Direct naar de inhoud.

Dankers Bio Energy: ‘Gemeente Veendam dwarsboomt oplossing voor geurprobleem Borgercompagnie’

De mestvergister in Borgercompagnie (foto: Martijn Folkers / RTVNoord)

BORGERCOMPAGNIE – Niet Dankers Bio Energy maar de gemeente Veendam frustreert een oplossing voor de stankoverlast van een mestvergister in Borgercompagnie. Dat zegt eigenaar Martien Dankers van Dankers Bio Energy.

Dankers reageert op de uitspraken van wethouder Henk Jan Schmaal van vorige week over het stuklopen van de onderhandelingen tussen de gemeente Veendam en Dankers Bio Energy.

Beide partijen waren met elkaar in gesprek over een oplossing voor het geurprobleem doormiddel van de bouw van een 25 meter hoge schoorsteen en een aantal bijgebouwen bij de mestvergister. Een dergelijke schoorsteen zou het geurprobleem voor de omgeving drastisch moeten verminderen.

Onderhandelingen opgeschort

Wethouder Schmaal maakte tijdens een commissievergadering bekend dat alle onderhandelingen met Dankers zijn opgeschort omdat het bedrijf een aanvraag bij de provincie voor een natuurvergunning actief heeft ingetrokken. De bewuste vergunning is nodig om als gemeente te kunnen optreden tegen de geuroverlast.

De door Dankers aangevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een schoorsteen met bijgebouwen neemt de gemeente niet meer in behandeling.

Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een milieuvergunning (Martien Dankers – Dankers Bio Energy)

Dankers zegt dat de natuurvergunning (ook wel stikstofvergunning genoemd) niet nodig is als het bedrijf er voor zorgt dat er minder ammoniak wordt uitgestoten. ‘Wij hebben nooit afspraken gemaakt met de gemeente over een natuurvergunning (enkel over een omgevingsvergunning, red.). Dat kan ook helemaal niet. Niet de gemeente, maar de provincie is het bevoegd gezag ten aanzien van de natuurvergunning’, stelt het bedrijf in een persbericht.

Wethouder Schmaal weerspreekt dit en zegt dat er wel degelijk afspraken met Dankers zijn gemaakt over de natuurvergunning.

Zonnepark

Dankers en de gemeente spreken ook nog over een tweede oplossing voor het geurprobleem. Namelijk de aanleg van een zonnepark van 189 hectare op het terrein van Dankers. Zonneparkexploitant Powerfield uit Groningen zou met Dankers hebben afgesproken dat als het park wordt gebouwd de mestvegister buiten bedrijf wordt gesteld.

We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit (Henk Jan Schmaal – wethouder Veendam)

Volgens Dankers zouden de gesprekken met de gemeente Veendam hierover al in een ver gevorderd stadium zijn, maar wethouder Schmaal spreekt dit tegen. ‘We hebben een aantal concepten heen en weer gestuurd, maar er was zeker nog geen besluit. Bovendien gaan wij er ook niet over. Een dergelijk initiatief moet onder andere nog aan de zonnevisie worden getoetst, die de raad nog vast moeten stellen’, zegt Schmaal.

‘Gemeente is onbetrouwbaar en onzorgvuldig’

Dankers noemt in het verstuurde persbericht het college van de gemeente Veendam onbetrouwbaar en onzorgvuldig in het hele proces. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het stopzetten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

‘Daar waar de oplossing voor de geurproblematiek zoals deze door de omwonenden wordt ervaren binnen handbereik was, trekt de gemeente de stekker eruit. Over het vervolg laat zij zowel ons als de omgeving in het ongewis. Wij betreuren dat zeer. Helaas rest ons nu niets anders dan ons weer concentreren op het volledig continueren van de huidige bedrijfsvoering. De gemeente laat ons geen andere keuze. Wij hopen echter dat de gemeente weer met ons de dialoog wil aangaan over de geurklachten.’

De gemeente heeft inmiddels externe expertise ingewonnen om de ontstane situatie te beoordelen.

Datum 14 september 2021 Arienne Dozeman

Overschot stroom: Stop op zonneparken

Zonneenergie – Archieffoto: Nadja Siersema-Orsel

STADSKANAAL – Op het elektriciteitsnet in het noorden is volgens de netbeheerders onvoldoende ruimte beschikbaar om nieuwe zonneakkers en daken vol panelen aan te sluiten. In zes gebieden in Groningen, Drenthe en Overijssel is de komende jaren geen capaciteit op het stroomnet meer beschikbaar. “Het stroomnet zit vol. Hierdoor kunnen we geen grootverbruikers meer aansluiten die stroom terugleveren”, zegt woordvoerder Loek de Lange van Enexis in het AD. De netbeheerder heeft inmiddels alle gemeenten in een brief voor dat probleem gewaarschuwd.

Stadskanaal

TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet stelt te zijn verrast door de snelle groei van zonne-energie. In Stadskanaal, Musselkanaal, Gasselte, Beilen en Eemshaven Oost zijn daarom nieuwe aansluitingen niet meer mogelijk. Wat dit voor consequenties heeft voor het nieuwe zonnepark in Stadskanaal is nog onduidelijk. Wel stelt TenneT dat particulieren, die zonnepanelen op hun dak willen leggen, hun stroom wel kunnen terugleveren.

Goedkope grond

De problemen met netcapaciteit speelt vooral in het noorden waar te veel zonneakkers worden gebouwd omdat ondernemers daar goedkoop aan grond kunnen komen. – (Bron: AD)

Datum 13 januari 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks zet vraagtekens bij commerciële zonneparken

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

STADSKANAAL – Een moment van bezinning, zo noemt wethouder Borgesius de tijdelijke stop van zonneparken bouwen in de gemeente Stadskanaal. Deze bezinningsperiode duurt tot 10 december. Een ideaal moment om te evalueren en tips te geven aan het college en de gemeenteraad. Zo valt het op dat de gebouwde zonneparken commerciële belangen behartigen. GroenLinks vraagt zich af: wanneer gaat de inwoner echt profiteren van de duurzame energie voor hun deur?

Stadskanaal Noord

Nadja Siersema van GL Stadskanaal: “Neem het geplande commerciële zonnepark aan de Van Boekerenweg. Het klopt dat het bedrijf Powerfield een donatie doet in een gebiedsfonds van € 750.000,00. Het bedrijf heeft dit aangegeven bij een bewonersbijeenkomst in buurcentrum Noordstee van 19 juni 2018. Voor het gebiedsfonds moet een stichting gevormd worden, zodat de eenmalig gedoneerde gelden gebruikt kan worden in de omgeving. Wie de beheerder hiervan wordt is niet bekend. Kortom er is nog veel onduidelijkheid over deze eenmalige donatie. Komen deze gelden wel ten goede van de bewoners van Stadskanaal Noord? GroenLinks vindt de gang van zaken teleurstellend, het commercieel belang lijkt weer voorrang te krijgen”.

Coöperaties

Siersema: “Coöperaties moeten juist op nummer één staan. Coöperaties kunnen ervoor zorgen dat de inwoners en verenigingen daadwerkelijk kunnen participeren in een zonnepark. Samen met een energiecoöperatie kunnen de inwoners investeren in hun leefomgeving. De leefomgeving wordt duurzamer, energie neutraal en de winst van de parken wordt ingezet bij nieuwe duurzame projecten in de buurt. De winst. Geen eenmalige donatie. Wat fijn is aan een energiecoöperatie, is dat de winst naar projecten van inwoners gaat. Niet een eenmalige bijdrage, waarna een commercieel bedrijf de winst binnen harkt. Energie wordt alleen zo lokaal”, aldus Siersema. GroenLinks heeft ook nog een tip: Geef voorrang aan energiecoöperaties, zodat energie van ons allemaal wordt.

Datum 1 december 2018 Bert Jan Brinkman

Zorgen om wildgroei zonneparken

Foto: Peter Panneman

STADSKANAAL – De recordgroei van zonneparken in de Veenkoloniën dwingt beheerders van het elektriciteitsnet om maatregelen te treffen. Aan zowel de Drentse als aan de Groningse zijde van de veenkoloniën signaleren Enexis en TenneT nu al de eerste capaciteitsproblemen. Bij uitvoering van alle zonnepark plannen ontstaat er een probleem. Het elektriciteitsnet kan de instroom niet verwerken.

Goudkoorts gedrag

Akker en landbouwers verhuren of verkopen massaal hun grond aan projectontwikkelaars. De boeren ruiken het grote geld en zien hun kans schoon. De aanleg zonneparken worden nu al vergeleken met de goudkoorts zoals in het wilde westen. Projectontwikkelaars hebben de markt voor grootschalige zonneparken ontdekt en proberen zo snel mogelijk subsidies en grond in handen te krijgen.

Grote gevolgen

Milieu en landbouw organisaties vrezen straks de gevolgen voor het landschap, de natuur en de voedselproductie. Daarnaast zouden zonneparken mogelijk een bron zijn van elektrosmog en radioverstoring. VVD’er Jan Luuk Stel, statenlid in Drenthe, pleit in het Algemeen Dagblad dat provincies stevig de regie voor aanleg zonneparken in handen nemen. “Anders dreigt er wildgroei die grote gevolgen heeft voor natuur, voedselproductie en omgeving”.

Datum 17 april 2018 Bert Jan Brinkman

Akkoord op visie “Stadskanaal op zon”

zonne energie – (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal is akkoord met de visie “Stadskanaal op zon”. Wethouders Bessembinders (CDA): “Vanuit onze duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 energie neutraal te zijn is er alle reden om in onze gemeente ruimte te bieden voor de realisatie van zonneparken. Niet voor niets is ons motto: Stadskanaal werkt duurzaam”. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende landschappelijke zones en de inpassing van een zonnepark daarin. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat dat er draagvlak moet zijn voor een zonnepark en dat deze bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds”. Op 26 maart buigt de raad zich over de visie.

Kwetsbaar natuurgebied

“De visie ‘Stadskanaal op zon’ is in een tweetal sessies in juni en december met inwoners en alle andere belanghebbenden tot stand gekomen”, aldus Jan Bessembinders. “In de basis geeft de gemeente volop ruimte aan zonne-energie. Daarbij maakt de gemeente verschil in landschappelijke en maatschappelijke inpassing. Bij de maatschappelijke inpassing is draagvlak onder omwonenden het sleutelwoord. Landschappelijk gezien onderscheid de gemeenten drie gebieden. Bessembinders: “Westerwolde, een kwetsbaar gebied. Hier zijn alleen kleinschalige initiatieven mogelijk, zoals voor eigen gebruik. Dan is er het veenkoloniale gebied: voor een groot volume zonnepark. Tenslotte zijn er de industrieterreinen: daar mag sowieso een zonnepark.” Inmiddels zijn er een tweetal zonneparken in ontwikkeling op het bedrijvenpark Stadskanaal en Mercurius Business Park.  Er zijn diverse partijen die interesse hebben om een locatie te ontwikkelen.

Leefbaarheid en duurzaamheid

Om draagvlak te krijgen voor het beleid om binnen de gemeente op deze schaal ruimte te bieden aan zonneparken is het essentieel dat zonneparken bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen onze gemeente. Van initiatiefnemers van zonneparken worden daarom bijdragen verwacht aan een gebiedsfonds. Het gebiedsfonds heeft als doel gebiedsversterkende maatregelen uit te voeren, die onder meer kunnen bestaan uit het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Datum 27 februari 2018 Bert Jan Brinkman

GroenLinks met advies op “Stadskanaal op Zon”

STADSKANAAL – GroenLinks heeft kennis genomen van de aanzet tot een beleidsvisie “Stadskanaal op Zon”. De lokale partij die geen zetel heeft in de gemeenteraad van Stadskanaal adviseert de huidige bestuurders en raadsleden het volgende:

– Burgers en hun initiatieven staan centraal. Wij nodigen de andere politieke organisaties en daarmee de leden van de raad uit, omdat dat uitgangspunt te hanteren. Dit wil zeggen, dat plannen van commerciële partijen worden geparkeerd en eerst burgers in de gelegenheid worden gesteld met plannen te komen en om hiervoor de tijd te nemen. Burgerparticipatie vraagt nu eenmaal om tijd.

– Binnen uw gemeente is er een energiecoöperatie. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur en deze coöperatie samen gaan optrekken en nu nog niets in visies en plannen vastleggen. Zij zijn de geschiktste kandidaat om burgers centraal te zetten. En visies en plannen ontwikkel je samen met burgers.

– Binnen uw gemeente zijn er al twee concrete burgerinitiatieven om tot (kleine) zonne-energie-parken te komen op basis van postcoderoos-model. Hierdoor kunnen de burgers maximaal profijt hebben van de energie van deze parken. Wij roepen u op deze twee als pilots te beschouwen. De praktijkervaring hiermee helpt om samen met burgers tot een beter beleidsvisie en beleidsplan te komen, geënt op de praktijk. Het is nu van achter een bureau bedacht en uit deze stukken blijkt, dat er geen tot weinig feeling is met de barre praktijk.

– Staatsrechtelijk zijn er ongeschreven regels. Een nieuwe gemeenteraad heeft het mandaat van de kiezer om visies en meer-jaren plannen vast te stellen. Het is niet kies om in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen dit te doen en zich dan nog te beperken tot kleine beslissingen. Een beleidsvisie is geen kleine beslissing. Het is dan aan de kiezer om eerst een uitspraak te doen.

– Het argument, dat er haast is vanwege nog beschikbare SDE-middelen is niet juist. In het algemeen kan, ethisch gezien, subsidie geen leidend motief zijn. Maar, bovenal, de bedoelde subsidiepot is nu al leeg door overschrijvingen. En, deze pot wordt pas over een jaar gevuld. Haast maken heeft geen zin, dan had uw bestuur dit al eerder moeten doen, te weten een jaar of meer geleden.

– Gelet op uw planning om tot een vastgesteld beleidsvisie te komen, is dusdanig dat dit in feite samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen. Het over de verkiezingen heen tillen is niet meer dan twee maanden en dat is te overzien en beheersbaar.

Datum 12 december 2017 Bert Jan Brinkman

Visie zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ ter inzage

zonne- energie – (F: RTV1/BJB)

STADSKANAAL – Visie op zonneparken ‘Stadskanaal op Zon’ besproken met inwoners en initiatiefnemers. De komst van zonneparken biedt kansen voor het regionale bedrijfsleven en het stimuleren van andere duurzaamheids-maatregelen, aldus het college. Met een zekere omvang van zonneparken wordt bovendien een substantiële bijdrage geleverd aan de energietransitie.

Niet voor niets is ‘Stadskanaal werkt Duurzaam’ één van de drie pijlers in het onlangs gepresenteerde koersdocument. De komst van zonneparken naar de gemeente en de voorwaarden waarop is gevat in de integrale gebiedsvisie ‘Stadskanaal op Zon’.

Uit deze visie blijkt onder meer dat op voorhand geen locaties worden aangewezen of uitgesloten. Omdat de realisatie van zonneparken maatwerk is, worden in overleg tussen bewoners, initiatiefnemer(s) en gemeente de voorwaarden besproken voor de mogelijke maatschappelijke en landschappelijke inpassing van een plan. Initiatieven voor zonneparken moeten op voldoende draagvlak kunnen rekenen, vandaar dat dit overleg is vereist.

Juist in dit overleg wordt stevig ingezet op de voorwaarden die aan ontwikkelaars worden gesteld en die betrekking kunnen hebben op inwoners. Op locatieniveau gaat het er dan om hoe inwoners rondom een zonnepark hiervan kunnen profiteren. En op gemeentelijk niveau zou het alle inwoners van de gemeente ten goede moeten komen, bijvoorbeeld in de vorm van een Gebiedsfonds, verduurzaming van de woningvoorraad en de kans op werkgelegenheid.

Wat betreft de landschappelijke inpassing onderscheidt de gemeente twee zones: de landschappelijke zone met het karakter van het Westerwoldse landschap en de Oplaadzone met een Veenkoloniaal karakter. Vanwege het grootschalige open karakter van de Oplaadzone en de aanwezigheid van aansluitpunten is deze geschikt voor grootschalige zonneparken. Omdat de landschappelijke zone kwetsbaar is, wordt hierin uitgegaan van kleinschalige zonneparken.

De visie op de mogelijke komst van zonneparken is door het college vastgesteld en ligt zes weken ter inzage. Op donderdagavond 7 december is in Theater Geert Teis een drukbezochte bijeenkomst gehouden waarbij zowel inwoners als initiatiefnemers en andere betrokkenen hun zegje hebben gedaan over dit onderwerp. Met name als het gaat om de locatiekeuze, participatiemogelijkheden en landschappelijke inpassing.

Na de terinzagelegging van de visie (begin januari) wordt de gebiedsvisie eerst opiniërend besproken door de gemeenteraad. Uiteindelijk stelt de raad, nog in de huidige samenstelling, de definitieve gebiedsvisie vast in de vergadering op 26 maart.

Datum 11 december 2017 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal