Direct naar de inhoud.

Theater Geert Teis ontvangt subsidie van Fonds Podiumkunsten

Geert Teis TheaterSTADSKANAAL – Begin september heeft Theater Geert Teis een subsidieverzoek ingediend om te worden aangewezen als podium binnen het onderdeel subsidie kleine en incidentele programmering (SKIP) van het Fonds Podiumkunsten. ,,Tot ons grote genoegen heeft het Fonds Podiumkunsten besloten deze aanwijzing als SKIP-podium voor de komende twee jaar, dus 2014 en 2015, te verlenen” aldus directeur Nina Hiddema van Theater Geert Teis.

SKIP is een bijdrage voor de presentatie van voorstellingen of concerten, voor een passend publiek. Met deze regeling wordt het aanvragers, zoals Theater Geert Teis, aantrekkelijker gemaakt om artistiek kwaliteitsaanbod te programmeren door de financiële risico’s van dergelijke voorstellingen te verkleinen. Het Fonds Podiumkunsten beoogt hiermee landelijk de presentatie en het publieksbereik van een gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvoorstellingen te versterken.

Theater Geert Teis ziet hierin haar ambitie om een nog breder en veelzijdiger pallet aan podiumkunsten te kunnen aanbieden in haar regio bevestigd. ,,We zijn dan ook bijzonder verheugd met dit feit. Het huidige theaterseizoen is natuurlijk nog niet afgelopen, maar we kunnen alvast terugkijken op een succesvol en goed begin van het seizoen 2013-2014. Uiteraard staat er in het nieuwe jaar nog een mooie lijst aan voorstellingen op ons publiek te wachten”, aldus Nina Hiddema.

Datum 19 december 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-