Direct naar de inhoud.

Gelekt adviesrapport Borger-Odoorn valt niet goed bij eventuele oppositie

Informateur Johan van Tiel presenteert het adviesrapport F: Rutger Breider/RTV1

BORGER-ODOORN – Na een opening door Burgemeester Jan Seton startte maandagavond een bijzondere raadsvergadering. Waar afgelopen donderdag het rapport van informateur al eerder was uitgelekt door Daan Hooiveld (Gemeentebelangen), zou er maandagavond gesproken worden over de inhoud van het rapport.  Door het voorval van Hooiveld werd er maandagavond gesproken over de inhoud van het adviesrapport en over de eventuele conclusies.

Oude wonden werden opengetrokken

Burgemeester Seton wilde aan het begin van de avond terugblikken op de afgelopen week. ‘De afgelopen dagen hebben we wat met elkaar meegemaakt. Het ging over gevoelens van en over mensen’. Daarna verwees de Burgervader naar een gepubliceerd artikel in het Dagblad van het Noorden waarin een overleden raadslid aangehaald werd. ‘Er werden oude wonden opengetrokken en dat kan nooit de bedoeling zijn en leidt af van wat er besproken moet worden.’

Een deel van de fractie van Gemeentebelangen met een lege stoel van Hooiveld F: Rutger Breider/RTV1

Na de opening kwam informateur Johan van Tiel aan het woord en las de gelekte documenten voor. ‘Ik besef dat dit advies niet het advies is wat Gemeentebelangen wil horen.’ Daarnaast moet de nieuwe coalitie en het nieuwe college daadkrachtig zijn en moeten zij keuzes durven maken.

Één coalitieoptie

Ondanks dat de volledige raad gevraagd had om een rapport met meerdere opties voor een coalitie, kreeg de raad maar één optie terug. Tot ongenoegen van onder andere GroenLinks. De Groot vond het maar bijzonder dat Leefbaar Borger-Odoorn en PvdA als winnaars bestempeld werden, terwijl zij niet de grootste partij zijn. Ondanks zijn kritiek bleef de informateur hameren op één kansrijke coalitie, namelijk een coalitie met PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn, VVD, CDA en CU.

‘Vertrouwen in de politiek wordt niet verhoogd’

Na de rapportbespreking mochten de partijen hun blik op het rapport vertellen. Waar de partijen PvdA, Leefbaar Borger-Odoorn en VVD duidelijk aangaven achter het rapport te staan en niet met Gemeentebelangen te willen samenwerken, gaven het CDA en de ChristenUnie aan open te staan voor andere coalitieopties.

De buitengesloten partijen gaven allen een duidelijk statement. ‘Dit doet geen recht aan de inwoners van de gemeente.’ Zo gaf Goeree (D66) aan dat het vertrouwen in de politiek al laag was en het hierdoor niet verhoogd zou gaan worden. De Groot (GL) zou eigenlijk een nieuwe informateur willen, maar ziet ook in dat de andere partijen dat waarschijnlijk niet zien zitten.

‘Wij hebben de gemeente op de rit gekregen’

Gemeentebelangen gaf zonder Hooiveld duidelijk aan dat zij de gemeente op de rit hebben gekregen. ‘Bestuurlijke kracht is noodzakelijk in deze tijden van crisis. Gemeentebelangen heeft deze ervaringen aan boord. Acht jaar lang waren wij onderdeel van de coalitie. Wij hebben de financiele huishouding van de gemeente op orde gebracht.’

Een volle raadszaal in Exloo F: Rutger Breider/RTV1

Door de coalitieoptie voor lief te nemen zou er een onervaren college komen. ‘Alleen de burgemeester heeft ervaring in het college als deze coalitie door gaat.’ Daarnaast betreurt de partij dat nieuwe fractieleden nu al niet te vertrouwen zijn volgens sommige partijen.

Na een korte schorsing kwam Janny Hofsteenge (VVD) terug op de eerdere uitspraken van Gemeentebelangen over het succesvol maken van de gemeente door deze partij. ‘De coalitie met Gemeentebelangen, D66 en VVD én de oppositie hebben de gemeente financiële stabiliteit gebracht de afgelopen jaren.’

Aannemens over vertrouwen

Daarna werd er vooral benadrukt door alle partijen om een samenwerking te wilen opzoeken, wat Greven van Gemeentebelangen stuitte. ‘Ons wordt verweten dat de besluiten al vielen voor het openen van de vorige raadsvergadering en dat er geen ruimte zou zijn voor het debat. Vanavond zien we de “nieuwe bestuurscultuur”. Ons gevoel zegt dat voor deze vergadering alles al is dichtgetimmerd.’

De Groot (Leefbaar Borger-Odoorn) vond dat niet juist om te zeggen. ‘Dat is een aanname. Blijft u alstublieft bij de feiten.’ Daarop vond Greven het bijzonder dat men veel spreekt over samenwerkingen met alle partijen, maar dat het feit is dat er maar één advies ligt.

Vervolgtraject

De PvdA zal in het vervolgtraject de leiding nemen. Zij zullen een formateur moeten aanstellen. Dat willen zij doen in overleg met de andere fracties. De Groot (GroenLinks) wilde de rode arbeiderspartij nog wel een advies meegeven: ‘Laat het iemand zijn die niet per definitie politiek gekleurd is, maar boven de partijen kan staan.’

Datum 4 april 2022 Rutger Breider

Fundamenten windpark zijn bijna klaar

Fundament Windturbine – (F: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

NIEUW BUINEN – Het werk aan de fundamenten van de windturbines is vrijwel afgerond. Het betonstorten gebeurt nog bij een klein aantal locaties, terwijl elders al de eerste torendelen op de fundamenten worden geplaatst. Vier windturbines zijn bouwkundig inmiddels klaar. Die worden nu technisch afgewerkt alvorens ze elektriciteit kunnen leveren aan het netwerk. Het kan daardoor nog enige tijd duren voordat de windturbines operationeel zijn.

Bouwvorderingen zichtbaar op kaart 
De bouwvorderingen zijn sinds kort zichtbaar op een bouwkaart op de website. Daar ziet u waar fundamenten nog in aanbouw zijn, de bouw van windturbines is gestart of windturbines bouwkundig al klaar zijn.

Je kunt deze kaart vinden door hier te klikken.

Datum 4 november 2020 Bert Jan Brinkman

‘Leefbaar Borger-Odoorn’ in de startblokken

De eerste drie kandidaten van de lijst Leefbaar Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – Leefbaar Borger-Odoorn “Het lokale alternatief”. Op deze wijze presenteert zich de nieuw opgerichte politieke vereniging in de gemeente Borger-Odoorn. Leefbaar Borger-Odoorn is onlangs notarieel opgericht door een aantal oud-leden van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Er is voldoende ruimte in onze gemeente om een ander toekomstgericht lokaal geluid te laten horen aldus de duo-lijsttrekkers Annemiek de Groot en Alina de Roo. Leefbaar Borger-Odoorn is klaar om aan de komende verkiezingen in maart mee te doen en de inwoners te vertegenwoordigen.

Leefbaar Borger-Odoorn denkt beter aan te kunnen sluiten bij wat er onder de burgers leeft en stelt de mening van de inwoners dan ook volledig centraal. Leefbaar BorgerOdoorn is politiek volledig onafhankelijk en wil een spreekbuis zijn voor alle inwoners van de gemeente. De identiteit van de partij is direct verbonden aan de identiteit van alle inwoners.

Leefbaar Borger-Odoorn is tegen het doorvoeren van alle maatregelen waar geen draagvlak voor is bij de direct betrokken inwoners. Grootschalige projecten, zoals windmolenparken, mega zonneakkers en megastallen passen niet in het cultuurhistorisch karakter van onze omgeving. Ook andere grootschalige ingrepen in de omgeving waarvoor lokaal geen draagvlak is, zoals de omstreden ontsluiting N34-Slenerweg, kunnen niet rekenen op steun. Wel brede steun is er voor het leefbaar houden van onze mooie gemeente in al haar facetten. Dit betekent steun voor een goed en gedegen sociaal beleid dat een bijdrage levert aan versterking van de samenleving. Zodat het voor iedereen, ongeacht de leeftijd, goed wonen is in onze gemeente. Ook steun is er voor verstrekkende milieu maatregelen, zoals het versneld en gecoördineerd opruimen van astbest en het energie zuinig of zelfs neutraal maken van woningen. Hierin ligt er een voorbeeld rol bij de gemeente met al haar maatschappelijk vastgoed en accommodaties. Ook het ontsluiten van het Monden-gebied door het doortrekken van de spoorlijn Emmen-Stadkanaal staat prominent op het verlanglijstje mits hiervoor draagvlak is bij de inwoners. Veilig en goed verkeersgedrag dient te worden behaald door een passende infrastructuur die dit gedrag op een natuurlijke wijze oproept.

Leefbaar Borger-Odoorn ziet een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners om de toekomst van hun woon- en leefomgeving vorm te geven. “We doen het met elkaar en nooit zonder elkaar”. Dit betekent dat de inrichting en het vormgeven van de openbare ruimte een gedeelde verantwoordelijkheid wordt waarbij de direct betrokken inwoners een belangrijke rol krijgen. Verrommeling van de leefomgeving en zwerfafval moeten krachtig worden bestreden. Het krijgen van een formele status als “krimpgemeente” is een nieuwe kans om samen onze leefomgeving te ontwikkelen. Het initiatief ligt bij de inwoners en de gemeente dient dit te ondersteunen. Een meer dan bovengemiddeld niveau van dienstverlening aan inwoners door de gemeente past in dit toekomstbestendig maken van de leefomgeving

Datum 27 december 2017 Bert Jan Brinkman

Crisis bij Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Gemeentebelangen Borger-Odoorn in betere tijden

ODOORN – Gemeentebelangen Borger-Odoorn wordt de komende tijd geleid door een interimbestuur. Bij de laatste algemene ledenvergadering zijn namelijk vier van de zeven bestuursleden opgestapt, zo bevestigt fractievoorzitter Niek Wind via de regionale omroep RTV Drenthe. Volgens Wind staat het opstappen van de bestuursleden helemaal los van de vastgestelde kandidatenlijst. “Er lag al een conceptlijst en daar zijn maar minimale wijzigingen op geweest.” Wind is zelf opnieuw aangewezen als lijsttrekker.

Fractie wil geen nieuwe mensen

Volgens bronnen binnen de partij wilde het bestuur meer nieuwe mensen op de lijst, maar wilde de fractie dat niet. “Ik ga daar in het belang van de partij niet op in, maar dit soort dingen spelen binnen iedere partij”, aldus de opgestapte voorzitter Bernard Jansen.

Met voorzitter Jansen zijn ook secretaris Fred Moll, penningmeester Kees Pomp en algemeen bestuurslid Anneke Nijmeijer gestopt.

Bron: RTV Drenthe

Datum 18 december 2017 Bert Jan Brinkman

Kandidatenlijst Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Gemeentebelangen Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – Tijdens de Bijzondere Algemene Leden Vergadering van 6 december heeft Gemeentebelangen Borger-Odoorn de kandidatenlijst voor de Gemeenteraads-verkiezingen 2018 vastgesteld. Niek Wind (27) uit Odoorn is gekozen als lijsttrekker. Runner up is wethouder Freek Buijtelaar uit Klijndijk. Op plaats 3 staat de eerste vrouwelijke kandidaat, Miranda Pathuis uit Nieuw Buinen. De lijst bevat in totaal 30 kandidaten uit diverse dorpen binnen de gemeente Borger-Odoorn. De kandidaten staan klaar om de nieuwe campagne te starten en de ingeslagen route van de afgelopen 4 jaar door te zetten.

Voorbereidingen

Vanaf maart 2017 zijn de verkiezingscommissies gestart met de voorbereidingen, waarbij o.a. contacten met alle dorpen hebben gezorgd voor input voor het verkiezingsprogramma. Tijdens deze dorpscontacten kwamen veel zaken naar boven die voor onze inwoners belangrijk zijn. Zaken als openbaar groen, wegen, verkeersveiligheid en verlichting zijn thema’s die in ieder dorp spelen. Het thema van het verkiezingsprogramma 2018-2022 is “Verbindend in de samenleving”. Gemeentebelangen Borger-Odoorn wil zich ook de komende raadsperiode volledig inzetten voor het reilen en zeilen binnen de gemeente.

De kandidatenlijst van Gemeentebelangen Borger-Odoorn ziet er als volgt uit:

 1. Niek Wind (Odoorn)
 2. Freek Buijtelaar (Klijndijk)
 3. Miranda Pathuis (Nieuw Buinen)
 4. Ron Reinds (Borger)
 5. Henk Bolk (2e Exloërmond)
 6. Harm Greven (2e Exloërmond)
 7. Ina Hofstede (2e Exloërmond)
 8. Johan Nijmeijer (Borger)
 9. Erik Veen (Borger)
 10. Jan Vos (Valthe)
 11. Daan Hooiveld (Odoornerveen)
 12. Annemiek de Groot (Valthermond)
 13. Rinus van Venrooy (Valthe)
 14. Lianne Wind (Odoorn)
 15. Jeffrey Greven (2e Exloërmond)
 16. Bianca Takkenberg (2e Exloërmond)
 17. Fred Moll (1e Exloërmond)
 18. John Huis (Exloo)
 19. Anneke Niemeijer (2e Exloërmond)
 20. Bernard Jansen (Klijndijk)
 21. Jacco Pranger (Nieuw Buinen)
 22. Jans Hilvering (Borger)
 23. Hans Verschut (Nieuw Buinen)
 24. Theo Prins (Borger)
 25. Henk Hietland (Bronnegerveen)
 26. Greta Meursing (Borger)
 27. Martin Snapper (Buinerveen)
 28. Willy Hooiveld (Odoorn)
 29. Gerbrand Plat (Buinerveen)
 30. Ton Souverein (2e Valthermond)
Datum 8 december 2017 Bert Jan Brinkman

Lintje voor raadslid Borger-Odoorn

Koop Brandsema (Foto: Gemeente Belangen Borger Odoorn)
Koop Brandsema (Foto: Gemeente Belangen Borger Odoorn)
BORGER ODOORN – Op donderdag 13 oktober is tijdens de gemeenteraadsvergadering van Borger-Odoorn afscheid genomen van raadslid Koop Brandsema. De heer Brandsema ontving uit handen van burgemeester Jan Seton een Koninklijke onderscheiding en kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld.

De heer Brandsema heeft vanaf de gemeentelijke herindeling in 1998 tot heden als lid van de ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad van Borger-Odoorn gezeten. Direct vanaf het begin was hij de fractievoorzitter van deze eenmansfractie. En als lid in een eenmansfractie heb je veel werk te doen. Waar andere raadsfracties de taken konden verdelen, kwam voor de heer Brandsema het grootste deel op hem neer. Zijn bijdrage in de gemeenteraadsvergaderingen werden altijd zeer gewaardeerd door de overige raadsfracties.

Naast fractievoorzitter was hij ook vijf keer lijsttrekker voor de ChristenUnie tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. In zijn gemeenteraadsloopbaan maakte hij twee keer deel uit van de vertrouwenscommissie voor de nieuwe burgemeester.

Naast zijn werk als gemeenteraadslid heeft de heer Brandsema een aantal jaren geleden zijn eigen koeriersbedrijf en touringcarbedrijf opgezet. Hij rijdt nog bijna dagelijks met reisgezelschappen door de gemeente Borger-Odoorn om toeristische plekken te bezoeken. De heer Brandsema is een man die houdt van zijn gemeente Borger-Odoorn en deze liefde graag deelt met zijn naasten.

Datum 14 oktober 2016 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal