Direct naar de inhoud.

Gert Jan Boels ‘eventjes’ burgemeester Stadskanaal

Archieffoto: Gemeenteraad Stadskanaal – RTV1

STADSKANAAL – Commissaris van de Koning René Paas heeft de heer Gert Jan Boels als waarnemend burgemeester benoemd, zodat het langstzittende lid van de gemeenteraad kan worden beëdigd. De heer Boels was tijdens de vorige raadsperiode voorzitter van het overleg van fractievoorzitters van de gemeente Stadskanaal.

Voordat de leden van de raad hun functie als raadslid kunnen vervullen, moeten zij de eed of belofte afleggen. De Gemeentewet schrijft voor dat zij dit doen `in handen van´ de voorzitter van de raad. De burgemeester is de voorzitter van de raad, maar burgemeester Galama is afwezig wegens ziekte. Door haar afwezigheid ontstaat de unieke situatie dat er geen voorzitter van de raad is die de eed of belofte af kan nemen bij de nieuwe raadsleden. De wethouder die nu als loco burgemeester fungeert, mag geen voorzitter van de raad zijn, zo volgt uit de Gemeentewet

Zodra het langstzittende lid de eed of belofte heeft afgelegd tijdens de raadsvergadering op 29 maart, eindigt het waarnemerschap van de heer Gert Jan Boels. Het langstzittende raadslid fungeert vanaf dat moment als voorzitter van de raad en neemt vervolgens de eed of belofte af bij de andere raadsleden. De aankomende tijd zal de commissaris van de Koning met de gemeenteraad en het college in gesprek gaan over de invulling van het burgemeesterschap van Stadskanaal.

Datum 29 maart 2018 Bert Jan Brinkman

CDA Stadskanaal verrast met nieuwkomer als lijsttrekker

Marianne Berndt-Becker (foto: Jan Johan ten Have)

STADSKANAAL – De lijsttrekker van CDA Stadskanaal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwkomer in de Kanaalster gemeentepolitiek. De 55-jarige Marianne Berndt-Becker uit Alteveer trekt de kar bij de Knoalster christendemocraten bij de verkiezingen op 21 maart 2018. Deze verrassende keuze van de kiescommissie kreeg deze week unanieme steun van de algemene ledenvergadering.

Marianne Berndt mag dan nieuw zijn in de gemeentepolitiek, zij heeft wel een schat aan bestuurlijke ervaring. Zo is ze lid van de participatieraad die het college van B & W gevraagd en ongevraagd adviseert. Verder is en was zij onder meer voorzitter van Dorpsbelangen Tange-Alteveer, voorzitter van de patiëntenraad van huisartsenpraktijk De Kroon en betrokken bij de scholenfusie en vorming van de brede school in Onstwedde. “Je moet samenwerken om iets te bereiken, ook in de politiek”, vindt zij. “Ik ben no-nonsense, rechtuit en hou ervan om te werken op basis van een gedegen voorbereiding.”

Kandidaat wethouder
Kandidaat wethouder voor het CDA is Goziena Brongers uit Onstwedde. Brongers, de nummer 2 op de lijst, is sinds drie jaar wethouder voor het CDA in Stadskanaal. Momenteel zit Brongers ziek thuis, maar zij en de fractie zijn er positief over gestemd dat zij na de jaarwisseling snel haar werkzaamheden kan hervatten.

Uitgebalanceerd
De kieslijst laat een mooie mix van mannen en vrouwen zien. En een uitgebalanceerde groep qua leeftijdsopbouw ook: van student geschiedenis Merlijn Wiersema uit Stadskanaal (6) – begin 20 – tot door de wol geverfde nestor, voormalig landbouwvoorman en politieke Wikipedia Aike Maarsingh uit Stadskanaal (3), die inmiddels ruim in de 70 is. “Het is een mooie ploeg waarin op een prettige en constructieve manier wordt samengewerkt”, zegt Berndt. De top 10 op deze lijst bestaat verder uit José Schrör-de Lange uit Musselkanaal (4), Klaas Remmerts uit Stadskanaal (5), Agnes Wubs-Kramer uit Onstwedde (7), Peter Gelling uit Musselkanaal (8), Anja Wesseling-Meems uit Onstwedde (9) en Maria Sanders-Sanders uit Musselkanaal (10)

Opvallende afwezige
Een opvallende afwezige op de kieslijst van CDA Stadskanaal is Gert Jan Boels. De 35-jarige Onstwedder, die bezig is aan zijn tweede termijn als raadslid en eerste termijn als fractievoorzitter, neemt afscheid van de lokale politiek. “Ik doe het politieke werk met veel plezier, maar ermee stoppen is een bewuste keuze”, zegt Boels. “Samen met mijn vrouw Else en ons jong gezin willen wij een switch maken, op een andere manier ons steentje bijdragen aan de maatschappij. Ik kan met een gerust hart weggaan, want met Marianne Berndt krijg ik een prima opvolger. Zij is een fractievoorzitter die het CDA-gedachtengoed op een uitstekende manier uitdraagt.”

Datum 24 november 2017 Bert Jan Brinkman

Verbijstering raadsleden Stadskanaal over besluit Veendam

Verbijstering op de gezichten enkele raadsleden Stadskanaal tijdens de commissie-raadsvergadering Veendam –  (foto: B J Brinkman RTV1 )

HERINDELING / PSV – Teleurstelling, verbijstering en blijdschap. In Stadskanaal en Pekela wordt verschillend gereageerd op het besluit van de partijen VUK, SP en Gemeentebelangen in Veendam om nu al ‘nee’ te zeggen tegen een herindeling.

RTV1 Actueel

Deze ‘nee’ komt hard aan in Stadskanaal, waar de raad unaniem voor een herindeling is. Dinsdag 28 februari vergaderen de gemeenteraden van Pekela, Stadskanaal en Veendam tegelijkertijd over de herindeling. Dat is pas het moment waarop het besluit definitief valt. Tot die tijd kan er nog van gedachten veranderd worden. RTV1 sprak alvast met diverse raadsleden die voor en tegen zijn in zowel Veendam, Stadskanaal als Pekela. Luister naar een samenvatting eerder uitgezonden in het programma RTV1actueel met Jan Bresters.

Gert Jan Boels (CDA – Stadskanaal) en Pé Langen (VUK – Veendam)

Jan Bresters in gesprek met Henk Busemann (PvdA – Pekela)

 

Datum 12 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeenteraad Stadskanaal positief over herindeling

STADSKANAAL – (video) – De gemeente Stadskanaal denkt heel wat enthousiaster over de herindeling dan de gemeenten Pekela en Veendam. Dat bleek tijdens de extra raadsvergadering van afgelopen woensdag 8 februari. Daarin besprak de raad het herindelingsrapport met de adviseurs van Berenschot. Er was nog veel onduidelijkheid en de raadsleden hadden daarom ook nog veel vragen.

28 februari wordt duidelijk of de herindeling er gaat komen. Dan nemen de raden van de drie gemeenten een besluit.

Datum 10 februari 2017 Redactie

CDA Stadskanaal: ‘Handen af van Refaja’

Locatie Refaja ziekenhuis Stadskanaal

STADSKANAAL – ‘Refaja moet Refaja blijven. Handen af van Refaja’. Met deze woorden springt CDA Stadskanaal openlijk in de bres voor het Knoalster Refajaziekenhuis. De christendemocraten reageren hiermee op mediaberichten als zou het Refaja een dagziekenhuis worden en de afdeling verloskunde verkassen naar het Emmer zusterziekenhuis binnen Zorggroep Treant. “Dat is irreëel, zowel voor onze inwoners als voor onze werkgelegenheid”, zegt CDA-fractievoorzitter Gert Jan Boels stellig.

 Boels kondigt aan de genoemde afslanking van het Refajaziekenhuis snel op de politieke agenda te zetten. “Wij bepalen niet het beleid van medische zorgverleners, dat weten we”, licht Boels toe. “Maar waar wij als lokale politiek wel een grote verantwoordelijkheid in hebben, is het lokale medische voorzieningenniveau. En voor de werkgelegenheid in de gemeente. Door gelijk op de trom te slaan, willen wij zo veel mogelijk mensen wakker schudden: dit kan en mag niet gebeuren.”

Werkgelegenheid

“Het Refajaziekenhuis biedt als een van de grootste werkgevers zeer kostbare werkgelegenheid, vele mooie en specialistische banen”, zegt Boels over de verwachte gevolgen van de plannen voor de werkgelegenheid. “Die werkgelegenheid koesteren wij, daarvoor knokken wij te vuur en te zwaard. Werkgelegenheid is een issue in onze regio. Wij hebben juist meer banen nodig in plaats van minder.”

Inwoners

Ook voor de bevolking van de gemeente Stadskanaal zien de christendemocraten het echt niet zitten dat zij voor de afdeling verloskunde helemaal naar Emmen moeten. “Dat is in geen enkel belang van onze inwoners”, zegt Boels.

Samenvoeging

Al bij de samenvoeging van de ziekenhuizen van Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen tot Zorggroep Treant in 2015 riep CDA Stadskanaal het college van burgemeester en wethouders uitdrukkelijk op om zeer alert te blijven op de gang van zaken. De fractie bood het B & W destijds symbolisch een bok aan met het verzoek om als een bok op de haverkist te blijven zitten bij ontwikkelingen binnen Refaja en Zorggroep Treant. Boels: “Nu is het tijd om zeer alert te zijn. Behoud van deze voorziening voor onze inwoners, dat is nu het enige dat telt.”

Datum 16 december 2016 Bert Jan Brinkman

CDA Stadskanaal succesvol voor groenonderhoud, zwembaden en vrijwilligers

Vlnr: Peter gelling, Aike Maarsingh, Henk de Muinck, Maria Sanders en Goziena Brongers-Roffel.
Archieffoto CDA fractie:  Vlnr: Peter Gelling, Aike Maarsingh, Henk de Muinck, Maria Sanders en Goziena Brongers-Roffel.

STADSKANAAL – Meer budget voor onderhoud van openbaar groen, geen extra financiële druk op vrijwilligersorganisaties en actieve inzet van de gemeente voor behoud van de drie openluchtzwembaden. Het zijn drie onderwerpen waarvoor CDA Stadskanaal zich bij de behandeling van de begroting met succes sterk maakte.

“Wij zetten ons uitdrukkelijk in voor de leefbaarheid van de gemeente”, zegt CDA-fractievoorzitter Gert Jan Boels. “Daarom zijn wij er blij mee dat er voor volgend jaar enkele plannen van ons zijn overgenomen bij de begrotingsbehandeling.”

Openbaar groen
Mede dankzij de inzet van het CDA komt er volgend jaar 200.000 euro extra vrij voor onderhoud van openbaar groen. De gemeente moest hierop de afgelopen jaren fors bezuinigen om voldoende geld beschikbaar te hebben voor alle taken die het Rijk overdroeg aan gemeenten. “De bezuiniging op het onderhoud van openbaar groen is inmiddels duidelijk zichtbaar. Wij weten dat veel inwoners hierover klagen. Groenonderhoud is van groot belang voor het welzijn van mensen, daarom is dit extra budget gewenst.”

Vrijwilligers
Een plan van het college van B & W om nog eens 1,5 procent te gaan bezuinigen op vrijwilligersorganisaties is mede dankzij het CDA van tafel. Vrijwilligers vinden wordt voor verenigingen en organisaties steeds moeilijker. Daardoor krijgen de beschikbare vrijwilligers het steeds drukker. Extra financiële last zou zeer zwaar drukken op deze organisaties. Boels: “Een paar honderd euro per jaar kan voor deze verenigingen en organisaties – die zo enorm belangrijk zijn voor de lokale samenleving – al heel veel geld zijn. Daarom zijn wij blij dat deze bezuiniging van tafel is.”

Zwembaden
Het CDA wil dat de drie openluchtzwembaden in de gemeente Stadskanaal ook op lange termijn open blijven. Dit is eveneens van belang voor de leefbaarheid. “Het is wezenlijk dat mensen vanuit de lokale gemeenschap rond de baden in Musselkanaal, Onstwedde en Stadskanaal-Noord zelf met toekomstplannen komen”, licht Boels toe. “De initiatieven die er nu vanuit de lokale gemeenschap worden genomen zijn veelbelovend en juichen we van harte toe. Overdracht van goed onderhouden baden behoort tot de mogelijkheden. Daarom moet de gemeente het achterstallig onderhoud voorkomen.”

Datum 13 november 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal