Direct naar de inhoud.

Ommelander Ziekenhuis en Zorgbelang Groningen gaan samenwerken

F) Pixabay

OOST GRONINGEN – Onlangs ondertekenden het Ommelander Ziekenhuis Groningen en Zorgbelang Groningen een samenwerkingsconvenant. De samenwerking tussen het ziekenhuis en de belangenorganisatie voor patiënten draagt verder bij aan de relatie van het ziekenhuis met inwoners uit de regio. En hiermee ook aan voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede (ziekenhuis)zorg in Noord- en Oost Groningen.

Door de maatregelen rond het coronavirus kon het convenant niet in een feestelijke setting worden ondertekend. Dit maakt de intentie die uit het convenant spreekt er niet minder om. In tijden van crisis is het belangrijk om samen met patiënten te kijken welke zorg op welke plek belangrijk is. Daarom vindt het Ommelander Ziekenhuis patiëntparticipatie juist nu essentieel. Hennie Sanders, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis: “Wij vinden het belangrijk dat de wensen en verwachtingen van inwoners in Noord- en Oost Groningen ten aanzien van de zorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder, worden vertaald naar een concreet zorgaanbod van het ziekenhuis. Samen met Zorgbelang Groningen doen we projecten om dit nu en in de toekomst voor elkaar te krijgen.”

Jarenlange deskundigheid en ervaring
Zorgbelang Groningen beschikt over jarenlang opgebouwde deskundigheid en ervaring om ‘de mensen om wie het gaat’ te betrekken bij belangrijke keuzes, hun ervaringen te horen en om te zetten naar concrete verbeterpunten en -acties. Edwin Klok, directeur-bestuurder van Zorgbelang Groningen: “Het is nodig om inwoners te betrekken bij belangrijke keuzes over veranderingen in de zorg, zoals in het recente verleden de verhuizing van het ziekenhuis. Door hen te betrekken, kun je zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de (toekomstige) patiënten van het ziekenhuis. Dit maakt zorg effectiever én efficiënter”.

Belangrijke thema’s
Thema’s die de komende jaren aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld eHealth, zorg voor laaggeletterdheid, zorg voor kwetsbare ouderen, een gastvrij ziekenhuis, preventie, vitaliteit en Positieve Gezondheid. Maar ook een onderwerp als de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de huisarts en/of naar verpleeghuis en thuiszorg is genoemd. Edwin Klok: “We gaan gezamenlijk kijken, met welke projecten we – zodra het mogelijk is – gaan starten.”

Goede zorg en duurzame oplossingen
Het convenant is afgesloten voor een periode van 4 jaar. Goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Datum 11 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Rookvrije generatie Stadskanaal

Stoppen met roken – (F: RTV1)

STADSKANAAL – De Gemeente Stadskanaal heeft de ambitie om een rookvrije gemeente te zijn. Waar een generatie zonder schadelijke gevolgen van (mee)roken kan opgroeien en die vrij is van verleiding om te roken. Dit is vastgesteld in het bestuursprogramma. Kinderen die rookvrij opgroeien hebben een veel groter kans om nooit te beginnen met roken en als zij niet starten met roken, leven ze gemiddeld tien jaar langer én in betere gezondheid.

Convenant rookvrije generatie Stadskanaal

Roken is een maatschappelijk vraagstuk. De gemeente betrekt de maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij het uitwerken van een rookvrije generatie. Daarom is een Convenant Rookvrije Generatie Stadskanaal opgesteld. Daarin willen de deelnemende partijen zich samen met de gemeente Stadskanaal inzetten om een rookvrije generatie in Stadskanaal te realiseren. De ondertekening sluit aan bij de landelijke Alliantie Nederland rookvrij. Dit convenant wordt ondertekend op 7 oktober 2019 tussen 11.00 en 12.00 in de raadzaal in het gemeentehuis Stadskanaal. Dat gaat samen met de landelijke stoppen met roken actie Stoptober. Tijdens deze actie worden zoveel mogelijk mensen uitgedaagd om te stoppen met roken.

Stopcoach

In Stadskanaal gaat de eerste aandacht naar de doelgroep zwangere vrouwen. Een groep van professionals is speciaal voor deze groep beschikbaar om ondersteuning te bieden tijdens het stoppen met roken traject, onder andere op moeilijke momenten of als het niet lukt.

De gemeente Stadskanaal fungeert daarnaast als pilot voor de Stopcoach. De Stopcoach is een app die extra ondersteuning biedt bij het stoppen met roken tijdens het persoonlijke begeleidingstraject. Ook wil men vrijwilligers als buddies koppelen aan personen die willen stoppen met roken als extra steuntje in de rug. De app is te downloaden voor zowel Android als Apple toestellen.

 Route naar een rookvrij Stadskanaal

Het college van Stadskanaal heeft in 17 september 2019 de route naar rookvrij Stadskanaal vastgesteld. Daarin is beschreven hoe dat in stappen kan aan de hand van een hiervoor ontwikkelt schillenmodel. In de uitvoering en opbouw van de route wordt samengewerkt met Goede Start (een project binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën dat de gezondheid van de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën wil verbeteren). Met dit project wordt de aanpak in Stadskanaal overdraagbaar naar andere gemeenten.

Gemeente Stadskanaal is overtuigd in haar voornemen om haar inwoners met de lokale partners extra steun te bieden met het willen stoppen met roken.

Datum 26 september 2019 Bert Jan Brinkman

Snel internet buitengebied Stadskanaal stap dichterbij

De ondertekening door o.a. wethouder Goziena Brongers (CDA) gem. Stadskanaal (midden)

STADSKANAAL – De gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal hebben met de Maatschappij voor Breedband in Nederland B.V. – MABIN – een convenant gesloten over de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Glasvezel

Dit gebeurde mede op advies van de Stichting Snel Internet Westerwolde en Stadskanaal. Daarmee is snel internet voor bewoners en bedrijven in de buitengebieden van deze gemeenten een stap dichterbij gekomen. Op voorwaarde dat voldoende adressen een glasvezelabonnement afsluiten, zal MABIN eind 2017 beginnen met de aanleg. Nog voor de zomer van 2018 kan een glasvezelnetwerk zijn aangelegd. Met het convenant zeggen de gemeenten onder meer toe zich in te spannen een vlotte aanleg mogelijk te maken. Op dit moment zijn circa 3.000 adressen in Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal niet aangesloten op de coax-kabel. Wanneer tenminste circa de helft van deze adressen een betaalde glasvezelaansluiting neemt en een abonnement met een aanbieder afsluit, zal MABIN tot aanleg overgaan. MABIN wil na de komende zomervakantie adressen benaderen met een marktconform aanbod.

Vlagtwedde

In mei 2016 is vanuit de gemeente Vlagtwedde het initiatief genomen voor een stichting voor snel internet in het buitengebied. Bellingwedde is hier gelijk bij aangesloten. Deze Stichting Snel Internet Westerwolde heeft een gemeentelijke subsidie ontvangen voor een vraaginventarisatie. Recent hebben de Stichting Snel Internet Westerwolde en het Initiatief Snel Internet Stadskanaal besloten samen te gaan in een nieuwe stichting.

MABIN

“85% van de adressen in het buitengebied in Westerwolde heeft een intentieverklaring getekend. De realisatie van voldoende aansluitingen lijkt ons dan ook haalbaar,” aldus Ben Olde Agterhuis, voorzitter van de stichting.“Verder hebben we gekeken naar mogelijke partijen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Ons advies aan de gemeenten was om met MABIN in zee te gaan. Wij zijn van mening dat zij de benodigde professionaliteit en ervaring in huis hebben om tot een goed glasvezelnetwerk in het buitengebied te komen op basis van een goed, marktconform aanbod. Wij zijn dan ook verheugd dat Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal nu dit convenant met deze partij hebben gesloten en de realisatie van snel internet in het buitengebied weer een stap dichterbij is gekomen.”

Datum 9 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Nieuw Convenant Horeca en Stadskanaalster Happy Drink

7STADSKANAAL – Onder het toeziend oog van veel medewerkers en eigenaren van de Stadskanaalster Horeca is vanavond in club FOX het nieuwe Horeca Convenant “Veilig Uitgaan Stadskanaal” ondertekend. In die nieuwe convenant staat beschreven hoe de Stadskanaalster horeca omgaat met de gevolgen van alcoholgebruik. Vooral kwamen de gevolgen aan de orde van de leeftijdsverhoging vanaf 1 januari. De leeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken gaat omhoog van 16 naar 18 jaar.

Gedurende de avond zijn er een aantal presentaties geweest, van het `Refaja Ziekenhuis (die nader ingingen op de manier waarop mensen met een alcohol of drugs vergiftiging binnenkomen en geholpen worden op de spoedeisende hulp), GGD Arts Harmen de Jong over gehoorschade en gevolgen van alcohol en drugs misbruik, Lex Lemmers van het Trimbos Instituut over de leeftijdsverhoging en Jeroen Post namens de Gemeente Stadskanaal.

Daarna is het nieuwe convenant horeca “Veilig Uitgaan Stadskanaal” ondertekend door vertegenwoordigers van de politie, het OM, het Refaja Ziekenhuis, de horeca en burgemeester Galama. Volgens haar waren er al behoorlijk goede stappen gezet de afgelopen jaren; de horeca heeft al behoorlijk haar best gedaan. Wel blijft de horeca een grote verantwoordelijkheid houden voor de handhaving van de nieuwe wet. Ze moeten goed kijken naar hoe mensen bijvoorbeeld al binnen komen; of de jongeren al niet te veel hebben ingedronken.

Na het officiële gedeelte was het de beurt aan Pierre Wind. Tijdens de masterclass konden de aanwezige horeca mensen hun voorkeur kenbaar maken uit drie verschillende Happy Drinks. Happy Drinks zijn alcoholvrije spannende dranken die gemixt kunnen worden in de horeca. Om alcoholvrije drankjes hipper te maken kun je dus binnenkort in de Stadskanaalster Horeca de Stadskanaalster Happy Drink bestellen. Uit de kandidaten is uiteindelijk de Komkommie gekozen. Een alcoholvrije cocktail op basis van komkommer. De happy Drink was te proeven.

 

Datum 3 december 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal