Direct naar de inhoud.

Sportfonds voor volwassenen moet sporten voor iedereen mogelijk maken

De sporthal in Wildervank. (foto ter illustratie)

VEENDAM –  Inwoners uit de gemeente Veendam die onvoldoende financiële middelen hebben om de contributie voor een sport- of cultuuractiviteit te betalen kunnen een aanvraag indienen bij Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Het fonds is een initiatief van Veendam Beweegt en mogelijk vanuit het Lokaal Sportakkoord. Dit sportakkoord is in het voorjaar van 2020 samen met lokale sportaanbieders en maatschappelijke partners opgesteld. Het bestaat uit een aantal afspraken over sport en bewegen in de nabije toekomst.

Sporten voor iedereen

Eén van de ambities is ‘inclusief sporten en bewegen’. Het fonds moet aan dit doel bijdragen; door de financiële drempel weg te nemen wordt sport en bewegen in de gemeente toegankelijk voor iedereen.

Het gaat eerst nog om een pilot van twee jaar. Daarna wordt gekeken of het fonds structureel kan blijven bestaan.

Voor wie is het fonds?

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is voor inwoners van 18 jaar of ouder met een laag besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld iemand die rond moet komen van een uitkering of te maken heeft met schulden.

Voor vragen mail Veendam Beweegt: veendambeweegt@veendam.nl of kijk voor meer informatie op: www.veendambeweegt.nl Het indienen van een aanvraag kan ook via deze site, onder het kopje ‘informatie – voor inwoners’ vind je het aanmeldformulier.

 

Datum 14 februari 2022 Arienne Dozeman

Zonneparken in Stadskanaal vullen gebiedsfonds met twee miljoen euro

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

STADSKANAAL – De bouw van verschillende zonneparken in de gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat het nieuwe gebiedsfonds op termijn een pot van 2 miljoen euro bevat. Doordat het zonnepark aan de Van Boekerenweg in Stadskanaal al is gebouwd, heeft exploitant Powerfield zo’n 750.000 euro in het fonds gestopt.

Meer zonneparken

In de gemeente Stadskanaal volgt nog de bouw van de zonneparken aan het Tweede Boerendiep (Musselkanaal), Alteveer en de Gedempte Vleddermond in Stadskanaal. De exploitanten van deze parken leveren ook een bijdrage aan het gebiedsfonds. Daardoor beschikt het fonds over ruim 2 miljoen euro. Het geld uit het fonds is bedoeld voor duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten in de gemeente Stadskanaal of de omgeving van de parken.

Geld voor buurthuis of zwembad

‘De directe omgeving van de zonneparken kan een aanvraag doen voor geld voor leefbaarheidsprojecten’, zegt voorzitter Jan Bessembinders van het gebiedsfonds. ‘Dat betekent dat verenigingen of stichtingen uit bijvoorbeeld Stadskanaal-Noord een aanvraag op het gebied van leefbaarheid kunnen doen, aangezien zij in de omgeving van het zonnepark aan de Van Boekerenweg gevestigd zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om op het opknappen van het buurthuis of een eenmalige bijdrage aan het zwembad. Verenigingen uit bijvoorbeeld Onstwedde, kunnen geen aanspraak maken op de leefbaarheidsbijdrage, aangezien zij geen directe omgeving van het zonnepark zijn.’

Hulp bij verduurzamen

De verenigingen of stichtingen uit de hele gemeente Stadskanaal kunnen wél een aanvraag indienen als zij bijvoorbeeld hun gebouw willen verduurzamen. In dat geval gaat de omgevingsgrens niet op, zegt de oud-wethouder van Stadskanaal.

‘Als een sportvereniging, buurtvereniging of stichting zonnepanelen op haar gebouw wil leggen of op een andere manier de locatie wil verduurzamen, kan het een aanvraag doen bij het gebiedsfonds. Verenigingen uit de hele gemeente Stadskanaal kunnen op het gebied van duurzaamheid een aanvraag indienen.’ Het gebiedsfonds in Stadskanaal gaat op 1 september van start. Het bestuur van het gebiedsfonds bestaat naast Bessembinders uit Albert Dijkstra, Jaap Blaakmeer, Yung Li en Sylvain Gaastra.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 28 augustus 2020 Hielke Bosch

Dorpshuis De Wending in de steigers

F: Peter Panneman

ZUIDWENDING – Dorpshuis De Wending aan de Zuidwending ondergaat een fikse opknapbeurt. Het bestuur had zich in 2016 ten doel gesteld het dorpshuis toekomstbestendig te maken, en kon een zoektocht naar de financiën starten. Een nieuw geïsoleerd dak met 60 zonnepanelen, renovatie van de grote zaal inclusief toneel en aanbrengen van ledverlichting moet het energieverbruik drastisch omlaag brengen, en dus een flinke besparing opleveren.

Fondsen

Mede dankzij de financiële bijdragen van NAM, Rabo, Nedmag, Energystock, Provincie Groningen, en de fondsen VSB, Leader, en Kammingafonds zijn vrijwilligers onlangs van start gegaan met de werkzaamheden. Nog voor de aankomende winter zal Dorpshuis ‘De Wending’ gereed zijn voor de toekomst.

(Peter Panneman)

Datum 30 juli 2017 Bert Jan Brinkman

Fonds Burgerinitiatieven Veendam is een succes

geldVEENDAM – Om de leefbaarheid en verbinding in Veendam te versterken heeft de gemeenteraad van Veendam het Fonds Burgerinitiatieven ingesteld. Het fonds is aanvullend op bestaande regelingen waarbij inwoners van Veendam of Veendammer organisaties met een goed idee of initiatief een aanvraag kunnen indienen.

In november hebben vier initiatiefnemers een bijdrage ontvangen voor hun initiatief. Het Dickens festijn in Sorghvliet, het integratiediner, een kookcafé en de renovatie van een speelvoorziening aan de Beukenlaan in Wildervank hebben een subsidie ontvangen. Het Dickens festijn, dat zaterdag 10 december 2016 bij Winkelcentrum Sorghvliet plaatsvindt, is mede georganiseerd door de wijkvereniging. Leden van de wijkvereniging zijn al maanden bezig met de voorbereiding.

Budget
Er is in 2016, 2017 en 2018 elk jaar € 15.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale verbinding in Veendam. Met de toekenningen van de laatste vier initiatieven zijn er dit jaar twaalf initiatieven positief beoordeeld en is een subsidie toegekend. Vier aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. Inmiddels is het plafond van het budget voor 2016 bereikt.

Aanvragen 2017
Inwoners van Veendam en Veendammer organisaties zonder winstoogmerk, kunnen nu al initiatieven indienen voor 2017. Een initiatief moet erop gericht zijn om bewoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen om zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Ingediende initiatieven worden vier keer per jaar door een commissie beoordeeld en voorgelegd aan het college. Aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

Kijk voor meer informatie en de spelregels op www.veendam.nl.

Datum 8 november 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal