Direct naar de inhoud.

Coronacompensatie voor kunst- en cultuursector in Veendam

Kunstschool in Veendam, foto ter illustratie

VEENDAM – De gemeente Veendam stelt geld beschikbaar om de kunst- & culturele sector tegemoet te komen in de nasleep van de coronapandemie. Voor kunst- en culturele organisaties die in financiële nood zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor compensatie. In totaal is hiervoor € 63.000,- beschikbaar gesteld.

Compensatie van gemiste inkomsten

Door de landelijk getroffen coronamaatregelen hebben kunst- en culturele instellingen in de afgelopen twee jaar weinig tot geen activiteiten kunnen organiseren. Daardoor konden zij geen eigen inkomsten genereren.

Het steunbudget is bedoeld voor kunst- en culturele organisaties in de gemeente Veendam die door de coronapandemie inkomsten zijn misgelopen en niet in aanmerking kwamen voor de eerdere tegemoetkomingen vanuit het Rijk (zoals de TOZO of NOW). Deze instellingen kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen om alsnog een gedeelte van de gemiste inkomsten te laten compenseren. 

Aanvragen bij het subsidieloket

Een aanvraag kan eenvoudig worden gedaan via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Kunst- en culturele instellingen die aanspraak willen maken op coronacompensatie kunnen het formulier ingevuld (en met de gevraagde bijlagen) digitaal indienen bij het subsidieloket. Aanvragen voor coronacompensatie worden apart getoetst aan de hand van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Veendam en worden op volgorde van aanvraag beoordeeld.

Datum 24 mei 2022 Arienne Dozeman

Voorstelling in Nieuw-Buinen krijgt €6000,- van PBCF

F: Rutger Breider/RTV1

NIEUW-BUINEN – Stichting Facilities uit Winschoten krijgt €6000,- van het Prins Bernhard Cultuur fonds om een voorstelling te realiseren in Nieuw-Buinen. Zij organiseren een voorstelling die volgend jaar maart wordt opgevoerd, namelijk Het Verhaal van de Veenkoloniën. Het orkest van de Veenkoloniën uit Winschoten heeft rondom zijn 10-jarig bestaan een programma samengesteld rond de geschiedenis en cultuur van de Veenkoloniën.

 

Datum 24 september 2021 Rutger Breider

Geert Teis start theaterseizoen met Guido Weijers en kartonnen cabaretiers

Kartonnen cabaretiers in Theater Geert Teis | Foto: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – Kijken naar een voorstelling van Guido Weijers in een zomers aangekleed theater, zittend naast een beroemde cabaretier als Brigitte Kaandorp of Najib Amhali. Dat konden de eerste theatergasten donderdag doen in het Theater Geert Teis in Stadskanaal. 

Traditiegetrouwe pakte het theater flink uit tijdens de start van het theaterseizoen. Dit jaar beten cabaretiers Guido Weijers, Ruud Smulders en Andries Tunru het spits af met hun voorstelling ‘Buiten spelen zonder jas’. Het hele theater was voor de gelegenheid versierd in tropische stijl.

Bij de ingang van het theater stond voor de gelegenheid een speciale ’tiki bar’ | Foto: Hielke Bosch/RTV1

Kartonnen cabaretiers

Eigenlijk zou de voorstelling zich buiten afspelen, maar helaas kreeg het theater hier geen vergunning voor. Daarom werd het hele zomerse feest naar binnen verplaatst. En omdat theaters deze maand de 1,5 meter nog moeten handhaven, werden de lege stoelen opgevuld met beroemde cabaretiers, van karton.

‘Mensen kunnen hier vanavond gezellig naast hun favoriete cabaretier zitten’, zo vertelt Annelies Klunder, directeur van het theater. ‘Een mooie manier om toch de 1,5 meter te kunnen handhaven.’ (tekst gaat verder onder de video)

Kaartverkoop

Donderdag begon de reguliere kaartverkoop van het theaterseizoen. ‘Het lijkt een vliegende start te zijn, het gaat enorm goed’, aldus Klunder. ‘Of we boven het gemiddelde komen, dat moeten we nog even afwachten. Het is nog even spannend of mensen bereid zijn om na zo’n lange tijd weer naar het theater te komen.’

 

 

 

Datum 27 augustus 2021 Hielke Bosch

Groen licht voor D’Exels festival

Drents jeugdorkest
Op zondag 12 september treedt het Drents Jeugdorkest op (foto: eigen foto)

EXLOO – De gemeente Borger-Odoorn heeft een definitieve ‘go’ gegeven voor het D’Exels festival. Dat laat Dorpsraad Exloo aan RTV1 weten.

Vanaf 29 augustus kan op het centrumplein van Exloo een maand lang worden genoten van allerlei festiviteiten. Van sport en folklore tot ondernemerschap en culinair. Van
wetenschap tot informatie en cultuur.
Bezoekers moeten  een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen laten zien in combinatie met hun identiteitsbewijs. Dat kan bijvoorbeeld met de CoronaCheck-app. Ook is de 1,5 meter regel van kracht.
Datum 17 augustus 2021 Arienne Dozeman

Bieb Stadskanaal en Streekhistorisch Centrum willen onder een dak

STADSKANAAL – Er zijn vergaande plannen het Streekhistorisch Centrum (SHC) te verhuizen van Huize ter Marse naar Het Kofschip, waar de Stadskanaalster bibliotheek is gevestigd. Beide instellingen denken dat ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Het huidige onderkomen van het SHC is behoorlijk krap. Om tentoonstellingen en activiteiten te houden, zou flink in Huize ter Marse moeten worden geïnvesteerd. Het gebouw is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Verder laat het onderkomen te wensen over als het gaat om energieverbruik en de arbeidsomstandigheden. Ook kan niet worden voldaan aan de noodzakelijk bewaaromstandigheden van de collectie.

Streekhistorisch Centrum
Streekhistorisch Centrum

Na de verhuizing moet een ‘bruisende huiskamer’ ontstaan in het centrum van Stadskanaal, een plek waar zaken als leren, lezen, deelnemen aan de samenleving, streekhistorie, kunst, presentaties, discussie en muziek samenkomen. Binnen het college van b en w van Stadskanaal is groot draagvlak voor het plan.

Het Kofschip

Datum 16 juli 2021 Arienne Dozeman

Extra geld voor culturele herstart in Drenthe

Podium de Verrekieker in Drouwenermond | Foto: Alex Vissering

REGIO –  Het college van gedeputeerde staten van Drenthe stelt ruim 450.000 euro beschikbaar om de herstart van het culturele leven in de provincie een impuls te geven. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld vanuit het Drents Noodfonds Cultuur. Een derde deel van dat bedrag is bestemd voor een cultuurmakersloket, de rest is bedoeld voor het organiseren van openingsactiviteiten bij bijvoorbeeld theaters en musea.

Cultuurmakersloket

Grote culturele instellingen, zoals musea en theaters, zijn tot nu toe zonder grote kleerscheuren door de coronacrisis heen gekomen. Dit komt mede door de steunmaatregelen van het Rijk, de gemeenten en de provincie. Echter bleven de kleinere cultuurinstellingen en individuele cultuurmakers hierbij een beetje achter.

Door dit nieuwe steunpakket kan deze groep nu een steun bedrag aanvragen bij het zogeheten ‘cultuurmakersloket’.  Gevestigde cultuurmakers kunnen een bedrag van maximaal € 2.500,  aanvragen voor een nieuw project. In totaal is voor dit loket € 150.000, beschikbaar, dat gelijkelijk verdeeld zal worden over de drie regio’s Noord- en Midden-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe.
De verwachting is dat het loket binnen twee weken zal openen. Op de website van de provincie zijn dan eenvoudige aanvraagformulier te vinden.

Openingsactiviteiten

Naast dit cultuurmakersloket stelt het college van Gedeputeerde Staten aan onder meer musea en theaters ook middelen beschikbaar voor de opstart van openingsactiviteiten die in en kort ná de zomer plaatsvinden.
Zowel de kleine musea als de musea van provinciaal belang, 6 Drentse theaters en het Drents Archief krijgen een vooraf vastgesteld bedrag om een opstartactiviteit te organiseren in samenwerking met lokale culturele ondernemers en organisaties.

De 12 Drentse gemeenten krijgen een bijdrage van € 10.000,– voor opstartactiviteiten van overige gemeentelijke podia, bibliotheken en presentatieplekken.

Mes snijdt aan twee kanten

Volgens cultuurgedeputeerde Bijl snijdt het mes aan twee kanten met deze regelingen: “Cultuuraanbieders kunnen met inzet van lokale cultuurmakers laten zien dat er weer veel gebeurt en een breed publiek kan op deze manier hernieuwd kennismaken met cultuur. Daarmee brengen we zo snel mogelijk de reuring terug in een sector die dat heel hard nodig heeft.”

 

Datum 29 juni 2021 Hielke Bosch

Cultuurmakers kunnen subsidie krijgen in Borger-Odoorn

Wethouder Albert Trip – ( Foto: gemeente Borger-Odoorn/Peter Timmer)

BORGER ODOORN – Vanaf 7 april tot 1 juni 2021 kunnen cultuurmakers een projectsubsidie van max. € 2.500 aanvragen bij de gemeente. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor culturele projecten ter bestrijding van eenzaamheid tijdens corona. Het college van Burgemeester en wethouders heeft hiervoor € 25.000 gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de € 77.000 extra steunsubsidie voor de lokale culturele sector.

Albert Trip

 Met name jongeren en (kwetsbare) ouderen hebben te kampen met gevoelens van eenzaamheid en depressie als gevolg van corona. “We vinden het belangrijk hier aandacht aan te schenken”, zegt wethouder Albert Trip. “Daarom willen we investeren in culturele initiatieven ter bevordering van het geestelijk welzijn van jong en oud.”

Onder begeleiding van een cultuurcoach zullen leden van de jongerenraad en de Adviesraad Sociaal Domein beoordelen welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen. “We gaan vooral kijken of het initiatief realistisch en kansrijk is. Het beoogde effect, eenzaamheid verminderen, moet natuurlijk wel meer dan aannemelijk zijn”, aldus Trip. De gemeente evalueert in het najaar de resultaten.

Gemotiveerde aanvraag

Organisaties kunnen tot 1 juni a.s. een gemotiveerde aanvraag indienen om voor deze projectsubsidie in aanmerking te komen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Zodra het plafond van € 25.000 bereikt is, wordt er een stop afgekondigd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie staan vermeld op de website www.borger-odoorn/coronavirus

Datum 7 april 2021 Bert Jan Brinkman

‘A new STAR is Born’ van Gronings Vuur naar 2021

Foto: Henk Drenth

REGIO – Sinds september 2019 strijkt het reizend cultuurprogramma Gronings Vuur neer in de provincie. Tot februari 2021 wordt telkens weer een ander gebied aangedaan met een eigen streek gerelateerde voorstelling. Met muziek, dans, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst laten de makers met plaatselijke uitvoerenden zien wat er zich in de provincie afspeelt. Gronings Vuur is in opdracht van de provincie Groningen ontwikkeld om de culturele infrastructuur in de provincie te versterken.

Uitgesteld

Na de voorstellingen in Het Hogeland, Westerkwartier, Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde, is voor de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam de voorstelling ‘A new STAR is Born’ gepland. De geplande uitvoeringen op 31 oktober en 1 november kunnen helaas vanwege de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang vinden.

De uitvoerenden in het gebied hebben met zijn allen uitgesproken dat ze graag de voorstelling in 2021 alsnog gaan uitvoeren.

Afgelopen donderdag hebben de wethouders cultuur van de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam in de foyer van theater vanBeresteyn op het meereizende estafettekunstwerk ‘hun eigen’ metalen gebiedsplattegrond toegevoegd. Als symbolische overdracht van het ‘vuurtje’ van Gronings Vuur van de ene naar de andere gemeente.

Verbindingen

Wethouder Annelies Kleve van de gemeente Veendam sprak namens de drie gemeenten en zei onder meer: “De afgelopen tijd zijn er van jong tot oud mooie verbindingen gemaakt en is er veel ontstaan. Laten we deze culturele energie vooral vasthouden, zodat we er straks samen nog meer mooie dingen mee kunnen doen.”

Uit de voorstelling was, met de coronaregels in acht nemend, alvast een klein voorproefje gegeven. In ‘A new STAR is Born’ spelen de gebeurtenissen zich af rond de opening van de nieuwe treinverbinding naar Stadskanaal.

Het idee van de spoorlijn was al bedacht voordat de recente ontwikkelingen naar buiten kwamen. In die zin was de opzet geenszins politiek o.i.d. Als makers wil men zich ook verre houden van het uitoefenen van invloed.

Maar in gesprekken met de jongeren in het project was wel te merken dat er een grote behoefte aan is. Eigenlijk willen ze allemaal het liefst in het gebied blijven wonen. Vanwege de ruimte, hun vrienden die er wonen en het vertrouwde. Daarbij willen ze ook graag een nieuwe verbinding met de stad, om hun horizon te verbreden.

Vlogs

Omdat de voorstelling niet door kan gaan worden er de komende weken zeven vlogs gepubliceerd. Theatermaker/regisseur/acteur Sijas de Groot maakte de presentatie van ‘A new STAR is Born’. Samen met onder meer jongeren en cultuurmakers uit Pekela, Stadskanaal en Veendam. Via social media vertellen ze in de vlogs over hun rol en bijdrage aan het project.

Jeroen Russchen (producer), Lubertus Leutscher (trompettist en dirigent VKSO) en de jongeren Thijn Enninga en Nikki Pontier vertellen over de song die zij hebben gemaakt voor de dansleerlingen van Charlotte Snijder.

Hennie Bosma (Ubbo Emmius Stadskanaal) vertelt met leerlingen van klas 3 over het kunstproject waar zij aan werken.

Jongeren van de School voor Theater en Dans in Veendam vertellen over de twee dansen die zij hebben gemaakt o.l.v. Charlotte Snijder. En laten een stukje van de dans zien.

Andries Brans van SIEP&CO vertelt over de geschiedenis van industrieel erfgoed en cultuur in Pekela. Samen met kunstenaar Bert Scholten die vier weken artistiek onderzoek in Pekela heeft verricht.

Wietse de Haan (Het Kanaal) en jongeren van programma De Rijdende Popschool/DeClick vertellen, en laten zien, over wat zij hebben gerealiseerd.

Acteurs Bert op ’t Ende en Nina van der Woude en tekstschrijver Theo de Groot vertellen over hun aandeel in het project. Bert op ’t Ende heeft met onder andere zijn leerlingen theater van MDT Veendam gewerkt aan een scène.

Directeur Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum heeft geholpen met het aandragen van historische wetenswaardigheden.

Een bijdrage van Henk Drenth.

Foto’s: Henk Drenth

Datum 23 oktober 2020 Redactie

Gratis kaartjes voor inwoners centrum Veendam

Erwin de Vries wint Be Wever beker – Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Zaterdag 10 oktober komt Erwin met zijn eerste solo programma naar vanBeresteyn. Erwin heeft tal van Groningse liedjes op zijn naam staan en heeft inmiddels zo’n acht albums uitgebracht. Vanaf de jaren 90 treedt de Vries veelvuldig op. Een grote wens van de blootvoets optredende liedjesmaker is om ooit een solovoorstelling te presenteren in het theater zonder zijn vaste band. Erwin wil zijn liedjes op een andere manier aan het publiek laten horen. Liedjes die zich kenmerken door verschillende thematieken en gebeurtenissen die soms op een intense, soms cynische dan wel een absurde manier worden vertolkt met meestal een persoonlijke kwinkslag.

Het Wijk-en Buurtbeheer Centrum Veendam deelt een beperkt aantal kaartjes, uit voor mensen in het centrumgebied van Veendam*. Wilt u in aanmerking komen voor kaartjes? Schrijf je naam,adres, en telefoonnummer op de buitenkant van een envelop, en welke voorstelling je heen wilt, vermeld het aantal kaartjes wat je wilt (maximaal 2 per gezin). Lever de enveloppe in voor zondag 3 oktober bij Riny van de Meer, Molenstreek 86 of Henny Kaldijk, Dr. Koppiusstraat 39.

Wanneer de enveloppe in de brievenbus doet, krijg je in de week erop de kaartjes thuisbezorgd. Er is een beperkt aantal kaartjes beschikbaar, dus op =op. Opgave kan vanaf 23 september

Datum 19 september 2020 Hielke Bosch

Veenkoloniën krijgen ruim €3000 euro van cultuurfonds

F: Archief foto

REGIO – In het tweede kwartaal van 2020 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds €58.151,- verdeeld over 42 projecten op gebied van cultuur, wetenschap en natuur in de provincie Groningen.

In de gemeente Stadskanaal krijgt Stichting Musa €2500,- op hun rekening gestort. Christelijke muziekvereniging Amicitia krijgt €500,- net als Crescendo. Ook deze muziekvereniging krijgt geld van het cultuurfonds.

In de gemeente Veendam krijgt het algemeen Veendammer Mannenkoor €500,-.

Datum 24 juni 2020 Hielke Bosch


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal