Direct naar de inhoud.

Groot zonnepark bij Musselkanaal

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

MUSSELKANAAL – De Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in de collegevergadering van dinsdag 2 juni ingestemd met het verzoek van de gemeente Stadskanaal voor het aanwijzen van de locatie Tweede Boerendiep in Musselkanaal voor het plaatsen van een zonnepark met een omvang van circa 210 hectare voor een periode van maximaal 30 jaar. Het bedrijf GroenLeven wil dit zonnepark in Musselkanaal realiseren.

Wanneer de start gaat beginnen is nog onbekend.

Datum 4 juni 2020 Hielke Bosch

Provincie pleit voor nieuw hoogspanningsstation

.
STADSKANAAL – Provincie Groningen pleit voor een nieuw hoogspanningsstation bij Stadskanaal. Door de snelle toename van zonneparken in en rondom Stadskanaal is de capaciteit van het elektriciteitsnet beperkt. Hierdoor kunnen nieuwe zonneparken niet meer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
Gedeputeerde Staten vinden dat een serieus knelpunt, want juist in dit gebied zijn forse ambities op het gebied van zonne-energie. De provincie vindt het belangrijk dat de gemeenten hun ambities voor duurzame energie kunnen waarmaken.

De toekomstige initiatieven voor zonne-energie in Stadskanaal en omgeving omvatten 1.550 hectare. Hiervan is 330 hectare al in ontwikkeling. Dit blijkt uit een inventarisatie van de provincie in samenwerking met de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Westerwolde. De netbeheerders hadden om deze informatie gevraagd. Hierdoor kunnen ze beter inschatten of uitbreiding van het hoogspanningsnet bij Stadskanaal een noodzakelijke en verantwoorde investering is.

Langdurig proces
Het realiseren van een nieuw hoogspanningsstation is een jarenlang proces. Het begint met de beslissing van de netbeheerders om te investeren in uitbreiding. Het Rijk moet vervolgens een vergunning verlenen voor de bouw van een hoogspanningsstation.

De provincie Groningen vindt het wenselijk dat er zo snel mogelijk nieuwe netcapaciteit beschikbaar is. Daarom wil de Provincie, in overleg met de netbeheerders en andere partijen, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de realisatie van het nieuwe station te versnellen.

Alternatieven
Daarnaast roept ze de netbeheerders op te kijken naar alternatieven om opgewekte stroom af te zetten en hiermee te experimenteren in het gebied rondom Stadskanaal. U kunt hierbij denken aan de opslag in batterijen en accu’s, toepassingen voor waterstof, directe levering van opgewekte energie en slimme energiesystemen.

Datum 5 februari 2019 Redactie

De trein komt met grote stappen op ons toe

STADSKANAAL – Klaas Pals, fractievoorzitter D66 Stadskanaal is zeker van zijn zaak. De trein zal er komen. Pals is blij dat partijgenoot, gedeputeerde Fleur Gräper, liet doorschemeren dat het provinciebestuur dichtbij een positief besluit is. De trein komt nu met grote stappen op ons toe, aldus Pals.

STAR

Volgens de gedeputeerde zit de verbinding nog vast op twee dingen. Een akkoord met museumspoorlijn STAR, die de eigenaar is van de spoorlijn en met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  Of er al een definitief besluit valt tijdens de laatste inhoudelijke Statenvergadering op 13 maart is nog maar de vraag, aldus Gräper. ‘Het zou bonus zijn als het lukt’, aldus de D66-bestuurder in een interview bij RTV Noord. Wel durft Gräper te verzekeren dat er voor het einde van deze Statenperiode naar alle waarschijnlijkheid een positief besluit volgt.

Optimisme

Gräper onderhandelt namens het provinciebestuur met spoornetbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, museumspoorlijn STAR en de gemeente Stadskanaal. Ze gaf eerder aan het een ‘enorm complex’ dossier te vinden, gezien de ‘grote tegenstrijdige belangen. Niettemin overheerst het optimisme bij politiek Stadskanaal en plannen worden inmiddels gemaakt over de bouw van een treinstation. Want, aldus Pals, de personentrein zal over twee of drie jaar al kunnen gaan rijden.

Zwaan-kleef-aan

Klaas Pals noemt het ook een prachtig Zwaan-kleef-aan project. Zodra de trein bij ons komt zal het volgende project gaan starten. De lus Stadskanaal  – Ter Apel – Emmen moet weer herstelt worden. Daar zijn al heel veel handtekeningen voor ingediend. Gelijkertijd zal er gekeken worden om de museumspoorlijn te laten rijden over de oude spoordijk tussen Stadskanaal, Gieten en Rolde. Een prachtige lijn voor museum en stoomtrein enthousiastelingen en een ‘burst’ voor toerisme in dit gebied.

  • Klaas Pals in gesprek met Bert Jan Brinkman over de personentrein

Datum 3 februari 2019 Bert Jan Brinkman

Nienke Homan blijft lijsttrekker GroenLinks

ZUIDBROEK – Zaterdagmorgen is gedeputeerde Nienke Homan opnieuw gekozen tot lijsttrekker GroenLinks Provincie Groningen. De algemene ledenvergadering werd gehouden in de Broeckhof te Zuidbroek.

Homan die al sinds 30 april 2015 namens GroenLinks deel uitmaakt van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen werd unaniem verkozen op plek 1

Kandidatenlijst

Na het kiezen van de lijsttrekker werd er gestemd over de hele kandidatenlijst. Dit levert een prachtige lijst op met ervaren en nieuwe enthousiaste kandidaten, jong en oud, mooie spreiding door de provincie en vooral ook veel kennis op het gebied van natuur, energietransitie, zorg en welzijn en natuurlijk milieu. Op de ervaren Statenleden Hendri Meendering en Arjen Nolles, volgen Stephanie Bennett, en Melissa van Hoorn-van Dullemen op de plaatsen 4 en 5. De rest van de lijst ziet er als volgt uit:

6. Bas de Boer

7. Nadja Siersema

8. Musetta Blaauw

9. Hans-Paul Klijnsma

10. Geerte de Jong

11. Jeroen Hut

12. Rianne ten Veen

De Provinciale Statenverkiezingen worden gehouden op 20 maart 2019

 

Datum 25 november 2018 Bert Jan Brinkman

Nieuwe directeur-secretaris provincie Drenthe

Wim Brenkman

ASSEN – De heer Wim Brenkman (55) is de nieuwe directeur-secretaris van de provincie Drenthe. Met ingang van 15 oktober 2018 gaat hij leidinggeven aan de provinciale organisatie en wordt hij secretaris en daarmee eerste adviseur van het college van GS. Hij vervangt daarmee Leendert Maarleveld, die de functie op interim basis sinds januari 2018 vervult.

De heer Wim Brenkman is op dit moment secretaris directeur van Waterschap Noorderzijlvest. Daar is hij eerste adviseur van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de organisatieontwikkeling. Daarvoor was hij manager en programmamanager bij de provincie Groningen. In deze laatste functie was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van een nieuw Provinciaal Omgevingsplan. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Met deze directeur hebben we iemand in huis gehaald die onze bestuurlijke ambities in de praktijk praktisch kan uitvoeren.”

De heer Wim Brenkman studeerde Natuur- en Landschapstechniek aan de Hogeschool Van Hall-Larenstein en behaalde een Master of Science Land- en Watermanagement aan de Hogeschool Van Hall-Larenstein en de Universiteit van Greenwich. Verder is hij toezichthouder bij It Fryske Gea en bij Vluchtelingenwerk Noord.

De heer Wim Brenkman is gehuwd en vader van 4 kinderen. Hij is woonachtig in het Drentse Roderwolde

Datum 16 juli 2018 Bert Jan Brinkman

Gedeputeerde Eikenaar onder indruk aanpak centrum Stadskanaal

Foto: Marc Dol – RTV1

STADSKANAAL – Gedeputeerde Eelco Eikenaar bracht vrijdag 20 april een informeel werkbezoek aan Stadskanaal om zich te laten informeren over de ontwikkelingen in het winkelcentrum van Stadskanaal. Wethouder Jan Bessembinders, die de centrumontwikkeling in zijn portefeuille heeft,  leidde hem door het centrum. De gedeputeerde sprak onderweg met diverse ondernemers. Eikenaar: “De aanpak van de centrumvernieuwing is gedegen. Er moet veel gebeuren, maar als ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samen de schouders eronder zetten, zoals nu al gebeurt, dan ontstaat hier weer een levendig centrum. Ik zie dat voor me”.

Informatiepunt
Het werkbezoek startte bij het informatiepunt op het Raadhuisplein. In dit voormalige kantoor van ABN AMRO kreeg de gedeputeerde een korte presentatie over de aanpak en de stand van zaken.

Delicamondo
Vanaf hier werd er een ronde door het centrum gelopen. Via de Navolaan naar de Beneluxlaan, waar eigenaar van Delicamondo twee weken geleden zijn nieuwe pand opende. Roelof Kram: “Het was een spannende en drukke periode. De verhuizing van de Navolaan betekende veel geregel”. Zijn nieuwe winkel is smaakvol betimmerd en ingericht. Kram: “Ik ben trots op het resultaat, en hoop dat meer ondernemers de stap zetten: samen maken we Stadskanaal.”

Gezelligheid op het Menistenplein
Vervolgens ging de route via de Hoofdstraat, de Kanaalpassage, de Europalaan en het Europaplein naar het Menistenplein. Daar sprak Eikenaar met Roy Schulte van de Kwalitaria over de fraaie opknapbeurt van het Menistenplein, over de onderlinge samenwerking, de uitstraling van het terras en het commerciële succes. Roelof Bieze, eigenaar van ‘t Mingelmous vertelde dat de ondernemers samenwerken in een stichting. “Samen zijn we verantwoordelijk voor de nette uitstraling van het plein, en dat werkt goed”. Ook hij vertelde over de volle terrassen met het mooie weer. Het werkbezoek eindigde weer bij het informatiepunt.

Investeringsbereidheid
Het centrum moet in 2020 een compact, maar sfeervol en aantrekkelijk winkelcentrum zijn, met gastvrije ondernemers en een heel divers aanbod van winkels en horeca. De gemeente Stadskanaal en de provincie Groningen hebben respectievelijk € 4.2 en € 1.9 miljoen euro op tafel gelegd om de klus te klaren. Wethouder Bessembinders: “De gemeente heeft belangrijke voorwaarden geschapen voor de vernieuwing: er is een visie ontwikkeld, er is provinciale subsidie en een forse gemeentelijke bijdrage. We verwachten nu investeringsbereidheid van ondernemers en vastgoedeigenaren om ook hun steentje bij te dragen”.

Foto: Marc Dol – RTV1

Het huidige winkelcentrum is langgerekt en kampt met veel leegstand, mede door de krimp en een veranderend koopgedrag van de klant. Door detailhandel te verplaatsen en het opknappen en verfraaien van pleinen en winkelgevels moet het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker worden voor de consument in de wijde regio. Ook wordt er nagedacht over het aanpassen van routes, zodat het centrum van Stadskanaal beter bereikbaar is voor automobilisten. Architect Frans Beune en Aannemingsbedrijf Hoornstra doen de realisatie van de centrumvernieuwing.

Dinsdag 17 april is onder grote belangstelling van winkeliers en omwonenden het officiële startsein gegeven voor de ingrijpende opknapbeurt van het winkelcentrum. In het informatiepunt kunnen geïnteresseerden binnenlopen, zien wat er in welke fase precies gebeurt en kunnen ze terecht met hun vragen en ideeën.

Datum 20 april 2018 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Kuin teleurgesteld in Veendam en Stadskanaal

Foto: Wilma Swarts RTV1

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond 21 november werd de gemeenteraad van Pekela verzocht haar zienswijze te geven op een door het college van Burgemeester en Wethouders opgestelde conceptbrief aan Gedeputeerde Staten van Groningen, omtrent het inzichtelijk maken voor de korte en lange termijn hoe de gedeelde maatschappelijke opgaven in Pekela worden opgepakt. Eenzelfde verzoek werd gestuurd naar Stadskanaal en Veendam.

Reeds eerder in de raadsvergadering van 26 september 2017 was deze conceptbrief onderwerp van bespreking, toentertijd leverde dat nog al wat veranderingen op. Vanavond kon men zich snel verenigen over de liggende brief, alleen werd door de VVD aanhangig gemaakt het idee om de nieuwe gemeenteraad, welke ontstaat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, alvast een advies mee te gaan geven: “De gemeenteraad van Pekela adviseert om zo spoedig mogelijk na de verkiezingen wederom de toekomst van Pekela te bepalen en of te gaan bespreken”.

Overigens meldde burgemeester Jaap Kuin dat Stadskanaal een 5-jaren plan heeft gepresenteerd, die klip en klaar is en niet meer wordt gewijzigd. Zo van: “We zouden wel willen, maar kijken nu verder vooruit omdat we beseffen dat de situatie anders is”. Het is heel teleurstellend dat we dit besluit uit de media hebben moeten vernemen, het stuk is pas deze week naar ons toegestuurd, niet aan uw als raad, misschien is dit wel een teken aan de wand hoe we met elkaar omgaan.”

De burgemeester vervolgde zijn betoog over Veendam “Veendam  heeft een brief opgesteld die ook in de raad werd besproken, is niet aan ons toegestuurd, niet aan ons college, niet aan de gemeenteraad, nee, die is gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van de Kompanjie. Ook dat steekt en ook die brief laat niets te wensen over. Veendam is zelfstandig en wil zelfstandig blijven”.

Van de brief aan Gedeputeerde Staten zullen afschriften worden gestuurd naar de bestuurders van Stadskanaal en Veendam.

Datum 22 november 2017 Redactie

Grenzen Provincie Groningen ter discussie

GRONINGEN/ASSEN – De grenzen van de noordelijke provincie’s worden de komende jaren ter discussie gezet. Dat meldt CDA-herindelingsgedeputeerde Patrick Brouns vandaag via het DvhN. Hij zegt: “Provincie en de Groningse gemeenten zijn nu druk bezig met het voeren van gesprekken over de vraag welke provinciale taken kunnen worden afgestoten aan de grotere gemeenten die in 2018, 2019 en 2020 worden gevormd”.

 

Noordelijk landsdeel

Brouns: “Die overdracht moet dus eerst haar beslag hebben gekregen en is onze 1e taak. Daarna komt de vraag hoe het verder moet met de provincie en of het mogelijk is om Groningen, Drenthe en Friesland samen te voegen tot één noordelijke provincie”. Deze discussie zal volgens Brouns pas in de volgende collegeperiode van gedeputeerde Staten kunnen worden aangegaan. Dus na 2020.

Paard achter de wagen

Er zijn politici die de gang van zaken betreuren. Dat eerst de provincies hadden moeten fuseren en hierna pas de gemeenten. Op deze manier heeft de Provincie het paard achter de wagen gespannen. VVD raadslid Berend Hoekstra uit Leek vond vijf jaren geleden al dat vorming van één noordelijke provincie aan de gemeentelijke herindelingen vooraf had moeten gaan. Hij noemde dat tijdens een nieuwjaarstoespraak destijds een historische vergissing. “Dat vind ik nog steeds”, aldus Hoekstra vandaag in het DvhN.

 

Datum 24 december 2016 Bert Jan Brinkman

Stadskanaal wil voor 2020 duidelijkheid over spoorlijn

STADSKANAAL – Voor 2020 moet er eindelijk duidelijkheid zijn over het doortrekken van de spoorlijn Groningen-Veendam naar Stadskanaal. Burgemeesters en wethouders van de gemeente Stadskanaal schrijven dit in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen.

Er ligt tussen Veendam en Stadskanaal een spoorlijn die al geruime tijd niet meer voor personenvervoer gebruikt wordt. Aan de wens van de gemeente en GS om die lijn weer in gebruik te nemen, is tot op heden niet tegemoet gekomen.

Onlangs presenteerden GS het programma van eisen waaraan de treinvervoerder vanaf 2020 moet voldoen. In dat programma staat ook de lijn Veendam-Stadskanaal vermeld.

Wethouder Goziena Brongers (CDA) van Stadskanaal: `Degene die het treinverkeer gegund krijgt, moet medewerking verlenen aan verdere onderzoeken naar die lijn. Wij hebben duidelijk gemaakt dat dit sneller moet en dat er voor 2020 een definitief besluit ligt. De spoorlijn is voor ons van economisch belang.`

(Bron: DVHN)

Datum 20 december 2016 Redactie

Nieuw provinciebestuur Groningen gaat andere koers varen

Twitter bericht DvhN
Twitter bericht DvhN

GRONINGEN – Het nieuwe provinciebestuur vindt dat de gaswinning teruggebracht moet worden naar 27 miljard kuub per jaar. En aan de Dialoogtafel moet meer inbreng komen van bewoners, zo vindt de coalitie van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. ‘We hebben een historisch akkoord gesloten’, zegt SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman.

Het coalitie-akkoord moet ervoor zorgen dat de burger het vertrouwen in de politiek terugkrijgt. Grote verrassing als nieuw gedeputeerde is SP’er Eelco Eikenaar. Hij was eerder tot 2012 gemeenteraadslid in de Stad Groningen. Daarna werkte Eikenaar voor de SP-fractie in Den Haag. De overige gedeputeerden zijn Fleur Gräper (D66), Patrick Brouns (CDA), Nienke Homan (GroenLinks) en Henk Staghouwer (CU). De gedeputeerden gaan voltijds werken.

Herindeling
Over de gemeentelijke herindeling meldt de coalitie dat die niet wordt opgelegd, in tegenstelling tot de tot nu toe gevaren koers. ‘Gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. We ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen.’

Windparken
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaat voor windparken op zoek naar ‘meer geschikte locaties waar zo veel mogelijk draagvlak voor is en die voor zo min mogelijk overlast zorgen.’ Het vertrekkende college had drie locaties voor windparken in onze provincie. – Het beoogde college wordt aanstaande woensdag geïnstalleerd.

Provincie / DvhN / RTVN  ]

Datum 24 april 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-