Direct naar de inhoud.

Musselkanaal start met eigen Dorpsbedrijf

Levendig Musselkanaal

MUSSELKANAAL – In het dorp Musselkanaal is een start gemaakt met het ‘Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal’. Woordvoerder Annalies Langenburg: ” Een dorpsbedrijf is een echt bedrijf dat werkt aan een beter en mooier dorp. Als dorpsbewoner run je zelf de zaken en ontwikkel je samen met maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven projecten in de buurt. Met als doel het dorp leefbaar te houden.  Wat heeft het dorp nodig? Wat maakt het wonen in Musselkanaal nog prettiger? De antwoorden op die vragen kunnen een start zijn van een goed idee”.

Zo zijn er al verschillende ideeën verzameld en is men ook constant op zoek naar inspiratie. Het dorpsbedrijf zou bijvoorbeeld iets kunnen betekenen in de energietransitie. Vrijwilligers kunnen worden opgeleid tot energiecoach, en kunnen zo bewoners voorlichten op het gebied van energiebesparing. Daarnaast is er een idee dat het Dorpsbedrijf iets zou kunnen betekenen op gebied van nieuws, bijvoorbeeld door het uitbrengen van een dorpskrant.

Een idee dat vanuit de Gemeente Stadskanaal en de Gebiedsontwikkeling Levendig Musselkanaal al wat verder is uitgegroeid, is het huidige Work Out-team. Dit team bestaat uit een groep mensen die om verschillende redenen een afstand hebben gekregen tot de arbeidsmarkt. Vanuit dit team wordt een opstap gemaakt naar betaald werk.

De bedoeling is dat deze mensen gaan werken onder de vlag van het Dorpsbedrijf waar ze verschillende klussen in de buurt kunnen gaan uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van een tuintje, snoeiwerkzaamheden in de buurt of ondersteuning bij evenementen in het centrum. Er zijn nog talloze andere klussen te bedenken. Het dorpsbedrijf hoopt dat er ideeën voor klussen vanuit het dorp gaan komen. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld de gemeente of maatschappelijke organisaties zijn, maar ook bewoners of bedrijven. Uiteindelijk resulteert dit Work Out-Team in een drietal ontwikkelingen. Ten eerste verkleint het de afstand van de mensen tot de arbeidsmarkt waardoor de kans op een baan veel groter is. Ten tweede brengt het Musselkanaal een mooiere en betere buurt. En ten derde verdient het dorpsbedrijf wat geld om te kunnen besteden aan andere zaken die de leefbaarheid van Musselkanaal ten goede komen.

Langenburg: “Een mooi voorbeeld van een dergelijk bedrijf is Wijkbedrijf Selwerd in Groningen. Het bestaat al een paar jaar. Voorbeelden van hun activiteiten zijn een Repair Café voor het repareren van kapotte elektrische apparaten, verschillende opruimacties in de wijk, een buurttaxi, een stageplek bemiddelen voor leerlingen van het mbo, enzovoort”, aldus Langenburg.

.

Het komende jaar wordt uitgetrokken om het Dorpsbedrijf op te gaan zetten en de verschillende ideeën uit te gaan werken. Er zullen klussen worden gezocht, fondsen worden geworven en mensen worden betrokken. Een experimenteel jaar dus! Aan het eind van 2021 zal blijken of er voldoende draagvlak is om dit dorpsbedrijf voort te gaan zetten. Met de vliegende start van het Work Out-team heeft het Dorpsbedrijf hier alle vertrouwen in. Samen voor een Levendig Musselkanaal.

Vragen, suggesties of meedoen? Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal is te bereiken via dorpsbedrijf@levendigmusselkanaal.nl  of tel. 06-11122062. Meer informatie is te vinden op www.levendigmusselkanaal.nl/dorpsbedrijf of via facebookpagina Levendig Musselkanaal.

Datum 25 april 2021 Bert Jan Brinkman

Gebiedsontwikkeling Gasselterveld met betaald parkeren

’t Nije Hemelriek in rustige tijden

GASSELTE – Staatsbosbeheer gaat de inrichting van de parkeerplaatsen in het gebied rond het Gasselterveld aanpassen. Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe hebben de ambitie om de recreatieve exploitatie van het Gasselterveld te versterken en de basisontsluiting voor zowel verblijfs- als dagrecreatie en de hulpdiensten te verbeteren. Deze werkzaamheden zijn de eerste stap.

Om extra parkeerplaatsen te creëren worden er ongeveer 60 bomen weggehaald. Tegelijkertijd worden er fijnsparren weggehaald die aangetast zijn door de letterzetter. Elders in het gebied worden ter compensatie nieuwe bomen aangeplant. Op maandag 8 maart starten de werkzaamheden in het gebied. Recreanten zullen waarschijnlijk weinig merken van de werkzaamheden.

Extra parkeerruimte tijdens piekdagen

Voorgaande zomers was de zwemplas een paar keer landelijk nieuws, vanwege de problemen rondom het parkeren. Door de grote toestroom van bezoekers tijdens de warme zomerdagen moest de afrit van de N34 bij Gasselte zelfs een aantal keren worden afgesloten. Om de parkeerproblematiek op te lossen worden de parkeerplaatsen aangepast en wordt er betaald parkeren ingevoerd. Daarnaast wordt voor het parkeren tijdens piekdagen, zoals hemelvaart- en het pinksterweekend, voorzien in extra parkeerruimte. De huidige extra parkeerruimte biedt nog onvoldoende capaciteit. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing.

Boswachterij Gieten en Gasselte

Aantasting letterzetter
Rondom de parkeerplaats van het Gasselterveld staan ook veel fijnsparren die aangetast zijn door de letterzetter. Dat is een klein kevertje dat gangen graaft onder de schors, waardoor de bomen dood gaan. Tegelijkertijd met de werkzaamheden kapt Staatsbosbeheer de aangetaste bomen voor de veiligheid en om verdere verspreiding tegen te gaan. Komend voorjaar worden op de grotere open plekken weer nieuwe bomen geplant.

Gebiedsontwikkeling Gasselterveld
De aanpak van de parkeerproblemen is een eerste stap in de gebiedsontwikkeling rondom het Gasselterveld. Daarnaast hebben Staatsbosbeheer, gemeente Aa en Hunze en provincie Drenthe de ambitie om de recreatieve exploitatie van de zwemplas te versterken en de basisontsluiting voor zowel verblijfs- als dagrecreatie en de hulpdiensten te verbeteren.

Datum 4 maart 2021 Bert Jan Brinkman

Mooie resultaten zichtbaar in Musselkanaal

STADSKANAAL – In 2017 is met handtekeningen op het Willem Diemerplein gestart aan een periode van extra impuls voor de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. Sinds die tijd is er veel gebeurd en de eerste veranderingen zijn zichtbaar.

Eenmaal per jaar wordt de balans opgemaakt. Dorpsbelangen, Ondernemervereniging, gemeente en Lefier sturen hun verantwoording in een voortgangsrapportage naar de provincie Groningen die voor de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal 2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

Wethouder Goziena Brongers over de resultaten: “Ik zie mooie resultaten. Bewoners die met een enorme wilskracht aan de slag gaan met eigen initiatieven. Ze nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Daar kunnen ze heel trots op zijn.”

Resultaten
In de collectieve ruimte in de Florawijk zijn inwoners en organisaties na de sloop van 83 woningen aan de slag gegaan. Een bijenstal, buurtmoestuin en pluktuin zijn aangelegd. Lefier wil 40 nieuwe woningen realiseren. Daarvan zijn in 2018 vijf eengezinswoningen opgeleverd aan de Badstraat. Ook laten de ondernemers zich meer zien. Meer informatie staat op het Instagramaccount ‘Meer in Musselkanaal’.

Doorkijk volgend jaar
De extra impuls voor de gebiedsontwikkeling loopt nog tot de zomer van 2020. In een doorkijk naar volgend jaar staan de werkzaamheden aan de Marktstraat 66-68 en de hoek Kerkstraat – Badstraat op het programma voor het bouwen van respectievelijk 7 en 15 sociale huurwoningen. De partijen hopen dit jaar nog de eerste plannen concreet te hebben voor de invulling van de brandlocatie. Ondernemersvereniging Musselkanaal: “Wij zijn blij dat de meeste ondernemers die getroffen zijn door de brand weer een plek hebben gevonden en geopend zijn in het dorp.”

Over Levendig Musselkanaal
Samen maken we het lint mooier en sterker. Mensen delen hun zorgen en dromen en nemen het heft in eigen handen om hun leven in Musselkanaal nog mooier te maken. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we in de toekomst een levendig en zelfstandig dorp blijven.
Kijk voor meer informatie op: www.levendigmusselkanaal.nl.

Datum 13 juli 2019 Redactie

Gebiedscoöperatie Oost-Groningen een feit

IWP Veendam in bedrijf

GRONINGEN – De Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is een feit. Op 20 december is door betrokken ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties de koers tot inrichting en invulling van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen vastgesteld. Naar verwachting zal de Gebiedscoöperatie op 1 februari 2019 volledig operationeel zijn.

Het belangrijkste doel van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen is behoud en ontwikkeling van de regio. Daarvoor stimuleert, ontwikkelt en realiseert de Gebiedscoöperatie economische activiteiten die in het voordeel zijn van Zuid- en Oost-Groningen in zijn geheel en van de leden in het bijzonder.

Daarnaast wil de Gebiedscoöperatie bijdragen aan het vermeerderen en delen van de beschikbare kennis van en tussen de leden en het ontsluiten van (financiële) hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de collectiviteit en niet alleen voor individuele leden om de hiervoor genoemde doelen te bereiken.

Zo kan de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen fungeren als een maatschappelijke onderneming en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie. Samen met de stakeholders in de regio willen we nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen en deze toepassen in de vraagstukken van de regio. De vastgestelde innovatieagenda gaat over de volgende thema’s: Gebiedsontwikkeling, Techniek en maakindustrie, Ondernemerschap, Bio based economy, Energietransitie, Regionaal voedsel en Zorg.

In bijgaand overzicht zijn de betrokken ondernemersverenigingen, de onderwijsinstellingen en overheden opgenomen.

Kwartiermaker

Gefinancierd door de Provincie Groningen en de gemeenten (Veendam, Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela en ‘Menterwolde’) is Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) als kwartiermaker de afgelopen periode bezig geweest om te onderzoeken of er draagvlak zou bestaan voor de oprichting van een Gebiedscoöperatie. Nu de oprichting een feit is komt het eind van zijn bemoeienis in zicht.

Datum 23 december 2018 Bert Jan Brinkman

Subsidie voor verfraaien winkels in Musselkanaal

.
STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van winkelgevels in het kernwinkelgebied van Musselkanaal.

Ondernemers kunnen plannen voor het verbeteren van hun gevel indienen bij een onafhankelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en onafhankelijke adviseurs. Voor de verfraaiing van de gevels is in totaal 112.000 euro beschikbaar.

Musselkanaal kampt, net als Stadskanaal, met leegstand in een uitgestrekt winkelgebied. Door de winkels meer te concentreren en de toegang en het aangezicht en de uitstraling te verbeteren wordt de aantrekkingskracht van het centrum versterkt.

De subsidie is onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal.

Datum 9 juli 2018 Redactie

Bijzondere inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Dinsdag 20 juni houden Dorpsbelangen Musselkanaal, Ondernemersvereniging Musselkanaal, Lefier en gemeente Stadskanaal een inloopbijeenkomst op het podium van het Willem Diemerplein. Bewoners kunnen kennis maken met de eerste plannen voor de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. De bijeenkomst begint om 16.00 en duurt tot 20.00 uur.

2 miljoen subsidie voor leefbaarheid

Aanleiding is de subsidie van ruim 2 miljoen euro die de provincie Groningen beschikbaar heeft gesteld voor de integrale gebiedsontwikkeling. Hiermee versterken diverse partijen de leefbaarheid van het dorp Musselkanaal, op het gebied van wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten.

Elke deelnemende partij (gemeente Stadskanaal, Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging Musselkanaal) is trekker van één van deze pijlers. Alle pijlers versterken elkaar, om een goed, leefbaar Musselkanaal te zijn en blijven voor de toekomst.

Om de samenwerking tussen de partijen te bekrachtigen, ondertekenen de bestuurders van de vier partijen op ludieke wijze de Samenwerkingsovereenkomst tijdens de inloopbijeenkomst. Hierin is vastgelegd hoe wordt samengewerkt aan de leefbaarheid.

Nieuwbouw 5 NOM woningen

Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juni presenteert Lefier de plannen voor de bouw van vijf nieuwe sociale huurwoningen aan de Badstraat. Deze zogeheten ‘nul-op-de-meter’ woningen zijn levensloop geschikt en zeer duurzaam. Deze woningen krijgen energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

Invulling collectieve ruimten

In mei 2016 hebben ruim 100 bewoners van Musselkanaal meegedacht over de invulling van de collectieve ruimten van de Anjerstraat en de Geraniumstraat/Begoniastraat. Iedereen was in de gelegenheid ideeën over de leeg (komende) grond kenbaar te maken. Een ‘meedenk groep’, bestaande uit verschillende omwonenden van de betreffende straten heeft de ideeën vervolgens verder uitgewerkt in een voorstel voor een mogelijke invulling.

Datum 15 juni 2017 Bert Jan Brinkman

Bijeenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Musselkanaal

De ondernemersvereniging bijeen in Musselkanaal (Foto: Facebook)

MUSSELKANAAL – De Ondernemersvereniging Musselkanaal organiseert op woensdag 3 mei aanstaande een bijeenkomst voor alle ondernemers uit het dorp in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal. De bijeenkomst vindt plaats in ‘De Gelegenheid’ om 20.00 uur. Spreker van de avond is Bert Broekhuis, die de meest actuele gegevens met betrekking tot het centrum van Musselkanaal toont uit het binnenkort te publiceren, provinciale koopstroomonderzoek: “Hoe gaat het eigenlijk met de winkels en wat vindt de consument ervan?”

Leefbaar Musselkanaal

Eind 2016 heeft de provincie een substantieel bedrag beschikbaar gesteld, evenals de gemeente Stadskanaal en Woningcorporatie Lefier ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Deze ontwikkeling bestaat uit de pijlers wonen, economie, sociaal en collectieve ruimten. De deelnemende partijen zijn de gemeente Stadskanaal, Wooncorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal en de Ondernemersvereniging Musselkanaal. Elke deelnemende partij is trekker van één van de pijlers. Alle pijlers versterken elkaar, om als geheel een goed, leefbaar Musselkanaal te zijn en ook te blijven voor de toekomst. De Ondernemersvereniging Musselkanaal is trekker van de pijler economie. Henk Leenders van de OV: “Als Ondernemersvereniging vinden we het van belang dat we alle ondernemers uit het dorp betrekken en hen mee laten denken over hoe we het koopcentrum zo aantrekkelijk mogelijk maken voor de bezoekers om in Musselkanaal te komen winkelen. Te denken valt aan het aanzien van de panden of hoe we ons als ondernemers beter in de markt zetten dan we nu al doen.”

Koopstroom onderzoek

” Voor deze avond hebben we uitgenodigd de heer Bert Broekhuis van het Bureau Broekhuis Rijs Advisering (www.broekhuisrijs.nl). De heer Broekhuis is zeer goed thuis in de problematiek die in onze regio speelt. Hij heeft diverse projecten in het Groningse aangestuurd en doet dit nog steeds”, aldus Leenders.
Broekhuis zal de meest actuele gegevens met betrekking tot het centrum van Musselkanaal tonen uit het binnenkort te publiceren, provinciale koopstroomonderzoek: “Hoe gaat het eigenlijk met de winkels en wat vindt de consument ervan?”

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag avond 3 mei, ’s avonds om 20.00 uur in de Gelegenheid, Kruisstraat 1 in Musselkanaal.  De avond is interactief, de inbreng van de ondernemers wordt daarom zeer op prijs gesteld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op het volgende emailadres: ovmsk@outlook.com.

Datum 28 april 2017 Bert Jan Brinkman

Oude Pekela centraal samen inrichten; Veur en deur Pekela

Foto: Gemeente Pekela

OUDE PEKELA – Het gebied Oude Pekela wordt opnieuw ingericht. Iedereen krijgt dit jaar de gelegenheid om actief mee te denken, te praten en te doen. Samen worden er stappen gezet die nodig zijn om het ontwikkelingsplan te realiseren en ervoor te zorgen dat het centrum voor iedereen een aantrekkelijke plek wordt. Eerste grote bijeenkomst is maandag 13 februari 2017. 

Wethouder Hennie Hemmes: “Het wordt een plek waar we elkaar ontmoeten en ons thuis voelen. Iedereen is welkom om mee te praten en ideeën aan te leveren”.

Vier interactieve bijeenkomsten
Wethouder Hennie Hemmes: “We willen het plan graag ontwikkelen vanuit de ideeën en suggesties van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden en belanghebbenden. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd voor de grote bijeenkomsten die we dit jaar gaan organiseren. De eerste is op maandag 13 februari a.s.

Veur en deur Pekela!
In vier stappen wil de gemeente samen werken naar het resultaat. Oude Pekela Centraal ontwikkeld voor en door Pekelders, ofwel veur & deur Pekela! Er worden vier grote bijeenkomsten georganiseerd waarin betrokkenen met elkaar aan het werk gaan, ideeën aandragen en bespreken, voor- en nadelen tegen het licht houden en voorkeuren aangeven. De bijeenkomsten hebben een informatief en interactief karakter. Er worden bijeenkomsten georganiseerd in februari, april, juni en oktober.

Eerste bijeenkomst op maandag 13 februari 2017, 19.30 uur in MFC De Binding
Wilt u meepraten over de invulling van het gebied Oude Pekela Centraal? Dan bent u van harte welkom! Wethouder Jaap van Mannekes: “Op maandag 13 februari 2017 wordt gesproken over de huidige situatie in Oude Pekela met zijn positieve en negatieve punten, de ontwikkelingen van de laatste tijd, de ‘eigenheid’ van het dorp en enkele richtingen voor de toekomst. En loopt u al met ideeën rond, dan kunt u deze ook zeker kwijt op deze maandagavond! Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten!”

Ideeën kwijt?
U kunt naast de bijeenkomsten uw ideeën ook online kwijt. Houd hiervoor de social media van de gemeente Pekela in de gaten (Twitter, Facebook, Instagram en Whatsapp).

Datum 6 februari 2017 Redactie

Forse investeringen in winkelcentrum Stadskanaal en kern Musselkanaal

Centrum Stadskanaal
Centrum Stadskanaal
STADSKANAAL/MUSSELKANAAL – Het college wil fors investeren in zowel het winkelcentrum in Stadskanaal als de gebiedsontwikkeling voor de kern Musselkanaal. Het college vraagt de raad in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 4,2 miljoen voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal. Voor de integrale gebiedsontwikkeling van de kern Musselkanaal willen B&W een bedrag van € 750.000 beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist op maandag 11 juli over beide plannen.

Voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal wordt van de provincie een subsidie van € 2,8 miljoen gevraagd. Verder moeten private partijen en ondernemers wezenlijk bijdragen aan de plannen, zo stelt het college als voorwaarde. ,,We willen er een toekomstgericht centrum van maken, met een bundeling van functies, die de levendigheid bevorderen. Het centrum is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter Gelling.

Kernwinkelgebied Stadskanaal verkleind
In het plan staan diverse actiepunten om het winkelgebied in het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker te maken. Hiermee wil het college leegstand voorkomen, blijft de werkgelegenheid in stand en draagt de opknapbeurt bij aan een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Zo wordt in de centrumvisie het kernwinkelgebied verkleind tot Europalaan, Kiepkörf, Menistenlaan en Hoofdstraat, aangevuld met de Kanaalpassage.

B en W zijn van plan het kernwinkelgebied compacter te maken door winkels van buiten naar binnen dit gebied te verplaatsen. Sloop is op voorhand niet uitgesloten, bijvoorbeeld van panden rond de Oude Markt. Daar zal in dit voorbeeld een herinrichting zorgen voor een facelift van de entree van het centrum. Ondernemers hebben zelf ook allerlei plannen bedacht om de omgeving van pleinen en aanloopstraten te verbeteren.

Musselkanaal
Net als voor het centrum van Stadskanaal het geval is, zijn ook bij het integrale plan voor de gebiedsontwikkeling van het dorp Musselkanaal diverse andere partijen intensief betrokken. ,,We hebben samen met de woningcorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging, huurders van de Florawijk en de Rabobank de krachten gebundeld. Het doel is, ook op langere termijn, een vitaal dorp te houden”, legt wethouder Gelling uit.

In de plannen wordt gekozen voor het investeren in de kanaalbebouwing, omdat deze wordt ervaren als ruggengraat van het dorp. Het principe van ‘omgekeerde groei’ wordt toegepast. Dit betekent dat 83 woningen in de Florawijk worden gesloopt. Gekeken wordt hoe terugbouw plaatsvindt, bijvoorbeeld in het lint, de basis van het dorp.

Voor de invulling van open ruimten, die ontstaan door ‘verdunning’ van de Florawijk, zijn inwoners nadrukkelijk betrokken. Hierover is al volop nagedacht.

Om tot een compact koopcentrum te komen, wil het college ook in Musselkanaal winkels verplaatsen naar het kerngebied in het lint. Verder moet een aan te stellen vastgoedregisseur met ondernemers en winkelpandeigenaren in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen.

Datum 20 juni 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal