Direct naar de inhoud.

Veendam in de top 10 met de laagste huizenprijzen van Nederland

Energiezuinige huurwoningen in Veendan | Foto: Peter Panneman

VEENDAM – De huizenprijzen in Nederland stijgen momenteel tot recordhoogtes. In de gemeente Veendam zijn de huizenprijzen met 12% gestegen ten opzichte van 2020. Daar ligt de gemiddelde huizenprijs op 231.374 euro. Daarmee staat de gemeente echter wel in de top 10 met de laagste huizenprijzen van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Hoger in de top 10 staan de gemeentes Eemsdelta met een gemiddelde van 223.055 euro en  Pekela met een met 200.451 euro.

De gemiddelde huizenprijzen in de provincie Groningen t.o.v. 2020. | Bron: CBS/RTV Noord

Oldambt

In de gemeente Oldambt zijn de huizenprijzen het hoogste gestegen in de provincie Groningen. De gemiddelde prijs voor een woning ligt daar op 260.104 euro. Een stijging van maar liefst 30% ten opzichte van 2020.

In de gemeente Stadskanaal moet je gemiddeld 250.693 euro aftikken voor een huis, een stijging van 15%. Daarmee valt de gemeente net buiten de top 10 met de laagste huizenprijzen.

Datum 22 februari 2022 Hielke Bosch

Oplossing voor Aldel en toekomst industriecluster Delfzijl

AldelDELFZIJL – Samenwerkende partijen uit de Eemsdelta hebben aan de minister van Economische
Zaken en de leden van de vaste Tweede Kamer commissie Economische Zaken een
voorstel aangeboden waarin een oplossing voor aluminiumfabriek Aldel en een
toekomst voor het industriecluster Delfzijl wordt geboden. Het voorstel stelt voor de
warmtekrachtkoppeling (WKK) centrale Delesto opnieuw te starten en met de
chemiebedrijven komen tot afspraken voor verduurzaming en innovatie waardoor de
werkgelegenheid in deze regio wordt gewaarborgd en uitgebreid.
Voor het opnieuw starten van de WKK Delesto vragen de partijen een financiële
ondersteuning. Dit kan gegeven worden door een verruiming van de subsidieregeling SDE+
waardoor er een substantieel lagere elektriciteits- en stroomprijs voor de afnemers, waar
onder Aldel, ontstaat. Deze steunmaatregel wordt in andere Europese landen toegepast en
is ‘Brusselproof’. Indien deze steun wordt verleend kan verder gewerkt worden aan de
doorstart van Aldel.

Het cluster van bedrijven op het chemiepark in Delfzijl dat de handen ineen heeft geslagen
heeft naast de vraag voor het financieel ondersteunen van de WKK Delesto een aanbod
geformuleerd waarin er in de komende jaren geïnvesteerd wordt in schonere en duurzame
technologie. Zo wordt bijvoorbeeld biomassa omgezet naar groen synthesegas wat weer
gebruikt wordt voor de productie van groene methanol en de opwekking van groene stroom.
Door de bedrijven zijn meerdere ontwikkel lijnen benoemd waardoor en in de komende tien
jaar een ‘Living Lab’ op industrieel niveau in de Eemsdelta ontstaat. In dit ‘Living Lab’ wordt
concreet gewerkt aan verduurzaming, innovatie en vergroten van de werkgelegenheid.
Het ‘Living Lab’ werkt als een full scale proeflocatie waarbij door samenwerking met de
Energy Academy Europe, hogescholen in het Noorden en universiteiten de best mogelijke
verduurzamingsmogelijkheden voor energie intensieve industrie ontwikkelen. Deze
oplossingen komen vervolgens beschikbaar voor andere industriële complexen die met
gelijke problematieken kampen.

Op woensdag 22 januari is er een Algemeen Overleg (AO) van de vaste Tweede Kamer
commissie Economische Zaken waarin gesproken wordt over Aldel. De opstellers van het
voorstel om de WKK Delesto te ondersteunen en om het ‘Living Lab’ vorm te geven zijn
ervan overtuigd dat dit de oplossing kan zijn om Aldel en het industriecluster Delfzijl een
nieuwe toekomst te geven. ‘De bal ligt stil voor een leeg doel, ze hoeven hem alleen maar in
te schieten, zo zei de directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Patrick
Brouns, tijdens de toelichting op de plannen.
De afgelopen periode hebben de volgende partijen meegewerkt aan het voorstel wat is
ingediend in Den Haag, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, DEAL
gemeenten (w.o. Delfzijl), provincie Groningen. Het voorstel wordt ondersteund door MKB
Noord, VNO NCW Noord, Energy Academy Europe, Natuur en Milieu Federatie Groningen
en de vakbonden CNV en FNV.

Datum 20 januari 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-