Direct naar de inhoud.

SP provincie Groningen komt naar je toe

SP campagne in Groningen

GRONINGEN – Met een provinciale massacampagne wil de grootste partij van Groningen zoveel mogelijk mensen bereiken. De SP kiest daarbij voor duizenden gesprekken aan de deur, in huiskamers en op drie grote bijeenkomsten door de hele provincie. Daarmee betrekt de partij veel mensen bij een aanvallend plan voor de toekomst van Groningen.

SP-lijsttrekker Eelco Eikenaar: ‘Dit is een tijd van oogsten. Iedere partij die nu nog politieke beloftes moet zaaien is echt te laat. Het gaat er bij de verkiezingen van 20 maart niet om wat partijen beloven voor de komende tijd maar vooral ook wat ze deden in de afgelopen jaren. Ik ben er trots op dat ik daarbij met een consequent strijdbaar en rechtvaardig verhaal op pad mag.’

Eikenaar: ‘Wij gaan deze campagne door met wat we buiten verkiezingstijd ook doen: mensen organiseren voor een toekomst zonder machtsmisbruikers en politieke praatjesmakers. Met huurders in Oost-Groningen tegen de schimmel in hun huis, met Stadjers tegen de invloed van de Shell op onze democratie en met mensen in het bevingsgebied tegen de schandalige misbruik van onze provincie. We gooien er nu een schepje bovenop voor ons Groningen.’

SP’ers zijn de komende campagnemaand actief in honderd dorpen door heel Groningen. In huiskamers van (kandidaat-) Statenleden en sympathisanten komen gemeenschappen bij elkaar om over de toekomst van Groningen te spreken. Op drie grote manifestaties in Delfzijl, Hoogezand en Musselkanaal spreekt Eikenaar een politieke rede uit gesteund door lokale prominenten, muzikanten en activisten. Onder andere Tweede Kamerlid en lijstduwer Sandra Beckerman is volop aanwezig bij de campagnebijeenkomsten.

Datum 23 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Bankje met bijzondere tekst van Geert Begeman

Spreuk van boer Begeman op bankje in Oude Pekela. Foto gemaakt door Herman Alink – RTV1

OUDE PEKELA – Gedeputeerde Eelco Eikenaar en wethouder Hennie Hemmes onthulden donderdag 14 december samen een bankje met daarop een bijzondere tekst van de 92-jarige Geert Begeman. De in Pekela zeer gewaardeerde  Begeman is vooral bekend geworden in de jaren ‘70  toen hij de jongerenbeweging/jeugdsoos ‘Boer en Beat’. oprichtte. Heden ten dage wordt hij nog steeds op handen gedragen en wordt er achter zijn boerderij elk jaar een  poëziefestival georganiseerd waar hij nog actief aan deelneemt.

Wethouder Hemmes zei bij de onthulling van het bankje het volgende: “We zijn vanmorgen hier voor een soort ijkpuntje. We zijn bezig met het centrumplan Oude Pekela. Er is hard gewerkt de afgelopen tijd door veel mensen. Het slopen is bijna klaar en dan kunnen we beginnen met de opbouw. Dat gaat niet 1,2 3, daarvoor moeten plannen worden gemaakt en daarna samen met de inwoners uitgewerkt worden. Het bankje wat nu is geplaatst (waar voorheen het bankgebouw stond) is voor de inwoners een mooi plekje om even te gaan zitten en te mijmeren hoe mooi Pekela over 3 jaar eruit komt te zien”.

Wethouder Hennie Hemmes overhandigd het concept ontwikkelingsplan aan gedeputeerde Eelco Eikenaar. Foto) Herman Alink RTV1

Wethouder Hennie Hemmes overhandigd het concept ontwikkelingsplan aan gedeputeerde Eelco Eikenaar. De gedeputeerde zei vereerd te zijn dat hij samen met de wethouder en de heer Begeman het bankje mocht onthullen. Hij sprak daarnaast zijn bewondering uit over de manier waarop de gemeente Pekela het centrumplan Oude Pekela ontwikkelt samen met de inwoners.

Geert Begeman
De reden dat de gemeente de 92 jaar oude Geert Begeman heeft uitgenodigd om het bankje naar hem te vernoemen, was dat hij van grote betekenis is geweest voor de jeugd van Pekela in de zeventiger jaren, waar in zijn boerderij door hem een jeugdhonk werd gecreëerd, geheten “Boer en Beat” waar hij alles organiseerde voor de jongeren. Heden ten dage wordt elk jaar achter zijn boerderij een poëziefestival georganiseerd waar hij nog actief aan deelneemt. Hieronder een foto van Begeman tijdens het poëziefestival in 2015.

Geert Begeman in 2015 tijdens een poëziefestival. Foto) Herman Alink
Datum 14 december 2017 Redactie

Regionale conferentie Duurzaam Coöperatief Ondernemen

Gedeputeerde Eikenaar, burgemeester Kuin en Marcel Nieuwenweg – Symposium duurzaam coöperatief ondernemen in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Donderdagmorgen 23 maart om 10.00 uur werd de regionale conferentie over Duurzaam Coöperatief Ondernemen in het Siepco-gebouw aan de Hendrik Westerstraat te Oude Pekela geopend door Marcel Nieuwenweg. Aanwezig waren zo’n 300 mensen uit de overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Burgemeester Jaap Kuin van Pekela nam na de opening als gastheer het woord:

Hij zei het fijn te vinden om op deze plek met haar rijke historie te bekijken hoe we met elkaar de werkgelegenheid kunnen overwinnen en de onderlinge samenhang met elkaar versterken. Hij merkte op dat handen uit de mouwen steken en Pekela precies bij elkaar past.

“Vandaag zijn we hier bij elkaar in een hele mooie omgeving die Pekela groots heeft gemaakt en heel veel heeft gebracht in werkgelegenheid, industrialisatie en ga maar zo door. Dit gebouw werd voor de kartonnage industrie veel gebruikt en is nu door vele vrijwilligers als historische cultureel erfgoed grotendeels opgeknapt en bewaart. Nieuwe activiteiten zijn hierdoor ontstaan en mede mogelijk gemaakt door hennepverwerkingsbedrijf Hempflax”.

De burgemeester vindt dat Coöperatie goed past voor Pekela en de toekomst, en eindigt zijn betoog richting de ondernemer die moet ondernemen, het onderwijs die moet zorgen voor kwaliteit voor de toekomst en de overheid moet vooral faciliteren en niet op iemand anders zijn stoel willen zitten. Dit moet de verbindende factor zijn en daar waar het kan een oliemannetje. Hij spreekt de verwachting uit dat voor Pekela en de Veenkoloniën er een hele mooie toekomst in zicht is. In het bijzonder bedankt hij de HanzeHogeschool om dit vandaag allemaal te durven doen. “Geniet van dit gebouw en Pekela en ik wens een ieder veel succes”. Hij feliciteerde Willem Foorthuis alvast met zijn benoeming als lector van de HanzeHogeschool en hoopt dat er een mooie samenwerking gaat ontstaan tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar moest erkennen dat hij nog nooit in dit gebouw was geweest en was onder de indruk:

“Samenleving is sterk geïndividualiseerd maar mensen willen meer en meer het heft in eigen handen nemen. Alleen lukt het niet dus je moet gaan samenwerken want samen sta je sterker. Het oprichten van een coöperatie doe je vanuit het besef dat je met z´n allen verder komt, in het belang van het individu en het collectief. Voor de overheid is het de taak dat je daar voor openstaat, meedoet en kennis inbrengt. Samenwerken in plaats van langs elkaar werken”.
De gedeputeerde hoopt dat aan het einde van de dag de conclusie is dat we allemaal de schouders eronder zetten, en spreekt de wens uit op een structurele samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Willem Foorthuis – Lector HanzeHogeschool

Willem Foorthuis opent glimlachend zijn betoog met de woorden: ‘Je doet je lectorinstallatie in Oude Pekela “of all places”:

In de trend van, is het wat, was het wat en wordt het wat werd hem gevraagd waarom in Pekela. Willem Foorthuis geeft glimmend van trots een stukje geschiedenisles over Pekela weer. Wat hem betreft mag Pekela als cultureel wereld erfgoed worden beschouwt.
“Hier bevindt zich het grootste bevaarbare inlandse kanaalstelsel ter wereld, er waren 9.000 daar zijn nog van over 4.246’. Daarom wilde hij juist in dit gebied zijn verhaal doen. ‘Voor het graven van de kanalen en het steken van de turf en het weer afvoeren waren duizenden werkenden nodig en was in één woord een groot verdienmodel. Er wordt vaak gerept over plaggenhutten, onzin in 1642 waren alleen stenen arbeiderswoningen”.

Richting burgemeester Kuin spreekt Foorthuis de wens uit af en toe te willen optreden als onbezoldigd ambassadeur van Pekela omdat hij lyrisch over dit gebied is. “In 1930 waren er in Pekela 7 kartonfabrieken waar zo’n 800 mensen werkten en toeleveringsbedrijven ontstaat er een nautische industrie waar zo’n 1200 man werkten. 87% van de Pekelse bevolking werkten toen in de industrie en daarmee was Pekela het meest geïndustrialiseerde plekje op de hele wereld. In 1931 is uit onderzoek gebleken dat er zo’n 90.000 vaarbewegingen waren door de sluizen in de Pekel A. Als zondag de sluizen dicht gingen, dan verdubbelde het inwonertal van Pekela gewoon”. Bovendien wist hij te vertellen welke producten werden gemaakt in dit gebouw. Hij noemde onder meer de treinkaartjes van China en Midden-Africa. Ook de Pickwick-doosjes werden hier gemaakt. Terugkomende op zijn lectorinstallatie die vanmiddag op eigen verzoek in Oude Pekela “of all places” plaats gaat vinden, eindigt hij met de woorden hoe geweldig het is dat in de voormalige Free-fabriek een hennepverwerkingsbedrijf is gaan zitten en dat hij vond dat iedereen dit met eigen ogen moest gaan zien.

Datum 23 maart 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal