Direct naar de inhoud.

Coalitie Stadskanaal zoekt nieuwe wethouder

Gemeenteraad Stadskanaal bijeen  (Archieffoto) 

STADSKANAAL – Sinds het vertrek van de SP uit de coalitie is er in Stadskanaal gesproken over de wijze waarop het gemeentebestuur vorm zou moeten krijgen voor de tweede helft van de raadsperiode. De uitkomst is dat de overgebleven partijen ChristenUnie, CDA en VVD hun samenwerking voortzetten en er geen nieuwe partijen toetreden tot de coalitie.

In gesprekken tussen alle fracties en met verkenner Bert Nederveen is door de partijen die niet deelnemen aan de coalitie de voorkeur uitgesproken om op constructieve wijze oppositie te gaan voeren in het vervolg van deze periode.

De overgebleven coalitiepartijen gaan op zoek naar een vierde wethouder om het college weer op volle sterkte te krijgen. Daarbij is afgesproken dat de bestuurlijke kwaliteiten bepalend zijn, en niet een eventuele politieke kleur. De partijen hopen zo snel mogelijk, maar uiterlijk in september een kandidaat te presenteren.

Datum 8 juli 2020 Bert Jan Brinkman

Zienswijze van gemeentebestuur Stadskanaal: ‘Westerwolde uitsluiten van schaliegaswinning’

Gemeente stadskanaalSTADSKANAAL – “Proefboringen naar schaliegas passen niet binnen de natuurontwikkeling door de aanleg van de ecologische hoofdstructuur in Westerwolde. Vanwege de grote landschappelijke waarde moet Westerwolde worden uitgesloten van schaliegaswinning”. Dat staat in de zienswijze, die het college van Stadskanaal heeft ingediend bij het Rijk.

Voor 9 juli moest de gemeente reageren op de conceptnotitie waarmee de zogeheten Structuurvisie van het Rijk wordt voorbereid. B&W hebben dit nu tijdig gedaan, na afstemming met de provincie Groningen en de gemeente Vlagtwedde. Ook de raad is er over geïnformeerd.

In de zienswijze van het Stadskanaalster gemeentebestuur staat dat geen enkel risico toelaatbaar is ten aanzien van het in Westerwolde aanwezige waterwingebied en rondwaterbeschermingsgebied.

Verder wijst het college van Stadskanaal er op dat aan de grens met Drenthe plannen bestaan voor grootschalige parken voor windturbines. ,,Indien Westerwolde ook nog eens wordt belast met industriële schaliegaswinning, wordt het leefklimaat in onze gemeente door beide ontwikkelingen ernstig verstoord”, laat het college weten in de zienswijze.

Datum 9 juli 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal