Direct naar de inhoud.

Geen aanvragen paspoorten en identiteitskaarten mogelijk op 29 en 30 juli

Op maandag 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) ingevoerd. Dit nieuwe model ziet er anders uit en er komen vingerafdrukken op een chip in het document. Het Burger Service Nummer (BSN) komt in een QR-code op de achterkant van de kaart.

‘Door de komst van de nieuwe ID-kaart kunt u vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur geen aanvraag doen voor een nieuwe kaart. Houd hier rekening mee en maak op tijd uw afspraak. Vanaf 2 augustus is het weer mogelijk om een aanvraag te doen’, aldus de gemeenten Borger-Odoorn, Stadskanaal en Veendam.

Het gemeentehuis van de gemeenten Borger-Odoorn en Veendam zijn wel open voor het afhalen van de reeds aangevraagde paspoorten en identiteitskaarten. De gemeente Stadskanaal doet het gemeentehuis op donderdag vanaf 16.00 uur dicht. Vrijdag zijn ze weer open voor afhaal.

F: Rijksoverheid
Datum 28 juli 2021 Rutger Breider

Trouwen fors duurder: update

F: Marry&Me

REGIO – De kosten voor een gemeentelijke trouwceremonie zijn de afgelopen twee jaar toegenomen, zo ook in de provincie Groningen. Wij vroegen de gemeente Veendam en Stadskanaal om uitleg.

Eerder berichtte RTV1 dat in de gemeente Stadskanaal het tarief voor trouwen op een doordeweekse dag in twee jaar tijd met 69,1 procent is gestegen:van 236,50 euro in 2019 naar 400 euro in 2021. Zo is gebleken uit onderzoek van ThePerfectWedding.nl

De gemeente Stadskanaal laat weten dat de tarieven hoger zijn geworden om ‘kostendekkend’ te zijn. ‘De gemeente Stadskanaal zit natuurlijk in zwaar weer’, zo laat een woordvoerder weten. ‘Daarom kunnen wij het ons niet veroorloven om bij deze gelegenheden verlies te maken.’

Op zondag in Veendam het duurste

Het duurste in de provincie Groningen is trouwen op zondag in Veendam, namelijk 877 euro. Dat is trouwens ‘peanuts’ vergeleken met de duurste zondagceremonie van Nederland: Voor een Delftse ceremonie op zondag betaal je 2.107,50 euro. Op zondag trouwen is overigens in lang niet alle gemeentes mogelijk.

De gemeente Veendam laat weten dat de kosten voor het trouwen op vrijdagmiddag, zaterdag, zondag en feestdagen in de raadzaal van het gemeentehuis gebaseerd zijn op de kosten die gemaakt worden. Er worden meer kosten gemaakt op de dagen dat het gemeentehuis gesloten is. Trouwen in de raadzaal op maandag t/m vrijdagochtend kost 385,90 euro.

Voor het trouwen op locatie maakt de gemeente minder kosten, daarom is dat ook een stuk goedkoper. Voor het trouwen op een vast benoemde locatie brengt de gemeente 296,90 euro in rekening. Voor het trouwen op een andere locatie naar wens 461 euro.

Verzetten of annuleren

Uit het onderzoek van ThePerfectWedding kwam ook naar voren dat het bij veel gemeentes onduidelijk is wat de kosten zijn wanneer je een huwelijk wilt verplaatsen of annuleren. Op de gemeentewebsite van Veendam valt hierover te lezen: ‘Trouwdatum wijzigen of annuleren? Maak dan een afspraak met de gemeente.’ Op de website van de gemeente Stadskanaal is over het verzetten of annuleren van een huwelijk geen informatie te vinden.

De gemeente Veendam laat weten dat bij noodzakelijk verzetten, bijvoorbeeld vanwege coronamaatregelen, geen extra kosten in rekening worden gebracht. ‘In overleg met het aanstaande huwelijkspaar komen we tot een passende oplossing’, aldus de woordvoerder. In Stadskanaal hangen de annuleringskosten af van het moment waarop je annuleert.

Gratis

Gratis beide gemeenten is gratis trouwen op maandagochtend ook nog altijd mogelijk.

 

 

 

 

 

Datum 30 mei 2021 Arienne Dozeman

Online talkshow moet Stadskanaal helpen bij geldlobby

F: Still Zomergasten

STADSKANAAL – Een online tafeldiscussie onder leiding van Janine Abbring is een van de stappen die de gemeente Stadskanaal neemt om opnieuw aandacht te vragen voor de miljoenentekorten. Abbring gaat in gesprek met verschillende hoogleraren, terwijl commissaris van de Koning René Paas een inleiding verzorgt. ‘Het moet een uitzending worden op metaniveau’, zegt griffier Koen Willems, een van de organisatoren van de talkshow. ‘Aan tafel zitten deskundigen die praten over de vraag: hoe kon dit nou ontstaan?’

In gesprek over de problemen

Willems doelt op de miljoenentekorten in de gemeente Stadskanaal. De gemeente wijt dit zelf aan gebrekkige Rijksfinanciering voor onderdelen als de jeugdzorg en werkvoorzieningsschap Wedeka. De hoogleraren Casper van den Berg, Douwe Jan Elzinga en Bettine Bock gaan met gespreksleider Janine Abbring, bekend van het tv-programma Zomergasten, in gesprek met elkaar over de problemen in gemeenteland.

Bijdrage aan de lobby

De talkshow is niet zozeer gericht op het genereren van veel kijkers, de juiste mensen moeten kijken. ‘Dit gaat niet alleen om inhoudelijke overwegingen, maar moet ook bijdragen aan de lobbygedachte’, vertelt wethouder Johan Hamster (ChristenUnie). Hij is als bestuurder verantwoordelijk voor de gemeentefinanciën. ‘We hopen op een goede discussie die leidt tot nieuwe inzichten.’

De hoogleraren Casper van den Berg (Bestuurskunde), Douwe Jan Elzinga (Staatsrecht) en Bettine Bock (Krimp) moeten een analyse gaan schetsen die breder gaat dan de problemen in Stadskanaal alleen. Met dit verhaal wil Stadskanaal naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten, om zo de lobby voor extra geld uit Den Haag voor gemeenten opnieuw kracht bij te zetten. Ook Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen zal een bijdrage leveren aan het debat.

De talkshow ‘De Analyse’ wordt komende dinsdag online uitgezonden via Vimeo.

 

Datum 29 januari 2021 Hielke Bosch

Gemeentehuis Veendam en Lloydsplein in VN-blauw

F: Peter Panneman

VEENDAM – De Verenigde Naties (VN) werd op 25 april 1945 opgericht in San Francisco, met als voornaamste doel de internationale vrede en veiligheid te handhaven: een Derde Wereldoorlog moest koste wat kost voorkomen worden. In de maanden die volgden werd gewerkt aan het Handvest van de Verenigde Naties. Hierin staan alle doelstellingen en beginselen van de VN omschreven. Onder andere bepaalt het Handvest de rechten en plichten van lidstaten en stelt het de verschillende organen en procedures van de VN vast. Op 24 oktober 1945 ratificeerde de meerderheid van de 51 lidstaten, waaronder het Koninkrijk der Nederland, dit Handvest en ging de VN officieel aan het werk.

75 jaar VN

Inmiddels bestaat de VN 75 jaar en zijn alle 193 internationaal erkende landen lid van de organisatie. De VN zet zich nog altijd in voor wereldwijde samenwerking, in het bijzonder op vijf gebieden:
–    het handhaven van vrede en veiligheid;
–    het bevorderen van duurzame economische en sociale ontwikkeling;
–    het beschermen van mensenrechten;
–    het bieden van humanitaire hulp;
–    en het handhaven van het internationaal recht.

Het werk van de VN is vandaag de dag het meest zichtbaar in de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). Dit zijn zeventien doelen die de lidstaten van de VN gezamenlijk proberen te bereiken voor 2030. Over de gehele wereld werken hier individuen, overheden, universiteiten, instituties en organisaties aan mee.

Per land bepaalt de overheid hoe deze doelen in nationaal beleid worden vertaald. Daarnaast spelen verschillende VN-organisaties een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Wereldvoedselprogramma (WFP), UNESCO en UNICEF. De realisatie van de SDG’s is nauw verbonden met die van de Klimaatdoelen: de een kan niet zonder de ander.

Jubileumviering

Tijdens het 75ste jubileum van de VN zullen we gezamenlijk stilstaan bij wat de VN in deze jaren voor onze wereld en voor Nederland heeft betekend, maar ook bij wat we samen nog meer kunnen doen voor een betere toekomst voor ons allen. We zullen de aandacht hierbij vooral vestigen op deze ontwikkelingsdoelen. Wat doet Nederland op dit gebied? Zijn er zaken die anders moeten worden aangepakt? Wat beteken deze doelen voor gewone burgers? En: wat kunnen we zelf doen om deze doelen in Nederland en daarbuiten te halen. U kunt ook meehelpen door de enquète van de VN in te vullen, het invullen duurt ongeveer 1 minuut: https://un75.online/?lang=dut.

Datum 20 oktober 2020 Hielke Bosch

Veendam moet miljoenen extra bezuinigen

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – De gemeente Veendam moet de aankomende jaren extra bezuinigingen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Het tekort tekort loopt in 2024 op tot 4,2 miljoen euro. Voor volgend jaar wordt een tekort van 1,1 miljoen euro verwacht en dat loopt de komende jaren steeds verder op. Er zijn verschillende potentiële bezuinigingsmaatregelen die dit tekort kunnen dekken, volgens wethouder Henk Jan Schmaal: ‘We kunnen bijvoorbeeld iets doen aan de OZB, het liggeld, wegen- en groenonderhoud en de gemeentelijke gebouwen. We gaan alles bekijken.’

Corona

Net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid en de onzekere toekomst als gevolg van de coronapandemie. Schmaal: ‘De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar, maar de impact hiervan op de midden en lange termijn is nog onzeker. Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid over het uiteindelijke nieuwe herverdelingsmodel van de Rijksoverheid. Dit kan een behoorlijk impact gaan krijgen op de financiële positie.’

Jeugdzorg

Een grote kostenpost voor Veendam is de jeugdzorg. De afgelopen jaren moest de gemeente daar al flink wat geld bijleggen. Veendam hoopt door zaken slimmer en innovatiever te organiseren daar toch nog wat te kunnen besparen. ‘Maar het is wel schrijnend. We komen nu aan de basis-infrastructuur van onze samenleving.’

Ambities

Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord ’Ondernemend met menselijke maat’, uit te voeren en de dienstverlening aan de inwoners op peil te houden. De bezuinigingen worden op maandag 9 november 2020 besproken in de gemeenteraad.

Bron: RTV Noord
Datum 10 oktober 2020 Hielke Bosch

Elke woningeigenaar krijgt €50,- van gemeente Borger-Odoorn

Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

BORGER-ODOORN – De komende weken valt er bij iedere woningeigenaar in de gemeente Borger-Odoorn een bijzondere brief op de mat, met daarin een waardebon van €50,-. Met deze waardebon kunnen energiebesparende producten worden aangeschaft, zoals ledlampen, tochtstrips, isolatiemateriaal en radiatorfolie. Vanaf 1 september kunt u de waardebon verzilveren. De actie is een onderdeel van de campagne Haal de warmte in huis, waarin de 12 Drentse gemeenten samenwerken om woningeigenaren te stimuleren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis.

De campagne loopt tot en met maart 2021 – en er zullen naast de waardebon nog veel andere acties plaatsvinden. Zo kunnen woningeigenaren hun cv-installatie voordelig laten optimaliseren, waarbij ze tot wel €200,- kunnen terugkrijgen. In veel gemeenten krijgen inwoners ook de kans om mee te doen aan zogenaamde collectieve inkoopacties. Hierbij wordt het voor huiseigenaren aantrekkelijk om gezamenlijk, tegen een lager tarief, energiebesparende maatregelen in te kopen. Het gaat hierbij om grotere maatregelen, zoals zonnepanelen en isolatie. Rond oktober gaat ook de warmtetour van start. Het Drents Energieloket komt dan in verschillende wijken langs voor onafhankelijk energieadvies.

De gemeente Borger-Odoorn wil huiseigenaren graag een handje helpen hun energierekening te verlagen, en tegelijkertijd de CO2-uitstoot in Borger-Odoorn verminderen. Wethouder Freek Buijtelaar is dan ook enthousiast over de campagne. “Doordat ik momenteel zelf veel thuis werk, ben ik mij nog bewuster geworden van mijn energieverbruik. En als je je er even in verdiept, zie je dat je al heel makkelijk besparende maatregelen kunt nemen. Als je daar mee begint, komt van het een al snel het ander.”

Datum 3 september 2020 Hielke Bosch

Raadsvergadering live op RTV1

RTV1/STADSKANAAL – De raadsvergadering van de gemeente Stadskanaal zal live te zien zijn op het televisiekanaal van RTV1. De vergadering van maandagavond om 19:30 uur komt direct na het nieuwsprogramma 1 op Maandag dat vanaf 19:00 uur begint.

Geert Teis

Waar de raadsleden normaal plaatsnemen in de daarvoor bestemde raadszaal in het gemeentehuis, zal de vergadering deze keer plaatsvinden in het Theater Geert Teis. Dit zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Alle raadsvergaderingen zullen hier voorlopig zolang er geen anderhalve meter bewaard kan worden in het gemeentehuis.

Er is tijdens de raadsvergadering geen publiek mogelijk.

Marc Verschuren

Tijdens deze vergadering zal ook de nieuwe wethouder Marc Verschuren beëdigd worden. Verschuren (GroenLinks) is de opvolger van de opgestapte wethouder Lian Veenstra en zal op persoonlijke titel tot het gemeentebestuur toetreden.

F: RTV Noord
Datum 31 augustus 2020 Hielke Bosch

Gemeentehuis Veendam in de steigers

F: Peter Panneman

VEENDAM – Het Veendammer gemeentehuis staat momenteel in de steigers. Het betreft hier regulier onderhoud aan het dak dat wordt voorzien van nieuwe leien dakbedekking. Het rijksmonument is gebouwd in 1878.

De bouw was gegund aan H. Huizing en firma J.M. Meihuizen uit Wildervank. In 1913 bleek uitbreiding noodzakelijk en werd het gemeentehuis verbouwd en uitgebreid met een nieuw gedeelte onder architectuur van Jan Stuivinga uit Zeist. Dit nieuwe gedeelte, opgetrokken in een Neo-Hollandse Renaissance stijl, bepaalt het huidige aanzien van het gemeentehuis.

Datum 16 juni 2020 Hielke Bosch

Raadslid Schrör tijdelijk vervangen door Gelling

.

STADSKANAAL – José Schrör, fractielid voor het CDA in de gemeente Stadskanaal, heeft vanwege gezondheidsredenen tijdelijk haar functie als raadslid neergelegd.

Peter Gelling, eerstopvolgend raadslid, zal vanaf 11 november voorlopig haar taken overnemen.

Datum 9 november 2019 Redactie

Expositie Andrea Schinkel in gemeentehuis Pekela

.

PEKELA – Van 24 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019 exposeert Andrea Schinkel in het gemeentehuis van Pekela. In het gemeentehuis is een expositiewand waar (amateur) kunstenaars uit Pekela en omgeving de mogelijkheid hebben om hun werken te exposeren.

Jong geleerd
Andrea Schinkel exposeert van 24 juni tot en met 2 augustus een aantal van haar artistieke quilts in het gemeentehuis van Pekela. Schinkel was als jong meisje al vroeg met lapjes in de weer. Al op jonge leeftijd begon ze met het maken van kleertjes voor haar poppen. Later maakte zij kleren voor zichzelf en voor haar kinderen, met als hoogtepunt de bruidsjapon voor haar dochter.

Art quilts
Tegenwoordig houdt Andrea Schinkel zich vooral bezig met art quilts. Zij zoekt graag nieuwe grenzen op en experimenteert met kleurrijke lappen, kraaltjes, netten en linten. Haar eigen bloementuin fungeert daarbij veelvuldig als grote bron van inspiratie.

Bezoekuren
De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in Pekela.

Datum 23 juni 2019 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal