Direct naar de inhoud.

Maarsstee kiest voor Kniepertjes van het buurtcentrum

kniepertjes bakkenSTADSKANAAL – Aanvankelijk hadden veel voorverkopers van de kniepertjes in de Kanaalsterwijk Maarsstee het gevoel dat veel minder mensen bereid waren dit jaar het lekkernij te kopen. Maar niets was minder waar: bij opmaken van het eindresultaat van de voorverkoop zijn er juist meer verkocht dan in 2014. Alleen al in Maarsstee hebben de bewoners 18.600 kniepertjes besteld. Dat zijn er ruim 2.000 meer dan in 2014. De bewoners hebben dus weer massaal gekozen voor de kniepertjes van het buurtcentrum.

Gerrit Bruggink van het buurtcentrum: “Daar komt de losse verkoop en de verkoop op de Kerstmarkt van 12 december nog bij. Al met al zo’n 22.000 kniepertjes. Dat is dus weer aanpoten met het bakken, inpakken en het bezorgen in een periode van vijf dagen tussen 26 november tot en met 1 december. Zo’n 25 vrijwilligers staan weer klaar om de klus te klaren”.

Het buurtcentrum zorgt tussen de middag voor gezamenlijke warme maaltijden, met dank aan jongerencentrum De Kwinne, die hun prachtige keuken een aantal ochtenden ter beschikking heeft gesteld.Liefhebbers kunnen nog kniepertjes bestellen bij Buurtcentrum Maarsstee via info@maarsstee.nl of telefoonnummer 06 28 08 93 32.

Datum 29 november 2015 Bert Jan Brinkman

Creatieve ochtend in buurtcentrum Maarsstee succesvol

CreateamSTADSKANAAL – Op woensdag 9 april a.s. is er weer een creatieve ochtend in Buurtcentrum Maarsstee. De aanvang is 09:30 uur en de kosten zijn € 2,50 (inclusief koffie en alle materialen). Er worden dan een hanger en een tafellamp voor Pasen gemaakt. En er is een Paasverrassing. De ochtend duurt tot ongeveer 11:30 uur.

‘In 2012 heeft Buurtcentrum Maarsstee het initiatief genomen om vier tot zes activiteiten willen organiseren, waarvan de kosten laag zijn. Activiteiten die voor iedereen betaalbaar zijn, maar niettemin ook voor iedereen toegankelijk zijn. Tegenwoordig zijn er veel mensen die weinig geld te besteden hebben. Ontmoeting en kennismaking van mensen wordt de komende periode steeds belangrijker, omdat de mensen meer op elkaar zijn of worden aangewezen. Of we nou willen of niet, dat is wel hoe de vlag erbij hangt. Op dat sociale aspect willen we extra investeren.’ zegt Gerrit Bruggink, voorzitter van het buurtcentrum.

Vier creatieve vrouwen uit de wijk, Bertha Haverkamp, Mettie Groenbroek, Siena Dijkstra en Anneke Roossien hebben hun taak vol overgave opgevat. Er zijn nu vijf succesvolle ochtenden geweest waar variërend 20 tot 40 vrouwen hebben deelgenomen. Er zijn een kerstkrans, een hart of roos van knopen, een sleutelhanger, kerstkaarten en een tulpenvaas met echte tulpen gemaakt. De initiatiefnemers helpen de deelnemers daar waar nodig.

Datum 29 maart 2014 Bert Jan Brinkman

Plaatsing historische rolpaal in de wijk Maarsstee

rolpaal uit vroeger tijdenSTADSKANAAL – Op zaterdag 21 september a.s. wordt tijdens ‘burendag’ rond 11:00 uur in de wijk Maarsstee een historische rolpaal uit het verleden van Stadskanaal herplaatst. De rolpaal is eind vorig jaar gevonden in de achtertuin van het Streekhistorisch Centrum. Nadat de rolpaal van het Streekhistorisch Centrum is vervoerd naar de wijk Maarsstee, zal deze bij het appartementencomplex ‘De Ketting’ aan de Luxemburglaan worden geplaatst. Mensen die bij de plaatsing willen zijn, kunnen zich om 11:00 uur verzamelen bij het Buurtcentrum Maarsstee aan de Nederlandlaan. Na plaatsing wordt de rolpaal in de weken erna opgeknapt en zoveel mogelijk in de oude staat hersteld.

Gerrit Bruggink: “Begin augustus berichten veel media dat de eerste van de twee rolpalen, die Stadskanaal rijk is geweest, was gevonden. Dit is echter de tweede, want het Bewonersplatform Maarsstee heeft in juni reeds geld aangevraagd bij het Oranjefonds om deze rolpaal te kunnen herplaatsen in onze wijk. In elk geval zijn beide rolpalen historisch en nu voor de toekomst behouden. Het is overigens niet helemaal duidelijk waar de rolpaal vroeger langs het kanaal heeft gestaan”.

Datum 16 september 2013 Bert Jan Brinkman

Voorzitter Gerrit Bruggink wijkraad Maarsstee stapt op

STADSKANAAL – De voorzitter van de stichting Bewonersplatform Maarsstee heeft in een extra bestuursvergadering zijn functie als bestuurslid en voorzitter neergelegd.
Bruggink zegt als voorzitter geen vertrouwen meer te hebben in de relatie met de gemeente Stadskanaal. Het heeft te maken met een aaneenschakeling van negatieve ervaringen.

Voorzitter Gerrit Bruggink. (Foto: Boelo Lutgert)

Voorzitter Gerrit Bruggink ligt zijn besluit toe. ”In december 2008 is halsoverkop het convenant over de Wijkaanpak opgezegd, een samenwerkingsverband tussen gemeente, Lefier, BCM en de wijkraden. De gemeente nam vanaf dat moment de regie in de wijkaanpak. Vervolgens bleek in het voorjaar van 2012 dat de gemeente was vergeten de speeltoestellen te bestellen voor het nieuwbouwgedeelte. Hierover was in 2010 al een akkoord bereikt. Toen de toestellen alsnog werden besteld bleken de kosten met € 23.000,- te zijn opgelopen door de fors gestegen staalprijzen. Dit leidt dan vanzelfsprekend tot een alternatief plan, waar de bewoners niet blij mee zijn. Inmiddels blijkt de staalfabrikant failliet te zijn. Waar dit nou allemaal toe leidt is nog onduidelijk, maar leg het maar eens uit aan de betrokken mensen in de wijk”.

”Dan is er nog het appartementencomplex, dat als vervolg op de eerste fase zou worden gebouwd. Lefier heeft de plannen klaar liggen, maar de gemeente vindt het gebouw niet markant genoeg en wil een complex met 23 in plaats van 32 woningen”.

”De druppel die de emmer deed overlopen was het stopzetten van het project om overlast door hondenpoep in de wijk tegen te gaan. De gemeente zet zonder overleg met ons een streep door het project. Terwijl wethouder Bessembinders op 21 augustus nog in alle media volhoudt dat er wel overleg met ons is geweest, schrijft het College van B & W op 22 augustus in een excuusbrief dat er eerst overleg met ons hadden moeten zijn. Dit noemen ze in het normale leven dat je niet de waarheid spreekt, bij de gemeente heet het politiek”.

”In hoeverre word je – dit alles op rijtje zettend – dan nog serieus genomen? Niet dus. En als je het gevoel hebt niet serieus te worden genomen, valt er dan nog wel te praten?  Als de feiten er op wijzen dat je niet serieus wordt genomen, moet je  jezelf ook niet belachelijk gaan maken. Je hebt per slot van rekening ook wat uit te leggen aan de wijkbewoners, onder andere op alle onderdelen die ik hier genoemd heb”.

”Je moet ook om je gezondheid denken, Ik ben tenslotte maar een vrijwilliger die het beste voor heeft met de wijk, maar ik wil niet wakker liggen door de kronkels van de gemeente”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Bruggink.

In de bestuursvergadering heeft ook Wiebe Dik aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid en als voorzitter van de Buurtcentrumcommissie. Hij was toch al van plan eind 2012 te stoppen, maar door de huidige ontwikkelingen heeft Wiebe Dik besloten dit met onmiddellijke ingang te doen. Rieks de Groot heeft aangegeven zijn functie als secretaris neer te leggen en wordt nu de tijdelijke voorzitter van het bewonersplatform Maarsstee. Ook de penningmeester en de andere bestuursleden blijven in functie, waardoor de wijkraad zich kan heroriënteren op de toekomst.

Voor de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering zal wethouder Bessembinders worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen.

Datum 6 september 2012 Bert Jan Brinkman


-advertenties-