Alle berichten met: financiën

College B&W actualiseert armoedebeleid

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad aanpassingen in het armoedebeleid voor. Daarvoor is de nota Armoedebeleid Stadskanaal opgesteld. Het armoedebeleid moet volgens het college meer inspelen op de vraag, met maatwerk waar dat mogelijk is. Ook moet het beleid meer wijkgericht zijn van opzet, met een grotere rol voor particulier initiatief.

Stadskanaal wil financiële basis versterken

STADSKANAAL – De gemeente blijft in financieel opzicht voor grote uitdagingen staan. De begroting 2016 vertoont een tekort van € 863.000 en is daarmee niet sluitend. Op langere termijn is er sprake van verbetering, blijkt uit de Meerjarenraming 2017-2019. Tegen die tijd wordt een overschot van € 134.000 euro verwacht, waarmee de begroting weer sluitend is gemaakt. Burgemeester en wethouders merken op dat er bij ongewijzigd beleid daarmee nauwelijks ruimte is voor het opvangen van risico’s, noch voor nieuw beleid.

Gemeente Stadskanaal stopt miljoenen in reservepot

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal houdt op de jaarrekening over het jaar 2014 iets meer dan 2.6 miljoen euro over. Het geld wordt in de algemene reservepot gestopt. Volgende week…

Financiële positie gemeente Stadskanaal blijft onzeker

STADSKANAAL – De financiële positie van de gemeente blijft onzeker. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019, die het college heeft vastgesteld. De gemeenteraad gaat de beide…

Begroting 2015 nog steeds aanzienlijke financiële risico’s

STADSKANAAL – De programmabegroting 2015 van de gemeente Stadskanaal heeft een nadelig saldo van bijna 1,5 miljoen euro. Daarom stelt het college de raad voor dit nadelig saldo te onttrekken…

Financiële risico’s blijven mede door decentralisatie rijkstaken

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad voor om de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen. Deze Voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de lopende…

Plannen voor winkelcentrum Nieuw Buinen nog onzeker

NIEUW BUINEN – Er is een reële kans dat Nieuw-Buinen een eigen winkelcentrum krijgt. Vier ondernemers hebben vergevorderde plannen om 2.250 vierkante meter winkeloppervlakte te realiseren achter het nieuwe dorpscentrum Noorderbreedte….

Oost-Groningen moet knokken voor beter sociaal regeringsbeleid

STADSKANAAL – Gemeenten in Oost-Groningen dreigen met miljoenen tekorten opgezadeld te worden door de sociale paragraaf in het nieuwe kabinetsbeleid. CDA-fractievoorzitter in de gemeente Stadskanaal Roelof Plieger roept partijen en…

Stadskanaal heeft financiën op orde

STADSKANAAL – De begroting 2013 van de gemeente Stadskanaal kent een overschot van 838.000 euro. De meerjarenraming 2014-2016 laat in 2016 een overschot van 433.000 euro zien. Het college stelt…