Direct naar de inhoud.

CdK over Stadskanaal: ‘Ongekend onrecht als staat andere kant op kijkt’

STADSKANAAL – De Rijksoverheid moet richting Stadskanaal en alle andere gemeenten over de brug komen met voldoende geld voor haar taken. Het is ongekend onrecht wanneer het Rijk dat niet doet en de andere kant op kijkt. Dat is de boodschap van Commissaris van de Koning René Paas aan het begin van de talkshow ‘De Analyse’ onder leiding van Janine Abbring. Abbring verzorgt de show met gasten als hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Casper van den Berg in opdracht van de gemeente Stadskanaal. Paas verzorgt de inleiding.

Paas verwijst in zijn inleiding naar het aftreden van het kabinet. ‘Er was een goede reden voor het kabinet om af te treden. Er is ouders onbegrijpelijk en ongekend onrecht aangedaan. Maar de toeslagenaffaire staat niet op zichzelf. Sociale zekerheid is een grondrecht. Het Rijk was niet van de zorgen af toen het taken decentraliseerde naar gemeenten. Het Rijk is ook minder slim dan het dacht toen het een deel van het budget naar zichzelf toe haalde.’

‘Ongelijk speelveld’

Paas noemt de situatie een ‘ongelijk speelveld’. Hij doelt op het overhevelen van zorgtaken naar Stadskanaal, waar relatief veel mensen wonen met een zorgvraag, waardoor Stadskanaal niet volledig door het Rijk wordt gecompenseerd en zelf moet bijpassen. De gemeenteraad van Stadskanaal concludeert zelf: dat lukt niet meer in een sluitende begroting. Paas maakt zich daar grote zorgen over, vertelt hij in zijn inleiding. ‘De situatie is nijpend. Het Rijk kan zich er niet vanaf maken met de tekst dat is dit een probleem is voor gemeenten of met de tekst dat gemeenten allemaal een sluitende begroting hebben. Dan zegt het Rijk: er zit in een lek in de boot, maar gelukkig niet aan onze kant.’

De Commissaris van de Koning vindt dat het demissionair kabinet, maar ook een nieuw te vormen regering na de verkiezingen niet meer kan toekijken. ‘De overheid is aan zet. Er is ook hier sprake van ongekend onrecht wanneer de staat de andere kant op kijkt.’

De hele uitzending van ‘De Analyse’ is hier terug te kijken.

 

Bron: RTV Noord

Datum 2 februari 2021 Rutger Breider

CvdK roept inwoners nieuwe gemeenten op te gaan stemmen

Archief: Gesprek met CdK Paas (F: M. Dol – RTV1)

GRONINGEN – Commissaris van de Koning René Paas roept inwoners van de nieuwe gemeenten Midden-Groningen en Westerwolde op om aanstaande woensdag 22 november te gaan stemmen voor de raadsverkiezingen. “Wie stemt, zorgt ervoor dat de eigen nieuwe gemeente goed uit de startblokken komt. Ik roep daarom alle inwoners van Midden-Groningen en Westerwolde op te gaan stemmen”, aldus René Paas.

Per 1 januari 2018 ontstaan er in de provincie Groningen twee nieuwe gemeenten. Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde gaan op in de gemeente Midden-Groningen (ca. 62000 inwoners); Vlagtwedde en Bellingwedde vormen straks de gemeente Westerwolde (ca. 25000 inwoners). Voor de vorming van de nieuwe gemeenten is het nodig dat er nieuwe raadsleden worden gekozen. De raad van de nieuwe gemeente Midden-Groningen zal bestaan uit 33 zetels, die van de nieuwe gemeente Westerwolde uit 19 leden.

Datum 20 november 2017 Bert Jan Brinkman

Commissaris van de Koning bezoekt Stadskanaal

rene-paas-in-stadskanaalSTADSKANAAL – Commissaris van de Koning René Paas heeft een vruchtbaar kennismakingsbezoek gebracht aan de gemeente Stadskanaal. Tijdens zijn bezoek besprak hij met het college voor Stadskanaal belangrijke thema’s en bezocht hij enkele locaties in de gemeente.

Met de commissaris heeft het college gesproken over het belang van een spoorverbinding naar Stadskanaal. Het college maakt zich al jaren sterk voor een spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Emmen. De commissaris is nog eens gewezen op het belang van een dergelijke spoorverbinding voor de bedrijvigheid en bereikbaarheid van Stadskanaal.

Ook de ontwikkelingen in het centrum van Stadskanaal zijn door wethouder Gelling aan de orde gebracht. In de toekomst moet het centrum aantrekkelijk blijven voor bezoekers, met name winkelend publiek. Ook voor de werkgelegenheid is een aantrekkelijk centrum van groot belang. Het college wil winkels meer concentreren in het centrum en het centrum nog meer uitstraling geven. Daarvoor is de steun van de provincie belangrijk, ook financieel. Daarnaast is met de commissaris besproken hoe in Musselkanaal strategisch wordt herbouwd, om Musselkanaal aantrekkelijk te houden. Daarbij is de constructieve rol van Dorpsbelangen Musselkanaal aangestipt.

René Paas kijkt zorgzaam toe
René Paas kijkt zorgzaam toe

Tijdens het bezoek aan het Mercurius Business Park (MBP) is door burgemeester Galama de inzet van het college geschetst als het gaat om de thema’s economie en arbeidsmarkt. Stadskanaal zet vol in op het vasthouden en binnenhalen van nieuwe werkgelegenheid. Het college ziet in de provincie een zeer voorname partner in dat streven. Een goed voorbeeld van de samenwerking van de gemeente en de provincie is het MBP. Met geld van de gemeente en de provincie – en geld van de ondernemers zelf – wordt daar door lokale ondernemers hard gewerkt om op een voorheen verwaarloosd industrieterrein een zogenoemd local energy park te realiseren.

In wijkcentrum Maarsstee is met de commissaris onder meer gesproken over het thema leefbaarheid. Tijdens de rondleiding in het wijkcentrum heeft wethouder Boen de functie en het belang van een dergelijk centrum voor de wijk aangestipt. Ook maakte de commissaris kennis met de unieke wijze waarop de wijk Maarsstee zelf het groenonderhoud aanstuurt.

Het college is ervan overtuigd dat de commissaris tijdens dit eerste bezoek aan Stadskanaal een goed beeld heeft gekregen van de ambities die er in de gemeente bestaan. Dit bezoek biedt een goede basis voor toekomstige afstemming en ontwikkeling van voor Stadskanaal en de regio belangrijke onderwerpen.

Datum 28 september 2016 Bert Jan Brinkman

Nieuwe commissaris van de Koning provincie Groningen start op 18 april

160212- Rene PaasGRONINGEN – Op 18 april 2016 zal F.J. René Paas (CDA) starten met zijn werkzaamheden als commissaris van de Koning (cdK) voor de provincie Groningen. René Paas werd op 2 februari 2016 door Provinciale Staten van Groningen aanbevolen als nieuwe cdK bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Op 12 februari 2016 is de nieuwe cdK bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 6 jaar. René Paas volgt de huidige cdK Max van den Berg op, die per 1 april 2016 afscheid neemt.

20 april eerste Statenvergadering nieuwe cdK
Met het Koninklijk Besluit van februari is de procedure tot benoeming van de nieuwe cdK officieel afgerond. Op woensdag 20 april a.s. vindt om 9.30 uur een bijzondere Statenvergadering plaats waarin de Staten René Paas als cdK welkom heten en de voorzittershamer symbolisch wordt overhandigd. De nieuwe cdK zal dezelfde dag om 14.00 uur de voorzittershamer voor het eerst in handen nemen tijdens de reguliere Statenvergadering. Zowel de bijzondere als de reguliere Statenvergadering op 20 april zijn live te volgen via www.provinciegroningen.nl.

Vervanging tussen 1 en 17 april 2016
Omdat Max van den Berg per 1 april afscheid neemt en René Paas op 18 april start worden de taken van de cdK in deze periode waargenomen. Romke Visser (vice voorzitter van Provinciale Staten) zal in genoemde periode waarnemen als voorzitter van Provinciale Staten en Henk Staghouwer (gedeputeerde) zal optreden als loco cdK en voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten.

Datum 26 februari 2016 Bert Jan Brinkman

Profielschets nieuwe commissaris van de Koning provincie Groningen is klaar

provinciegroningenGRONINGEN – Afgelopen weken zijn de fractievoorzitters van Provinciale Staten bezig geweest met het opstellen van de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen. In de profielschets staan de eisen waaraan de nieuwe commissaris moet voldoen. De Staten vinden het belangrijk dat de nieuwe commissaris goed past bij de provincie en bij de Groningers. Daarom zijn de inwoners van de provincie in een publieksenquête gevraagd welke eigenschappen de nieuwe commissaris moet hebben. Op basis van de enquête, gesprekken met de directe werkomgeving van de commissaris en eigen ervaringen hebben de fractievoorzitters de profielschets opgesteld. Tijdens een extra Statenvergadering op 28 oktober a.s. bespreken de Staten de profielschets en bieden zij deze aan de Minister van BZK aan. De Minister stelt de vacature vervolgens open. De huidige commissaris van de Koning, Max van den Berg, neemt per 1 april 2016 afscheid.

Publieksenquête: bedankt voor uw mening!
Provinciale Staten van Groningen willen alle inwoners die hun mening hebben gegeven over het profiel van de nieuwe commissaris bedanken! De uitslag van de publieksenquête was een belangrijke inspiratiebron bij het opstellen van de profielschets. Uit de enquête komt naar voren dat inwoners van onze provincie een commissaris willen die mensen laat samenwerken, vernieuwend en daadkrachtig is. Ook moet de nieuwe commissaris makkelijk met mensen omgaan en zich laten zien. Men vindt het opkomen voor de Groningers en de Groningse belangen buiten de provincie de belangrijkste taak van de nieuwe commissaris. Van 14 tot en met 27 september konden alle Groningers aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vonden voor de nieuwe commissaris. Er kwamen ruim 1300 reacties binnen via de website van de provincie, via de post en via een representatief onderzoekspanel. De reacties gaven een mooie inkleuring van wat er leeft en waar behoefte aan is.

Max van den Berg
Max van den Berg

Extra Statenvergadering op 28 oktober met de Minister van BZK
De Staten bespreken het profiel van de nieuwe commissaris met elkaar en de Minister van BZK op 28 oktober a.s. tijdens een Statenvergadering. De fractievoorzitters geven dan een toelichting op de profielschets en vertellen hoe deze tot stand is gekomen. Aan het einde van de vergadering stellen de Staten de profielschets vast en wordt deze aangeboden aan de Minister. Daarna kan de Minister de vacature openstellen. Dit doet hij door de vacature te publiceren in de Staatscourant. Tijdens de Statenvergadering wordt er ook een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit de fractievoorzitters van Provinciale Staten en een adviseur uit Gedeputeerde Staten. Deze commissie voert de gesprekken met sollicitanten en zal uiteindelijk een aanbeveling doen aan Provinciale Staten. Provinciale Staten laten vervolgens hun voorkeurskandidaat weten aan de Minister van BZK. De Statenvergadering is openbaar en wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van de provincie. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de vergadering te volgen via internet of de publieke tribune.

De profielschets van de nieuwe commissaris en het onderzoeksrapport van de publieksenquête zijn te lezen via provinciegroningen.nl/ps.

Datum 16 oktober 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal