Direct naar de inhoud.

Gesprek over politiewerk in de gemeente Pekela

Links naar rechts:
Chantal Köhler, Bart Kruizinga, Jaap Kuin.
Foto: Wilma Swarts

GEMEENTE PEKELA – Gesprek met Bart Kruizinga  (Basis teamchef Regio Politie Groningen), Jaap Kuin (waarnemend burgemeester Pekela) en Chantal Köhler (Operationeel Expert Wijk). In 1e lijn voert de politie een aantal kerntaken uit, ondergeschikt aan de burgemeester en de politiek, als het gaat om opsporing, handhaving van de wet, aanhoudingen voor strafbare feiten en het proces verbaal. Daarna gaat het naar de rechtspraak. Daarnaast is er de hulpverleningstaak in 1e aanleg. Problemen die buren bijvoorbeeld met elkaar kunnen hebben proberen ze in goede banen te leiden. Maar zoals Kruizinga zegt, ‘we zijn niet de Haarlemmerolie om alle problemen te kunnen tackelen, dit gaat dan door naar de gemeente, die samen met andere partners, zoals verhuurders en zo nodig verslavingszorg of reclassering, het overpakken’.

BASISTEAM: Een basisteam bestaat uit 100 mensen en behelst midden Groningen. Kruizinga benoemd het basisteam als robuust die in principe de taken zelfstandig kan uitvoeren. ‘We kunnen van de professionaliteit van de medewerkers uitgaan. 90 tot 95 procent doen ze allemaal zelf, maar daar waar opschaling nodig is, bijvoorbeeld bij zware ongevallen, mishandeling, ingewikkelde diefstal of inbraken, dan komt de leidinggevende ter plekke en neemt de sturing over. We hebben leidinggevenden op straat, in de stad Groningen, het Hogeland en hier. De meldkamer zit in Drachten, een zwaar rechercheteam zit in Groningen en voor Noord Nederland is er een nog groter rechercheteam tot zelfs landelijke eenheden die terrorisme onderzoekt en dergelijke. Basiswerk voeren wij uit met de mensen die hier zitten. Surveillance buiten, meldingen rijden, eenvoudige misdrijven wat binnen 6 uur is af te handelen. Kom je boven die 6 uur zou het eigenlijk naar district recherche moeten’.

HERVERDELINGSMODEL: Kuin: ‘Sinds er niet meer alleen in de regio gewerkt wordt en het ook landelijke politie is, zijn er volgens het herverdelingsmodel onder de politiemensen in Noord Nederland (Groningen, Drenthe, Friesland) 150 mensen te veel. Als je het mij vraagt zitten we daarmee aan de krappe kant. Bij de herverdeling zijn door meer problematiek de grote steden opgeschaald, maar ook heeft het met de werkwijze te maken. Dat is niet de schuld van de politie, maar van de Haagse politiek. Een wijkagent die de basis heeft op straat moet ook zorgen voor noodhulp en ’s nachts en in de weekenden krijgen ze te maken met al die burenruzies en/of verwarde personen. Die wijkagent die ’s nachts gewerkt heeft kan niet ’s morgens weer fris en fruitig het wijkwerk oppakken. In principe is die herverdeling ingewikkeld. Een wijkagent moet eigenlijk 80% in de wijk zijn. Als Noordelijke burgemeesters zeggen wij dat een agent goed opgeleid moet zijn, dus die opleiding hoort gewoon bij dat deel, maar we zien dat het in de knijp komt.’

REACTIE KRUIZINGA: ‘De hele keten, tot en met het Openbaar Ministerie, heeft te maken met bezuinigingen. De kleine stukjes die nu terug gezet worden heeft niet of nauwelijks effect, zeker niet in het plattelandsgebied. Iemand die 36 uur politiewerk verricht, inclusief cursussen, vakantie enzovoort, daar blijft dan 1304 uur van over. Daar 80% van, dan kom je op circa 1000 uur. Dat is veel minder dan die 1800 uur waarvoor hij/zij is aangesteld. Het komt neer op 2 en half dag per week van de 5 dagen dat hij/zij werkt.’

(OEW) OPERATIONEEL EXPERT WIJK: Chantal Köhler: ‘De wijkagent is verantwoordelijk voor alle problematiek die de kop opsteekt, wat kunnen zij doen voor de burgers en als vaste aanspreekpunt eventueel oplossen. Maar ook zelf proactief naar de mensen toestappen is een taak. Alles wordt vastgelegd in ons systeem, bijvoorbeeld een bepaalde wijk waar 1 of meer meldingen voorkomen. Mijn functie als Operationeel Expert Wijk is nieuw binnen de politie. Ik ga over de wijkproblematiek, maar fungeer ook als extra back-up voor de wijkagent. Zijn er problemen dan zie ik dat de volgende dag in het systeem. Als er maatschappelijke signalen naar voren komen gaat dit naar mij als OEW en kan ik vragen aan 1 van de wijkagenten om een huisbezoek af te leggen. Zijn er complexe problemen dan haak ik aan en gaan we samen kijken. Ook heb ik de bestuurlijke leiding om met de netwerkpartners om tafel te zitten. Daartussen zit nog 1 schakel en dat is het team openbare orde, als het ware de steun voor de burgemeester. Team openbare orde kijkt onder ander of de zaken technisch worden opgelost. Tussen de politie en ambtenaren wordt constant gekeken dat de taken daar blijven waar ze horen. Met mijn functie als OEW binnen de politie is het beter overkoepelend te werken. Ik kijk ook naar andere wijken waar misschien dezelfde problematiek speelt, daar zit een stukje verbindend werken in. Het beeld van een wijkagent is vergeleken met vroeger beduidend anders. Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor burgers best moeilijk is om een goed beeld te krijgen van wat de wijkagent nu doet. Ze hebben vaak het idee dat we er niet echt meer zijn. Maar geloof me dat we er zeker nog wel zijn. Zichtbaar maar ook onzichtbaar. De ruimte en tijd om zomaar even als politieagent rond te rijden om je gezicht te laten zien is er gewoon niet meer. We moeten heden ten dage gericht werken. In Pekela zijn er op basis van uren 2 en half wijkagent. Vroeger had je hulpagenten, nu moet je de combinatie zien van wijkagenten en de 2 Boa’s. Deze samenwerking is goed. De typische taak van de BOA is, waarschuwen uitdelen, verbaliseren bij fout parkeren, inschatting klagende buren en doorverwijzing waar nodig. Het is een samenspel, dynamischer en vooral werken met gezond verstand. Mocht het leiden tot agressie dan is het een politietaak.’

DE WERELD VERANDERD GIGANTISCH: Kruizinga: ‘Onze organisatie moet enorm mee met digitaliseren. Communicatie met burgers gaat heden ten dage vaak via het internet, zoals twitter, facebook, chatten, whatsapp en facetime.’

Cybercrime: ‘1 van de grootste problemen die er momenteel plaats vindt. Kort gezegd is cybercrime waar de computer als middel en als doel wordt gebruikt voor oplichting, dreigingen, chantage en intimidatie. Een heel gevaarlijke is dat ze jouw identiteit overnemen via Sociale Media. Een voorbeeld: ‘Een ‘zogenaamde’ dochter die de moeder of vader een berichtje stuurt met een noodvraag om geld. Het ziet er zo levensecht uit dat mensen er vaak intrappen. Verstandig is, als het om geldzaken gaat, met elkaar te bellen of elkaar te bezoeken om erover te praten. Er zijn nu 3 mensen opgeleid die specifiek met cybercrime bezig houden. Agenten die hier werken vervullen daarnaast vaak ook nog andere taken binnen de politie. Landelijke inzet bij demonstraties in de provincie of ergens in het land. Dit kan gaan van begeleiding tot aan inzet van de Mobiele Eenheid (ME). Volgend jaar staat het songfestival op het programma. Dan is er landelijk veel politie nodig om alles in goede banen te leiden.’

Terrorisme: ‘Met terrorisme hebben we hier nog niet te maken gehad, maar je weet ook dat als mensen van A naar B willen sta je binnen een paar uur op een andere bestemming. Dat soort vraagstukken over veiligheid speelt natuurlijk ook bij ons. Het hele politiekorps is voorbereid op calamiteiten wanneer dat nodig is.’ De toekomst is niet meer wat het geweest is. Het werk is beduidend intensiever geworden. Landelijke prioriteiten zijn neer geland. Als je dit gaat bekijken is dat 1 op 1 ook te leggen op onze lokale prioriteiten.’

Verwarde personen: ‘We zijn erop gericht dat iedereen in de samenleving kan blijven wonen, maar dat heeft wel de keerzijde dat als mensen psychotisch worden dit opvalt en dat de samenleving hier last van heeft. Vanaf volgend jaar komt er een andere wetgeving en wordt het eenvoudiger om dit op te pakken omdat er dan ook verplichte zorg op locatie kan plaatsvinden. Als er geweld bij gebruikt wordt of een ander strafbaar feit dan kan het niet anders dat de politie komt.’

Ouderen: ‘Ouderen blijven langer thuis wonen. Om diverse redenen krijgen we hierdoor meer en meer te maken met paniektelefoontjes. Dit soort zaken vraagt continue om een veranderde houding en werkmethode van zowel politie als gemeente.’

SOCIALE PROBLEMATIEK WOONOVERLAST EN HENNEPKWEKERIJEN:  Kuin: ‘Ik maak me zorgen over het vastgoed wat tegenwoordig goedkoop is en hennepkwekers die daarin anticiperen. Vooral de ondermijning die hieraan vast zit baart me zorgen. Ondermijning wil zeggen dat wat er aan de onderzijde crimineel is dat je dit aan de bovenkant terugziet. Dat is een reden waarom ik er behoorlijk fel op ben. Kruizinga vult aan: ‘Je kunt niet toestaan dat een crimineel zich alles kan permitteren, dikke huizen, boten en alles wat nog meer bezitten, terwijl wij met elkaar hard moeten werken om een keer op vakantie te kunnen. Er wordt dan ook redelijk gekoerst om alles af te pakken van criminelen.’

WEEK VAN DE VEILIGHEID: In de week van de veiligheid stond er een kraam bij winkelcentrum de Helling. Samen met de burgemeester hebben wijkagenten gesprekken gevoerd met de inwoners. Kuin: Er is ook duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is dat men bij kleine zaken toch altijd aangifte moet blijven doen, want met stapelen van op elkaar gelijkende aangiftes gaat de prioriteit omhoog.’

Chantal Köhler: ‘De veiligheidskraam zorgt ervoor dat mensen laagdrempelig bij je komen. Sommige zaken en dingen die niet goed gaan lukt je alleen maar om laagdrempelig uit te leggen. Het heeft de burgemeester nog een bloemetje gekost omdat een afspraak over een WhatApp bordje in een straat niet was nagekomen. Gesprekken met burgers gaan breed en werkt verhelderend, we ervaren het nooit als agressie. Wat opvalt, is dat de communicatie beter kan. Het bureau is normaliter iedere werkdag van 9 tot 12 open, alleen in de vakantietijd is dit niet zo. De burgemeester stelt dat hij dan liever de politie in de wijk ziet, dat is een keuze die hij maakt. Als je dit uitlegt aan de mensen die bij de veiligheidskraam langskomen dan begrijpen ze dat ook. Aanvulling Kuin: ‘Wij als gemeente hebben ook minder openstelling in de vakanties. Rondom de kerstdagen is er ook weer een krappe bezetting. Communiceren via sociaal media en internet doen we altijd.’

AMBITIE: Kruizinga: ‘Achter het politieapparaat zijn wij ook mens. Mijn ambitie is dat we gaan naar een nieuwere werkwijze zoals verbindend werken, elkaar als burger en politie weer kennen, terug naar de wijk en terug naar het kleinschaliger werken. Integraal werken met bondgenoten (clustervorming)  die  mede zorgen voor een blijvend Veilig Pekela.  Binnen de mogelijkheden hebben we nu het gebiedsgebonden werk en zitten er daardoor eerder bovenop. Kuin vult aan: ‘Het Sociaal team in Pekela is uitgekristalliseerd en buurten willen we stimuleren om zelf de regie te pakken.’

TOT SLOT: De uitsmijter in het gesprek kwam van Kruizinga: ‘Ik zei het al eerder, de wereld veranderd, de toekomst is niet meer wat het geweest is. Als wij allemaal een stuk aardiger zouden zijn en voor de buren aan beide kanten zouden zorgen, zou de wereld er heel anders uitzien. Onthoudt dit!’

Datum 25 oktober 2019 Redactie

VVD Stadskanaal wil zich heroriënteren op herindeling

Gemeentehuis Stadskanaal – (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal heeft in de herindelingsdiscussie een aantal keren de deksel op de neus gehad. Acht jaar geleden werden verkennende gesprekken met Vlagtwedde (nu Westerwolde) voortijdig afgeblazen en in 2017 wilden Stadskanaal en Pekela herindelen, maar stemde Veendam tegen.

Nu Veendam ook de samenwerkingsverband ‘De Kompanjie’ (een samenwerking tussen Veendam en Pekela) op gaat zeggen, wordt de gemeenteraad van Stadskanaal gedwongen na te denken. Dat schrijft RTV Noord.

Nadenken

Coalitiepartij VVD Stadskanaal is helder: ‘In het coalitieakkoord staat dat wij als Stadskanaal afwachten, maar de beslissing van Veendam om een scheiding aan te vragen maakt dat de discussie in Stadskanaal weer actueler wordt’, aldus fractievoorzitter Hans Klopstra. ‘Wij vinden dat we ons moeten heroriënteren op onze positie. Als dat betekent dat we op het gebied van de herindeling actief de boer op moeten, dan vinden wij dat als VVD prima.’

Minder happig

Coalitiepartners ChristenUnie en CDA zijn minder happig op het idee om buurgemeenten te verleiden om met Stadskanaal de gesprekken aan te gaan. ‘Wij waren altijd voor herindelen, maar sinds de laatste keer, toen Veendam nee zei tegen een herindeling met Stadskanaal en Pekela, vinden we dat de bal niet bij ons ligt’, zegt fractievoorzitter Bert van Beek (ChristenUnie). ‘Als gemeenten met ons willen herindelen, moeten ze zich maar bij ons melden.’ CDA-voorman Klaas Remmerts sluit zich daarbij aan: ‘Een gesprek is altijd mogelijk, maar het initiatief ligt niet bij ons.’

Oppositiepartijen Gemeente Belangen Stadskanaal en D66 Stadskanaal zijn blij met het signaal van Klopstra om als Stadskanaal meer de boer op te gaan. ‘Je moet actief om je heen kijken om het gebied weer omhoog zien te brengen’, vindt Eric Bieze, voorman van Gemeente Belangen. ‘Alleen op basis van een grootschalige herindeling kun je hier de problemen te lijf gaan.’ D66’er Klaas Pals: ‘Pekela is van harte welkom. In Veendam zijn ze alle arrogantie voorbij. Ik zou zeggen: ‘Stadskanaal, bevrijd die arme mensen uit Pekela van Veendam.’

Eigen Burgemeester

Bert Van Beek ziet dat nog niet voor zich. Hij ziet het signaal van Veendam richting Pekela als aanleiding om de discussie te starten of Stadskanaal niet richting een eigen, kroonbenoemde burgemeester moet gaan. De huidige waarnemer, Froukje de Jonge, is aangesteld als burgemeester tot het moment dat er duidelijkheid komt over de herindeling. De Jonge heeft daarbij ook aangegeven om geen jaren te gaan pendelen tussen haar woonplaats Almere en Stadskanaal. Volgens van Beek is die duidelijkheid er nu met het besluit van Veendam.

Van beek: ‘Veendam, dat wordt ‘m niet. Ik denk, dat mocht Froukje inderdaad volgend jaar zal gaan, we dan zo onderhand richting een kroonbenoemde burgemeester moeten gaan. Gemeente Stadskanaal verdient dat gewoon.’

(Bron: RTV Noord)

Datum 21 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Controle op hondenbelasting in Pekela

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts – RTV1)

PEKELA – Vanaf woensdag 16 oktober start een (deel)controle op hondenbezit in de gemeente Pekela. Ook dit jaar gaan de controleurs bij ongeveer 1.800 adressen langs in Pekela om het bezit van honden te controleren. De controleurs inventariseren het hondenbezit en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald.

Aangifte doen
De gemeente Pekela heft al jaren de hondenbelasting. Het aantal honden dat een inwoner bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag hondenbelasting. De hondenbezitter is verplicht aangifte te doen. Door het doen van aangifte wordt een boete voorkomen die wordt opgelegd wanneer het hondenbezit niet wordt aangegeven bij de gemeente.

Wijzigingen zelf doorgeven

Wijzigt in de loop van het jaar het aantal honden of vertrekken inwoners uit de gemeente, dan wordt de belasting voor het resterende aantal maanden verrekend of in rekening gebracht. Inwoners moeten wijzigingen zelf door geven. Ze kunnen aan- of afmeldformulieren verkrijgen bij de balie van het gemeentehuis of het digitaal regelen op: www.pekela.nl/hondenbelasting

Bureau Legitiem BV

Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het bureau Legitiem BV ingehuurd.

Datum 12 oktober 2019 Bert Jan Brinkman

Pekela en Acantus verlengen spreekuur

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)
PEKELA – Het spreekuur van woningcorporatie Acantus en het sociaal team van de gemeente Pekela in het gemeentehuis van Pekela wordt verlengd. Het wekelijkse spreekuur startte begin dit jaar. Na het succes van het spreekuur is besloten om het spreekuur voor in ieder geval een jaar te verlengen.

Zonder afspraak
Inwoners van de gemeente Pekela die een woning huren van Acantus kunnen iedere dinsdag van 10:30 uur tot 11:30 uur terecht in het gemeentehuis om met een medewerker van Acantus te spreken. Tijdens het spreekuur is ook een medewerker van het sociaal team van de gemeente aanwezig om vragen over welzijn of zorg te beantwoorden. Het spreekuur werkt zonder afspraak. Wel dient men zich te melden bij de receptie in het gemeentehuis. Dit vanwege het inzicht in de hoeveelheid aanwezigen bij calamiteiten.

Voordeel voor alle partijen
De gemeente Pekela is blij met de verlenging. Wethouder Hennie Hemmes: ‘’In de afgelopen maanden hebben veel inwoners gebruik gemaakt van het spreekuur. Ik ben blij dat wij samen met Acantus de inwoners die huren van Acantus de mogelijkheid kunnen geven om met Acantus in gesprek te gaan. Hier kunnen alle partijen hun voordeel uit halen.’’

Zichtbaar en aanspreekbaar
Ook Acantus wil haar huurders graag deze mogelijkheid bieden. Linda Stol, manager Wonen van Acantus: “We gaan graag met onze huurders in gesprek hoe we het woonplezier in hun huis en buurt samen kunnen verbeteren. We merken dat de drempel voor onze huurders om met ons in contact te komen door dit spreekuur lager is. Ze kunnen ons persoonlijk en in hun eigen buurt spreken.”

Uiteraard is Acantus buiten het spreekuur om ook altijd bereikbaar; het spreekuur in Pekela is een extra mogelijkheid om direct met Acantus in gesprek te komen.

Datum 8 oktober 2019 Redactie

Nieuw parkeerbeleid Raadhuisplein Oude Pekela

Foto: Gemeente Pekela

OUDE PEKELA – Het centrum van Oude Pekela is in ontwikkeling. Onderdeel van het nieuwe centrum is een mooi vormgegeven en aantrekkelijk Raadhuisplein. Om dit te realiseren is het belangrijk dat een groot deel van het plein vrij blijft van auto’s. Het Raadhuisplein is bedoeld voor gasten die kort willen parkeren. Lang parkeren kan vanaf 15 juli 2019 op alternatieve parkeerlocaties.

Parkeerplaatsen Raadhuisplein bedoeld voor bezoekers

Het Raadhuisplein is bedoeld voor bezoekers die een kort bezoek brengen aan het gemeentehuis, het Dokhuis of het centrum. Daarom wordt het Raadhuisplein op termijn een blauwe zone. Het Raadhuisplein is niet langer bedoeld voor langparkeerders. Langparkeerders kunnen terecht op drie alternatieve parkeerlocaties.

Parkeren alleen in de vakken

Parkeren op het Raadhuisplein en dan met name op het middengedeelte veroorzaakt een chaotische aanblik. Het plein moet een mooie en open uitstraling krijgen en daarom mag er vanaf 15 juli 2019 uitsluitend geparkeerd worden in de parkeervakken. Aan de buitenring van het Raadhuisplein zijn in totaal 35 parkeerplaatsen beschikbaar, welke bedoeld zijn voor bezoekers die kort willen parkeren.

Lang parkeren kan op 3 verschillende plekken

Er zijn 3 alternatieve parkeerplaatsen in Oude Pekela waar de auto lang geparkeerd kan worden. Deze zijn slechts op 2 minuten loopafstand van het Raadhuisplein:

–          De Helling (Scheepshellingstraat),

–          Het Lido terrein (H. Westerstraat),

–          De parkeerplaats bij de Binding (Sportlaan).

Ingezonden

Datum 9 juli 2019 Redactie

Pekela: Forensendorp midden in Oost-Groningen

Foto: Wilma Swarts/RTV1

GEMEENTE PEKELA – Dat is een wens van Jaap Kuin, waarnemend burgemeester van de gemeente Pekela. Maandagochtend 24 juni drinken we samen een kopje koffie en praten we over feiten, wensen en dromen.

Kuin is nu bijna 4 jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Pekela en zoals hij zelf zegt ‘dit voelt als een maatpak, Pekelders zijn toegankelijk en dat helpt’. Hij stelt zich op als gemakkelijk bereikbaar, treedt naar voren waar nodig, maar als het moet neemt hij ook een stapje terug. Op sociale media leest hij veel mee over het wel en wee in het dorp. Evenals zijn voorganger (Meindert Schollema) is hij een verbinder en staat pal voor Pekela. Kuin: ‘Meindert  is altijd één van mijn grote voorbeelden geweest en ik heb veel respect voor hem, maar ben wel een andere bestuurder en van een andere generatie’.

Een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp binnen het college gaat over de toekomst van Pekela. Uiterlijk eind 2019 wordt bepaald wat feitelijk bestuurskracht van Pekela is en hoe het verder moet gaan. Volgens Kuin is een gemeentelijke herindeling niet te voorkomen en blijft het jammer vinden dat de gemeente Veendam eerder de variant Pekela, Stadskanaal, Veendam af heeft geschoten, maar zegt hij: ‘in mijn ogen is een variant met Stadskanaal, Westerwolde en Oldambt meer werkzaam’. Kuin is realistisch en beseft dat het in Oost-Groningen moeilijk is en blijft mensen aan een baan te helpen, dat door de gedecentraliseerde rijkstaken een grotere ambtelijke deskundigheid wordt gevergd, dat dit niet meer lukt als individuele gemeente. Veendam kiest een andere weg dan Pekela waardoor er sprake is van een verwijdering tussen beide gemeenten. Hij vindt dit jammer, en beseft dat elk besluit wat je neemt invloed heeft op de inwoners.

De komende tijd zal hij met de nodige zorgvuldigheid de gemeenteraad bijstaan om het proces, toekomst gemeente Pekela, vorm te geven. Ondanks dat de wereld vluchtiger en sneller is geworden, waar ouders veelal werken en kinderen met hun drukke bezigheden zijn, weet Kuin uit eigen ervaring dat raadswerk intensief, maar ook hartstikke leuk is. Je leert om niet in details te verzanden, je gebruikt je sociale vaardigheid en je hoort de dagelijkse problemen in het dorp. Kuin: ‘Daardoor kunnen raadsleden vaak beter beoordelen waar de gemeente qua richting naar toe moet’.

Over veiligheid zegt hij het volgende: ‘Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun woonomgeving, echter 100% veilig bestaat niet! Inbraken/ontvreemding loopt in aantal terug, maar geweldsdelicten in de familiesfeer is te hoog en overlast drugs is er nog steeds te veel. Aangezien drugsgebruik een ondermijnend karakter heeft ben ik extra waakzaam dat er geen samenleving onder onze samenleving ontstaat. Met Politie, Openbaar ministerie en woningcorporatie Acantus blijven we steeds kijken naar de oorzaak’. Bijzonder trots is de burgemeester op de taak van de adviseur voor Openbare Orde & Veiligheid, welke is uitgebreid door nauwere samenwerking met het Sociaal Team als het gaat om huisuitzettingen, overlast van buren en vervuiling. Kuin: ‘We proberen vroegtijdig te signaleren en aan de voorkant oplossingen te bieden, zonder dat er direct Politie of OM bij betrokken wordt’.

In de jeugdzorg komt de gemeente Pekela 1,2 miljoen tekort en het Rijk wil dit niet volledig compenseren. De kostenbesparing moet zitten in preventief handelen. Het Sociaal Team zal bij scholen actiever worden. Kuin: ‘We zijn bezig om een nieuw gemeentelijk onderwijsbeleid vast te stellen samen met de scholen, wat als basislijn heeft dat de Pekelder jeugd onderwijs krijgt wat ze verdienen, en hoe het beste hun talenten maximaal ontplooid kunnen worden’.

Door het Regionaal Trainingscentrum stromen steeds meer mensen door naar een reguliere baan. Kuin vind het een gemiste kans dat Veendam en Stadskanaal niet meedoen met het Akkoord van Westerlee. Hij constateert dat Wedeka wel samenwerkt met Afeer, en is hier blij mee. Hij is realistisch genoeg om te weten dat niet voor iedereen de mogelijkheid is weggelegd om in het eigen inkomen te voorzien. De arbeidsmarkt is complex geworden, vaste banen zijn er bijna niet en je moet mobieler zijn. Maar zegt hij, ‘Ik ben iemand die positief naar voren kijkt en geloof meer in de toekomst dan in het verleden. We kunnen het verleden niet bijsturen, we kunnen er alleen van leren’.

Hij hoopt toch echt dat Pekela een graantje mee mag pikken uit het Nationaal Programma Groningen. Kuin: ‘Gelukkig zijn wij geen aardbevingsgebied, maar het mag niet zo zijn dat al die gemeenten er straks spic en span bijliggen en daarbuiten niet’. De invulling ad 70 miljoen moet nog plaatsvinden, maar ondertussen heeft Kuin wel al met andere bestuurders hierover gesproken.

Pekela ligt mooi centraal en heeft veel te bieden, maar er is geld nodig voor achterstallig onderhoud en om die droom van Pekela te verwezenlijken, een echt forensendorp te midden van Oost-Groningen. Toeristisch gezien kunnen er nog wel wat stappen worden gezet. Geld wordt er gestopt in het wandelfestijn Tocht om de Noord die in september dit jaar op het programma staat. Kuin: ‘Zo laten we de vele deelnemers zien hoe mooi Pekela is’. Over het Heeresmeer zegt Kuin dat dit een gebied is wat economisch belangrijk is, hij denkt zelf dat in de toekomst daar wel wat moet gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van bungalows of een camping.

Aan het einde van het gesprek promoot de burgemeester enthousiast de gemeente Pekela. ‘Kom wonen in Pekela, je woont hier in alle rust en veiligheid, je koopt tegen geringe prijzen een woning, in een groene omgeving, waar kinderen prima onderwijs kunnen genieten en nog op straat kunnen spelen, waar je gewoon jouw dagelijkse boodschappen kunt doen en waar je binnen een halfuur op de fiets in een schitterende omgeving bent, waar de infrastructuur steeds meer soepel aansluit om snel in de omliggende steden te zijn, waar trein- en busstations op korte afstand bereikbaar zijn, waar volop nagedacht wordt over ontwikkeling, innovatie en toerisme, waar tig sportmogelijkheden zijn.

In een grote herindeling zal het gemeentehuis een ander concept krijgen. Dan moet je denken aan gemeentewinkels waar je naar binnen kunt stappen voor informatie en hulp, of zomaar voor een praatje en een kopje koffie. Kuin tot slot: ‘Durf te dromen hoe een gemeente Oost-Groningen er uit komt te zien, maar zorg altijd dat het laagdrempelig blijft’.

Interview Herman Alink en Wilma Swarts voor RTV1

Datum 28 juni 2019 Redactie

Erepenning voor mevrouw Tiktak-Nienhuis

Foto: Herman Alink (RTV1)

PEKELA – Aan mevr. H.O.G.Tiktak-Nienhuis werd door burgemeester Kuin de erepenning uitgereikt vanwege haar waardevolle en jarenlange inzet voor de gemeenschap in Pekela.

Voor de organisatie van de Schutsemarkt, commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekel en de overkoepelende Raad van Kerken. Als organisator collecte Nederlandse Hartstichting, Jantje Beton. KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Fonds verstandelijk gehandicapten en Reuma Nederland.

In het bijzijn van haar familie waarvan sommige kwamen uit Turkije en de Verenigde Staten werd haar de penning en oorkonde overhandigd, vergezeld door een boeket. Daarna sprak voorzitter van bestuur Schutsemarkt nog enkele woorden tot haar, waarbij hij haar roemde vanwege haar tomeloze inzet.

Datum 9 juni 2019 Redactie

Pekela betrekt inwoners bij nieuw afvalbeleidsplan

PEKELA – De gemeente Pekela streeft ernaar om het scheiden en inzamelen van afval voor inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook heeft de gemeente zich ten doel gesteld om het aantal kilo’s restafval dat wordt ingezameld terug te dringen, om zo de druk van het afval op het milieu te verkleinen.

Om deze wensen op elkaar af te stemmen werkt de gemeente Pekela met een Afvalbeleidsplan.

 

Nieuw beleid
Dit jaar loopt het huidige Afvalbeleidsplan 2016-2020 af, waardoor er gewerkt wordt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Daarin worden niet alleen de eigen ervaringen en bevindingen meegenomen, maar is de gemeente ook benieuwd naar wat de inwoners vinden van de manier waarop het afval wordt ingezameld.

Enquête
Om dit goed in kaart te brengen is er een enquête gemaakt met vragen over hoe de inwoners van de gemeente Pekela het inzamelen van afval ervaren. Het invullen van de enquête kost slechts 5 minuten en is van grote waarde voor het nieuwe Afvalbeleidsplan. Inwoners worden dan ook gevraagd om de enquête online in te vullen op www.pekela.nl/afval. Meedoen kan tot en met woensdag 12 juni 2019.

Hulp bij het invullen
Inwoners die niet over een computer beschikken en toch de enquête willen invullen, kunnen hiervoor op dinsdag 11 juni van 12.00 uur tot 16.00 uur terecht in ontmoetingscentrum ‘De Kiepe’ aan de Meidoornlaan 88 in Nieuwe Pekela.

Datum 8 juni 2019 Bert Jan Brinkman

Werkbezoek CvK René Paas aan gemeente Pekela

Foto Herman Alink  

GEMEENTE PEKELA – De commissaris van de Koning René Paas bracht op vrijdag 17 mei een werkbezoek aan de gemeente Pekela. Met het college van B&W werd besproken hoe Pekela er financieel voorstaat. Na een bezoek aan de brandweerkazerne ging het in de brandweerauto verder naar machinefabriek Engie Services BV. Het bezoek werd afgesloten in dorpshuis de Riggel waar een gezamenlijke lunch werd genuttigd met de gemeenteraad. Daarna was er korte tijd beschikbaar voor de pers, waar ook waarnemend burgemeester Jaap Kuin bij aanschoof. Onder meer is er gesproken over de zorgelijke financiële ontwikkeling in de jeugdzorg, de werkloosheid en de gemeentelijke herindeling.

De commissaris begint met te vertellen dat hij onder de indruk is van de organisatie van het vrijwillige brandweerkorps en ook het bezochte bedrijf Engie Services die kennis en kunde laat zien. Hij verwacht dat de oplossing voor de gemeentelijke herindeling niet vanuit de Provincie komt. Volgens hem zal dit pas gebeuren als de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten in gevaar komt. ‘Maar dan moet je eerst wel een flinke drempel over’.

Over de tekorten in de jeugdzorg zei de commissaris het volgende: ‘De tekorten in de Jeugdzorg zijn zo ernstig dat ik voor het eerst een ambtsbericht ga schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin ik dringend vraag om de gemeenten in de provincie Groningen meer budget te geven. De tekorten zijn van een dusdanige omvang dat het functioneren van de gemeenten dreigt te verlammen of al aan het verlammen zijn. Dit zal ten koste gaan van hun bestuurskracht. De tekorten voor de jeugdzorg is voor alle Groninger gemeenten samen 43 miljoen, maar zet je dit af op de omvang van de totale begroting dan zal men schrikken’.

Voor de gemeente Pekela is het tekort 1,3 miljoen op een begroting van 41 miljoen. De gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen, Loppersum en Appingedam laten hetzelfde beeld zien. In Veendam is deze 5%. Aangezien de uitgaven voor jeugdzorg alleen maar toenemen, zullen de reserves over 2 tot 3 jaar volledig op zijn, aldus een bezorgde René Paas. Hij pleit voor een verdeelsleutel die meer rekening houdt met de probleemgebieden.

Is er een samenhang tussen de omvang jeugdzorg en de sociaaleconomische situatie? ‘Als je een gemeente hebt met relatief veel laag opgeleiden en werkloosheid, dan heb je een abonnement op hogere uitgaven in de jeugdzorg’. Om te beginnen moet de 30% korting, die is toegepast bij de decentralisatie van de jeugdzorg, door het Rijk worden terug gedraaid, aldus Paas. ‘Gemeenten moeten investeren in professionelere sociale wijkteams die de kwetsbare jongeren snel kan opsporen en helpen met preventieve maatregelen. Die ruimte moet de gemeenten worden gegeven, want elk kind heeft recht op een goede start’. Hij verwacht dat na enkele jaren de jeugdzorg dan goedkoper gaat worden.

‘Wat werkloosheid in Pekela betreft heb ik een overzicht gekregen hoe men zich inspant om mensen die lang in de bijstand zitten toch de mogelijkheid te bieden aan het werk te komen. Er is een carrousel ingericht waar je kennis maakt met een aantal soorten werk die niet al te veel opleiding vereisen. Vindt iemand iets, dan krijgt hij een toegepaste opleiding om aan de slag te kunnen. Je begint dan niet direct met je droombaan maar het helpt je verder op weg naar de arbeidsmarkt’.

Datum 18 mei 2019 Redactie

Burgemeester Pekela sluit drugspand

Archieffoto: M. Dol – RTV1

PEKELA – Vrijdag 22 februari is een woning aan de Industrieweg Oost in Oude Pekela voor drie maanden gesloten, nadat de politie vorig jaar in deze woning een hennepkwekerij heeft ontdekt en ontmanteld. Burgemeester Jaap Kuin benadrukt geen hennepkwekerijen te dulden in één van de dorpen in Pekela. “Dan grijpen we samen met de politie in”, aldus de burgemeester.

Damoclesbeleid

De gemeente heeft, aanvullend op deze politieactie, het Damoclesbeleid toegepast. Dit betekent in dit geval een sluiting van het pand, op last van de burgemeester, voor de duur van 3 maanden. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast de strafrechtelijke maatregel van politie en openbaar ministerie worden opgelegd om de overlast en gevaarlijke situaties onmiddellijk op te heffen.

Groot belang om in te grijpen
Thuiskwekerijen zorgen voor brandgevaarlijke situaties en ondermijnen de rust en orde in de straat. De gemeente Pekela heeft dan ook groot belang bij het direct ingrijpen na het bekend worden van een hennepkwekerij op een adres.

Burgemeester Jaap Kuin: “Zodra het vermoeden er is dat er zich een hennepkwekerij bevindt in een woning of pand, dan grijpen we in samen met de politie. Het feit dat een woning schade kan oplopen, met alle gevolgen van dien zoals brand, als gevolg van een illegale hennepkwekerij bij de buren, is reden genoeg om van verdachte adressen melding te maken bij de politie.”

Melding maken kan telefonisch via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000.

Datum 23 februari 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal