Direct naar de inhoud.

Voorstelling ‘De OmZieners’ over armoede

Foto: Jochem Jurgens

STADSKANAAL – “De theatervoorstelling ‘De OmZieners’ moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven” zegt Inge Nooijen, coördinatrice van sociale wijkteams. “Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is het echte leven”.

“Dat klopt”, zegt Laurens Umans, schrijver en regisseur van ‘De OmZieners’. “Wij willen het echte leven op het toneel brengen. Het echte leven van echte mensen. Mensen van vlees en bloed die in armoede leven. Dat is waar het ons om gaat. En dat doen we met hartstocht en humor.”

‘De OmZieners’ vertelt onder andere het verhaal van Pieter. Pieter is werkloos en wil zielsgraag aan het werk. Betaald werk. Maar door de uitkerende instantie wordt hij dan weer hierheen gestuurd en dan weer daarheen. Overal moet hij werken met behoud van uitkering. Hij krijgt dus niet betaald. Als hij het werk weigert, krijgt hij een strafkorting op zijn uitkering. Een vriendin van Pieter noemt dit ‘slavenhandel’. Maar Pieter gaat trouw dan weer hierheen, dan weer daarheen. Want alles beter dan thuiszitten. Toch? Of knaagt het aan zijn gevoel voor menswaardigheid en zelfrespect?

‘De OmZieners’ vertelt ook het verhaal van de familie van der Saeftinghe. Een keurige familie met een dikke nek en portemonnee. Zij hebben een erfenis te verdelen want papa is dood. Hoe gaan ze dat doen, het geld verdelen? Gaan ze gezellig samen rond de tafel zitten? Of slaan ze mekaar de hersens in?

‘De OmZieners’ stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. ‘De OmZieners’ is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar “het voelen van de pijn van een ander in jouw hart”, zoals een man in armoede omschreef. Kennen we nog compassie voor de ander?

‘De OmZieners’ wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Een theatergroep van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Samen maken en spelen zij theater dat laat zien wat mensen in armoede meemaken, wat zij denken en voelen en wat anderen over hen denken en zeggen.

“Wij willen heel graag de ogen openen van mensen die van alles denken over armoede. Over ons dus. Er zijn mensen die zeggen dat armoede je eigen schuld is. Maar weten zij wel waarover zij praten? Kennen zij ons?”

De voorstellingen in Ter Apel en Stadskanaal worden mede georganiseerd en mogelijk gemaakt door Parochie Heilig Kruis en de Protestantse Gemeente. Op 23 maart spelen we De OmZieners in de Regenboog in Ter Apel en op 24 maart in het Ubbo Emmius Stationslaan Stadskanaal. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

(ingezonden)

Datum 14 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Bijzondere theatervoorstelling in De Drijscheer Alteveer

140207 - OmdenkersALTEVEER (GN.) – De Joseph Wresinski Cultuur Stichting komt met de bijzondere theatervoorstelling De Omdenkers naar De Drijscheer in het Groningse Alteveer. De Omdenkers is een muzikale theatervoorstelling met humor, over spookburgers met een stoutmoedig plan. Een voorstelling die aanzet tot het overdenken van het samen leven door acteurs die ervaring hebben als spookburgers: Nederlanders die illegaal zijn in eigen land. De acteurs van De Omdenkers zijn illegaal. Nederlanders van geboorte en toch illegaal in eigen land. Ze leven, ademen, vechten voor hun bestaan en hebben lief, maar op papier bestaan ze niet. En dat komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Ze staan bij geen enkele gemeente ingeschreven en zijn daardoor volslagen rechteloos. Het zijn mensen die leven in armoede en voormalig thuislozen. In samenwerking met professionele theatermakers, vormgevers en muzikanten schreven zij dit stuk en spelen zij zelf alle rollen op het podium. Naar aanleiding van een reeks uitvoerige gesprekken met hulpverleners maakten zij een theatrale bewerking gemaakt van hun bijzondere werkelijkheid als ‘spookburgers’: ,,Dit staat voor mij boven iedere horizon geschreven, en dáárvoor wil ik strijden: jullie recht om in vrijheid te wonen, werken en lief te hebben”. Roos, een van de figuren uit De Omdenkers, is spookburger. Net als Lisa en haar man Karel, Agnes, Michael, Leon en Alphons. Ze zijn door te veel ongeluk getroffen waardoor leven op dood spoor belandde. Ze wonen illegaal op een camping. Dat kan zo niet duren. Ze moeten hun verhaal kwijt. Maar waar, bij wie? Op radio of TV? In de krant? Bij de wethouder? De pastoor? Ze hebben een stoutmoedig plan en betreden het enige podium dat voor hen open staat: het toneel. Want: ,,Als wij ons verhaal kunnen vertellen, kunnen wij de wereld een duwtje geven. En als wij de wereld een duwtje kunnen geven, kijken de mensen in het dorp misschien eindelijk op”. De Omdenkers is na succesvolle theatervoorstellingen als Lazarus? en Maria, moeder van altijd durende bijstand de volgende voorstelling van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Het Fonds voor Cultuurparticipatie van het ministerie van OC&W zegt over deze stichting: ,,De Joseph Wresinski Cultuur Stichting slaagt er op bijzondere wijze in om met een groep mensen die in armoede leeft theater te maken dat persoonlijke thema’s omzet in een theatraal verhaal dat een breed publiek raakt.” De Omdenkers van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting vindt plaats op donderdag 27 februari vanaf 20.00 uur in De Drijscheer aan de Keiweg 1 in Alteveer (Gn.). De zaal is open vanaf 19.30, de toegang is gratis. Er zijn maximaal 150 plaatsen beschikbaar. Bezoekers worden dringend verzocht om zich vooraf aan te melden via omdenkers@gmail.com om teleurstellingen te voorkomen op de avond zelf.

Datum 8 februari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal