Direct naar de inhoud.

Freddie Pranger Memorial groot succes

G-Voetbal toernooi - Foto: SJS
G-Voetbal toernooi – Foto: SJS

STADSKANAAL – Ruim 250 G voetballers, mannen, vrouwen, jongens en meisjes in de leeftijd van zes tot ongeveer veertig jaar bezochten samen met hun begeleiders
zaterdag 29 augustus de Freddie Pranger Memorial bij vv SJS aan de Julianastraat in Stadskanaal. Na openingswoorden van wethouder Peter Gelling nam Henk “Broezen”de Haan het woord. Omdat er onder de deelnemers vijf teams uit Duitsland waren hield Henk zijn welkomstwoord in drie talen tegelijk,
Nederlands, Duits en Gronings. Een geheel nieuwe taal met unieke woorden zag het levenslicht. En de voetballers vonden het prachtig.

Na zijn openingswoord, waarbij Henk ook nog even de trompet aan de mond zette, nam hij de leiding over de gezamenlijk warming-up, waarbij ook SJS hoofdtrainer Loewie Piebes en zijn selectie de helpende hand boden. Daarna kon het echte werk beginnen. Er werd op alle fronten gestreden om diverse bokalen.
Natuurlijk voetbal, maar ook penalty’s nemen en het zo hard mogelijk op doel schieten leverden een prijs op. Tussendoor nog even op de foto met als achtergrond de Oranjebus van de bekend Oranjesupporters uit Stadskanaal en Valthermond. De prijzen werden later op de dag uitgereikt door Henk de Haan
en RTV Noord presentator Marcel Nieuwenweg. Voor elk team was er een beker en iedere deelnemers kreeg een fraaie herinneringsmedaille.

Prijzen

 

SJSNamens de stichting Wildervank Fonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten waren respectievelijk Hans Hendriks en Catharina van Hien bij de prijsuitreiking aanwezig. Tot slot werd de hoofdprijs uitgereikt. De Albert Stevens Wisselbokaal, bestemd voor het team dat zich het meest sportief en enthousiast heeft gedragen. Albert Stevens zelf kwam de beker uitreiken. Het oudste lid en medeoprichter van SJS was er zichtbaar door ontroerd toen hij de beker mocht overhandigen aan de spelers van De Brug uit Groningen. En dat was niet voor het eerst. Ook vorig jaar mocht De Brug deze cup met grote oren mee naar huis nemen. De jury was daarover unaniem. Als extraatje mochten de spelers een prijs van Heineken in ontvangst nemen. Ze zijn uitgenodigd in hun sky box bij FC Groningen om een wedstrijd bij te wonen. Het toernooi werd mede ondersteund door het Fonds Gehandicaptensport, het Sinnigefonds, de gemeente Stadskanaal en een aantal lokale sponsoren.

De volgende Freddie Pranger Memorial is op zaterdag 27 augustus 2016.

Datum 1 september 2015 Bert Jan Brinkman

Freddie Pranger Memorial – internationaal G voetbaltoernooi

SJSSTADSKANAAL – Zaterdag a.s. organiseert vv SJS uit Stadskanaal voor de vierde achtereenvolgende keer een toernooi voor voetballers met een verstandelijke of lichamelijke beperking, het zogeheten G voetbal. Vanaf dit jaar heet het toernooi de Freddie Pranger Memorial, vernoemd naar de vorig jaar overleden G voetballer van SJS, Freddie Pranger. Het is een internationaal toernooi. Van de 24 deelnemende teams komen er vijf uit Duitsland. De opening is om 10.15 uur en zal worden verricht door sportwethouder Peter Gelling en oud profvoetballer en entertainer Henk de Haan. De prominente Groninger zal later op de dag ook de prijzen uitreiken. Hij zal dit doen samen met vertegenwoordigers van de hoofdsponsoren en RTV Noord presentator Marcel Nieuwenweg. Streetband De Klinkers uit Winschoten zorgt de hele dag voor de muzikale omlijsting.

G Voetbal een belangrijke peiler voor SJS

(Sport)wethouder P. Gelling
Wethouder P. Gelling (F: RTVS)

SJS heeft ruim dertig G voetballers in de leeftijd van zes tot ongeveer 40 jaar. Een team van negen vrijwilligers, bestaande uit trainers, leiders en een coördinator begeleidt hen. G voetballers doen wekelijks mee aan de competitie van de KNVB en worden geregeld uitgenodigd voor deelname aan toernooien of andere activiteiten. Dat vraagt om veel inzet en de kosten lopen daarbij ook nog eens fors op. SJS heeft het er graag voor over. De vereniging ziet haar inspanning voor het G voetbal als een logisch gevolg van datgene waar het voor staat: een familieclub waar voor iedereen plaats moet zijn. Het jaarlijkse hoogtepunt is het G voetbaltoernooi op de laatste zaterdag van augustus. De KNVB geeft SJS die dag graag permissie om alle wedstrijden op te schuiven. Dat moet ook wel want er zijn veel handen nodig om alles in goede banen te leiden. Alleen het eerste speelt thuis voor de KNVB beker (SJS – TWEDO aanvang 18.00 uur) maar dat is dan weer een mooi onderdeel van de toernooidag die tevens de start van het seizoen in luidt.

Fondsen maken het heden en toekomst van het G voetbal bij SJS mogelijk

Foto: SJS
Foto: SJS

G voetbal is in verhouding tot het overige voetbal wat bij SJS wordt bedreven een dure en arbeidsintensieve aangelegenheid. Omdat het gebied waar de G voetballers heen moeten voor hun uitwedstrijden veel groter is (Heerenveen en Steenwijk zijn geen uitzondering) en deze doelgroep doorgaands afhankelijk is van vervoer, lopen die kosten jaarlijks fors op. G voetbal vraagt ook om meer en vooral ook deskundige begeleiding. Kun je met een gemiddeld jeugdelftal het soms wel af met een leider en paar ouders die rijden, bij het G voetbal gaat het om het meervoudige. Dat vraagt heel veel inspanning binnen de vereniging om dat allemaal op te brengen. Om dat te blijven stimuleren krijgt SJS de hulp van diverse fondsen. De stichting Wildervank Fonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het Fonds Gehandicaptensport, de gemeente Stadskanaal en het Sinnige Fonds dragen al een paar jaar bij aan de organisatie van het jaarlijkse toernooi dat steevast op de laatste zaterdag van augustus plaats vindt. Het Fonds Gehandicaptensport en de gemeente Stadskanaal stellen daarnaast een bedrag beschikbaar om de vervoerskosten te drukken. Met het Fonds Gehandicaptensport is daarnaast een project gestart waarbij de deskundigheid van het kader verder wordt ontwikkeld. SJS beschikt momenteel over acht personen die leiding en training geven. Een aantal van hen is geschoold in het werken met de doelgroep. Naast het adviseren van de collega G voetballeiders en -trainers zijn ze ook beschikbaar voor de overige jeugdleiders van SJS wanneer zij te maken krijgen met kinderen met gedragsproblematiek. Het project richt zich ook op de verdere uitbouw van het G voetbal bij SJS. Met steun van het fonds worden er het komend seizoen voetbalclinics georganiseerd op scholen voor speciaal onderwijs en instellingen voor mensen met een beperking. Het streven is om het aantal G voetballers bij SJS verder uit te breiden en daarvoor het benodigde kader te werven en op te leiden.

Programma 29 augustus

10.15 uur opening m.m.v. wethouder Peter Gelling, Henk de Haan en Bert Drenthe
10.45 uur gezamenlijke warming-up o.l.v. Henk de Haan en de SJS 1 selectie en staf
11.15 uur wedstrijden, penaltybokaal, peeremderin en foto-shoots
14.15 uur prijsuitreiking jeugd m.m.v. Henk de Haan, RTV Noord presentator Marcel Nieuwenweg en vertegenwoordigers van de hoofdsponsoren
16.15 uur prijsuitreiking m.m.v. Henk de Haan, RTV Noord presentator Marcel Nieuwenweg en SJS medeoprichter en oudste lid Albert Stevens

Datum 1 september 2015 Bert Jan Brinkman

Begroting G toernooi SJS is rond dankzij fonds Verstandelijk Gehandicapten en Sinnige Fonds

Foto: SJS
Foto: SJS

STADSKANAAL – SJS heeft de begroting voor het G toernooi van zaterdag 30 augustus rond. Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en het Sinnigefonds hebben elk weer een bijdrage toegezegd, waarmee de laatste financiële gaten konden worden gedicht. Beide fondsen zetten zich in voor mensen met een verstandelijke beperking en het G Voetbaltoernooi van SJS past prima in hun doelstelling.

De organisatie verloopt intussen voorspoedig. Er zijn nog een paar plekjes over. Daarover is SJS nog in gesprek met diverse clubs. Toen de zaterdagclub aan de Julianastraat in Stadskanaal in 2012 het toernooi voor het eerst organiseerde kostte het nog enige moeite om voldoende teams bij elkaar te krijgen. Maar na het succes van de eerste editie was dat probleem al snel van de baan. Clubs melden zich nu spontaan aan en komen ook van steeds verder weg. Dit jaar o.a. uit Duitsland en het westen van het land. Dat is een prachtige stimulans voor de tientallen vrijwilligers die zich met de organisatie bezighouden.

sjs-logoToen SJS in 2011 besloot een toernooi voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren was dat met de nodige voorzichtigheid. De kosten zijn best wel flink en in ieder geval te hoog om uit de reguliere begroting op te brengen. Dat het initiatief zo succesvol zou gaan verlopen viel op dat moment dan ook niet te voorzien. Inmiddels gaat SJS er van uit dat zolang er financiële dekking is het toernooi elk jaar kan worden gehouden. Tot nu toe lukte dat prima, dank zij de steun van diverse fondsen en sponsoren. Deze bijdragen moeten echter elk jaar weer opnieuw worden aangevraagd. Daarom gaat SJS ook op zoek naar een sponsor die bereid is om zich voor een langere periode aan het G voetbaltoernooi te verbinden zodat het voortbestaan van dit prachtige evenement voor de komende jaren gegarandeerd is.

Datum 24 april 2014 Bert Jan Brinkman

Stichting Wildervank Fonds en Gemeente Stadskanaal steunen het internationaal G toernooi van SJS

sjs-logoSTADSKANAAL – SJS krijgt van de Stichting Wildervank Fonds en de Gemeente Stadskanaal een financiële bijdrage om het internationaal G voetbaltoernooi op zaterdag 30 augustus 2014 te kunnen organiseren. Het Fonds en de gemeente zegden hun bijdrage toe omdat zij het doel van het project, voetbal voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, van harte ondersteunen.

Met deze bijdragen is de toernooiorganisatie al een flinke stap op weg naar het sluitend krijgen van de begroting. Zover is het echter nog niet. Er zijn nog diverse aanvragen in behandeling. Daarnaast draagt SJS uit eigen middelen bij aan de kosten en worden er een aantal acties georganiseerd.

Eén daarvan is een BINGO avond op 19 april in de kantine van SJS. In de week van 31 maart tot 5 april gaan de G-voetballers met de collectebus rond in de Parkwijk in Stadskanaal. Ze collecteren dan voor het Fonds Gehandicaptensport. Een deel van de collecteopbrengst komt ten goede aan het G-toernooi.

Voor het toernooi hebben zich inmiddels al 23 teams aangemeld. Twee daarvan komen uit Duitsland en voor het eerst ook teams uit de Randstad. SJS beschikt zelf over een aantal G voetbalteams voor jongens, meisjes, mannen en vrouwen vanaf zes jaar. Het toernooi zal in 2014 extra allure meekrijgen vanwege het 60-jarig bestaan van SJS. Voor die gelegenheid wordt het toernooi afgesloten met een wedstrijd tussen SJS1 en Oud FC Groningen. Spelers van Oud-FC Groningen zullen tevens een bijdrage leveren aan het G voetbaltoernooi.

Datum 27 maart 2014 Bert Jan Brinkman

SJS bereidt zich voor op G-Voetbaltoernooi

Foto: SJS
Foto: SJS

STADSKANAAL – Op zaterdag 31 augustus zal SJS voor de tweede keer een G-voetbaltoernooi (voor spelers met een lichamelijke of verstandelijke beperkig) gaan organiseren. De eerste editie vorig jaar was een groot succes. SJS heeft zich daarom ten doel gesteld om in ieder geval tot 2016 dit toernooi te organiseren, maar liefst nog veel langer.

Dit jaar hebben er al 7 meer teams ingeschreven voor het toernooi dan vorig jaar, waaronder ook een Duits team. Wethouder Johan Hamster van de gemeente Stadskanaal zal om half 10 de ofiiciele opening verrichten. De organisatie is verder erg blij met de medewerking van Henk de Haan (Oud voetballer van de BV Veendam en FC Groningen, ook bekend van zijn actie voor behoud van Veendam), die bij de opening aanwezig zal zijn, en Jacques d’ Ancona, die de prijsuitreiking rond 16.00 uur voor zijn rekening zal nemen. Bert en Bert entertainment zorgen voor de muziek op het terrein. Bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom!

Datum 20 augustus 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal