouwd.

Grote aankoop
De gemeente Pekela heeft het pand aan de Feiko Clockstraat, waar de Action nu gevestigd is, gekocht. Door deze grote aankoop is er in totaal aan 4000m2 minder leegstaande winkelruimte in Pekela. Het centrum van Pekela wordt hierdoor compact en heeft geen kans op verpaupering. Deze visie wordt uitgewerkt in het centrumplan Oude Pekela Centraal.

Mooie ontwikkeling
Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Het is een mooie ontwikkeling en een prima invulling voor de leegstaande panden in de Helling. Er ontstaat op deze manier meer loop in het winkelcentrum en daar gaan de gevestigde ondernemers ook van profiteren.’’

Ingezonden.

Datum 21 maart 2018 Redactie

Opening Local Placebook Office Oude Pekela

Archief foto: Herman Alink RTV1

OUDE PEKELA – myPlacebook is een start-up die met een sociaal-maatschappelijke werkwijze geografische data aan verhalen uit de regio verbindt. Waar kan dit beter dan bij het kanalenstelsel in de Veenkoloniën wat met ruim 7000 kilometer aan kanalen ooit het grootste ter wereld was.

Voor ons zijn niet alleen de kanalen bijzonder, wij dragen ook de regio een warm hart toe. We willen meer dan ons bezig houden met de nieuwste technologieën; we willen iets doen in, met en voor de regio. We willen een bijdrage leveren aan het versterken van de regio op diverse terreinen en inspelen op maatschappelijke kwesties, bijdragen aan oplossingen daarvoor en contribueren aan toekomstig beleid. Dit doen we, samen met voormalig werkzoekenden, vanuit het Local Placebook Office (LPO) in Oude Pekela. Hier wordt gewerkt aan nieuwe (digitale) verdienmodellen voor het unieke kanalenstelsel van de Veenkoloniën.

Tijdens deze opening wordt er naast myPlacebook ook aandacht geschonken aan andere regionale ontwikkelingen die nauw verwant zijn met myPlacebook. Zo vertelt Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) over het opzetten van Gebiedscoöperaties in Zuid- en Oost-Groningen. Het middelpunt van een Gebiedscoöperatie is een Innovatiewerkplaats (IWP), waar vragen uit de regio gekoppeld worden aan studenten. Annet Muller (Innovatiewerkplaats Helpman – De Wijert) vertelt hier alles over. Aansluitend vindt een borrel plaats waar een toost uitgebracht kan worden op de opening van het Local Placebook Office en de overige mooie initiatieven in de regio.

Inloop vanaf 17:00
Start: 17:30

 • Programma:
  Opening:
  * Wat is myPlacebook, een LPO, en toekomstplannen? (Lodewijck Foorthuis en Maarten Groeneveld)
  * Het groter geheel:
  over Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen (Hans Bergsma en Jakob Zwinderman)
  * IWP Pekela/Veendam: wat is een IWP en hoe werkt het? (Annet Muller en Tim Potse)
  * B&W Pekela over belang initiatief
  * Borrel (18:15 – 19:00) verzorgd door Synergon en Stichting Bedrijvigheid Pekela
  * Dansje (buiten) verzorgd door sportfabriek Britannia bij begin borrel

Adres: Raadhuislaan 1, 9665 JD, Oude Pekela

De begeleiding is in handen van Manon Dijkstra, ambassadrice van ‘Pekela is een prima plek voor innovatie’. De aanwezige kunstwerken zijn gemaakt door Theo Zwinderman.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen? Kom dan zeker langs op vrijdag 13 oktober.
U bent van harte welkom!

Datum 13 oktober 2017 Redactie

College Pekela presenteert sluitende meerjarenbegroting

Foto) Herman Alink

GEMEENTE PEKELA – Het college van B & W Pekela belegde voor het eerst een persconferentie waarin de begroting 2018 en de meerjarenbegroting tot 2022 werden gepresenteerd. Financieel staat de gemeente Pekela er goed voor. De reservepositie, de boekhouding en de meerjarenbegroting is op orde. De ingezette bezuinigingen zijn op een haar na gelukt, nieuwe bezuinigingen worden niet aangekondigd. De belastingtarieven gaan trendmatig omhoog met bijna 2%, kostendekkend is daarbij bepalend.

Toch zijn er enige grijze wolkjes, uitgaven ingevolge gemeenschappelijke regelingen zoals Veiligheidsregio Groningen, OGD en Synergon, instanties die de laatste jaren steeds hogere bijdrages vragen en dat is zorgelijk.

De begroting in meerjarig perspectief werd sluitend gemaakt door o.m. de ontvangen compensatiegelden sluiting AZC ad 550.000.  Naast dat de reserve voor WMO, jeugdzorg en begeleid wonen verhoogd wordt met 500.000,– i.v.m. grote risico’s op het sociale domein, is de begroting 2018 beleidsarm gehouden. Hoewel in de meicirculaire werd aangekondigd dat de gemeente een hogere rijksbijdrage tegemoet kan zien is dit voorlopig nog af te wachten, aangezien er nog geen regeerakkoord ligt. Burgemeester Kuin verwoorde deze situatie als volgt: “Het wordt tijd dat ze eens uit het kippenhok stappen en gewoon aan het werk gaan”.

Nieuwe ontwikkelingen zijn met name het Centrumplan Oude Pekela waar in 2018 wordt begonnen met de eerste invulling. Wethouder Hemmes ziet hier in een mooie uitdaging voor het nieuwe college, om dit gebied een nieuwe uitstraling te geven. 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maak Pekela nog mooier dan dat het al is, aldus Hemmes.

Komend jaar zal in het teken staan van groot onderhoud, echter nog dit jaar zal de Brittanniabrug worden teruggeplaatst, aldus wethouder van Mannekes.

Ook worden er keuzes gemaakt in de wijze hoe afval wordt opgehaald. Het contract met SITA houdt per 1 januari 2018 op. Het gemeentebestuur heeft de voorkeur om samen met Veendam dit transport zelf ter hand te nemen. Het bestuur is tevreden over de scheiding van afval, restafval neemt zienderogen af, alleen zal in de afvalcampagne nog eens benadrukt worden wat wel en wat niet mag worden gedeponeerd in de oranje container zodat het eindproduct nuttig blijft.

Omtrent digitale communicatie met de inwoners kon men geen resultaten geven, wel wordt de website vernieuwd. Later dit jaar zal worden geëvalueerd hoe gebruikt wordt gemaakt van de diverse mogelijkheden, opvallend is wel dat er minder wordt gebeld. Het college hecht er waarde aan zo toegankelijk mogelijk te zijn. Wethouder Hemmes vermelde in dit verband dat waar gesproken wordt over klantencontact, dat dit wordt veranderd in een volgende begroting, ‘want wij zijn geen Jumbo en bij ons krijgt men ook geen zegeltjes’.  Praat dus gewoon over inwoners, aldus Hemmes.

Met betrekking tot de handhaving van het hondenpoepbeleid zijn er 3 handhavers in dienst van de gemeente, die steekproefsgewijs op plekken daar waar het van belang is bv. in de buurt van scholen controleren. Het verbaliseren is een andere problematiek aangezien dit alleen kan gebeuren als men de hondeneigenaar op heterdaad betrapt. Wethouder van Mannekes vindt dat de inwoners zelf ook hun verantwoordelijk moeten nemen omtrent de behoefte van hun hond.

Een andere grote ergernis is het te hard rijden in het dorp. Burgemeester Kuin sprak de hoop uit dat de 3 handhavers de bevoegdheid ook krijgen dit te beboeten vooral in de 30 km zones. De politie (in Pekela 2,5 agent) heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. ‘Daarbij moet gezegd worden dat het vaak de eigen inwoners zijn, die te hard rijden omdat zij de wegen goed kennen’.

Het college zet zich maximaal in voor de imagoverbetering van Pekela. Ze laten zien wat ze doen maar het is een kwestie van lange adem. Toerisme had in het collegeprogramma geen hoge prioriteit, derhalve is daar ook niet veel mee gedaan.

Bereikbaarheid is een van de belangrijkste factoren om economisch vooruitgang te boeken. Burgemeester Kuin verwoordt dit als volgt. ‘Je kunt betaalbaar en schitterend in Pekela wonen, super voorzieningen, kinderen kunnen naar mooie scholen, mooie gebouwen met goed onderwijs. Je hebt de huisarts, de fysiotherapeut, tandarts, alles in de buurt. Je kunt je dagelijkse boodschappen doen en je hebt culturele en sportvoorzieningen, je kunt bijna alle sporten uitoefenen in Pekela. Als je in Assen of Groningen werkt kun je hier prima blijven wonen. We moeten ons profileren niet als industriegemeente, maar een mooie, groene en leefbare plek om te wonen. De tijd dat de inwoners in hun eigen dorp werk vinden is voorbij, men moet nu reizen, we zijn met andere woorden een forensendorp, daar schamen we ons niet voor, het is hier groener als in de stad, het is hier ruimer dan in de stad, hier zijn geen files, hier kun je nog met je hondje rustig wandelen, hier kun je absoluut betaalbaar wonen. Als het ons lukt de komende jaren aan ons imago te werken dan zie ik grote mogelijkheden voor Pekela’.

Datum 6 oktober 2017 Redactie

Volop vertier in in Oude Pekela op Koningsdag 2017

Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Vandaag was er volop vertier in Oude Pekela in verband met Koningsdag 2017. De festiviteiten begonnen bij korfbalvereniging WSS, waar een oldtimertourrit werd gestart die 8 historische auto’s en een oude brandweerauto deed rijden door de gemeente Pekela. Enkele leden van de Zonnebloem mochten meerijden. Even later werd voor het gemeentehuis de vlag gehesen door Scouting Pekela, waarna Chr. Muziekvereniging  Excelsior o.m. het volks- en het nieuwe koningslied ten gehore brachten. Ook hielden de heer Brans, voorzitter van het Oranje Bevrijding Comité Pekela en burgemeester Kuin een korte toespraak voor de klein groep aanwezigen.

Inmiddels was de rommelmarkt bij de Kidzzclub ook al gestart, waar de kleinste kinderen zich prima vermaakten op een springkussen/glijbaan. In de middag was er op het WSS-terrein een mini coursingwedstrijd waar elke hond aan kon meedoen. Sommige honden waren compleet de weg kwijt daarentegen waren de windhonden zo scherp als een mes en vlogen achter de prooi aan. Een van de prijswinnaars was Eilko Kuilman, die met zijn leenhond “Woezel” de eerste prijs had gewonnen en dat wel even vol trots wilde laten zien.

Vanmorgen was voor de 25e keer de Toeterrit georganiseerd, bedoeld voor motoren die voor 1975 gebouwd waren. De start was in Veendam en er werd in de middag even gerust bij Siepco, waardoor de burgers van Pekela de gelegenheid kregen om meer dan 70 motors te bewonderen.

(Herman Alink) Voor meer foto’s KLIK HIER

Datum 27 april 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal