Direct naar de inhoud.

Wijkraad voorzitters Stadskanaal stappen op

De MaarsvelderSTADSKANAAL – De voorzitters van de wijkraden Maarswold en Maarsveld in Stadskanaal voelen zich niet serieus genomen door de gemeentebestuurders en blijven bij hun standpunt op te stappen.

De leden van de wijkraden zijn de spreekbuis richting de gemeentebestuurders. Ook trachten ze in overleg met de gemeente de leefbaarheid in hun wijk op peil te houden. Ina Appeldorn en Hette Nieweg zijn de twee voorzitters die opstappen en ook de voorzitter van Stadskanaal Noord overweegt zijn functie aan de wilgen te hangen. De wijkbelangers stellen dat de gemeente wel van alles van hen verlangt maar intussen bezuinigt op de opbouwwerker. Die helpt de wijkraden bijvoorbeeld bij het maken van een wijkkrant en doet veel ondersteunend werk.

Wethouder Jan Bessembinders betreurt het opstappen en zegt dat de wijkraden wel degelijk serieus worden genomen. Hij zegt dat de opbouwwerker door de gemeente en woningcorporatie Lefier wordt betaald en dat Lefier die betaling stopt en niet de gemeente. Fractie voorzitter Klaas Pals van D66 Stadskanaal heeft inmiddels aangegeven te willen kijken hoe in de toekomst efficiënter en beter gecommuniceerd kan worden tussen gemeente en wijkraden.

Zaterdagmiddag 15 juni om 17.00 uur zijn wijkraad voorzitter Hette Nieweg (Maarsveld) en Klaas Pals uitgenodigd voor een dialoog hierover in het radioprogramma van Bert Jan Brinkman (De ZaterdagMiddagMix /RTV Stadskanaal).

Datum 5 juni 2013 Bert Jan Brinkman

Oost-Groningen moet knokken voor beter sociaal regeringsbeleid

STADSKANAAL – Gemeenten in Oost-Groningen dreigen met miljoenen tekorten opgezadeld te worden door de sociale paragraaf in het nieuwe kabinetsbeleid. CDA-fractievoorzitter in de gemeente Stadskanaal Roelof Plieger roept partijen en gemeentebesturen in Oost-Groningen daarom op om alle mogelijke lijnen naar Den Haag te gebruiken om het kabinet ertoe te bewegen meer rekening te houden met economische omstandigheden per regio. Plieger voorziet ernstige financiële moeilijkheden in gemeenten in van oudsher toch al economisch niet zo sterke regio’s. Naast Oost-Groningen gaat het om onder meer Twente en Zuid-Limburg. ,,Dit kabinet zet de botte bijl in de sociale Pliegersamenhang van de maatschappij’’, zegt hij.

Onevenredig
Gemeenten die het economisch al het zwaarst hebben, worden onder meer hard getroffen door de nieuwe Participatiewet, de opvolger van de Wet werken naar vermogen. Die gemeenten gaan er per inwoner vijftig tot een kleine negentig euro op achteruit, zo berekende Deloitte onlangs. De grote steden daarentegen gaan er volgens het rapport slechts tien tot twintig euro per inwoner op achteruit. ,,Wij worden onevenredig hard geraakt’’, concludeert Plieger.

Desastreus
Ook sociale werkvoorzieningsschappen krijgen het lastig. Gemeenten krijgen minder geld voor de huidige WSW waardoor hun tekorten in de miljoenen kunnen lopen. Daarnaast komt er aanzienlijk minder ruimte voor nieuwkomers bij WSW-bedrijven.
Plieger: ,,De gevolgen zullen desastreus zijn. Gemeenten krijgen het financieel zeer zwaar en voor een aanzienlijke groep mensen in onze regio is straks onvoldoende passende werkgelegenheid beschikbaar.”

Maatwerk
‘De belangrijkste conclusie is dat gemeenten aan de rand van het land, het verst weg van de Randstad, het meest worden geraakt door een stapeling van maatregelen die met de nieuwe wet samenhangen’’, schreef bestuurdersvakblad Binnenlands Bestuur onlangs. Het Kanaalster CDA wil daarom dat Den Haag kiest voor een aanpak die de zwakkere regio’s minder hard treft: ,,Met dit voorgenomen beleid houdt het kabinet geen enkele rekening met regiospecifieke eigenschappen. Wij hebben er in het verleden met elkaar heel hard voor geknokt om dit wel voor elkaar te krijgen. Deze afbreuk moeten we koste wat het kost voorkomen.’’

Datum 2 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal