Direct naar de inhoud.

Pretletters met directeur oogfonds Edith Mulder

Edith Mulder

RTV1 – Edith Mulder is sinds zes jaar directeur van het Oogfonds en wordt binnenkort directeur van de Diabetesvereniging Nederland. Met beide aandoeningen had ze in de familie al ervaring opgedaan.

De slagersdochter was al in haar jeugdjaren een organisatorisch talent. Ze verzamelde veel vriendjes om zich heen, zorgde voor feestjes en hielp in de zaak van haar vader soepballetjes draaien. Dat kan ze nu nog als de beste.

Edith heeft zich bij het Oogfonds energiek ingezet voor wetenschappelijk onderzoek naar verbeteringen van oogaandoeningen en was een van de initiatiefnemers van het unieke en succesvolle Oogcongres. Wat zal deze ideeënrijke vrouw te weeg brengen bij de Diabetesvereniging.

Pretletters, het RTV1 radioprogramma voor mensen met minder zicht. Uitzending woensdag 1 juli 21 uur. Presentatie George Flapper.

Datum 28 juni 2020 Bert Jan Brinkman

Pretletters juni 2020, aflevering 103

Foto: Pretletters

RTV1 – Op het Symposium “De Achterkant van het Zien” in Veendam sprak sociaal psycholoog Hans van de Sande over gedragsverandering bij slechtzienden en blinden. Hij schetste het proces van waarnemen en hoe we dit verwerken. Voelen is een incomplete vervanging van het zien.

Ook spraken we met de ethicus Dick Willems over Medische Waarden in de Coronacrisis. Medici hebben te maken met ethiek. Gelukkig zijn we in de Coronacrisis niet voor grote dilemma’s gesteld.

En verder een interview met de presentator van Pretletters Wim Dussel in de pauze van het Symposium. Wim is begonnen met Pretletters naar aanleiding van de oogaandoening van zijn vrouw.

Pretletters, het programma voor mensen met minder zicht.
Uitzending woensdag 3 juni om 21.00 uur op RTV1 radio.

Datum 4 juni 2020 Redactie

Pretletters, aflevering 102

Optometrist Moritsz Schelwald in Pretletters

RTV1 – Veelal wordt het woord stoïcijns gebruikt om een onverschillig persoon aan te duiden. De filosoof Miriam van Reijen betoogt juist dat de Stoïcijnse Levenskunst een grote steun kan zijn in het leven met een menselijke beperking. De optometrist Moritsz Schelwald doet oogonderzoek in de optiekzaak als een service aan zijn klanten, maar leeft van de brillenverkoop.

Emancipatie

De oud voorzitter van de Macula Vereniging Bram Rutgers van der Loeff houdt een vurig pleidooi voor de emancipatie van slechtzienden t.o.v. blinden. In de klassieke oudheid en in de bijbel ritselt het van de blinden. De slechtzienden komen pas de laatste decennia in beeld.

Pretletters, het programma voor mensen met minder zicht. Uitzending woensdag 6 mei om 21 uur op RTV1 radio.

Datum 2 mei 2020 Bert Jan Brinkman

Pretletters april 2020, aflevering 101

Edith Mulder in Pretletters

RTV1 – In Pretletters een interview met de directeur van het Oogfonds Edith Mulder over de publicatie van de Nationale Rapportage Oogzorg. Een onderzoek naar cijfers over slechtzienden en blinden in Nederland. Duidelijke cijfers zorgen ervoor dat belangrijke beslissingen rondom zorg beter genomen kunnen worden. De discussie over het vuurwerkverbod is al ver gevorderd.

achter de schermen

Om dit levend te houden een interview met oogarts Tjeerd de Faber. Hij houdt een vurig pleidooi voor afschaffing van het consumentenvuurwerk om de honderden oogletsels bij de jaarwisseling te voorkomen. Een aantal mensen zeggen iets over Pretletters in de derde aflevering van Over Pretletters. En de presentatoren Wim Dussel en George Flapper geven een inkijkje achter de schermen.

Pretletters, het radioprogramma van RTV1 voor mensen met minder zicht. Uitzending woensdag 1 april 21 uur.

Datum 29 maart 2020 Bert Jan Brinkman

Pretletters maart 2020, aflevering 100

Caroline Klaver in Pretletters bij RTV1

RTV1 – Twintig minuten lezen, twintig seconden in de verte kijken en twee uur naar buiten toe. Dat is het advies van hoogleraar Caroline Klaver (foto) aan kinderen om ernstige bijziendheid te helpen voorkomen. De kans op slechtziendheid wordt door bijziendheid groter.

We spreken met Dick Willems, Miriam van Reijen, Hans van de Sande en Jellie Tiemersma over hun inleiding op het Symposium “De Achterkant van het Zien”. Vanuit hun eigen vakgebied beschouwen ze hoe je met een (visuele) beperking goed en gelukkig kunt leven.

Een aantal mensen zeggen iets over Pretletters in de tweede aflevering van Over Pretletters. En de presentatoren (Wim Dussel en George Flapper) geven een inkijkje achter de schermen.

Pretletters, het programma voor mensen met minder zicht. Uitzending woensdag 4 maart 21 uur. RTV1 radio

Datum 3 maart 2020 Bert Jan Brinkman

100e aflevering ‘Pretletters’ in vanBeresteyn

RTV1 presentatoren Pretletters: George Flapper en Wim Dussel

RTV1 – Het unieke maandelijkse radioprogramma voor mensen met minder zicht wordt op 4 maart voor de 100e keer uitgezonden. Het wordt geproduceerd door de streek omroep RTV1 in de Veenkoloniën. Het programma brengt maandelijks landelijke onderwerpen en wordt in het hele land en in België beluisterd door blinden en slechtzienden. Pretletters wordt gepresenteerd door George Flapper en Wim Dussel.

George Flapper: “Het programma voldoet aan een behoefte aan onafhankelijke informatie voor deze doelgroep, die niet wordt ingevuld door de landelijke publieke omroepen”. Wim Dussel: “We maken het programma uiteraard geheel vrijwillig samen met diverse medewerkers. Voor de 100e uitzending gaan we nu iets leuks doen. We maken namelijk een programma/show in het Cultuurcentrum vanBeresteyn en nemen die op voor radio en tv uitzending een week later. Ook houden we dan een symposium onder de naam ‘De achterkant van het Zien”. Flapper:”Het symposium over goed en gelukkig leven met een beperking helemaal ter gelegenheid van deze feestelijke honderdste uitzending van ons maandelijkse radioprogramma.

In de bibliotheek

In de bibliotheek van Veendam wordt de 100e aflevering van Pretletters met publiek opgenomen en aansluitend volgt het symposium: De achterkant van het zien.

De onderwerpen in Pretletters worden altijd kritisch, uitdagend en onderzoekend benaderd. Voor mensen met minder zicht kan het een waardevolle informatiebron zijn, mede omdat ze dit meestal niet van deskundigen horen, waarvan ze dat juist zouden mogen verwachten. Met minder zicht is goed en gelukkig te leven, zoals regelmatig in het programma te horen is.

“Goed en gelukkig leven met een beperking” is het centrale thema van het symposium. Vier sprekers zullen dit thema vanuit hun eigen vakgebied beschouwen. Ze komen van buiten de kring van blinden en slechtzienden. Dussel: “We hopen dan ook dat ze op een wat dwarse manier tegen de materie aan kunnen kijken”.

De uitgenodigde sprekers voor het symposium zijn:

  • Dick Willems, hoogleraar Medische Ethiek Huisartsengeneeskunde A’dam UMC.
  • Miriam van Reijen, filosoof met als specialiteit de Stoa en Spinoza.
  • Hans van de Sande, sociaal psycholoog Rijks Universiteit Groningen.
  • Jellie Tiemersma, ondernemer in diversiteit en inclusie.

Voorafgaand zal Bram Rutgers van der Loeff, oud voorzitter van de Macula Vereniging, spreken over hoe Pretletters kan bijdragen aan de emancipatie van de slechtzienden.

 Programma

13:30 uur  ontvangst

14:00 uur  opname 100ste uitzending van Pretletters.

15:00 uur  Feestrede over emancipatie van slechtzienden

15:20 uur  symposium en discussie met het publiek.

16:30 uur  borrel

17:30 uur  einde

Wanneer

Vrijdag 28 februari in de Jonckherenzaal, 2e etage, van Cultuurcentrum vanBeresteyn en de bibliotheek in Veendam, Museumplein 5e  9641 AD Veendam. – Voor aanmelden en informatie kunt u mailen op: pretletters@rtveen.nl – Deelname is gratis. We vragen wel een vrijwillige bijdrage.

Datum 19 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Pretletters januari 2020, aflevering 98

RTV1 – Nieuwjaarsdag is de aanleiding wat ruimer te kijken naar de materie die ons allen zo bezig houdt. In deze uitzending van Pretletters, op de éérste dag van het nieuwe jaar, spreken we in de meest brede zin over toegankelijkheid in de buiten en binnen ruimte. We hebben deskundigen in de studio en aan de
telefoon. Berry den Brinker en Rob Methorst nemen ons mee in de ruimte die er voor voetgangers nog over is gebleven. Tim in ’t Veld en Robert de Kloe reiken ons ideeën aan over hoe we de weg kunnen vinden binnen gebouwen.

Pretletters is het RTV1 radioprogramma voor mensen met minder zicht. Uitzending woensdag 1 januari 21 uur. Presentatie George Flapper en Wim Dussel.  

Datum 29 december 2019 Bert Jan Brinkman

Pretletters december, aflevering 97

Tandemmidweek staat centraal in Pretletters

RTV1 – Elk jaar staan er weer zestig vrijwilligers klaar, om als voorrijder op een tandem, een aantal blinden een prachtige vakantieweek te bezorgen in de omgeving van Haaksbergen. We spreken met de initiatiefnemer Dick Hilarius. Moet de samenleving zich aanpassen, of juist andersom. Het zal wel iets van beiden zijn.

Met Joep Aarts, directeur van de Oogvereniging; maken we bespiegelingen over een visie, met betrekking tot blinden en slechtzienden in de samenleving. In de openbare ruimte worden steeds meer gebieden als Shared Space ingericht. Vooral in de steden rijden verschillende soorten verkeersdeelnemers door elkaar naast de voetgangers. Hoe denkt Ton van Weerdenburg van de Oogvereniging hierover.

Pretletters, het RTV1 radioprogramma voor mensen met minder zicht. Uitzending woensdag 4 december 21 uur. Presentatie George Flapper en Wim Dussel.

Datum 1 december 2019 Bert Jan Brinkman

Pretletters oktober, aflevering 95

Roelof Tammeling als schutter – (RTV1 / Pretletters)

RTV1 – Schieten is toch niets voor blinden zou je zeggen. Roelof Tammeling legt uit hoe dat met geluiden wel kan. Op het midden van de kaart wordt een sterke lamp gericht en dit licht wordt omgezet in geluid. In de vierde aflevering van de vijfdelige serie over Dierenogen vertelt oogarts Bert van der Pol over oogaandoeningen bij dieren. Deze worden behandeld door gespecialiseerde dieren oogartsen.

Het Oogcongres wordt elk jaar georganiseerd door het Oogfonds en anderen in de Jaarbeurs Utrecht. Directeur Oogfonds Edith Mulder vertelt wat er dit jaar in november gaat gebeuren. Hoe is de Oogdag ontstaan en met welk doel.

Pretletters, het RTV1 radioprogramma voor mensen met minder zicht. Uitzending woensdag 2 oktober 21 uur. Presentatie George Flapper en Wim Dussel 

Datum 30 september 2019 Bert Jan Brinkman

Pretletters september 2019

Geert de Breucker

RTV1 – Pretletters aflevering 94 – De Oogvereniging organiseert overal in het land Oogcafés. Wat wil ze met deze inmiddels vijftig Oogcafés bereiken. Geert de Breucker vertelt hierover en over het Oogcafé in Groningen. Tevens geeft hij inzicht in wat er te doen is op de tweejaarlijkse Oogdag in Groningen.

Dierenogen

In de derde aflevering van de vijfdelige serie over Dierenogen vertelt oogarts Bert van der Pol over het meten van het zicht bij dieren. Het kan met methodes die ook bij baby’s worden gebruikt. Honden en paarden zien ongeveer de helft en katten een derde van wat wij zien. Daarentegen kunnen zij beter in de schemer zien en ze zijn kleurenblind.

Pretletters, het programma voor mensen met minder zicht met Wim Dussel en George Flapper – Radio uitzending woensdag 4 september 21 uur.

Datum 2 september 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal