Alle berichten met: Gert Jan Boels

Gert Jan Boels ‘eventjes’ burgemeester Stadskanaal

STADSKANAAL – Commissaris van de Koning René Paas heeft Gert Jan Boels als waarnemend burgemeester benoemd, zodat het langstzittende lid van de gemeenteraad kan worden beëdigd. Oud burgemeester Galama is afgetreden. Door haar afwezigheid ontstaat de unieke situatie dat er geen voorzitter van de raad is die de eed af kan nemen bij de nieuwe raadsleden.
De wethouder die nu als loco burgemeester fungeert, mag geen voorzitter van de raad zijn, zo schrijft de Gemeentewet.

CDA Stadskanaal verrast met nieuwkomer als lijsttrekker

STADSKANAAL – De lijsttrekker van CDA Stadskanaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwkomer in de Kanaalster gemeentepolitiek. De 55-jarige Marianne Berndt-Becker (zie foto) uit Alteveer trekt de kar bij de Knoalster christendemocraten bij de verkiezingen op 21 maart 2018.

De verrassende keuze van de kiescommissie kreeg deze week unanieme steun van de algemene ledenvergadering. Huidig CDA fractievoorzitter Gert Jan Boels neemt afscheid van de lokale politiek. – (F: Jan Johan ten Have)

Verbijstering raadsleden Stadskanaal over besluit Veendam

HERINDELING / PSV – Teleurstelling, verbijstering en blijdschap. In Stadskanaal en Pekela wordt verschillend gereageerd op het besluit van de partijen VUK, SP en Gemeentebelangen in Veendam om nu al ‘nee’ te zeggen tegen een herindeling. Deze ‘nee’ komt hard aan in Stadskanaal, waar de raad unaniem voor een herindeling is. Dinsdag 28 februari vergaderen de gemeenteraden van Pekela, Stadskanaal en Veendam tegelijkertijd over de herindeling. Dan zal het besluit definitief vallen. Tot die tijd kan er nog van standpunt veranderd worden bij de (individuele) raadsleden.

Gemeenteraad Stadskanaal positief over herindeling

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal denkt heel wat enthousiaster over de herindeling dan de gemeenten Pekela en Veendam. Dat bleek tijdens de extra raadsvergadering van afgelopen woensdag 8 februari. Daarin besprak de raad het herindelingsrapport met de adviseurs van Berenschot. Er was nog veel onduidelijkheid en de raadsleden hadden daarom ook nog veel vragen. 28 februari wordt duidelijk of de herindeling er gaat komen. Dan nemen de raden van de drie gemeenten een besluit.

CDA Stadskanaal: ‘Handen af van Refaja’

STADSKANAAL – ‘Refaja moet Refaja blijven. Handen af van Refaja’. Met deze woorden springt CDA Stadskanaal openlijk in de bres voor het Knoalster Refajaziekenhuis. De christendemocraten reageren hiermee op mediaberichten als zou het Refaja een dagziekenhuis worden en de afdeling verloskunde verkassen naar het Emmer zusterziekenhuis binnen Zorggroep Treant. “Dat is irreëel, zowel voor onze inwoners als voor onze werkgelegenheid”, zegt CDA-fractievoorzitter Gert Jan Boels stellig.
Boels kondigt aan de genoemde afslanking van het Refajaziekenhuis snel op de politieke agenda te zetten. “Wij bepalen niet het beleid van medische zorgverleners, dat weten we”, licht Boels toe. “Maar waar wij als lokale politiek wel een grote verantwoordelijkheid in hebben, is het lokale medische voorzieningenniveau. En voor de werkgelegenheid in de gemeente. Door gelijk op de trom te slaan, willen wij zo veel mogelijk mensen wakker schudden: dit kan en mag niet gebeuren.” [ lees alles op www.rtveen.nl ]

CDA Stadskanaal succesvol voor groenonderhoud, zwembaden en vrijwilligers

STADSKANAAL – Meer budget voor onderhoud van openbaar groen, geen extra financiële druk op vrijwilligersorganisaties en actieve inzet van de gemeente voor behoud van de drie openluchtzwembaden. Het zijn drie onderwerpen waarvoor CDA Stadskanaal zich bij de behandeling van de begroting met succes sterk maakte. “Wij zetten ons uitdrukkelijk in voor de leefbaarheid van de gemeente”, zegt CDA-fractievoorzitter Gert Jan Boels. “Daarom zijn wij er blij mee dat er voor volgend jaar enkele plannen van ons zijn overgenomen bij de begrotingsbehandeling.”