Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn worstelt met energiearmoede: ‘Als raad het oplost krijgen ze de nobelprijs’

Het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

EXLOO – De raad van Borger-Odoorn heeft het bestrijden van de energiearmoede hoog op de agenda staan. 1 op de 11 inwoners van Borger-Odoorn heeft te maken met energiearmoede. Bij het begrotingsdebat gisteravond ging het vooral over een memo die een uur voor de vergadering richting de raad ging. 

Een maand geleden kwamen zeven van de acht partijen al met een motie omtrent energiearmoede. Die ging van tafel doordat wethouder Freek Buijtelaar beloofde binnen vier weken met een memo te komen. Volgens de wethouder kwam het memo later omdat er nuances moesten worden aangebracht zodat het een discussiestuk zou worden.

Studie van maken

Erik Braam van de Christen Unie was allerminst te spreken over het late aanleveren van de memo. “Als ik die memo twee dagen eerder had gehad dan had ik er een studie van kunnen maken en met een voorstel kunnen komen.” Volgens de wethouder is dat flauwekul. Henk Zwiep van de PvdA gaf al snel bijval. “Als die memo er eerder was geweest hadden we nu geld kunnen vrijmaken.”

Wat is energiearmoede?

Volgens TNO is er sprake van energiearmoede als de energiekosten in een huishouden meer dan 10%  van de totale uitgaven is. Ook wordt het gezegd als mensen betalingsachterstanden hebben die zijn ontstaan door oorzaken buiten de energierekening om. Dat wil zeggen dat er na betaling van woon- en energiekosten onvoldoende budget overblijft voor levensonderhoud.

Landelijk probleem

In het memo staat dat een inventarisering maken van de gezinnen die nu al in energiearmoede leven, moeilijk is in verband met de privacywetgeving. Een onderzoek zal dus op basis van vrijwilligheid moeten. Daarnaast staat in het memo dat energiearmoede niet alleen in Borger-Odoorn speelt, maar een landelijk probleem is. Dit moet volgens de gemeente dan ook landelijk opgelost gaan worden. “Als de raad dit oplost verdienen ze de nobelprijs,” aldus Buijtelaar.

Toch heeft het college volgens Buijtelaar zich wel degelijk ingespannen. “We hebben half Den Haag hier naar het veenkoloniale gebied gehaald en mensen hun verhaal laten vertellen.” Daarnaast heeft het college de regiodeal laten landen in 2e Exloërmond. “Dat is niet voor niks. Het is misschien ook wel het moeilijkste gebied. Daalkampen was bijvoorbeeld veel makkelijker geweest.”

Lijn kiezen om uit doolhof te komen

Braam (ChristenUnie) wil van de wethouder graag weten of de intentie er is om mensen te helpen. “Vanuit het hart zeg ik ja, maar we mogen geen armoede en inkomensbeleid maken als gemeente.” Zwiep (PvdA) doet vervolgens  het voorstel dat de wethouder bij de eerste bestuursrapportage  hier op terugkomt. “Als de wethouder dan zegt ik heb daar bepaalde middelen voor nodig om wat te doen dan kunnen wij daar een besluit over maken. Als de intentie er maar is om wat te doen.”

Buijtelaar geeft aan dat die intentie er is. “We zitten best dicht bij elkaar en ik wil zo snel mogelijk met de raad in gesprek om te kijken welke lijn we kunnen kiezen om samen uit dit doolhof te kunnen komen.”

 

 

 

 

Datum 5 november 2021 Jelmer Wijnstra

Raad Borger-Odoorn schrikt van TNO-rapport en wil energiearmoede aanpakken

Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe

Recent onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat 1 op de 11 inwoners in Borger-Odoorn te maken heeft met energiearmoede. De gemeenteraad is van het rapport geschrokken. Leefbaar, PvdA, Gemeentebelangen, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en D66 kwamen gisteren met een motie tijdens de gemeenteraad en willen het probleem gaan aanpakken. 

Liefst 8 procent van de inwoners heeft te weinig geld om de energierekening te kunnen betalen. Daarmee is Borger-Odoorn op Emmen na, de gemeente met de grootste energiearmoede. Vooral in het Veenkoloniaal gebied kleurt de kaart diep donkerrood. Terwijl juist in deze regio veel energie opgewekt wordt met onder andere zonneweides, maar ook het windpark. De inwoners profiteren daar niet van mee.

VVD ondertekent niet

De VVD ondertekende als enige partij in de raad niet. “Dat betekent niet dat wij energiearmoede niet belangrijk vinden,” zo liet fractievoorzitter Erik Huizing weten. “Wij willen er graag een bespreekstuk van maken en als ook wij hadden ondertekent was het een hamerstuk geworden.” GroenLinks liet weten dat het misschien wel beter was geweest. “We moeten niet meer praten, maar doen.”

De VVD vraagt zich echter af of een motie wel het juiste middel is. “Het probleem is niet nieuw en we gaan het vanavond ook zeker niet oplossen.” Wel is de partij van mening dat er iets moet gaan gebeuren.

Privacywetgeving een probleem

In de motie vragen de partijen aan het college om in kaart te brengen hoe de groep die in energiearmoede leeft er in Borger-Odoorn uitziet. Ook willen zij dat de gemeente onderzoekt welke groepen risico lopen op energiearmoede. Voor 1 januari willen de partijen antwoorden van het college.

Volgens wethouder Nynke Houwing van economie is het echter lastig om deze groep in beeld te brengen in verband met de privacywetgeving. Daarnaast vraagt de wethouder zich af of zo’n eigen onderzoek meer informatie gaat opleveren dan het onderzoek van TNO. “Een groot onderzoek kost geld en menskracht. Het is nog maar de vraag of dat in dat in deze tijd lukt is en of we een onderzoeksbureau kunnen vinden.”

Belofte van memo

Het kabinet kwam gisteren met het bericht ook te gaan kijken naar de stijging van de energieprijzen en hier iets aan te willen doen. Houwing wil dit dan ook afwachten. “Ik wil niet voor de muziek uitlopen. Het Rijk is eerst aan zet.” Houwing kwam wel met de belofte om vanuit de Regiodeal Zuidoost Drenthe iets te willen doen aan vroegtijdig signaleren. “Als mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, is het belangrijk die vroeg in beeld te hebben.”

Eerder op de avond beloofde wethouder Freek Buijtelaar al binnen vier weken met een memo te komen richting de raad over verduurzaming en isolatie. Met de belofte dat de gemeente in de memo ook gaat kijken hoe om te gaan met energiearmoede trok Leefbaar als hoofdindiener de motie in. “Als we daar niet tevreden over zijn, komen we opnieuw met een motie,” zo liet Bernard Jansen van Leefbaar weten.

 

 

Datum 8 oktober 2021 Jelmer Wijnstra


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal