Direct naar de inhoud.

D66 Borger-Odoorn blijft in het gemeentebestuur

Wethouder Albert Trip van Borger Odoorn

BORGER-ODOORN – D66 is een van de partijen die deelneemt aan het nieuwe bestuur van de gemeente Borger Odoorn. Samen met Gemeentebelangen en VVD heeft D66 getekend voor het coalitieakkoord. Namens de partij wordt Albert Trip opnieuw wethouder en Martin Hoogerkamp volgt hem op als fractievoorzitter.

Net als in de vorige bestuursperiode doet D66 mee in het bestuur van de gemeente Borger-Odoorn. Na de verkiezingen zijn Gemeentebelangen, VVD en D66 met elkaar in gesprek gegaan om tot een gezamenlijk programma te komen. Die gesprekken verliepen constructief en hebben geleid tot het coalitieakkoord ‘Vertrouwd, Vernieuwend,

Vooruit!’.

Het akkoord bevat een aantal belangrijke speerpunten van D66. De coalitiepartijen willen de nieuwe bestuursstijl verder ontwikkelen. En ze willen iedereen laten meedoen in de samenleving. Ook degenen die daarbij wat hulp nodig hebben, zoals mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De sociale teams moeten goed te bereiken zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. En er komt een actieplan om eenzaamheid te bestrijden. Wethouder Trip: “We hebben de afgelopen jaren sterke Sociale Teams kunnen vormen. Van hun kennis en netwerk willen we de komende jaren nog beter gebruik maken.”

In het akkoord is er ook volop aandacht voor duurzaamheid. De drie partijen willen samen met alle betrokkenen een grote stap zetten in de richting van een klimaatneutraal Borger-Odoorn. Andere punten waarmee D66 blij is, zijn bijvoorbeeld de betere dienstverlening, de snelfietsroute BorgerEmmen en de visie op onderwijshuisvesting. Trip: “Vergeleken met vier jaar geleden is er nu meer geld om ook te vernieuwen. Daarmee moeten we de gemeente goed voorbereiden op de toekomst.”

Portefeuille 

In het nieuwe college van burgemeester en wethouders krijgt Trip (58 jaar oud, woonachtig in Nieuw-Buinen) de verantwoordelijkheid voor onderwijs, (jeugd)zorg, welzijn en cultuur. Zijn plek in de gemeenteraad wordt overgenomen door Martin Hoogerkamp, die ook in de vorige periode D66 fractievoorzitter was. Hoogerkamp (49 jaar oud, woonachtig in Odoorn) wordt in zijn raadswerk geholpen door Tim Koster en Gonnie van Wijk-Niemeijer.

 

 

 

 

 

Datum 22 mei 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal