Direct naar de inhoud.

Stadskanaal centraal in NTR-serie op 30 mei

.

STADSKANAAL – Stadskanaal staat komende donderdag 30 mei centraal in NTR-serie De (h)eerlijke jaren 50. De uitzending begint om 20.25 uur op NPO 2. In de nieuwe serie ‘De (h)eerlijke jaren 50′ schetst de NTR een divers beeld van het leven in de jaren 50 aan de hand van vier regio’s verspreid over Nederland: de Brabantse plaatsen Mill en Langenboom, Den Haag, de Zaanstreek en het Stadskanaal.

Afl. 4 (slot): Stadskanaal, industrie & onderwijs
In 1955 opent Philips een vestiging in Stadskanaal met elf medewerkers. Alles is nieuw, de personeelsmedewerkster wordt er zelfs nog op uitgestuurd om kapstokjes te kopen bij de plaatselijke middenstand.

Het filiaal groeit snel en vijf jaar later zijn er al rond de duizend medewerkers. Het is even wennen aan het werken in de fabriek waarbij de onderbaas steeds over je schouders meekijkt of de productie wel wordt gehaald. Maar de werkgelegenheid betekent vooral de opbloei van heel Stadskanaal. Tevreden winkeliers, woningen, een schouwburg, sportverenigingen, modeshows en – niet te vergeten – hoger onderwijs voor kinderen uit de lagere standen; Stadskanaal gaat in de jaren 50 mee in de vaart der volkeren.

Over de serie
In de nieuwe serie ‘De (h)eerlijke jaren 50′ schetst de NTR een divers beeld van het leven in de jaren 50 aan de hand van vier regio’s verspreid over Nederland. Bewoners halen herinneringen op en vertellen over de veranderingen in de jaren 50. Vrolijke verhalen over de onderlinge solidariteit, het eerste eigen huis, gezellig rond de radio.

Maar ook sombere verhalen over armoede, strenge hospita’s, en het uitzwaaien van familieleden die naar verre oorden vertrekken… Het land verandert snel in dit decennium; industrie, woningen, supermarkten en scholen worden uit de grond gestampt. Na de aanvankelijke armoede breekt een nieuw en welvarender leven aan met ijskasten, televisies en brommers. Statistieken – in samenwerking met het CBS – illustreren de groei van de economie, de opkomst van de consumptiemaatschappij en het verdwijnen van de traditionele samenleving. Dat heeft overal impact, in het dagelijks leven en in de gemeenschap.

Datum 27 mei 2019 Redactie

Inschrijving Jonge Ondernemingsprijs is geopend

GRONINGEN – De inschrijving voor de Jonge Ondernemingsprijs van het Noorden is geopend. Ondernemers uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor deze uitdagende wedstrijd. Het initiatief wordt enthousiast gesteund door verschillende bedrijven uit Noord-Nederland en diverse gemeenten en provincies.

Stichting De Jonge Ondernemingsprijs (JOP) biedt een podium voor deze groep jonge en succesvolle ondernemers. Zij zijn er namelijk van overtuigd dat, door deze mensen en de organisaties die zij vertegenwoordigen een podium te bieden, dit een inspirerend effect heeft op heel Noord-Nederland.

Ondernemerschap is de katalysator van elke samenleving. En juist in deze tijd van totale disruptie zijn jonge ondernemers meer dan ooit van groot belang. Zij snappen wat er nodig is om de vereiste stap voorwaarts te zetten en vanuit hun creativiteit en innovatiekracht zijn zij in staat om blijvende verdienmodellen te realiseren die economische groei en werkgelegenheid met zich meebrengen.

Het aantal startende jonge ondernemers stijgt elk jaar en zijn essentieel voor (regionale) economische groei. Deze ondernemers hebben zichtbaarheid nodig om te kunnen groeien en de mogelijkheid krijgen om krachtiger in de markt te staan. De JOP brengt bedrijven, instanties en jonge ondernemers bij elkaar door een relevant netwerk en platform te bieden voor jong ondernemerschap.

Jonge ondernemers kunnen zich aanmelden via: www.jongeondernemingsprijs.nl.
Aanmeldvideo 2019: https://youtu.be/wcSg-2RRiZk

Datum 4 april 2019 Bert Jan Brinkman

Dalende WW uitkeringen in Groningen

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt in juli opnieuw fors af. Aanhoudende economische groei zorgt voor betere perspectieven voor werkzoekenden. Toch zijn er sectoren waar de werkgelegenheid juist terugloopt. In de financiële dienstverlening neemt het aantal banen al jaren af.

Opnieuw forse daling WW-uitkeringen

Eind juli telde Groningen 9.415 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli af met 530 uitkeringen (-5,3%). In juli daalde de WW vooral in uitzendbureaus en bouw. Vanuit onderwijs nam de WW afgelopen maand licht toe. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 28,7% (3.798) minder WW uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Financiële dienstverlening krimpt structureel

In de financiële dienstverlening daalt het aantal banen al jaren. Hoewel het in Groningen om een relatief kleine sector gaat, krimpt deze relatief sterk. Eind juli 2018 zijn er in Groningen 340 WW uitkeringen vanuit banken of verzekeraars. Ruim de helft van de WW-gerechtigden had een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Het aantal WW-uitkeringen neemt wel af ten opzichte van vorig jaar (-18,3%), maar duidelijk minder dan gemiddeld (-28,7%). Dit geldt met name voor de banken (-1,8%). UWV publiceerde op 15 augustus de factsheet Financiële dienstverlening over de ontwikkelingen in de sector.

Kansen voor administratief personeel

Meer digitale dienstverlening zorgt in de financiële sector voor het sluiten van fysieke kantoren. Voor financieel-administratief medewerkers, receptionisten en administratief medewerkers zijn de kansen hierdoor afgenomen. Ook in andere sectoren zorgt de digitalisering voor banenverlies van administratieve krachten. Administratief personeel heeft hierdoor moeite met het vinden van werk. Voor hen kan het perspectief bieden om te kijken naar gerelateerde beroepen. Zo zijn de perspectieven op werk bijvoorbeeld beter als medewerker klantenservice, intercedent of medewerker personeel & organisatie.

In juli afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 279.360. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 287.945. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,0% (-9.415). Alle provincies laten in juli een daling van het WW bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben de noordelijke provincies.

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.  UWV verstrekte eind juli in de provincie Friesland 10.719 WW-uitkeringen; 6,1% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 27,3% lager dan vorig jaar.  Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 4,9% naar 8.557. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,7%.

Datum 16 augustus 2018 Bert Jan Brinkman

Noord-Nederland koploper in de nieuwe economie

RTV1

NOORD NEDERLAND – Volgens het SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) kiest het kabinet kiest terecht voor de ‘normale mensen’-economie in de regio waar het mkb de motor is van de nieuwe economie. Waarin mensen kansen krijgen om bij te dragen aan verduurzaming, circulaire economie en ondernemerschap. Zie hieronder het volledige persbericht.

Uit het regeerakkoord blijkt dat de regio prominent aan zet is. De regio wordt maar liefst 70 keer genoemd. Het Noorden herkent zich hierin. Wij gaan voor regie in de regio en pakken de handschoen op. We worden in het regeerakkoord uitgedaagd actief invulling te geven aan de relevante opgaven en zo onze toekomst vorm te geven. Noord-Nederland heeft de sleutels in handen om de deur naar de toekomst te openen en betekenisvol bij te dragen aan het Bruto Nationaal Geluk van Nederland. We zijn de nieuwe economie van Nederland.

Het Noorden, daar krijg je energie van
Het kabinet erkent de unieke bijdrage die Noord-Nederland biedt voor de energietransitie. Noord-Nederland heeft de ambitie om met de Energyport uit te groeien tot de vierde mainport van Nederland. Extra wind op zee (boven de Wadden), benoemd in het regeerakkoord, zien we als een stimulans voor de groenewaterstofeconomie die in Noord-Nederland ontwikkeld wordt. Hiermee kunnen we stroom naar groene waterstof omzetten en kunnen we de chemische industrie snel verduurzamen. Tevens kan groene waterstof in plattelandsgebieden gebruikt worden om huizen te verwarmen, om op te koken en we kunnen het vervoer verduurzamen.

Bereikbaarheid van het Noorden in het belang van Nederland
Door aanvullend sprinters in te zetten op het traject Zwolle-Leeuwarden en Zwolle-Groningen door mogelijk andere partijen dan de NS, wordt ingezet op meer marktwerking en kansen voor een betere dienstverlening voor de inwoners van Noord-Nederland. Door deze kabinetsplannen en extra rijksmiddelen voor de A28, wordt de bereikbaarheid van de Randstad naar het Noorden verbeterd.
Het extra geld van 2,1 miljard euro voor infrastructuur biedt kansen voor een snelle uitvoering van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand en om de vaarweg Lemmer-Delfzijl op korte termijn op te hogen naar de hoogste vaarklasse. Zo kunnen we waterwegen optimaal benutten en hiermee vrachtwagens van de weg halen. Een goede verbinding tussen Noord-Nederland en Duitsland over zowel weg als spoort verdient de aandacht van het nieuwe kabinet.

Kansen voor grensregio’s en krimpgebieden voor een Nederland in Balans
Experimenteerruimte binnen regelgeving in krimpgebieden, waaronder afschaffing van de fusietoets in het onderwijs, wordt positief in Noord-Nederland ontvangen. Aanvullend hierop plaatsen we wel de opmerking dat binnen Noord-Nederland ook buiten de gebieden met een officiële krimpstatus sprake is van inkrimping van de bevolking en maatwerk op terreinen van zowel zorg, onderwijs als wonen noodzakelijk is.

Noord-Nederland vindt dat investeren in de transitie van krimpregio’s net zozeer van maatschappelijk belang zou moeten zijn als investeren in verstedelijking, zoals het behoud van rijksdiensten, zodat iedereen kan merken dat het beter gaat met Nederland.

Noord-Nederland koploper in de nieuwe economie
We leggen drie belangrijke hoekstenen onder de nieuwe economie: de provincie Drenthe excelleert in biobased economy, de provincie Groningen in de energietransitie en de provincie Fryslân in circulaire economie. De transitie van het mkb in onze regio richt zich op digitalisering en slimmer produceren.
In het regeerakkoord wordt terecht aandacht besteed aan de regionale economie, waarmee het nieuwe kabinetsbeleid de vanzelfsprekende noordelijke samenwerking vleugels geeft voor kansen en talent en dus toekomst. Het aangekondigde fonds voor regionale projecten biedt perspectief om slimme financiële arrangementen in de regio door beschikbare EU-fondsen effectief in te zetten. Om deze kansen te kunnen verzilveren is het noodzakelijk dat nationaal en Europees beleid en fondsen (o.a. ESF) zich kunnen richten op een veerkrachtig mbo in de regio, waarmee de kracht van het mkb en talent en vakmanschap weer tot bloei komen. Noord-Nederland heeft een aanbod in voorbereiding om dit samen met het Rijk en regionale partners nader vorm te geven.

Het topsectorenbeleid wordt meer toegesneden op de mkb-economie en sluit tevens goed aan bij de Noordelijke Innovatie Agenda. Deze richt zich op de sectoren waar Noord-Nederland sterk in is: water, energie, gezondheid en landbouw. Helaas is gezondheid uit het topsectorenbeleid uit het topsectorenbeleid gevallen. Noord-Nederland is internationaal koploper op gebied van zorginnovatie. Het extra geld dat beschikbaar wordt gesteld voor preventie, levert in het Noorden het meeste rendement op.

Ingezonden.

Datum 11 oktober 2017 Redactie

Wat betekent TTIP voor ons, boeren en burgers in Noord-Nederland?

TTIPZUIDBROEK – Zaterdagmiddag 10 september organiseren Milieudefensie Zuidoost Groningen, FNV, Mondiaal FNV Noord, met een bijdrage van VPRO-Tegenlicht, in Zuidbroek een informatieve bijeenkomst over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). De bijeenkomst vindt plaats in De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 1 in Zuidbroek (vlak bij station en A7). Aanvang 14 uur, gratis toegang.

TTIP en CETA
Wat betekent TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS, voor ons in Noord-Nederland? En ook wat heeft TTIP te maken met CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), het verdrag met Canada? Met name komen gevolgen voor voedsel, landbouw, natuur, gaswinning, werkgelegenheid en lonen aan bod. Maar er is ook aandacht voor de voor grote bedrijven zo belangrijke geschillentregeling (voorheen ISDS, nu ICS).

Sprekers
Meindert Schollema, voormalig burgemeester van Pekel, is dagvoorzitter. Sprekers zijn Freek Bersch (Milieudefensie), Sieta van Keimpema (melkveehoudersboard), Keimpe
van der Heide (Akkerbouwersvakbond), Wim Baltussen (FNV) en Bea Blokhuis (Groninger Bodem Beweging). Een samenvatting van de VPRO Tegenlicht-aflevering over TTIP vormt de introductie. Koos Dijksterhuis (columnist Trouw) presenteert een column. En er is ruimte voor vragen en discussie vanuit de zaal.

Voor- en tegenstanders
Al geruime tijd brengt TTIP de gemoederen bezig. Voorstanders wijzen op de mogelijke economische groei en meer werkgelegenheid. Die aannames worden betwist. Tegenstanders wijzen er op dat TTIP ten koste zal gaan van de kwaliteit van werk en veiligheid, van onze democratische besluitvorming, van milieu en klimaat en van de beleidsvrijheid van hogere en lagere overheden. Toch wordt door de Nederlandse regering meegewerkt aan de tot standkoming van dit verdrag.

Gevolgen
Het verdrag zal gevolgen hebben voor iedereen, ook in onze regio. Boeren krijgen te maken met oneerlijke concurrentie, voedselstandaarden gaan omlaag, rechten voor werknemers komen onder druk te staan, er zijn grote risico’s voor de publieke dienstverlening. En daarbij bevoordeelt het arbitragesysteem (ICS) de grote multinationals. Het is belangrijk dat consumenten, werknemers, boeren en burgers worden geïnformeerd en dat druk wordt uitgeoefend op onze regering en parlementariërs.

Aanmelden
De toegang is gratis. Men kan zich aanmelden via bentz47@kpnmail.nl ovv TTIP-bijeenkomst Zuidbroek.

(Ingezonden)

Datum 8 augustus 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal