Direct naar de inhoud.

Zondag kerkdienst uit Alteveer bij RTV1

PKN Alteveer

RTV1 – Zondag 1 juli zenden we een kerkdienst uit vanuit de Protestantse gemeente in Alteveer.

We beginnen om 6 uur met relipop. Om 10 voor 8 fijne liederen met een boodschap, gepresenteerd door Wim Zeeman.

Om negen uur neemt het zondagteam de microfoon over, met een halfuur koorzang. Om half tien begint bovengenoemde kerkdienst.

Om 11 uur Het Bewogen Hart en we sluiten de morgen af met koorzang op TV vanaf 12.00 uur.

Wilt u reageren op onze programma`s? Dan kunt u een mailtje sturen naar redactie@rtveen.nl onder vermelding van `zondagmorgen`.

Datum 29 juni 2018 Redactie

kerkdienst uit vanuit de C.G.K.V kerk Veendam

RTV1 – Zondag 17 december 4e Advent, zenden we een kerkdienst uit vanuit de C.G.K.V kerk uit Veendam. in deze dienst gaat voor Br.K. Tamminga.

We beginnen deze zondagmorgen om 6 uur met relipop. Om 10 voor acht neemt Wim Zeeman de uitzending over met fijne Advent luistermuziek. Om 10 voor negen, een Woord voor de Zondag, door Maas Stoffer. Na negen uur nemen Jan Pietersen en Jesse Wever, Jannie Pietersen de kerkuitzending over.

Het RTV1 kerkteam wenst u alvast een fijne luistermorgen.

Datum 15 december 2017 Bert Jan Brinkman

Kerkdienstuitzending vanuit Baptistenkerk Noord

baptisten-noordRTV1 – Aanstaande zondag komt de RTV1 kerkuitzending vanuit de Baptistenkerk Noord in Stadskanaal. Wie in deze dienst voorgaat is op dit moment nog niet bekend. Wim Gelling: “We beginnen de dag om 6.00 uur met muziek van programma Rejoice. Om 8 uur neemt Wim Zeeman het over met het programma ‘Gain end of Zwet’. Even na negenen zit Erik Vissering klaar om de kerkuitzending door te geven. Jan Pietersen zal de eindjes aan elkaar praten”, aldus Gelling. Vanaf 11.00 uur ‘het bewogen hart’, het verzoekplaten programma voor de regio. Telefoon 0599 615557 of een mail naar bewogenhart@rtveen.nl

Datum 20 oktober 2016 Bert Jan Brinkman

Israëlavond met ds. Kees van Velzen op Camping de Sikkenberg

ds. Kees van Velzen
ds. Kees van Velzen

ONSTWEDDE – Op dinsdag 23 augustus is er in Onstwedde een Israëlavond met ds. Kees van Velzen, spreker van de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zie Ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld, Matt. 28:20. Muzikale begeleiding door: Courage in God. De bijeenkomst vindt plaats op Camping de Sikkenberg, Sikkenbergweg 7. De aanvang is om 20.00 uur, de tent is open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Er is een tafel met IPC producten.

Zie, Ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Met deze tekst eindigt het evangelie volgens Mattheus (28:20) en het bevat een geweldige belofte van de Here Jezus. het Griekse woord voor voleinding betekent letterlijk bij elkaar brengen of samenvoegen. Dit is precies wat we zien in onze tijd want de Here brengt de dingen samen. Hij brengt Zijn Joodse volk thuis en schakelt ons als christenen en als kerk daarbij in. Daarom is ook heel de wereld in beroering omdat God bezig is Zijn kalender uit te werken.

Achtergrond spreker
Ds. van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling Nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Hij is een veelgevraagd spreker en spreekt regelmatig voor christenen voor Israël.

Datum 15 augustus 2016 Bert Jan Brinkman

Christelijke stilteretraites in Musselkanaal

StilteMUSSELKANAAL – Loskomen van de hectiek van alledag. In stilte jezelf volledig openstellen voor God. Dat is de kern van de christelijke stilteretraites die door Else Boels worden georganiseerd. Afgelopen week ging ze officieel van start en lanceerde een speciale website hiervoor. Op 13 tot 15 november zal het eerste stilteweekend plaatsvinden in Musselkanaal.

” We leven in een samenleving vol prikkels en ruis. Door drukte kan het steeds lastiger worden om tijd vrij te maken voor God’’, stelt Else Boels. Zij wil meer mensen laten ervaren hoe rijk de stilte is. ,,Een dag of weekend volledig stil zijn is niet het doel op zich. De stilte is een middel om alle ruis van de lijn te halen’’, aldus Boels. ” Als je jezelf openstelt komt het in de stilte tot een ontmoeting: met jezelf en met God.’’ Else Boels heeft verschillende retraitemogelijkheden: dagen, weekenden of stiltemomenten voor grotere groepen op een eigen locatie.

Rust en ruimte
In Noord Nederland worden er weinig tot geen christelijke stilteretraites georganiseerd. ,,Een groot gemis’’, vind Boels. ,,Ook hier hebben we te maken met overvolle agenda’s en tijdgebrek. Daarnaast: Waar kun je beter stil worden dan in een regio die bekend staat om de rust en de ruimte? Tijdens de stilteretraites is er plek voor Bijbelstudie en meditatieoefeningen. Ook is er de mogelijkheid een gebedswandeling te lopen, te lezen, schrijven of creatief bezig te zijn’’, vertelt Boels. ,,Het belangrijkste is dat je rust vindt in hoofd en hart en ruimte creëert voor God. Hij wil gevonden worden in (de) stilte.’’

Naast het organiseren van stilteretraites biedt Else Boels geestelijke begeleiding en is zij funerair spreker. Voor het reserveren van een stilteretraite en meer informatie ga je naar www.elseboels.nl

Datum 24 september 2015 Bert Jan Brinkman

Kerken in het kader van 250\400: “Stromend water”

stromend waterSTADSKANAAL – Met het graven van het Stadskanaal, kwamen in de Veenkoloniën niet alleen veenarbeiders, schippers, kooplui enz., maar ook evangelisten en predikanten. Zij verkondigden het evangelie aan de mensen die geen gemakkelijk bestaan hadden in het veen in allerlei cafés en logementen. De troost en hoop die dit goede nieuws bracht zorgde er voor dat er verschillende groepen gelovigen ontstonden. In de loop van de tijd werden er steeds meer kleine kerken en evangelisaties gebouwd. Veel arbeiders die uit andere streken hier kwamen, brachten hun eigen kerkelijke achtergrond mee, zodat langs het kanaal ook op kerkelijk gebied vanaf het begin al een bonte veelkleurigheid bestond. De oudste kerk ligt aan het begin van de ontginning aan de noordkant: de hervormde kerk in Kiel-Windeweer van 1755. Later kwamen in Stadskanaal de hervormden in 1833, de gereformeerden in 1845, in 1848 de katholieken, in 1851 de doopsgezinden, in 1860 de synagoge, in 1867 de baptisten, in 1875 de lutheranen.

 
Naarmate de kerkelijke gemeenten groeiden, werden de kleine kerkgebouwen vervangen door grotere. Later kwamen daar nog bij: het Leger des Heils, de christelijk gereformeerde kerk, gereformeerd vrijgemaakte kerk, pinkstergemeente, vergadering der gelovigen, de nieuw-apostolische kerk en evangelische gemeenten. Een breder aanbod van de verschillende kerkgenootschappen vind je bijna nergens!
Maar ook verder naar het zuiden werden verschillende kerken gebouwd: in Musselkanaal werd de katholieke kerk in 1905 gebouwd, de katholieke kerk op Zandberg in 1843, de katholieke kerk in Ter Apel in 1860. En natuurlijk vind je daar ook weer gereformeerde, hervormde, protestantse en baptisten kerken. Ook aan de Drentse kant van de Semslinie werden kerken gebouwd, zoals in Nieuw-Buinen het leger des heils en de baptisten gemeente. En al die tijd dat er in de Veenkoloniën gegraven, geleefd en geloofd werd stond daar in Ter Apel al sinds 1465 het klooster.. Dit jaar dus ook al 550 jaar oud.

Nostalgisch Stadskanaal ( www.250/400.nl
Nostalgisch Stadskanaal www.250/400.nl

In totaal hebben er meer dan zeventig kerkelijke gebouwen en gebouwtjes langs het Stadskanaal en de Semslinie gestaan. Net als veel middenstanders zijn ook veel kleine kerkjes en evangelisaties verdwenen. Van die gebouwtjes rest nog wat fotomateriaal en diverse (vaak boeiende!) verhalen.

Verschillende actieve kerken die anno 2015 langs het Stadskanaal staan willen gedurende dit jubileumjaar naast hun zondagse bijeenkomsten ook op een aantal zaterdagen de deuren wijd open zetten. Speciaal in het kader van dit jubileumjaar bent u, ben jij, van harte uitgenodigd om eens een bezoek te brengen aan al die diverse levende en actieve groepen om te zien wat hen bewoog en beweegt.

Elke kerk biedt een ander programma aan. Waar kunt u zoal aan denken? Sommige kerken bieden de hele dag door live-kerk-muziek, anderen richten een expositie in, oude voorwerpen zullen te zien zijn, een high-tea, de mogelijkheid trouwjurken of doopjurken te bewonderen, etc. etc. Uiteraard is de geschiedenis van elke kerk te zien of te lezen.

Wanneer ?
Op de derde zaterdag in de maanden april tot en met oktober van 11:00 uur tot 16:00 uur, zijn diverse kerken open. Wélke kerken open zijn kunt u lezen op de website van 250\400 en ook op die van de diverse kerkgenootschappen. Ook komt er in de huis-aan-huis kranten elke maand een overzicht met de aangeboden activiteiten.

Als kerken willen wij graag laten zien, dat er uiteindelijk maar één boodschap is. Die éne boodschap komt terug in het overkoepelende thema. Dat thema is “stromend water”. Langs de oude Semslinie stroomt dat éne kanaal. Stromend water zoekt zijn loop vaak uiteindelijk in diverse beddingen. Zo heeft het evangelie ook hier zijn loop gevonden in allerlei tradities. Al die tradities weerspiegelen de onderlinge verschillen tussen mensen. Sommige mensen houden van uitbundig en extravert, anderen houden van klassiek en ingetogen. De éne groep legt de nadruk op dít aspect en een andere groep legt de nadruk op dát aspect. Al die stromingen staan in verbinding met dat éne kanaal, die éne stroom water. Christus beloofde Zelf het levende water te zijn. Als mensen die Christus willen volgen in het dienen van de naaste hopen wij dat het water steeds weer dóór stroomt, naar ieder die dorst heeft. U bent van harte welkom om te zien wat dat stromende water rondom het kanaal allemaal teweeg heeft gebracht en nóg brengt.

Datum 28 april 2015 Bert Jan Brinkman

Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen start een Alpha cursus.

Alpha cursusNIEUW BUINEN – In maart start de Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen een Alpha cursus. Een cursus om op een ontspannen manier kennis te maken met de Bijbel en het Christelijk geloof. Deze cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!  Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten kunt u met andere deelnemers praten over vijftien inspirerende onderwerpen zoals : ‘Is er meer?’, ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat is bidden en hoe doe je dat?’ In Nederland volgden al ruim 220.000 mensen een Alpha cursus, wereldwijd zelfs al 24 miljoen. Deze Alpha cursus is geschikt voor iedereen die op zoek is naar de zin van het leven, kennis van de Bijbel is niet vereist. De toegang is gratis en de avonden beginnen om 18.30 uur met een gratis maaltijd en een inleiding over Alpha.

Meer informatie kunt u krijgen via jan-rieanne@home.nl  of op de Alpha-informatie-avond, dinsdagavond 24 februari in de Baptisten kerk, Dwarsdiep 9 te Nieuw-Buinen. De aanvang is 20.00 uur

Datum 16 februari 2015 Bert Jan Brinkman

Nieuwe serie Bijbelstudies in Baptisten Kerk Nieuw-Buinen

Jelle  Dijkstra en Rieanne KwantNIEUW-BUINEN – De Baptisten Gemeente Nieuw-Buinen start vanaf 25 september een nieuwe serie Bijbelstudies. Voorganger ds. Jelle Dijkstra en de verantwoordelijke “taakveldleider” Rieanne Kwant verwachten veel van deze nieuwe serie studies.Binnen deze gemeente is er een grote groep mensen die maandelijks in 7 zogenaamde “groeigroepen” bij elkaar komt voor gesprek over de Bijbel en wat hun bezig houdt.Naast deze “groeigroepen” zijn er dit jaar door de gemeente een paar andere studies opgezet.

Zo zal Frank Ouweneel een reeks van Bijbelstudies verzorgen.Frank Ouweneel (1950) is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in de ICT-branche. In 1979 startte hij zijn eigen bedrijf dat uitgroeide tot een bloeiende onderneming. Al jong kwam hij tot geloof in Jezus Christus en vanaf zijn tienerjaren houdt hij zich met hart en ziel bezig met de bestudering van de Bijbel.Parallel aan zijn maatschappelijke verplichtingen verzorgde hij een lange periode preekbeurten en aan gaf hij Bijbelstudies in binnen- en buitenland, sinds 2001 verricht hij deze dienst fulltime. In Nieuw Buinen zal hij vanaf donderdagavond 25 september 3 keer spreken over: “De toekomst volgens de profetieën van de bijbel ”En als laatste op 29 januari: “Licht van de bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld “.De studies beginnen om 19.30 uur,deelname aan deze vier avonden kost slechts € 5,00. Voor informatie over Frank Ouweneel kunt u zijn website bezoeken www.frankouweneel.nl

Kees Goedhart
Naast deze studies staan er nog 4 studieavonden op het programma met Kees Goedhart.
Kees Goedhart kwam op 18-jarige leeftijd op straat in Amsterdam bewust tot geloof.
Dit had zo’n impact op zijn leven dat hij met enkele andere jongeren ‘s avonds op straat stond te evangeliseren. Samen met zijn vrouw Fieke Emeis ging hij werken onder vluchtelingen uit het Oostblok, die in Noord-Duitsland woonden. In de zestiger jaren werkten zij op het eiland Saint Lucia, waar zij enkele gemeenten mochten stichten. Terug in Nederland raakte Kees, vooral als Bijbelleraar, steeds meer betrokken bij het werk in Evangelische Gemeenten. Tijdens de Pinksterconferentie is hij meestal één van de sprekers en ook schrijft hij elke maand een artikel in Opwekking Magazine. Zijn boek ‘Terug naar de basis’ wordt door veel huiskringen gebruikt als leidraad bij het behandelen van fundamentele, Bijbelse waarheden. Daarnaast is hij actief als voorzitter van Stichting Opwekking.Vanaf donderdag 22 januari 2015 zal hij 4 avonden spreken over “Geestelijk stabiliteit in vele facetten van je leven”, “Omgaan met spanning en stress”, “Hoe passen wij in Gods plan?” en over “Op wie wil je lijken? “Alle avonden vinden plaats in het kerkgebouw van de Baptisten Gemeente aan het Dwarsdiep nr. 9 in Nieuw-Buinen.

Vragen over deze Bijbelstudies kunt u richten aan Rieanne Kwant via: jan-rieanne@home.nl.

Datum 16 september 2014 Bert Jan Brinkman

Bond tegen vloeken bezoekt Stadskanaal

BTV bezoekt Stadskanaal
BTV bezoekt Stadskanaal

STADSKANAAL – Op donderdag 15 augustus zal de Bond tegen vloeken aanwezig zijn op de braderie in Stadskanaal. Dit in het kader van het project ‘Het Land In’. De Bond tegen vloeken zal gesprekken aanknopen met passanten en promotiematerialen uitdelen. Doel is lokale aanwezigheid en lokale zichtbaarheid.

De bestelbus van de Bond tegen vloeken is speciaal voor het project ‘Het Land In’ aangeschaft en beplakt. Op de bus is de nieuwe postercampagne ‘Ik? Ik ben tegen vloeken’ te zien. De bus zal de komende maanden door Nederland toeren. De Bond tegen vloeken bezocht dit jaar Zierikzee, Alblasserdam en Damwoude. De komende tijd worden Makkum, Leersum en Katwijk aan Zee aangedaan.

De Bond tegen vloeken wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Vloek- en scheldwoorden zijn lelijk! Gods Naam is heilig. Respect richting de medemens is belangrijk. De doelstelling van de Bond tegen vloeken is zichtbaar zijn in de publieke ruimte en vormend bezig zijn in relatie tot doelgroepen.

Datum 10 augustus 2013 Bert Jan Brinkman

Knoalster schrijft de complete Bijbel over

BijbelSTADSKANAAL – Dickie Boelman (68) uit Stadskanaal is in de zevende hemel. Mevrouw Boelman gaat iedere zondag naar de Oosterkadekerk, begon zich meer en meer te verdiepen in het geloof en kreeg van de dominee het advies de Bijbel volledig te lezen of over te schrijven. Dat laatste deed ze. Ze heeft in 15 maanden de volledige Bijbel overgeschreven. Gemiddeld drie uur per dag zat ze aan tafel, de pen in de hand, en ging ze van Genesis naar de Openbaring van Johannes.

Op 1 januari 2010 schreef ze haar 1e zin:’In den beginne schiep God de hemel en de aarde’. Op 31 maart 2011 was de bijbel in zijn geheel overgeschreven (met een pen) in veertien aparte boekschriften. Deze mogen nu in de openbaarheid ingezien worden. Een favoriet verhaal uit de bijbel heeft ze niet. “Ik vond vele mooi. Ik heb hierdoor wel veel over mijzelf geleerd, vroeger liet ik over me heen lopen. Ik weet nu dat ik dat niet moet doen, ik weet nu ook dat het vooral om de liefde gaat. Door het overschrijven van de bijbel ben ik dichter bij God gekomen”, aldus Dickie Boelman vandaag via een interview in het DvhN.

Datum 12 juni 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-