Direct naar de inhoud.

Voorlopige uitslagen Pekela

 

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Pekela

GEMEENTE PEKELA – Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv2017 gehouden in de gemeente Pekela. De voorlopige uitslagen zijn bekend. Het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Pekela is 49,4 %.

Op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00 uur vindt de zitting van het hoofdstembureau plaats. Dan wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt van de gemeenteraadsverkiezingen.

ChristenUnie komt niet meer terug in de raad. Nieuwkomer Partij voor Vrijheid en Democratie komt met 2 zetels in de raad.

Hieronder de voorlopige uitslagen, voorlopige zetelverdeling gemeenteraadsverkiezingen en referendum Pekela.

Voorlopige zetelverdeling 2018
SP –  4
SvP – 3
PvdA –  2
CDA – 2
GL – 1
VVD – 1
CU – 0
PVV – 2

Voorlopige uitslag Referendum Wiv2017
Voor: 1695
Tegen: 2787
Blanco: 153
Ongeldig: 7

 

Datum 22 maart 2018 Redactie

Ongeldige referendum (stem)passen bezorgd

PEKELA / Veendam – In de gemeente Pekela zijn ongeldige stempassen voor het raadgevend Referendum (op 21 maart 2018) bezorgd bij een aantal inwoners van Pekela. Het gaat om inwoners zonder Nederlandse nationaliteit. Volgens de Kieswet kan er bij een referendum alleen gestemd worden door personen met de Nederlandse nationaliteit.

Technische fout
De foutieve verzending is ontstaan door een fout in het systeem. Inwoners met de nationaliteit uit EU-landen kregen een stempas thuis gestuurd. Het gaat om ongeveer 1% van het totaal aantal verzonden stemmenpassen. Deze inwoners mogen uiteraard wel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Stempassen ongeldig
De stempassen zijn ongeldig verklaard en komen te staan in het Register Ongeldige Stempassen (ROS) van het stembureau. Hierdoor zijn deze stempassen niet bruikbaar op woensdag 21 maart 2018. Alle stembureauleden worden geïnstrueerd om hier extra op toe te zien.
Excuusbrief
Burgemeester Jaap Kuin: “Het is erg vervelend dat een aantal inwoners een stempas heeft ontvangen dat ongeldig blijkt te zijn. Zij ontvangen van ons excuusbrief. Gelukkig is de fout snel ontdekt en is er 21 maart 2018 een eerlijk stemproces.”

 • Ook in Veendam zijn ongeldige stempassen voor het referendum bezorgd.

Ingezonden

Datum 10 maart 2018 Redactie

Klachten zorgverzekering Pekela

Raadslid Grietje Smit-Norder – Samen Voor Pekela

GEMEENTE PEKELA – Naar aanleiding van een brief van gemeente Pekela met als onderwerp ‘Gemeente Pekela betaalt mee aan uw zorgverzekering’, wil de fractie (bij monde van raadslid Grietje Smit-Norder) van de lokale partij ‘Samen voor Pekela’ middels schriftelijke vragen meer weten over de eerste zin wat staat in betreffende brief.

De zin behelst de volgende tekst: ‘Speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft uw gemeente een zorgverzekering samengesteld”. Volgens de partij zou hierdoor onduidelijkheid zijn ontstaan en zijn er klachten binnen gekomen bij hun fractie.

Zij stellen dat in de brief niet duidelijk is hoe laag het inkomen en/of hoe hoog de zorgkosten moeten zijn om in aanmerking voor deze regeling te komen, en willen dan ook weten wat de inkomensgrens is. Daarnaast of het hier gaat om een gezamenlijk inkomen en of het inkomen van inwonende werkende kinderen worden meegeteld. Verder willen zij antwoord op de vraag of de hoogte van de zorgkosten van invloed is op deelname aan de regeling en hoe hoog moeten die zorgkosten zijn.

Wethouder Hennie Hemmes
De beantwoording namens het college door wethouder Hemmes in de raadsvergadering van 19 december 2017 stelde de fractie van Samen Voor Pekela ook niet tevreden. Ondanks dat betreffende brief al vier jaar hetzelfde is zegt Hemmes tijdens die raadsvergadering de brief niet te kennen, aldus Samen voor Pekela. Men vraagt zich af of de brief aan het lezerspanel is voorgelegd en zo ja, of deze het eens was met de gekozen formulering. Volgens de fractie van SVP zou de wethouder namens het college zeggen niet van klachten op de hoogte te zijn, wat de fractie de vraag opwerpt of het college door de uitvoerders van de regeling niet over deze onduidelijkheid is geïnformeerd en of het college bereid is de inhoud van de brief aan te passen en een formulering kiest die niet tot verwarring leidt.

Bron: gemeente Pekela

Datum 17 februari 2018 Redactie

Gevaarlijke werkzaamheden Korenlaan Oude Pekela

Omgeving Korenlaan Oude Pekela (Google)

PEKELA – Bewoners aan de Korenlaan in Oude Pekela worden al geruime tijd geconfronteerd met kabelwerkzaamheden in hun straat.

Langs de geasfalteerde werkkant zijn er uit voorzorg hekken geplaatst in verband met sleuven die zijn gegraven, waarbij er kabels uit de grond naar boven komen. Het berijdbare gedeelte is daarentegen te smal waardoor auto’s veelvuldig door de tuinen van de bewoners rijden. In januari van dit jaar waren er metalen rijplaten gelegd om verdere schade te voorkomen. Deze zijn inmiddels weggehaald en vervangen door hekwerk. Bewoners hebben daardoor grote moeite om het eigen erf op te komen.

PvdA Pekela
Saillant detail is dat de bewoners niet op de hoogte zijn gebracht van de uitvoerende kabelwerkzaamheden. Althans dat ontdekte de politieke partij PvdA Pekela tijdens gesprekken met de bewoners. Ook valt het de partij op dat de werkzaamheden welke 4 maanden geleden zijn gestart nu al zo’n 2 tot 3 maanden stilliggen. Ook daar zouden de bewoners niet van op de hoogte zijn gesteld.

De Pvda wil, middels schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders,weten of de direct aanwonenden de schade die is toegebracht aan hun tuinen direct na afronding van de werkzaamheden volledig wordt hersteld. Ook vragen zij de gemeente de uitvoerende partijen opdracht te geven om de bewoners van de Bronsveenlaan, de Korenlaan, de Ploeglaan en Borgesiusveen op zeer korte termijn te informeren welke werkzaamheden er plaatsvinden en wanneer die afgerond zullen zijn, en daarbij zelf de vinger aan de pols te houden.

Bron: gemeente Pekela

Datum 16 februari 2018 Redactie

Nieuwe website gemeente Veendam

Print screen website gemeente Veendam

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft een nieuwe website. De website is gebruiksvriendelijker, overzichtelijker en moderner, zodat inwoners en ondernemers beter, sneller en makkelijker de informatie vinden die ze nodig hebben.

www.veendam.nl
De nieuwe website is compacter en overzichtelijker. De website is zo ingericht dat de meest gezochte producten en diensten snel en eenvoudig te vinden zijn en online geregeld kunnen worden. Ook is de zoekfunctie verbeterd. Het ontwerp van de website past zicht ook automatisch aan bij verschillende schermgroottes (desktop, laptop, tablet en smartphone) .

Groeimodel
De nieuwe website is een dynamisch groeimodel en wordt continue doorontwikkeld. Ons doel is dat steeds meer zaken digitaal afgehandeld kunnen worden. Uit recent onderzoek van BNR Nieuwsradio is gebleken dat de gemeente Veendam hoog scoort op de lijst van digitalisering van de dienstverlening bij gemeenten. Van de 388 gemeenten staat Veendam op plek 27. Met de komst van de nieuwe website is de digitale dienstverlening nog meer verbeterd.

Ook de gemeente Pekela heeft een nieuwe website (van 388 gemeenten op plek 25 digitalisering dienstverlening)

Zowel Veendam als Pekela horen graag uw mening wat u vindt van de nieuwe websites, met als doel dat beide gemeenten nog beter aansluiten op de wensen en behoeften van hun inwoners.

Voor Veendam mail naar: info@Veendam.nl
Voor Pekela mail naar: info@Pekela.nl 

Datum 16 februari 2018 Redactie

Gezocht! Stembureauleden en tellers in Pekela

F)Pixabay

PEKELA – Voor de verkiezingen van 21 maart 2018 is de gemeente Pekela op zoek naar stembureauleden en tellers. Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en het Referendum.

Stembureauleden
Samen met andere stembureauleden zorgt u ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt.Minimaal 18 jaar en stemgerechtigd. Beschikbaar op verkiezingsdagen van 7.00 tot 14:00 uur of van 14:00 tot 21.00 uur.Volgen van een instructiebijeenkomst

Tellers
Zorgvuldig tellen van de stembiljetten. Minimaal 18 jaar en stemgerechtigd
Beschikbaar op verkiezingsdagen tussen 20.30 uur en 24.00 uur

Wat biedt de gemeente Pekela?
Een financiële vergoeding voor stembureauleden van €85,- voor een dagdeel en voor tellers €35,-. De mogelijkheid om eventueel de volgende jaren weer op een verkiezingsdag mee te helpen. Een interessante ervaring waarin u uw maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien.

Aanmelden
Heeft u belangstelling? Meld u dan vóór 15 februari 2018 aan per mail: info@pekela.nl. Zet in de mail uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Datum 9 februari 2018 Redactie

Politieke partijen in Pekela stellen zich kandidaat

Gemeentehuis Pekela – (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

PEKELA – Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In het algemeen vinden er in Nederland één keer in de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door te stemmen bepalen de inwoners van Pekela door wie en hoe Pekela wordt bestuurd.

Tot maandag 5 februari 17:00 uur konden politieke partijen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De kandidaatstellingen zijn nu bekend.

De deelnemende politieke partijen in de gemeente Pekela zijn (op alfabetische volgorde en onder voorbehoud*)

 • – Christen-Democratisch Appèl
  – ChristenUnie
  – GroenLinks
  – Partij van de Arbeid
  – Partij voor de Vrijheid
  – Samen Voor Pekela
  – Socialistische Partij
  – Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie

*Op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur zal het Centraal Stembureau van de gemeente Pekela in een openbare zitting beslissen over de geldigheid van de kandidatenlijsten.

Datum 6 februari 2018 Redactie

Onderhoud aan bomen in Pekela en Veendam

Foto: Ronny – 112regioflits
PEKELA/VEENDAM – Tot eind maart 2018 voeren de gemeenten Pekela en Veendam snoeiwerkzaamheden uit aan bomen. De gemeenten gaan in deze periode tevens bomen kappen die niet meer veilig of ziek zijn.

Verspreid door de gemeenten
Het onderhoud, de snoeiwerkzaamheden en het kappen van bomen zal in gehele beider gemeenten plaatsvinden.

Hinder door werkzaamheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. Hier kunt u enige hinder van ondervinden. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt.

Datum 26 januari 2018 Redactie

PVV doet gooi naar zetels in Pekela

PEKELA – De PVV gaat volgend jaar in 30 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, waaronder ook in de gemeente Pekela.

Dit maakt Geert Wilders vandaag, 22 december, bekend via de officiële website van PVV. Geert Wilders: ‘’Ik ben blij dat ik vandaag bekend kan maken dat de PVV in 30 gemeenten zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Miljoenen Nederlanders kunnen op 21 maart stemmen op een partij die ook lokaal als enige echt opkomt voor onze cultuur, onze identiteit, onze vrijheid en dus tegen de islamisering. Die verstevigde basis gaan we de komende jaren verder uitbouwen. Daar verheug ik mij op!’’

In de provincie Groningen zal naast Pekela ook Delfzijl te maken krijgen met PVV in de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De kandidatenlijsten zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

Datum 22 december 2017 Redactie

Informatie huisvuil en openingstijden Pekela

Gemeentehuis Pekela (Foto: Wilma Swarts/RTV1)

GEMEENTE PEKELA – De huisvuilinzameling in de gemeente Pekela rondom de feestdagen is volgens de afvalkalender, namelijk:
Week 50: de grijze huisvuilcontainer wordt geleegd.
Week 51: de groene container wordt geleegd en papier in Nieuwe Pekela wordt opgehaald.
Week 52: de oranje huisvuilcontainer wordt geleegd.
Week 1: de groene container wordt geleegd en papier in Oude Pekela wordt opgehaald. Kijk voor de inzamelingsroute papier op www.mijnafvalwijzer.nl

Gewijzigde openingstijden feestdagen
Tijdens de feestdagen is het gemeentehuis van Pekela gesloten op:
Maandag 25 december 2017 (eerste kerstdag)
Dinsdag 26 december 2017 (tweede kerstdag)
Maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag)

 

Datum 17 december 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal