Alle berichten met: collegevorming

Progress vormgeving college Veendam

VEENDAM – Gemeentebelangen (GB), Partij van de Arbeid (PvdA), Democraten 66 (D66) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) gaan samen verder praten over de vorming van een college. Dit is de conclusie naar aanleiding van gesprekken die Gemeentebelangen voerde met de politieke partijen in de gemeente Veendam.
Er is niet gesproken met de SP. Die hebben aangegeven hier geen behoefte aan te hebben. – (F: H. Drenth)