Direct naar de inhoud.

Binnenkort eerste testrondes windturbine

De eerste windmolen staat nabij het monument Gebroken Lijn (F: Drentsemonden en Oostermoer)
1e EXLOERMOND – De rotorbladen van de eerste windturbine bij 1e Exloërmond draaien binnenkort hun eerste testrondes, maar het kan nog enkele weken duren voordat de windturbine definitief elektriciteit gaat produceren.

De rotorbladen (wieken) zullen dus mogelijk de komende weken zo nu en dan draaien, maar ze zullen vaker stil staan gedurende de inbedrijfstelling, vanwege de benodigde checks en testen.

Verlichting definitief
De afgelopen weken brandde op de turbine nog een tijdelijke verlichting. De bekabeling voor de definitieve verlichting is nu afgerond. Sinds donderdag is daardoor de definitieve verlichting in werking.

Bovenop de windmolen is 1 lampenset aangebracht: één lamp knippert overdag (wit licht), na zonsondergang schijnt de lamp permanent (rood licht). Halverwege de toren zijn rondom vier lampen aangebracht. Deze schijnen `s avonds /’s nachts permanent (rood).

Lichtsterkte
De lichtsterkte is mede afhankelijk van het weer. Bij helder weer wordt de verlichting gedimd. Het sterkste is de witte knipperende verlichting boven op de turbine die overdag brandt. De rode verlichting die ’s avond en ’s nachts brandt is 10x minder sterk. De rij van vier (rode) lampen die in het donker halverwege de torenhoogte branden, heeft een lichtintensiteit die nog eens 40x minder is.

Rotondes in oude staat hersteld
In opdracht van de provincie Drenthe zijn alle rotondes die voor de windturbinetransporten waren aangepast, in oude staat hersteld. Ook stalen rijplaten die waren aangebracht om bochten te verbreden, zijn weer verwijderd.

Mocht er bij het herstel toch iets over het hoofd zijn gezien, dan kunt u het laten weten via info@drentsemondenoostermoer.nl

Datum 16 augustus 2019 Redactie

Conclusie solarparkgesprek : geen politieke wil en kracht om Veenkoloniën perspectief te bieden

windmolensNIEUW BUINEN/STADSKANAAL – De delegatie van de ondernemersorganisaties in de Veenkoloniën en de Kanaalstreekzijn na het gesprek vandaag met de Drentse gedeputeerde T. Stelpstra tot de conclusie gekomen dat de politieke wil en kracht ontbreekt om de Veenkoloniën perspectief te bieden.

Het gesprek verliep in een goede sfeer, maar de gedeputeerde verwees steeds naar provinciale staten die de windlocatie Veenkoloniën hebben goedgekeurd en naar minister Kamp en zijn crisis- en herstelwet. De gedeputeerde wil het alternatief Solar Park Veenkoloniën binnenkort wel voorleggen aan de minister, maar ziet voor zichzelf geen rol als voorvechter. Veelzeggend was zijn afwijzing van een Time Out. Hij bestempelde dit als “uitstel van executie”, waarmee hij impliciet aangaf die executie niet te willen voorkomen. De ondernemers pleiten voor de Time Out om de gemoederen tot rust te laten komen en om te werken aan aanvaardbare oplossingen. Directe aanleiding vormen de chantagepraktijken van windboeren die leden van de ondernemersorganisaties met een boycot hebben gedreigd als zij zich blijven verzetten tegen hun windpark.

De ondernemers vrezen dat de starre houding van het provinciaal bestuur de zaak verder op scherp zal zetten. “Voor burgers is er 1 overheid. Je kunt als burger niets met politiek bestuurders die naar elkaar verwijzen, maar dat is helaas wel wat hier gebeurd. Wij hadden graag politiek lef gezien bij het provinciaal bestuur van Drenthe om op basis van de omvangrijke weerstand in het gebied het initiatief te nemen om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Het provinciaal bestuur van Drenthe laat een belangrijke kans liggen”.

De ondernemers voorzien dat het megawindpark – 50 turbines met een hoogte van 200 meter – desastreuze gevolgen heeft voor de regio: versnelde krimp en vergrijzing, dalende koopkracht (middenstand), aantasting werkgelegenheid, gezondheidsrisico’s en kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven. Het Solar Park levert echter werkgelegenheid op (bouw en onderhoud) en kan als innovatief uithangbord voor de regio worden gebruikt. Bovendien kunnen procedures snel worden doorlopen omdat er wel draagvlak voor is.

Nu de politieke wil en kracht ontbreekt om de Veenkoloniën met het Solar Park een perspectief te bieden, verwachten de ondernemers dat er geen andere weg overblijft dan juridische procedures.

De delegatie trad op namens de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, samen 250 bedrijven.

Datum 25 januari 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal