Direct naar de inhoud.

Dertien sollicitanten voor Groningen

Groningen centrum (Vismarkt) – Foto: RTV1

GRONINGEN – Er hebben dertien personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Groningen. Onder de sollicitanten zijn vijf vrouwen en acht mannen. De vacature is ontstaan door de vorming van de nieuwe gemeente Groningen op 1 januari 2019. Deze gemeente ontstond door de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer.

Vanaf 1 januari 2019 is Peter den Oudsten waarnemend burgemeester, totdat in de vacature is voorzien.

Datum 17 april 2019 Bert Jan Brinkman

Veendam-Pekela-Stadskanaal op PodiumTV

Beno Hofman in heringedeeldGR – (F: J. de Vos)

GRONINGEN – Op woensdag 7 maart zendt de commerciële regionale televisiezender PodiumTV de laatste in een reeks van acht gloednieuwe documentaires uit van Beno Hofman. De reeks ‘heringedeeldGR’ heeft als onderwerp de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen. De documentaires maken bovendien onderdeel uit van de theatervoorstelling heringedeeldGR die in de hele provincie te zien is.

Herindeling

 De komende jaren worden de meeste gemeenten in de provincie Groningen heringedeeld. Het aantal wordt teruggebracht van ruim twintig gemeenten tot minder dan tien. Voor Beno Hofman, ook wel bekend als de Stadshistoricus van Groningen, en zijn team (bestaande uit Jeen de Vos en Menno Knevel) was het aanleiding om de documentairereeks heringedeeldGR te maken voor PodiumTV.

 En dat niet alleen: zeven van de acht documentaires, die elk als onderwerp een nieuwe fusiegemeente hebben, worden vertoond tijdens de gelijknamige theatervoorstelling van regisseur Maaike van den Hoek in de her in te delen gemeenten.  De lichtkomische theatervoorstelling gaat over de menselijke capaciteit om om te gaan met verandering in de werksfeer. Lies van de Wiel en Lotte Dunselman (winnares Columbina 2017) vertolken de rol van de gemeenteambtenaren Aaltje en Moniek, die een herindeling te verduren krijgen. Bas de Bruijn speelt de burgemeester. Overal waar de voorstelling speelt doen amateurspelers uit de regio mee.

Veenkoloniën 

F: J. de Vos

Op 7 maart zendt PodiumTV de documentaire uit over Pekela, Stadskanaal en Veendam. Het is eigenlijk een verhaal van onbeantwoorde liefde. Stadskanaal wil wel fuseren maar Veendam ziet er liever vanaf. En dat is voor Stadskanaal al de tweede keer dat een fusie op niks uitloopt; eerder was dat al het geval met de nieuwe gemeente Westerwolde. Landschappelijk gezien hoort Stadskanaal ook eerder bij Pekela en Veendam, alle drie maken zij onderdeel uit van de Veenkoloniën, waar ooit grote rijkdom werd vergaard met de afgraving van het veen. Ook andere sectoren kwamen tot bloei door die rijkdommen, zoals de strokarton industrie en de productie van aardappelzetmeel.

De documentaire over de Pekela, Stadskanaal en Veendam is te zien op PodiumTV op woensdag 7 maart. Voor meer informatie over de documentaires, de voorstelling en andere activiteiten rondom heringedeeldGR, kijk op de website www.heringedeeldgr.nl De documentaires zijn te zien op PodiumTV Ziggo (kanaal 35), KabelNoord (19) en SKV  (Veendam 19).

Datum 21 februari 2018 Bert Jan Brinkman

Herindeling hot item gemeenteraadsverkiezing

herindeling Zuid Groningen

PSV – De gemeentelijke herindeling in de Veenkoloniën lijkt verder weg dan ooit. Dat is vooral veroorzaakt door een Veendammer ‘nee’ tegen de ja’s van de gemeenten Pekela en Stadskanaal. Daarmee zit de zaak voorlopig op slot. Met name de partijen Gemeentebelangen Veendam, SP Veendam, VVD en VUK gaven de doorslag in het niet slagen van een herindeling. Dat kan in de komende periode wel eens gaan veranderen want de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan.

Het provinciebestuur maakte dinsdagavond bekend dat het de drie gemeenten heeft uitgenodigd voor een gesprek in januari. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) van de provincie: “Wat ons betreft is een gemeentelijke herindeling nog niet van de baan in de Veenkoloniën. We gaan nu bekijken welke opties er zijn. De provincie gaat nu eerst per gemeente bekijken welke samenwerkingsoperaties er nu al gaande zijn.”

De Provincie ontving eerder van alle drie gemeenten op papier verschillende toekomstplannen. In deze visies leggen Stadskanaal, Veendam en de gemeente Pekela ieder voor zich de nadruk op hun rol en economische positie in de regio. De kans is daarom zeer klein dat er nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een besluit zal vallen over de voortgang van het fusieproces.

Nu de herindelingskwestie bij de provincie niet van tafel is zullen ook de herindelingscampagnes van de lokale politieke partijen in de drie PSV gemeenten een belangrijk thema worden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe gemeenteraad betekent immers nieuwe kansen en een frisse kijk op de toekomst van de Veenkoloniën.

Datum 13 december 2017 Bert Jan Brinkman

Provincie bepaalt toekomst Veendam Stadskanaal en Pekela

GRONINGEN – De Provincie verwacht nog voor het einde van dit jaar een standpunt in te nemen over de toekomst van de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal. Eerder in maart liet de provincie al weten in gesprek te willen gaan met de drie gemeenten. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) wil graag weten hoe de drie colleges de besluiten van hun gemeenteraden zien. De provincie wil ook weten wat de vervolgstappen zijn.

Veendam

Eind februari dit jaar werd duidelijk dat een herindeling van onderop van de baan is. Een meerderheid van de gemeenteraad van Veendam stemde tegen het herindelingsvoorstel. Stadskanaal en Pekela zagen een herindeling wel zitten om verder te gaan in een Veenkoloniale gemeente. Maar daar hoort natuurlijk ook Veendam bij.

Provincie

Voor de Provincie is het hiermee dus ook nog niet af. De gemeentebesturen hebben onlangs een brief gekregen waarin gevraagd wordt hoe zij denken om te gaan met bovenregionale opgaven rond thema’s als economie en leefbaarheid. De Provincie wil nu voor 1 november dit jaar een antwoord van de drie gemeenten. Daarna bepaalt de Provincie de toekomst van de drie gemeenten hoe nu verder.

Op de drie ‘PSV’ gemeenten na zijn alle overige gemeenten in de provincie inmiddels bezig met de vorming of afronding van een nieuwe gemeente. Gemeente Oldambt was hierin de allereerste die in 2010 is ontstaan uit de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland.

Datum 30 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Nul stemmen voor Pekela op informatieavond herindeling

Discussieavond herindeling in Veendam (F: RTV1)
Discussieavond herindeling in Veendam (F: RTV1)

VEENDAM – (audio) De tweede inspraak en informatieavond omtrent de gemeentelijke herindeling in Veendam had een matige opkomst. Ook gisterenavond bleken er meer politici in de zaal te zitten dan gewone burgers uit de gemeente. Mooi om te zien was dat burgemeester Sipke Swierstra ‘bezoek’ had van burgemeester Baukje Galama uit Stadskanaal. Zoals afgesproken mochten raadsleden en burgemeester en wethouders niet stemmen. Jammer dat er maar een handjevol stemmers (burgers Veendam) in de zaal zaten. Aan organisatieadviesbureau Berenschot lag het niet. Opnieuw werd de discussieavond uitstekend neergezet.

Werkgelegenheid
Belangrijkste gegeven deze avond was toch wel het feit dat Veendammers trots op hun gemeente zijn, al mag het allemaal (Borgerspark) wel wat beter en netter onderhouden worden. “We zijn tenslotte de Parkstad” aldus een mevrouw uit de zaal. Verder vinden inwoners het belangrijk, dat mocht er een herindeling gaan plaatsvinden met Pekela en Stadskanaal, er vooral gedacht wordt aan het verbeteren van werkgelegenheid en het optimaliseren van het vestigingsklimaat. Waar het gemeentehuis komt te staan werd niet belangrijk gevonden. Op de vraag waar Veendam het beste mee vergeleken kon worden was het opvallend dat de meeste stemmen richting Stadskanaal gingen en Pekela een nul scoorde.

Vervolgstappen
Volgende week zijn er nog discussieavonden in Pekela en vervolgens komen er nog jongerendebatten op diverse scholen in de PSV fusiegemeente. Uiteindelijk zal er een terugkoppeling gaan plaatsvinden tijdens een raadsvergadering op 3 november. De presentatie van het eindrapport gaat plaatsvinden op 1 december en rond de jaarwisseling zal er besluitvorming gemeenteraad plaatsvinden

Bert Jan Brinkman sprak met burgemeester Sipke Swierstra van Veendam over een mogelijke herindeling:

 

bertjan-in-gesprek-met-swierstraherindelingsdiscussie-veendaminspraakovereenkomsten

Datum 29 september 2016 Bert Jan Brinkman

Pim Siegers (SP Pekela) is klaar met Veendam en Stadskanaal

Pim Siegers - SP Pekela
Pim Siegers – SP Pekela

PEKELA – Wat Pim Siegers (SP Pekela) betreft is het over en uit met de herindeling. Hij wil niet dat zijn gemeente samengaat met Veendam en Stadskanaal. Als er dan toch een herindeling komt dan liever fuseren met de gemeente Oldambt. Bij de discussie en informatieavond vorige week in Oude Pekela kozen de meeste aanwezigen voor Oldambt (74%).

Onbetrouwbaar

De boosheid van Siegers komt voort uit het feit dat zowel de gemeente Stadskanaal als de gemeente Veendam de stekker uit het Akkoord van Westerlee hebben getrokken. “Ik ben helemaal klaar met deze onbetrouwbare buurgemeenten. Wat mij betreft is het nu helemaal einde herindeling”, aldus Siegers vanmorgen in het DvhN.

Datum 29 september 2016 Bert Jan Brinkman

Weinig nieuws herindelingsavond Oude Pekela

F: RTV1
F: RTV1

PEKELA – De eerste inwonersbijeenkomst herindeling in de gemeente Pekela leverde gisterenavond niet veel nieuws op. Zoals verwacht willen de Pekelders het liefst zelfstandig blijven. De infoavond georganiseerd door de gemeente en uitgevoerd door  bureau Berenschot wees dit ook uit. De opkomst viel ook hier tegen. Slechts zo’n vijftig personen waren aanwezig in MFA De Binding te Oude Pekela. Een  groot deel bestond uit raadsleden en gemeentebestuurders en mochten dus niet stemmen.

Zelfstandig

De stemmers lieten weten via hun stemkastjes weinig te zien in een fusie met de gemeenten Veendam en Stadskanaal. 75 procent vond dat de gemeente zelfstandig moet blijven. Een grote meerderheid ziet meer raakvlakken met de gemeente Oldambt dan met de buurgemeenten Veendam, Stadskanaal en Westerwolde. Of de stemming nu wel zo representatief is, is maar de vraag. SP Pekela reageerde teleurgesteld in de lage opkomst van de gewone burger. De volgende bijeenkomst in de gemeente Pekela is op drie oktober. Dit keer in het Dorpshuis de Kiepe te Nieuwe Pekela. Eind dit jaar neemt de raad een besluit.

Datum 20 september 2016 Bert Jan Brinkman

Spannende tijden voor Pekela Stadskanaal en Veendam

psv3VEENDAM/STADSKANAAL – (videoverslag). De gemeenten in Zuidoost Groningen gaan een spannende periode tegemoet. Binnenkort wordt het duidelijk of er een grote ‘Veenkoloniale’ gemeente gaat ontstaan of dat de gemeenten zelfstandig blijven. Om de mening te polsen van de inwoners van de beoogde fusiegemeenten Pekela, Stadskanaal, Veendam (PSV) zijn er inwonersbijeenkomst en informatieavonden georganiseerd. Eind dit jaar nemen de gemeenteraden een besluit. De gemeenteraadsleden luisteren dus nu vooral mee.

De éérste twee bijeenkomsten zijn al geweest. Dit in Musselkanaal en Veendam. De gemeenten roepen vooral de burgers op om hun mening te laten horen. Zo waren er tijdens de avonden in Musselkanaal en Veendam slechts een handjevol burgers aanwezig. De conclusie is dan al gauw gemaakt dat inwoners positief denken over een mogelijke PSV gemeente. Een volledig overzicht van de aankomende info-avonden is hieronder te lezen in schema vorm.

Bijeenkomst in MFA Lint te Musselkanaal

 

Datum Doelgroep Gemeente Tijdstip Locatie
12 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Lint, W. Diemerstraat 7, Musselkanaal
13 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
19 september Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop MFC de Binding, Sportlaan 4, Oude Pekela
27 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Noordstee, Berkenstraat 2b, Stadskanaal
28 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Winkler Prins Scholengemeenschap, Raadsgildenlaan 11, Veendam
3 oktober Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop Dorpshuis de Kiepe, Meidoornlaan 99, Nieuwe Pekela

 

 

 

Datum 15 september 2016 Bert Jan Brinkman

Veel politici, weinig burgers op info avond

Informatieavond herindeling in Veendam (F: P Panneman)
Informatieavond herindeling in Veendam (F: P Panneman)

VEENDAM – [Door Peter Panneman] – Dinsdagavond was er een informatie-bijeenkomst in de Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum over de mogelijke herindeling met Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV). Slechts een handje vol (16 ) burgers waren hierbij aanwezig. De politiek daar in tegen was goed vertegenwoordigd, zowel het college,als vele raadsleden, en vertegenwoordigers van Wijk-Buurtbeheer waren aanwezig. Op de vraagstelling waar Veendam de meeste overeenkomsten mee had kon er vergeleken worden met de buurgemeenten. Stadskanaal kreeg hierbij een ruime meerderheid van stemmen.

Binnen een half jaar gaan de gemeenteraden een besluit nemen over een mogelijke herindeling. Om een goed en afgewogen besluit te kunnen nemen hebben de gemeenteraden eerder dit jaar besloten een onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek is in juli 2016 van start gegaan. Belangrijk bij dit onderzoek is de mening van de inwoners. Daarom worden er in de drie gemeenten in september en oktober 2016 bijeenkomsten voor de inwoners georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten worden de inwoners geïnformeerd over hoe het onderzoek en een mogelijke herindeling in zijn werk gaan. We gaan, door te werken met stellingen en stemkastjes, ophalen wat de meningen van de inwoners van de drie gemeenten over dit onderwerp zijn. Het is de bedoeling dat we van zoveel mogelijk inwoners horen hoe zij denken over de toekomst van de gemeente. De volgende bijeenkomst is 28 september in de aula van de Winkler Prins aan de Raadsgildenlaan in Veendam.

Alle info avonden op een rijtje:

Datum Doelgroep Gemeente Tijdstip Locatie
12 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Lint, W. Diemerstraat 7, Musselkanaal
13 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
19 september Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop MFC de Binding, Sportlaan 4, Oude Pekela
27 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Noordstee, Berkenstraat 2b, Stadskanaal
28 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Winkler Prins Scholengemeenschap, Raadsgildenlaan 11, Veendam
3 oktober Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop Dorpshuis de Kiepe, Meidoornlaan 99, Nieuwe Pekela

 

Bron: P. Panneman

Datum 14 september 2016 Bert Jan Brinkman

Musselkanaal ziet herindeling wel zitten

 

Volle zaal bij discussie herindeling in Musselkanaal (F: RTV1)
Volle zaal bij discussie herindeling in Musselkanaal (F: RTV1)

MUSSELKANAAL – Ze waren er allemaal. Dorpsbelangen en wijkraden uit Mussel en Musselkanaal. Maar ook veel (oud)raadsleden, politici, B&W en ambtenaren van de gemeente Stadskanaal. Niet te vergeten de gewone burgers. De 1e inspraakavond is een feit. De aftrap over hoe burgers denken over een eventuele herindeling onder leiding van organisatieadviesbureau Berenschot in MFA Lint in Musselkanaal.

Stemmen

Iedereen kon een stem uitbrengen via een stemkastje behalve de raadsleden en burgemeester en wethouders. De uitslag was opmerkelijk. Een ruime meerderheid ziet een herindeling met de gemeenten Pekela en Veendam wel zitten. Door een slimme manier van vragenstelling rolde er zelfs een ontwerpcriteria uit de bus. Op de vraag waarom de gemeente Stadskanaal dan zou moeten opgaan in een groter geheel was bij 82.4 % van de ondervraagden het antwoord dat de gemeente te klein zou zijn om zelfstandig te kunnen blijven. Samengaan met een andere gemeenten of gemeenten was hierbij de uitkomst. Met een gemiddelde van 52 % werd Veendam gezien als de gemeente waarmee Stadskanaal de meeste overeenkomsten heeft. Vlagtwedde kreeg 50 % van de stemmers op gebied van historie en Pekela eindigde onderaan met 5 % op gebied van economie.

Kritiek

Berenschot legt uit (F: RTV1)
Berenschot legt uit (F: RTV1)

Er was ook kritiek op de gemeente. Met name op het punt communicatie. Zo vonden veel bezoekers van de informatieavond de opkomst maandagavond te mager. Dat zou te wijten zijn aan onvoldoende informatie verstrekking. De website van de gemeente is onvoldoende ingezet als communicatie middel. Ook de rol van de overige media zoals facebook en twitter is door de gemeente te weinig in ingezet om de burgers te bereiken. De volgende bijeenkomst voor inwoners van de gemeente Stadskanaal is op 27 september. Dit keer in het MFA Noordstee in Stadskanaal. De uiteindelijke besluitvorming van de gemeenteraad Stadskanaal zal rond de jaarwisseling zijn. Vanavond is er een 1e bijeenkomst in Veendam.

 

Burgemeester Baukje Galama

Erik Bieze (Gemeentebelangen Stadskanaal)

Egbert Hofstra (PvdA Stadskanaal)

Evert Idema (SP Stadskanaal

Datum 14 september 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal