Direct naar de inhoud.

Dorpshoofd Schomaker zwaait af: ‘De brand staat altijd op ‘t netvlies’

F: RTV Noord

MUSSELKANAAL – Hij trad acht jaar geleden aan in het bestuur van Dorpsbelangen Musselkanaal. Evenzo lang trok Ben Schomaker de kar voor het dorp. ‘Maar ik deed het zeker niet alleen.’ Toen Schomaker met dorpsgenoot Eltje Toutenhoofd toetrad tot het bestuur van Dorpsbelangen, stond Musselkanaal er niet goed bij. De bibliotheek en jongerencentrum Kameleon vertoefden in een stokoud pand, het centrum lag er verloren bij en de wensen van inwoners uit het dorp werden op het gemeentehuis in Stadskanaal niet gehoord.

In februari 2013 komt het college van Stadskanaal langs voor een bewonersavond. De Kameleon zit tjokvol. ‘Burgemeester Galama liet het dorp weten dat we ons niet teveel moesten verbeelden, Musselkanaal hoefde niet zoveel te verwachten. Dat was niet de juiste boodschap. Musselkanaalsters lieten massaal weten wat er mis was. Er kwam een puntenlijst met meer dan 100 punten wat er verbeterd moest worden in het dorp.’

Intensieve lobby

Schomaker en Dorpsbelangen startten een intensieve lobby om de problematiek van het dorp op de kaart te zetten. Met succes, want het gemeentebestuur maakte geld vrij voor de aanpak van het centrum en ook de provincie legde geld op tafel voor de herinrichting van het dorp. Ook woningcorporatie Lefier deed een duit in het zakje: 80 verouderde sociale huurwoningen werden gesloopt, en Musselkanaal krijgt er 40 nieuwe huurwoningen voor terug. ‘De prognoses lieten zien: Musselkanaal krimpt. Maar de boel was in gang gezet.’

Weer toonbaar

In 2018 leek het de goede kant op te gaan, delen van Musselkanaal werden opgeknapt en het dorp was weer toonbaar aan haar inwoners. Tot de nacht van 20 op 21 september 2018. Er brak brand uit in het pand van rijwielhandelaar Rolfes en 8 winkelpanden brandden tot de grond toe af.

‘Die brand staat op mijn netvlies gegrift’, zegt Schomaker. ‘Maar een Musslekanaalster zit zo in elkaar dat we samen schouder aan schouder staan. We hadden zoiets van: ‘Kop d’r veur!’ Wat heel mooi was, dat gedeputeerde Eelco Eikenaar op eigen initiatief een kijkje wilde nemen en gebak voor ons meebracht. Ook de gemeente en woningcorporatie Lefier leefden mee. Dat deed ons heel goed.’

Gapend gat

Ruim twee jaar later is het vooruitzicht positief. Er ligt weliswaar een gapend gat, maar ondernemer Michael Rolfes is voornemens een nieuw pand te bouwen op de plek waar de brand uitbrak. ‘Dat is heel goed nieuws, heel belangrijk voor het dorp’, reageert Schomaker. Hij kan met een gerust hart afscheid nemen.

Mooi maar intensief

‘Het waren acht mooie, maar ook intensieve jaren. We hebben hier samen veel voor elkaar gekregen. Daarbij heb ik ook altijd steun gehad van mijn vrouw, dat heb je ook nodig. Maar nu komt de tijd om te genieten. Ik word in september 69 jaar. Waar anderen bijvoorbeeld een rondje gingen fietsen, zat ik weer op het gemeentehuis te vergaderen. Dat is nu voorbij. Maar daarnaast zal ik niet stilzitten, we vervelen ons nog lang niet’, lacht Schomaker.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 25 juli 2020 Hielke Bosch

Inspraak dorpsbelangen bij heropening AZC Musselkanaal

Wordt het AZC Musselkanaal nieuw leven ingeblazen?

MUSSELKANAAL – Nu het azc in Ter Apel bijna vol zit zoekt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nieuwe locaties. Ook in Oost-Groningen. Het oude azc in Musselkanaal ligt voor de hand, toen het in 2018 sloot, was de samenleving verbolgen. Het kostte namelijk werkgelegenheid en de ervaringen waren (na 25 jaar) prima met de opgevangen asielzoekers.

“Nu ligt het toch wel iets anders”, zegt Ben Schomaker van dorpsbelangen Musselkanaal. “We zitten niet te wachten op veiligerlanders, zoals in ter Apel. ” Daarom wil dorpsbelangen graag aanschuiven in de gesprekken tussen COA en de gemeente Stadskanaal. Het was onzeker of Musselkanaal aanwezig mocht zijn bij deze gesprekken.

Onrust

Om onrust te voorkomen maar ook om met open vizier gesprekken aan te gaan heeft gemeente Stadskanaal besloten dat ook dorpsbelangen mag aanschuiven bij de onderhandelingen. Dat meldde een woordvoerder van de gemeente woensdagavond nadat burgemeester Froukje de Jonge met voorzitter Schomaker van stichting dorpsbelangen had gebeld.

Opgelucht

Schomaker is opgelucht dat er een terugkoppeling is gekomen. “Volgende week gaan we aan tafel, dan krijgen we ook meer uitleg.” De persoonlijke toenadering van burgemeester De Jonge kan hij waarderen: “Zo hoort het ook, en zo zijn wij het gewend van de gemeente. We hebben er alle vertrouwen in dat we nu bij het gesprek betrokken worden en aan tafel mogen schuiven”, zegt hij in het DvhN.

Stadskanaal staat positief tegenover een eventuele heropening mits het voor langere tijd is.

 

Datum 7 november 2019 Bert Jan Brinkman

Blauwe pand in Musselkanaal gaat plat

Blauwe Pand gaat tegen de vlakte

MUSSELKANAAL – Dinsdag 27 november start de sloop van het ‘Blauwe Pand’ aan de Marktstraat. Het pand werd in 2016 getroffen door brand en staat er sindsdien troosteloos bij. Eerder dit jaar kocht de gemeente het pand en werden er onderzoeken uitgevoerd. Na de sloop en het opruimen van de bodemverontreiniging gaat Lefier op deze locatie woningen bouwen.

Ben Schomaker, voorzitter van de Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, had graag gezien dat het eerder was gebeurd. ‘Alle partijen hadden de vurige wens om het pand snel te slopen maar de praktijk bleek weerbarstiger. Ik ben blij dat het nu zo ver is.’

Levendig Musselkanaal

Bewoners en organisaties zorgen er samen voor dat Musselkanaal een levendig en zelfstandig dorp is en blijft. Het lintdorp maakt haar lint mooier en sterker. Door bestaande panden aan te pakken, zoals nu het Blauwe Pand, door ondernemers sterker te maken en nieuw te bouwen in het lint. Inwoners nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Voor het eind van het jaar zal het pand verdwenen zijn.

Enkele archieffoto’s van de brand op 26 maart 2016 gemaakt door 112- fotograaf Marc Dol van RTV1

Datum 23 november 2018 Bert Jan Brinkman

Tevreden nieuwe bewoners aan de Badstraat

MUSSELKANAAL – De vijf nieuwe levensloopgeschikte woningen aan de Badstraat in Musselkanaal zijn klaar. Deze week krijgen de nieuwe bewoners de sleutel. Op het Open Huis afgelopen zaterdag werd één ding duidelijk: De nieuwe bewoners zijn tevreden met hun nieuwe woning.

Veel licht

De woningen zijn levensloopgeschikt omdat er een slaapkamer en badkamer op de begane grond aanwezig is. ‘En omdat woonkamer en keuken zo mooi in elkaars verlengde liggen, komt er heerlijk veel licht in de woning’, schetste een bewoonster. ‘De tweede slaapkamer op de verdieping is hartstikke ruim!’

Van het gas af

Het was druk op het Open Huis. Veel inwoners van Musselkanaal waren benieuwd en kwamen langs. Het zijn de eerste zogenaamde nul-op-de-meter-woningen die Lefier in Musselkanaal heeft gebouwd. Lex de Boer, bestuurder van Lefier, lichtte dit tijdens het Open Huis toe: ‘De woningen hebben energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen, waardoor het netto energieverbruik nul of zeer laag is. De woningen zijn ‘van het gas af’, wel zo fijn voor de andere bewoners van Groningen in het aardbevingsgebied. Ik wens de bewoners veel plezier in hun nieuwe woning.’

Gezamenlijk het lint versterken

Ben Schomaker, voorzitter van Dorpsbelangen Musselkanaal, vulde aan: ‘In Musselkanaal laten we zien dat we samen veel kunnen bereiken. We ontwikkelen samen plannen en dat doen we met veel boerenverstand. Deze nieuwbouw is daar een goed voorbeeld van.’ De Boer: ‘We pakken de krimp aan; slopen verouderde woningen en bouwen minder woningen terug. We bouwen ze op gunstige locaties, om de dorpskern en de oorspronkelijke lintbebouwing te versterken. Zo houden we Musselkanaal vitaal.’

De nieuwbouw aan de Badstraat is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Provincie Groningen.

Datum 6 februari 2018 Bert Jan Brinkman

PvdA wil alle drie buitenbaden open houden

MUSSELKANAAL – (video) – “Als wij twaalf zetels krijgen dan gaat geen van drie buitenbaden dicht!” Dat zegt fractievoorzitter Egbert Hofstra van de PvdA tijden het verkiezingsdebat in de Gelegenheid in Musselkanaal. De organisatie van het debat is in handen van de vereniging Dorpsbelangen en gaat over onderwerpen die in Musselkanaal belangrijk gevonden worden. Een van die onderwerpen is dan ook het buitenbad, waarvan de toekomst nog steeds niet duidelijk is.

Egbert Hofstra is niet bang voor de kosten voor het openhouden van de drie zwembaden. “Volgens mij hoeven we niet zo pessimistisch te zijn. De zwembaden zijn er beter aan toe dan we eerst dachten en ook de financiele situatie van de gemeente is beter dan we hadden verwacht.’

De Christen Unie denkt daar heel wat genuanceerder over en noemt het plan een luchtkasteel. “Het openhouden van drie openluchtbaden kost miljoenen. Je moet kijken welke voorzieningen je nodig hebt in welk dorp. Zwembaden zijn belangrijk, maar scholen ook. Als ik de keuze moet maken tussen een school die het hele jaar open is en een zwembad die maar een poosje open is, dan denk ik dat we moeten kiezen voor misschien wel een school.”

Verder komen nog onderwerpen als de spoorlijn naar Groningen, werkgelegenheid en vertrek van de jongeren naar de stad aan de orde. Over al deze onderwerpen lopen de meningen echter veel minder uiteen.

Tijdens de pauze wordt een enquete gehouden over de herindeling. Een grote meerderheid van de aanwezigen vindt dat de gemeente Stadskanaal alsnog moet samengaan met de gemeente Westerwolde, ondanks de afwijzing door de gemeente Vlagtwedde.

Videoverslag: Boelo Lutgert – RTV1

Datum 1 februari 2018 Redactie

Bijzondere inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Dinsdag 20 juni houden Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging Musselkanaal, Lefier en gemeente Stadskanaal een inloopbijeenkomst op het podium van het Willem Diemerplein. Bewoners kunnen kennis maken met de eerste plannen voor de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. De bijeenkomst begint om 16.00 en duurt tot 20.00 uur.

2 miljoen subsidie voor leefbaarheid

Aanleiding is de subsidie van ruim 2 miljoen euro die de provincie Groningen beschikbaar heeft gesteld voor de integrale gebiedsontwikkeling. Hiermee versterken diverse partijen de leefbaarheid van het dorp Musselkanaal, op het gebied van wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten.

Elke deelnemende partij (gemeente Stadskanaal, Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging Musselkanaal) is trekker van één van deze pijlers. Alle pijlers versterken elkaar, om een goed, leefbaar Musselkanaal te zijn en blijven voor de toekomst.

Om de samenwerking tussen de partijen te bekrachtigen, ondertekenen de bestuurders van de vier partijen op ludieke wijze de Samenwerkingsovereenkomst tijdens de inloopbijeenkomst. Hierin is vastgelegd hoe wordt samengewerkt aan de leefbaarheid.

Nieuwbouw 5 NOM woningen

Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juni presenteert Lefier de plannen voor de bouw van vijf nieuwe sociale huurwoningen aan de Badstraat. Deze zogeheten ‘nul-op-de-meter’ woningen zijn levensloop geschikt en zeer duurzaam. Deze woningen krijgen energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

Invulling collectieve ruimten

In mei 2016 hebben ruim 100 bewoners van Musselkanaal meegedacht over de invulling van de collectieve ruimten van de Anjerstraat en de Geraniumstraat/Begoniastraat. Iedereen was in de gelegenheid ideeën over de leeg (komende) grond kenbaar te maken. Een ‘meedenk groep’, bestaande uit verschillende omwonenden van de betreffende straten heeft de ideeën vervolgens verder uitgewerkt in een voorstel voor een mogelijke invulling.

Datum 15 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeente draagt bij aan restauratie kunstwerk in Musselkanaal

Gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – Het college stelt € 5000 beschikbaar aan Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal voor het restaureren van het kunstwerk Skyline. De stichting heeft daartoe een plan ingediend. Met inzet van vrijwilligers en betrokken ondernemers gaat de stichting het kunstwerk aan de Sluiskade in volle glorie herstellen.

Burgemeester en wethouders waarderen het initiatief van de inwoners. De restauratie is volgens het college een mooi voorbeeld van betrokkenheid bij en inzet voor de eigen leefomgeving. De fysieke kwaliteit van de restauratie is geborgd; de gemeente ziet er vanuit haar verantwoordelijkheid op toe dat de werkzaamheden volgens de voorschriften plaatsvinden.

Ook de artistieke kwaliteit is geborgd. De kunstenaar, Bas Lugthart, heeft Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal van advies en informatie voorzien. De stichting zal op korte termijn beginnen met de restauratie.

Datum 31 oktober 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal