Direct naar de inhoud.

Bom staat op barsten bij komst windmolens

Archieffoto: Een toekomstig schrikbeeld voor bewoners Stadskanaal

VEENKOLONIËN – Woordvoerders van platforms tegen grootschalige windenergie via hoge windturbines op land waarschuwen: Inwoners van de Veenkoloniën die het gevoel hebben dat ze niets meer te verliezen hebben, kunnen radicaliseren. Dat schrijft het DvhN vandaag in de krant. De woordvoerders vinden de omvang van de geplande windparken in de Drentse Monden en de omgeving van Meeden buiten alle proporties. Ze hebben het gevoel dat de overheid hen willens wetens opzadelt met een energielandschap waarin ze zich ontheemd voelen.

Hoge windmolens

Ook op andere plaatsen in Groningen en Drenthe neemt de aversie toe. Bij Emmen en Delfzijl vrezen inwoners voor de impact van omvangrijke windparken. Zeker nu duidelijk wordt dat de initiatiefnemers de mogelijkheid hebben gekregen om hogere windturbines te plaatsen.

Wind op zee

Nu echter blijkt dat de kosten van windparken op zee sterk gedaald zijn, vinden tegenstanders van grotschalige windmolenparken op land dat het Rijk de plannen moet wijzigen. Koop de projectontwikkelaars uit en ga verder met wind op zee. Het Rijk lijkt daar niet toe bereid. Om de landelijke klimaatdoelstellingen te bereiken zijn, volgens het rijk, alle windmolens nodig. Ook windmolens op het land zoals in de Veenkoloniën.

Raad van State

Bij de Raad van State hebben Drentse tegenstanders betoogd dat de crisis- en herstelwet is misbruikt om windplannen er door te drukken. De economische crisis was al grotendeels voorbij toen politieke besluiten over de windparken werden genomen. De Raad van State doet binnenkort uitspraak in de zaak van het windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Lees alles via: DvhN

Datum 21 november 2017 Bert Jan Brinkman

Wat is windenergie waard?

windenergieBORGER-ODOORN – GIETEN – STADSKANAAL – (Ingezonden) – De fracties van de PvdA in Borger-Odoorn, Stadskanaal en Aa en Hunze zijn niet blij met het besluit van Minister Kamp tot het plaatsen van 45 windmolens in de Veenkoloniën. Dit zonder draagvlak onder de inwoners, dit ten koste van het LOFAR-project en dit met gevaar op tweedeling in de samenleving. Het kan niet anders of windenergie moet veel waard zijn.

Ongelukkig

Bijna niemand kan volgens de PvdA gelukkig zijn met het besluit van Minister Kamp. De omwonenden in het veenkoloniaal gebied niet, die zien hun woonomgeving veranderen op een manier die zij niet willen. Astron niet, die kan niet al het onderzoek uitvoeren wat ze graag zou willen. De betrokken gemeentes niet, want die hebben dus uiteindelijk niks te vertellen. En ook de provincie ziet haar eigen gebiedsvisie niet terug in de besluitvorming Als er al vreugde is, dan is dat bij de initiatiefnemers tot het bouwen van de molens. Hoewel die vreugde waarschijnlijk getemperd wordt door de verstoorde onderlinge verhoudingen in het gebied. Dus helemaal gelukkig zullen ook zij niet zijn.

Zonne energie

pvda_logoIn Den Haag zouden de beleidsmakers ook wel gelukkig kunnen zijn, maar het besef dat het wel eens om een Pyrrusoverwinning kan gaan, zal op enig moment ook daar doordringen. Treurig allemaal. Dit terwijl er een kans voor het grijpen lag om het ánders te doen. De doorontwikkeling van zonne-energie is namelijk nog in volle gang, terwijl de windenergie aan het eind van zijn ontwikkeling is. Door wind in te ruilen voor zonne energie was er eveneens aan de opdracht voldoen om het broeikas-effect tegen te gaan. Als die route was gekozen, dan zouden de verstoorde verhoudingen zijn omgeslagen in breed gedragen samenwerking. De wil om alternatieve energie te realiseren leeft namelijk bij velen in het Veenkoloniaal gebied gelet op de hoeveelheid alternatieve energie die in dit gebied wordt opgewekt met zonne-panelen. Vanuit dat besef had het proces in de Veenkoloniën een heel ander verloop moeten hebben. Toch is dat niet gebeurd want kennelijk is windenergie heel veel meer waard.

[Ingezonden door: Annemieke Smit, Egbert Hofstra en Henk Zwiep – Fractievoorzitters PvdA Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn]

Datum 3 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Meer protesteren tegen windturbines Kanaalstreek

Peter Gelling (Gemeente Belangen Stadskanaal)
Peter Gelling (Gemeente Belangen Stadskanaal)

STADSKANAAL – Wethouder Peter Gelling (GBS) vindt dat de lokale bevolking zich meer moet laten gelden in de protesten tegen windturbines in de Veenkoloniën. Volgens Gelling wordt er in Den Haag totaal geen rekening gehouden met de vele tegenstanders van windmolens in de Kanaalstreek. Kamp heeft een energie opdracht te vervullen en daar gaat hij zich aan houden. Dat er geen draagvlak voor windturbines in de Veenkoloniën zou zijn wuift de minister simpel weg. Daarom is het tijd voor meer actie vanuit de bevolking.

Peter Gelling: “Laat je als inwoner meer horen in Den Haag. Stuur minister kamp desnoods een brief. Als 40.000 mensen hem een protestbrief sturen moet hij die allemaal beantwoorden en dat zal hij niet leuk vinden”. Volgens Gelling hebben de gemeenten, de gemeenteraden en de lokale ondernemers zich allemaal uitgesproken tegen plaatsing. “ Nu de inwoners nog. Die mis ik wel”, aldus Gelling tijdens een radio-interview bij RTV Stadskanaal afgelopen vrijdagavond.

 

Peter Gelling over de laatste stand van zaken windturbines:

Datum 14 november 2015 Bert Jan Brinkman

Minister Kamp wil geen uitstel windmolenpark Veenkoloniën

windmolenSTADSKANAAL / BORGER / GIETEN – Wethouder Peter Gelling van de gemeente Stadskanaal en zijn ambtsgenoten en collega’s Freek Buijtelaar (Borger Odoorn) en Co Lambert (Hunze en Aa’s) zijn gisteren in Den Haag geweest. De drie wethouders woonden in de 2e kamer de commissievergadering van EZ bij. Hier werd over duurzame energie en windparken gesproken.

De delegatie bestuurders werden daar overigens onaangenaam verrast. Minister Kamp wil namelijk met volle kracht vooruit met de bouw van het windpark de ‘Drentse Monden’ en ‘Oostermoer’. De bezwaren van Astron (s´werelds grootste radiotelescoop) rondom de verstoring van het ruimteonderzoek werd hierbij slechts als ‘vervelend’ gezien. Peter Gelling zegt vandaag in het DvhN dat hij met verbazing kennis heeft genomen van het gemak waarmee kamp de bezwaren van Marco Vos, de directeur van Astron, terzijde schoof. Minister Kamp zei gisteren simpel dat het niet anders kan. Dat er in een klein en dichtbevolkt land altijd wel een partij hinder heeft van een bepaalde ontwikkeling zoals nu de bouw van dit geplande windmolenpark langs de grens met Stadskanaal.

De drie wethouders mochten gisteren niet inspreken en waren erg teleurgesteld. Toch spreken ze van een nuttig bezoek. We hebben geleerd dat we het van de coalitiepartijen zeker niet moeten hebben. Kamp liet doorschemeren dat hij geen behoefte heeft aan vertraging van de besluitvorming maar we weten nu bij wie we wel in Den Haag moeten zijn meent Gelling. Hij geeft samen met de andere wethouders de strijd tegen de windmolens dan ook niet op. We gaan de betrokken Kamerleden benaderen en hebben nog een hoop te doen, aldus Gelling vandaag in het DvhN.

Minister Kamp deed eerder de toezegging binnenkort het gebied waar de windmolens zouden moeten komen te bezoeken. Ook dan zal er zeker weer gepraat worden. De bevolking heeft zich in meerderheid tegen de komst van windmolens uitgesproken. Een onderzoek heeft dat uitgewezen. Voor de bouw van een zonnepark zou wel een draagvlak bestaan in de Drents Groningse veenkoloniën.

Datum 28 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Waardering voor komst minister Kamp

Minister kampASSEN – De provincie Drenthe is tevreden over de toezegging van minister Henk Kamp (EZ) dat hij op korte termijn naar de Veenkoloniën komt om te praten over het daar geplande windmolenpark. ,,Dit is het eerste concrete resultaat van onze lobby om het Rijk het draagvlak in de regio te laten
versterken’’, reageert gedeputeerde Tjisse Stelpstra.
De provincie Drenthe is van meet af aan zeer kritisch over het gebrek aan de communicatie van het ministerie van economische zaken met de inwoners van het gebied. Stelpstra: ,,We hebben de minister vragen gesteld en opgeroepen zijn gezicht hier te laten zien. Uit berichtgeving in het Dagblad van het Noorden en onze
contacten met het ministerie maken wij op dat hij hier nu eindelijk gevolg aan geeft.’’

Het provinciebestuur heeft begin dit jaar onder leiding van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar een lobby ingezet tegen de opstelling van dubbele lijnen molens in de Veenkoloniën. Het college van gedeputeerde staten heeft hier al van meet af aan grote moeite mee. Ook wil Drenthe dat het aantal molens zo laag mogelijk wordt gehouden door toepassing van de nieuwste technieken. ,,Wij gaan er vanuit dat de minister hier nog voor de zomer op bezoek komt’’, aldus Tichelaar. Hij wil Kamp tevens wijzen op de grote belangen van radiotelescoop Lofar, die mogelijk verstoring zou oplopen door plaatsing van windturbines. Daarover zijn Lofar en het Rijk onderling in gesprek.

Datum 19 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Minister Kamp komt praten over windmolens Veenkoloniën

In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal
In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal

BORGER / STADSKANAAL – Wethouder Peter Gelling van Stadskanaal krijgt zijn zin. Minister Henk Kamp van Economische Zaken reist binnenkort af naar de Drents-Groningse Veenkoloniën om te praten over het geplande Windmolenpark. Onlangs nog sprak de Kanaalster wethouder zijn boosheid uit. Gelling (GBS) vond dat in een advertentie ten onrechte de suggestie was gewekt dat er overleg is gevoerd met zijn gemeente.

Woordvoerster Heleen Haverkort van minister Kamp vond zijn boosheid onterecht. “De gemeente Stadskanaal is reeds geruime tijd betrokken bij het overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, de initiatiefnemers van het windpark en de betrokken gemeenten”, aldus de woordvoerster vandaag in het DvhN. Volgens Gelling klopt dat wel maar hij antwoord dat aanschuiven bij een bestaand overleg waarbij van alles al is afgesproken iets heel anders is dan meepraten. Hij vindt bovendien de advertentie zo onduidelijk verwoord dat de gemiddelde lezer hiervan denkt dat de strijd al gestreden is.

Minister Kamp laat op zijn beurt weten binnenkort af te reizen naar de Veenkoloniën om te komen praten met alle bestuurders en de bewoners. Wanneer de minister precies komt is nog onduidelijk maar dat zal binnen afzienbare tijd zijn laat de woordvoerster weten.

Datum 19 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Burgemeester en wethouder Borger-Odoorn trekken samen op in lobby rond windpark

wind-turbines-DrentheBORGER ODOORN – In een steunbetuiging aan CdK Tichelaar roepen burgemeester Adema en wethouder Buijtelaar Drentse fracties op tot een gezamenlijke lobby richting Den Haag. “Als een bestuurder luistert naar wat er leeft bij de bevolking en daar iets mee doet, kun je daar moeilijk iets tegen hebben”, zo verwoordt burgemeester Adema de strekking van de e-mail die wethouder Freek Buijtelaar aan CdK Jacques Tichelaar richtte. Doel van de mail was om Tichelaar op te roepen om met de Drentse fracties tot een gezamenlijke lobby richting Den Haag te komen. Burgemeester en wethouder trekken samen op in hun reactie richting Tichelaar. Zij willen graag dat tegenstanders en initiatiefnemers om de tafel gaan zitten voor een vervolggesprek over de plannen rond het windpark in relatie tot het ontbreken van draagvlak daarvoor. In dat geval moet in de procedure pas op de plaats worden gemaakt, vinden burgemeester Adema en wethouder Buijtelaar.

Beiden hopen door middel van een goed gesprek tussen initiatiefnemers en tegenstanders en de gang naar Den Haag tot een oplossing te kunnen komen die op meer draagvlak van de bevolking kan rekenen.

Datum 4 maart 2015 Bert Jan Brinkman

Ondernemers willen solarpark in plaats van windpark

Neuhardenberg Solarpark
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld solarpark Veenkolonien  (zelfde breedtegraad)

STADSKANAAL/ NIEUW BUINEN – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de Veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën. De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen. “Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50 windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus beide ondernemersorganisaties.

Lokale ondernemers

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Woordvoerder Jan Nieboer (VVBK-voorzitter) zegt dat het solarpark-plan realistisch is met alleen maar voordelen. “Het is een positief plan waarbij de kosten ongeveer gelijk zijn dan wanneer er windturbines geplaatst zouden worden. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt ook voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark qua impact beslaat”, aldus Nieboer.

 

Roer omgooien

Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te
houden. Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren). Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek. De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls
Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in
tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is
minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die
een enorm gebied bestrijken. “We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van
duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk
van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in
de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor
de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De
werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De
economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten
De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering. Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame
energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig
alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de gezondheidsproblematiek”.

Windboeren
Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen
meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen
om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De
boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt
natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen
Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

Datum 12 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Vijftig windmolens in de Drentse Veenkoloniën

windmolensBORGER – In de Drentse Veenkoloniën komen 50 windturbines, verdeeld over vijf locaties. Dat heeft minister Kamp zojuist bekend gemaakt. In de zogenoemde Gebiedsvisie Drenthe waren drie gebieden geschikt bevonden voor windmolens, maar daar voegt het rijk nu twee aan toe.


Gedeputeerde Rein Munniksma baalt van de twee extra stroken. Wel is hij tevreden dat de minister heeft aangegeven zo veel mogelijk ruimte te laten tussen de lijnen van molens. De windturbines komen in gemeenten Borger Odoorn (35 molens) en Aa en Hunze (15 molens).  [ meer op RTV Drenthe ]

Datum 9 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Uitslag draagvlakonderzoek Windmolenpark de Drentsemonden en Oostermoer

In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal
In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal. (F: H. Otter / RTV Stadskanaal)

GIETEN – Vandaag heeft het het onderzoeksbureau Enneus de uitslag bekend gemaakt die in opdracht van de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en de gemeente Stadskanaal is uitgevoerd. Maar liefst 77.2% van de burgers die de enquête hebben terug gestuurd zijn tegen de komst van dit grote windpark. In totaal zijn er 4229 ingevulde vragenlijsten ingevuld. Dat is een respons van 40.9%.

 
Tussen de burgers in de drie gemeente is het verschil klein, in Stadskanaal is 80% tegen in Borger-Odoorn 78% en Aa en Hunze 73%.
Draagvlak windmolensonderzoek (foto RTVS)Huizenbezitters zijn sterker tegen de windmolens dan huurders. Burgers met kinderen zijn ook sterker tegen de windmolens dan andere gezinnen. Veel mensen zijn gekwetst dat er ze geen inspraak hebben in dit belangrijke kwestie. Wat ook opvalt is dat veel burgers zich overvallen voelen,ook de gemeenten hebben dit gevoel vooral omdat ze niets is gevraagd. Minister Kamp heeft het besluit genomen en de provincies hebben de aanwijzing gegeven.

De gemeenten zijn blij dat dit rapport degelijk is uitgevoerd en zullen dit dan ook aanbieden aan de minister de Tweede Kamer en de provincie. In een motie van de kamer is gezegd dat dat er aansluiting moet zijn bij het draagvlak van de burgers, in dit rapport komt duidelijk over dat het in onze gemeenten het draagvlak niet aanwezig is. [door H. Otter / RTV Stadskanaal]

 

Datum 9 december 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-