Direct naar de inhoud.

Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers

EMMEN – Staatsbosbeheer werkt met vele enthousiaste vrijwilligers in beheerseenheid Emmen-Sleen. Voor dit gebied is de organisatie  op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Staatsbosbeheer zoekt mensen die de boswachters willen ondersteunen bij het verzorgen van rondleidingen en het inventariseren en monitoren van flora & fauna.

Vrijwilligers rondleidingen

Boswachterij Emmen-Sleen ligt voor het grootste gedeelte op de Drentse Hondsrug. Het landschap van de Hondsrug UNESCO Global Geopark is niet alleen enorm gevarieerd, maar ligt ook vol met sporen uit het verleden. Voor het begeleiden van wandelexcursies, met de nadruk op beleving voor het hele gezin, zoeken wij gidsen die het leuk vinden om op deze excursies te begeleiden.

Vrijwilligers monitoring

Ben jij iemand met veel kennis van de natuur en vind je het leuk om de flora en fauna in onze gebieden in kaart te brengen? Dan zoeken we jou! Hiermee lever je samen met de boswachter ecologie een belangrijke bijdrage aan de kennis over onze terreinen. Je hebt kennis van broedvogels, vlinders, libellen, planten, reptielen en/of amfibieën, je kunt secuur werken. En je bent bereid om regelmatig, zelfstandig een gebied te inventariseren

Emmen en Sleen

De boswachterij Emmen en Sleen vertegenwoordigt een gebied van ca. 5500 ha en is ingedeeld in 3 deelgebieden: Emmen, Sleen & Witteveen, Gees & Geeserstroom en De Witten. Het overgrote deel van het gebied is bos, maar er zijn ook mooie heideterreinen, hoogveenvennen een hoogveencomplex en langgerekte landschapselementen. Geeserstroom is een gebied met een status aparte in de beheereenheid: dit beekdal  is 10 jaar geleden omgevormd . Daarnaast zijn er vele cultuurhistorische monumenten in het gebied, die zorgvuldig beheerd worden.

Geïnteresseerd?

Stuur dan vrijblijvend een mail naar boswachter Wenda Kloen of bel met 06-21266674. Voor meer informatie kun je ook kijken op www.staatsbosbeheer.nl/vrijwilligers

Datum 3 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Excursie over grassen

bermgrasSTADSKANAAL – Onder deskundige leiding van Willem Stouthamer (actief bij het KNNV, afdeling plantenwerkgroep) is er zondagochtend 22 juni een excursie over gras. Altijd al meer willen weten over gras?

 
Gras is niet alleen groen en moet gemaaid worden. Kijk naar de bermen van de wegen. Daar groeit en bloeit niet één soort gras, maar een grote verscheidenheid aan grassen. In de omgeving van “De Rode Loper” over het AG Wildervanckkanaal wordt er gekeken wat er zoal groeit en bloeit aan grassoorten. Met behulp van “Heukels Flora van Nederland” wordt geprobeerd de meest voorkomende grassen te onderscheiden. Een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over gras.

Locatie:: De Nieuwe Gaarde, Dwarsweg 2, 9591 WP Stadskanaal  (volg de borden De Nieuwe Gaarde en Tuindersvereniging Het Pagedal).

 

Datum 12 juni 2014 Bert Jan Brinkman

De vierentwintig uur van de natuur

natuuronderzoeker in actie - Kars VelingSTADSKANAAL – Op zaterdag 22 juni 2013 staat de natuur 24 uur lang in de belangstelling van het Nederlandse publiek tijdens ‘de 24 uur van de natuur’. Het ministerie van EZ is initiatiefnemer en organiseert op dezelfde dag de zogenaamde natuurtop, een overleg tussen bestuurders over het waarderen en beschermen van natuur. Ook in Zuid Groningen en Oost Drenthe rekent het ministerie van EZ op uw medewerking.

Er zijn veel organisaties die werken aan natuur en landschap. De Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (zoals Sovon, RAVON, De Vlinderstichting, FLORON en de Zoogdiervereniging), Waarneming.nl, Stichting Staring Advies, KNNV en Landschapsbeheer Nederland hebben samen een netwerk van meer dan 25.000 vrijwilligers. Elke dag komen er duizenden waarnemingen binnen, die allemaal bij elkaar komen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Tijdens ‘De 24 uur van de Natuur’ willen zij laten zien hoe belangrijk zij de natuur in Nederland vinden, maar ook hoe ze bereid zijn om zich daar samen voor in te zetten. Door deze actie maken zij de Nederlandse natuur zichtbaar en zal blijken dat de vrijwilligers daar, o.a. via Waarneming.nl, een grote en onmisbare bijdrage aan leveren.

Gedurende de ‘24 uur van de Natuur’ worden daarom zo veel mogelijk waarnemingen verzameld. Tijdens de dag wordt elk uur ‘de stand van de natuur’ in beeld gebracht, door te laten zien waar bijzondere soorten planten en dieren zijn gezien, wat de verschillen in het land zijn en hoeveel er al is waargenomen. Aan het eind van de dag is het doel om 30.000 nieuwe waarnemingen van 2.000 verschillende soorten aan de NDFF toevoegen. Want hoe meer en hoe beter de natuur in beeld is, hoe meer en beter beleid en beheer kunnen zijn.

Alle waarnemingen zijn welkom. Doe mee en ga op 22 juni zoveel mogelijk naar buiten! Moedig vrienden, familie en kennissen aan om dit ook te doen, en zorg ervoor dat je waarnemingen ingevoerd worden op Waarneming.nl, Telmee.nl of mobiel via ObsMapp en WebObs. Dan komen ze vanzelf in de NDFF terecht.

Datum 13 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-