Direct naar de inhoud.

Coronacompensatie voor kunst- en cultuursector in Veendam

Kunstschool in Veendam, foto ter illustratie

VEENDAM – De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar om de kunst- & culturele sector tegemoet te komen in de nasleep van de coronapandemie. Voor kunst- en culturele organisaties die in financiële nood zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor compensatie. In totaal is hiervoor € 63.000,- beschikbaar gesteld.

Compensatie van gemiste inkomsten

Door de landelijk getroffen coronamaatregelen hebben kunst- en culturele instellingen in de afgelopen twee jaar weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Daardoor konden zij geen eigen inkomsten genereren.

Het steunbudget is bedoeld voor kunst- en culturele organisaties in de gemeente Veendam die door de coronapandemie inkomsten zijn misgelopen en niet in aanmerking kwamen voor de eerdere tegemoetkomingen vanuit het Rijk (zoals de TOZO of NOW). Deze instellingen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om alsnog een gedeelte van de gemiste inkomsten te laten compenseren. 

Aanvragen bij het subsidieloket

Een aanvraag kan eenvoudig worden gedaan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Kunst- en culturele instellingen die aanspraak willen maken op coronacompensatie kunnen het formulier ingevuld (en met de gevraagde bijlagen) digitaal indienen bij het subsidieloket. Aanvragen voor coronacompensatie worden apart getoetst aan de hand van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Veendam en worden op volgorde van aanvraag beoordeeld.

Datum 24 mei 2022 Arienne Dozeman

Vader eist online lessen voor leerlingen met corona: ‘Ze hebben recht op onderwijs’

Justin zit met Corona thuis (eigen foto)

VEENDAM – Waarom krijgen kinderen die thuiszitten met corona geen online les op het Winkler Prins College in Veendam? Vader Pascal Weijenberg uit Zuidbroek windt zich er zo over op dat hij er een boze brief over schreef aan de gemeenteraad en de wethouder onderwijs.

Kinderen zijn nauwelijks ziek

Zijn zoon Justin (14) testte positief en na een dagje keelpijn en koorts voelt hij zich weer prima. Geen enkele reden dus om geen lessen te volgen vanuit huis, vindt zijn vader, maar daar doet het Winkler Prins niet aan.

‘Ik vind het schandalig dat school niks regelt zodat kinderen bij kunnen blijven, zo wordt alles op het bordje van het kind gelegd om na die tijd alles weer bij te halen. Een leerling heeft recht op onderwijs en ze ontzeggen hem dat. Dat accepteer ik niet.’

‘Al zoveel gemist’

Voor Justin, die nu in havo 2 zit, zijn de afgelopen twee jaar extra ingewikkeld geweest. Omdat zijn vader vanwege een slechte nierfunctie in de risicogroep zit, bleef hij in 2020 acht weken thuis van school. Online lessen zijn er dan niet. Begin van dit schooljaar kampte hij met een hersenschudding en zat hij weer thuis. ‘Hij heeft het allemaal weer bij moeten halen en we hebben hem net weer een beetje op de rit en dan zou hij door zoiets weer in de stress komen.’

Vader Weijenberg pikt het niet en trekt aan de bel bij het Winkler Prins. De school besluit vanwege Justins bijzondere situatie een uitzondering te maken: hij mag deze week online aanhaken bij de lessen in de klas. Voor zijn vader is dat niet voldoende.

Het Winkler Prins college in Veendam (foto: Google Street View)

Online lessen voor iedereen

‘Ik denk dan: je hebt de essentie niet meegekregen. Het is ook voor de toekomst belangrijk. We hebben nu omikron maar wat krijgen we de volgende keer. School moet plannen maken om dit te regelen voor een volgende pandemie. Of stel de school vliegt in brand, dan kan je ook door met lessen. School laat een morele verplichting liggen.’

Wat zegt Winkler Prins?

‘Ik denk dat we op een goede wijze antwoord hebben gegeven op de hulpvraag voor Justin,’ reageert bestuurder Ferdinand Vinke, ‘en verder zijn het prima vragen die hij stelt. We zullen hem uitnodigen om er eens rustig over te spreken.’ Hoewel sommige docenten wel delen van lessen online aanbieden, ligt de nadruk in Veendam inderdaad op de leerlingen in de klas.

‘Onze ervaringen met online zijn niet onverdeeld positief. Als een leerkracht zijn aandacht over de hele les moet verdelen, leidt het ertoe dat geen van de groepen tot zijn recht komt. Daarom kiezen we ervoor de aandacht op de leerlingen in de klas te richten. En zeven uur online lessen volgen, daar raken leerlingen ook uitgeput van.’

Een docent geeft online les, foto ter illustratie (bron: RTV Noord)

Wel of niet streamen

Uit een rondgang langs middelbare scholen in onze provincie blijkt dat ze het allemaal op hun eigen manier aanpakken. Lesmateriaal, weekplanningen en opdrachten zijn vaak wel online te vinden, maar online lessen zijn er niet overal. Rector Co Tammeling van het Stadslyceum in Groningen: ‘We streamen niet, want dat kan worden opgenomen en ergens opduiken. We vinden dat de les een veilige leeromgeving moet zijn en leerlingen zijn wel vaker een keer vijf lesdagen weg.’

Daar kijken ze op het Ubbo Emmius in Stadskanaal toch anders tegenaan. Via Teams doen thuiszittende leerlingen mee aan de les in de klas. Directeur Bert Dijkstra: ‘Het is ook wel nodig, ze hebben al zo ontzettend veel gemist!’ Op de Lindenborg in Leek bieden ze instructiemomenten online aan, ‘waar het passend is. Het is maatwerk per vak,’ vertelt directeur onderwijs Daisy Smit.

Het is hoe dan ook lastig, zegt conrector Mariët de Langen van Hogeland College in Warffum. ‘Twee weken geleden hadden we 43 procent van de leerlingen ziek thuis zitten. Die zijn niet allemaal ziek genoeg om geen online lessen te kunnen volgen, maar of ze dat doen hangt ook af van de stimulans thuis.’

Werkwijze Winkler Prins ongewijzigd

De school van Justin blijft achter de huidige werkwijze staan, waarbij voor hem een uitzondering is gemaakt. Winkler Prins-bestuurder Ferdinand Vinke: ‘De leerstof wordt online aangeboden, veel docenten zijn bereikbaar voor hulpvragen, leerlingen hebben een abonnement op een digitale huiswerklijn en een buddy in de klas. Wij denken dat dit werkend zou moeten zijn. Daarbij loopt het team na twee jaar ook op het laatste van hun wenkbrauwen.’

Daar heeft vader Weijenberg weinig boodschap aan. ‘Corona vergt van ons allemaal een extra inspanning, maar dat betekent niet dat scholen er voor weg kunnen lopen. Scholen schreeuwen van de daken dat ze open moeten blijven, maar besmette leerlingen laat je het zelf uitzoeken. Ik heb gedacht: laat de politiek hier ook maar eens een oordeel over vellen, misschien dat ze er dan wel wat mee doen.’

Woordvoerder Janet Kuntkes van de gemeente Veendam laat weten dat het aan de school zelf is hoe het onderwijs wordt vormgegeven.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RTV Noord en geschreven door Eva Hulscher.

Datum 9 februari 2022 Arienne Dozeman

Operatiekamers ziekenhuizen Treant weer op volle sterkte

Ziekenhuislocatie Refaja Stadskanaal (foto: Treant Zorggroep)

REGIO – Nagenoeg alle operatiekamers van de drie ziekenhuislocaties van Treant zijn weer in bedrijf, zo laat de zorggroep weten. ‘We moeten altijd een kleine slag om de arm houden, maar de reguliere zorg kan weer zoveel mogelijk doorgaan’, aldus de persvoorlichter.

De afgelopen weken werden al stapsgewijs meer OK’s in gebruik genomen. De zorgvraag op het gebied van corona nam af, waardoor meer zorgprofessionals binnen Treant weer hun eigen werk kunnen doen. In het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal gaat het om vier operatiekamers.

Het is volgens de zorggroep afwachten wat de gevolgen zijn van de huidige stijging van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis terechtkomt.

Openingstijden basisspoedpost uitgebreid

De openingsuren van de basisspoedposten op locatie Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal zijn uitgebreid. De basisspoedposten zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur.

Coronazorg binnen Treant

Het aantal bedden dat binnen Treant is ingericht voor coronazorg is de afgelopen weken stapsgewijs gedaald. Op dit moment heeft ziekenhuislocatie Scheper in Emmen vijf bedden voor coronapatiënten op de Intensive Care en negen verpleegbedden. De coronaverpleegafdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen telt twintig bedden.

Datum 7 februari 2022 Arienne Dozeman

Refaja heropent operatiekamers: minder zorgdruk door corona

Foto: Treant Zorggroep

STADSKANAAL – Zorggroep Treant breidt komende week de operatiecapaciteit in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal uit, nadat deze door coronazorg moest worden beperkt. Vanaf maandag worden twee van de vier operatiekamers (OK’s) daar voor in eerste instantie twee dagen per week weer gebruikt.

Het ziekenhuis hoopt dit aantal uit te kunnen breiden, maar dat is afhankelijk van de ontwikkelingen. In het Treant-ziekenhuis in Hoogeveen zijn alle vier operatiekamers weer in gebruik genomen.

Operaties inhalen

Treant neemt het besluit omdat het aantal ziekenhuisopnames door corona daalt. Daardoor kunnen ook uitgestelde operaties worden ingehaald, zegt Frank Kroezen, voorzitter van het Medisch Specialisten Collectief Treant. ‘Denk hierbij aan mensen die wachten op een ingreep aan hun knie of heup en diverse dagbehandelingen.’

Volgens Kroezen kan dat wachten uiteindelijk tot complicaties leiden, ‘waardoor de risico’s op een slechtere of zelfs echt slechte uitkomst veel groter zijn. Voorbeelden hiervan zijn mensen met problemen met galstenen of breuken die beklemd raken.’

Stapsgewijs afbouwen

Treant heeft het aantal bedden dat voor coronapatiënten is gereserveerd de afgelopen weken stapsgewijs afgebouwd. In het Refaja Ziekenhuis werden geen coronapatiënten opgevangen, maar het personeel van deze locatie werd wel op andere plekken ingezet. Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft op dit moment nog zes IC-bedden voor coronapatiënten en tien verpleegbedden. De coronaverpleegafdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen telt nog twintig bedden.

Volgens de zorggroep blijft het spannend wat de gevolgen van de omikronvariant zullen zijn. De instantie houdt wel rekening met meer ziekenhuisopnames door coronabesmettingen.

Datum 20 januari 2022 Jelmer Wijnstra

Lichtjestocht in Veendam: ‘Dit is mijn booster’

Lichtjesprotest in het centrum van Veendam (foto: Ariënne Dozeman)

VEENDAM – Iedere woensdagavond loopt een met lichtjes versierde stoet mensen door het centrum van Veendam. Een tocht tegen het coronabeleid, maar vooral voor vrijheid en verbinding.

Door Ariënne Dozeman & Hielke Bosch

Organisator is de Veendamse Chantal Kelman. Ze zag de eenzaamheid en tweedeling in de samenleving. Kelman: ‘Mensen zijn eenzaam en zoeken verbinding, daarvoor is deze lichtjestocht.’

Tegen de tweedeling

Hoewel de meeste deelnemers tegen het coronabeleid zijn, is de samenkomst vooral bedoeld om te verbinden. Er lopen vanavond gevaccineerden en ongevaccineerden mee. Janny Smook heeft haar dochtertje meegenomen: ‘Ik vind het heel belangrijk dat iedereen een eigen keuze heeft. Het gaat heel erg richting dwang, en dat vind ik niet oké. Of je wel of geen vaccinatie wil is aan jezelf.’

Chantal Kelman tijdens de lichtjesroute in Veendam (foto: Hielke Bosch).

‘Vaccinvrij’ in plaats van ‘ongevaccineerd’.

Kelman heeft het idee dat ongevaccineerden overal de schuld van krijgen. Kelman: ‘Als je het nieuws ziet worden de ongevaccineerden in een kwaad daglicht gezet.’ Dat zit hem volgens haar ook in bijvoorbeeld woordkeuze: ‘Gevaccineerden en ongevaccineerden, dat woord alleen al. Je kunt ook zeggen vaccinvrij, dat klinkt al een stuk minder negatief.’

Spijt van vaccinatie

Voor sommigen is de wandeling ook een in coronatijd zo gemist sociaal moment. Olaf Brink is alleenstaand, de wandeling is voor hem een uitje. ‘Het geeft een gevoel van saamhorigheid’, aldus Brink.

In het coronabeleid gelooft hij niet meer. Brink: ‘Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee, met de hele regelgeving, leugens en bedrog.’ Hij liet zich vorig jaar nog vaccineren, maar heeft daar nu spijt van. ‘Er is genoeg bewijs dat het hele vaccinatieprogramma gewoon niet werkt.’

Een deelneemster aan de lichtjestocht (foto: Ariënne Dozeman)

Blije gezichten

Kelman krijgt veel positieve reacties. ‘Als ik om me heen kijk zie ik allemaal blije gezichten. Na afloop zei iemand tegen me ‘dit is mijn booster.’
Tegen mensen die het zien als een ‘wappietocht’ zou Kelman willen zeggen: ‘Loop gewoon een keer mee en voel die verbinding op dit soort momenten.’

Datum 20 januari 2022 Arienne Dozeman

Theater vanBeresteyn Veendam gaat zaterdag open: ‘Bittere noodzaak’

VEENDAM – Theater vanBeresteyn in Veendam gaat aankomende zaterdag open. Het theater in Veendam wil hiermee een statement maken en nodigt ‘iedereen’ uit om langs te komen.

Cultuurinstellingen als theaters en schouwburgen moeten van de overheid vooralsnog gesloten blijven en die beslissing is tegen het zere been van theaters, zoals Theater vanBeresteyn.

‘De culturele sector heeft behoorlijk te lijden onder de coronamaatregelen, al twee jaar lang. En onderzoek heeft uitgewezen dat de besmettingen in de theaters minimaal zijn’, zegt directeur Jos Kraan.

‘Anders dan Kapsalon Theater’

Volgens Kraan gaat het zaterdag om een eenmalige actie, waarmee het theater wil laten zien dat een bezoek veilig en volledig coronaproof kan. ‘Wij willen toch de aandacht vestigen op de bittere noodzaak dat wij open moeten. We gaan het wel anders doen dan het gedoe met de kapsalons’, doelt Kraan op de protestactie Kapsalon Theater.

Tijdens de protestactie kunnen bezoekers van verschillende theaters door heel Nederland zich laten knippen en gelijktijdig naar een voorstelling kijken. Maar aan de actie doen vooralsnog geen Groningse theaters mee, dus ook vanBeresteyn niet, laat Kraan weten.

‘Je laat kapsalons op een rare manier in het zonnetje staan. Bovendien hebben die mensen het al moeilijk genoeg.’ (Jos Kraan – directeur vanBeresteyn)

‘We willen dicht bij onszelf blijven en kijken naar de mogelijkheden wat op dit moment wel mag. Daar willen wij onze aandacht op vestigen. Kapsalon Theater lijkt ons daarom geen goed idee. Je laat kapsalons op een rare manier in het zonnetje staan. Bovendien hebben die mensen het al moeilijk genoeg. En wat heeft een kapsalon te maken met een theater, behalve dat het bij ons om een sponsor gaat?’, vraagt Kraan zich af.

De zaal van theater van Beresteyn (foto: Bert Buiring)

Repetities aanschouwen

De directeur gooit de protestactie zaterdag dus over een andere boeg. ‘Artiesten mogen wél repeteren, dus dat gaan we doen. Wij vragen het publiek, want we mogen wel als doorstroomlocatie fungeren, om door vanBeresteyn te wandelen zodat ze de repetities kunnen meepikken. En passant kunnen ze naar onze nieuwe expositie kijken en kunnen ze coffee-to-go meekrijgen. We hopen dat ze ons daardoor blijven steunen.’

‘Gratis en veilig’

De deuren in vanBeresteyn zijn zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend. ‘Ons hele team zorgt dat de middag veilig verloopt. Het is gratis dus geniet van theater, muziek en bekijk de expositie van Els van Gelderen-Boissevain’, aldus Kraan.

Datum 19 januari 2022 Arienne Dozeman

GGD heropent vaccinatielocatie in Fox

F: Freepik

STADSKANAAL – De GGD Groningen heropent vanaf morgen de vaccinatie locatie in Discotheek Fox in Stadskanaal. In 2021 maakte de GGD ook al gebruik van de discotheek bij het vaccineren tegen het coronavirus. In Stadskanaal wordt er alleen geprikt met een afspraak. 

Met de (her)opening van de locatie in Stadskanaal is er een betere spreiding van vaccinatielocaties over de provincie. Zodoende kunnen Groningers dichtbij huis een vaccinatie tegen corona halen. De locatie in Stadskanaal is van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Booster zonder afspraak

Op de locaties in Scheemda, Appingedam en HanzePlaza (Protonstraat) in Groningen kan men terecht voor een boostervaccinatie met en zonder afspraak.

Op de locaties in Stadskanaal, Veendam, Zuidhorn en Osloweg in Groningen kan men alleen terecht voor een boostervaccinatie op afspraak.

Datum 17 januari 2022 Jelmer Wijnstra

Winkelcentrum Veendam is weer open: ‘Zo fijn!’

Het centrum van Veendam zaterdagochtend. F: RTV Noord

VEENDAM – Waar het winkelcentrum van Veendam vorige week nog helemaal leeg was, was het centrum zaterdag ‘gezellig druk’. Vrijdagavond werd er in de persconferentie van de Rijksoverheid gemeld dat zonder afspraak open mogen en ook contactberoepen zoals kappers kunnen weer beginnen. 

‘Zo fijn!’, zo kapster Sandra Wiersma mee. ‘Je bent vier weken bezig met het overleven en dan ineens mag je weer open.’ Afgelopen donderdag en vrijdag werden veel mogelijke versoepelingen gemeld door de nieuwswebsites, waardoor er telkens een ander beeld werd geschetst om open te gaan. ‘We kregen veel vragen van klanten waar we niet direct antwoord op konden geven, maar we zijn gelukkig weer open!’

Sandra aan het werk in haar kapsalon F: Hielke Bosch/RTV1

Er was een landelijke protestactie gepland op zaterdag, maar die ging niet door vanwege de versoepelingen die gemeld waren tijdens de persconferentie. Burgemeester Berry Link van Veendam stond achter de protestactie.

Wiersma: ‘Ik vind het echt super leuk dat ze ons de kans geven om te zeggen “tot hier en niet verder”. Je kan niet dichtblijven zonder compensatie. Dat is onmogelijk’.

Toch mag nog niet het hele centrum van Veendam van het slot. De horeca moet nog dicht blijven en dus protesteren zij wel. Janine Mengerink heeft een horecagelegenheid tegenover het gemeentehuis en op haar terras is het druk. ‘Onze burgemeester heeft het voor vandaag gedoogd dat we open mogen’, begint de onderneemster. Zij geeft aan dat de horeca veilig open kan. ‘Wij hebben altijd geplaceerde tafels, dus eigenlijk kan het bijna niet mis gaan.’

Janine Mengerink in gesprek met RTV1 over haar protestactie F: Hielke Bosch/RTV1

De Veendammers zelf zijn enorm blij dat de winkels weer open zijn. ‘Dit is helemaal top!’ aldus een voorbijganger. ‘Niet alleen voor de mezelf, maar ook voor de winkeliers.’   Ook vinden de Veendammers dat het winkelen veilig genoeg is. ‘Ik heb nog geen enkele winkel getroffen waar het niet veilig was. De enigste moeite die ik heb, was vanochtend bij de Albert Heijn. Daar was het enorm druk.’

Een andere Veendammer geeft aan dat het goed nieuws is dat de winkels weer open mogen. ‘Het is fijn om er weer op uit te kunnen gaan om te winkelen in het centrum. Dat heb ik wel gemist.’

Kapster Sandra gaat een drukke week tegemoet. ‘De komende weken zitten we bomvol. Het blijft lekker druk en dat is echt heerlijk!’

 

Datum 15 januari 2022 Rutger Breider

Kabinet lijkt winkeliers tegemoet te komen: ‘Hele opluchting’

Archieffoto RTV Noord

REGIO – Mensen kunnen vanaf zaterdag op afspraak weer in niet-essentiële winkels terecht en bijvoorbeeld naar de kapper of andere contactberoepen. Dat is althans het voornemen van het kabinet na het overleg in het Catshuis vandaag. Morgen worden nog de laatste puntjes op de i gezet.

Winkeliers in onze regio reageren opgelucht op het nieuws. ‘Dat is natuurlijk geweldig,’ zo vertelt John Warries van Woodtastic Meubelboerderij in Borger. ‘Je zag de besmettingen ook niet naar beneden gaan. Dan weet je dat het niet aan de winkels ligt. Je moet gewoon rekening met elkaar houden.’ Voor Warries was het dan ook geen optie meer om de deuren helemaal dicht te houden. ‘Als je ondernemersbloed hebt ga je niet thuis op een stoel zitten wachten tot Rutte zegt dat je weer open kunt.’

Geen compensatie

Ook voor Isabel van kleding en lifestyle winkel Hipp in Borger kwam het nieuws als een opluchting. ‘Omdat wij onze winkel pas in oktober openden vallen we onder geen enkele regeling voor compensatie.  We willen wel graag onze wintercollectie verkopen. Alles dat op de plank blijft liggen kost ons gewoon geld.’

Toch zijn de laatste weken voor Hipp niet slecht geweest. ‘We hebben het online echt goed gedaan en voor ons werkte click en collect ook prima. Daarnaast hadden we etalageverkoop. Mensen konden dan voor de winkel in de etalage kijken. Als ze het leuk vonden konden ze ons een berichtje sturen en brachten we het naar hen toe.’

Burgemeester hoopt op meer mogelijkheden

Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn voelt mee met de ondernemers. ‘Deze reactie van de ondernemers in Borger laat goed zien hoe hoog het water hen aan de lippen staat. Want tot nu toe hebben ondernemers de naleving van de coronamaatregelen heel serieus genomen, ook om de zorg te ontlasten. Als burgemeester zou ik graag zien dat er onder voorwaarden wat meer mogelijk is.’

Regionale maatregelen

Winkeliers in Veendam waren sowieso van plan zaterdag haar deuren te openen, dat er nu ook een versoepeling aan zit te komen noemt Joseph Kremer van de Winkeliersvereniging een ‘beter signaal’. ‘We krijgen weer wat ruimte om te kunnen ondernemen, maar de horeca staat nog nergens genoemd terwijl ook zij onevenredig hard worden geraakt.’

Joseph Kremer in zijn juwelierszaak in Veendam (foto: Ariënne Dozeman / RTV1)

Kremer pleit dan ook voor regionale maatregelen. ‘Waar de omstandigheden zijn waar het kan laat het dan lekker los. In de afgelopen twee jaar is er geen moment geweest hier in Veendam waarbij het niet veilig is geweest in het centrum. Nu lijkt het soms wel alsof er iemand in Den Haag die de maatregelen neemt nog nooit een winkelstraat heeft gezien. Laat ons weer ondernemer zijn dan zullen wij daar met verstand mee omgaan.’

‘Draagvlak neemt af’

Burgemeester Berry Link  van Veendam steunt het eenmalige protest van de winkeliers van aankomende zaterdag. ‘Mijn collega burgemeesters en ik zien dat het draagvlak voor het coronabeleid afneemt. Mensen vragen zich af wat er op de korte en lange termijn gebeurt met de economie. Veel ondernemers staat het water aan de lippen. Zij vrezen niet alleen voor hun onderneming, maar ook voor hun gezinnen.’

Link hoopt dat het kabinet samen met het lokale bestuur een perspectief gaat opstellen voor de lange termijn. ‘Waarbij we leren leven met corona en waarbij de samenleving weer veilig open kan.’

‘Een kleine stap’

Luc Kornelius van de winkeliersvereniging Stadskanaal, noemt het een kleine stap. ‘Maar we vinden het nog niet genoeg’, zo benadrukt hij. ‘We willen uiteraard nog meer, maar we moeten het er maar mee doen.’

Kornelius wacht nog even de definitieve beslissing van het kabinet af. Deze zal premier Mark Rutte samen met de kersverse coronaminister Kuipers morgen in een persconferentie bekend gaan maken. De Knoalster winkeliersvereniging is niet van plan om, zoals in Veendam, een collectieve protestactie op te zetten.

 

 

 

 

 

 

Datum 13 januari 2022 Jelmer Wijnstra

Ruime verdubbeling van de coronacijfers in Veendam

F: Freepik

REGIO – De coronacijfers van vrijdagmiddag laten een verdubbeling zien vergeleken met gisteren. Door een technische storing vielen de cijfers gisteren iets lager uit. Deze storing heeft als gevolg dat de cijfers van vandaag nameldingen bevatten. Hierdoor valt het cijfer van vandaag hoger uit. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 21.487 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 63 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

In de gemeente Stadskanaal waren er tot vanochtend 57 besmette mensen bekend bij het RIVM. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames en sterftegevallen te melden in deze gemeente. Gisteren werden er in Stadskanaal 45 meldingen van besmette personen gedaan.

In de gemeente Veendam zijn er tot vanochtend 50 besmette mensen gemeld. Er is in deze gemeente ook geen ziekenhuisopnames of sterftegevallen te melden. In Veendam waren gisteren 18 besmette personen gemeld door het RIVM.

In de gemeente Borger-Odoorn zijn er 31 besmette mensen bekend bij het RIVM. Er zijn ook hier geen ziekenhuisopnames en sterftegevallen te melden. In Borger-Odoorn waren er gisteren 19 besmette personen gemeld bij het RIVM.

Datum 7 januari 2022 Rutger Breider


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal