Direct naar de inhoud.

Partijen in Stadskanaal: ‘Niet verslappen rond spoorlijn’

STADSKANAAL – Het Knoalster gemeentebestuur moet de provincie achter de broek aan zitten om de trein naar Stadskanaal alsnog te laten rijden.
Die boodschap was deze week in de gemeenteraad van Stadskanaal te horen. De ChristenUnie, CDA, PvdA en D66 vroegen aan wethouder Goedhart Borgesius (VVD) of vertraging van de treinverbinding tussen Veendam en Stadskanaal niet tot afstel zou leiden.

Hoog op het prioriteitenlijstje

Borgesius denkt van niet. Hij houdt zich vast aan de boodschap van gedeputeerde Fleur Gräper, die stelt dat het college van gedeputeerde staten de trein naar Stadskanaal hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan. ‘Ik kan niet inschatten wat het formatiebezoek van afgelopen donderdag en vrijdag heeft gebracht’, zegt Borgesius. ‘Ik ga ervanuit dat de gedeputeerde heeft gepleit voor deze spoorlijn. We hebben ons niet voor niets gezamenlijk zo ingezet voor de lijn.’

Op de haverkist

Maar de partijen vinden dat Borgesius niet afwachtend kan acteren als het om de trein gaat. ‘U moet er bovenop zitten!’, is Aike Maarsingh (CDA) stellig. ‘Laat u niet verslappen. U moet als een bok op de haverkist gaan staan. Laat u niet afleiden als het om de spoorlijn gaat!’
Oppositiepartijen PvdA en D66 hopen ook dat de trein alsnog van de grond komt, ook nu blijkt dat het kostenplaatje niet past in het budget van 63 miljoen euro.
Borgesius geeft aan de komende tijd vaker in overleg te gaan met de provincie, de gemeente Veendam en museumspoorlijn STAR, om het project alsnog te laten slagen.
Datum 11 november 2021 Jelmer Wijnstra

Knoalster oppositie: ‘Met welk verlies zijn de panden aan de Navolaan verkocht?’

lege panden Navolaan
Lege panden aan de Navolaan (Foto: Ariënne Dozeman/RTV1)

Oppositiepartijen PvdA, SP en D66 willen van het college van Stadskanaal weten welk bedrag ondernemer Ben Timmermans voor de leegstaande panden aan de Navolaan heeft betaald. Datm meldt RTV Noord. Wethouder Goedhart Borgesius wil dat geheim houden, maar de oppositiepartijen willen deze informatie boven tafel hebben.

Voor de ontwikkeling van het winkelcentrum kocht de gemeente Stadskanaal enkele jaren geleden de adressen Navolaan 8 – 13 op voor een bedrag van rond de één miljoen euro. Onlangs maakte Stadskanaal bekend een deal te hebben gesloten met BT Beheer, een BV van ondernemer Ben Timmermans van aannemingsbedrijf Avitec.

‘Onrendabele top’

Volgens de gemeente Stadskanaal is er in de onderhandelingen gesproken over een ‘onrendabele top’ voor Timmermans om de panden te herontwikkelen, wat als een van de redenen is gebruikt om het verkoopbedrag niet bekend te maken.

Maar omdat het om de inzet van belastinggeld gaat, willen oppositiepartijen PvdA, SP en D66 het naadje van de kous weten over deze deal. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Goedhart Borgesius (VVD).

‘Hoe groot waren deze risico’s?’

‘Wat waren de vooraf ingeschatte risico’s en hoe groot waren deze risico’s?’, vragen de partijen zich af. ‘Voor welk bedrag is de Navolaan 8-13 verworven door BT Beheer II BV? Hoe groot is het bedrag wat valt onder de onrendabele top en welk bedrag draagt de gemeente bij? Had dit niet door de gemeente zelf uitgevoerd kunnen worden?’

Wethouder Borgesius heeft in het fractievoorzittersoverleg aangeboden de stukken onder voorwaarde van geheimhouding in te laten zien door de raadsleden. Daar gaan de drie genoemde oppositiepartijen niet mee akkoord. Zij willen dat de bedragen boven tafel komen.

Bron: RTV Noord

Datum 6 augustus 2021 Hielke Bosch

Stadskanaal: ‘Blij met trein, maar teleurstellend voor hele regio’

Treinstation Musselkanaal – (F: RTV1)

STADSKANAAL – Voor Stadskanaal is het goed dat de trein niet van de projectkalender is geschrapt, maar voor de hele provincie Groningen zijn de offers ten faveure van de zuidelijke ringweg zwaar. Met dat dubbele gevoel reageert Knoalster wethouder Goedhart Borgesius. ‘Voor het totale plaatje in onze provincie is het teleurstellend’, zegt Borgesius. ‘Wat betreft de infrastructuur in onze provincie waren al deze investeringen goed geweest. Dan is het jammer wanneer er aan dat totale plaatje nu afbreuk wordt gedaan.’

Waarom komt de trein er wel?

Borgesius ziet dat de trein naar ‘zijn’ Stadskanaal nog altijd op de agenda staat, maar dat de verdubbeling van de N33 en de realisatie van de Wunderline op achterstand is gezet. Gedeputeerde Fleur Gräper legt uit waarom Stadskanaal wél in beeld is gebleven. ‘Stadskanaal is een gebied waar op dit moment niet per definitie altijd het geld naartoe gaat’, stelt Gräper. ‘We willen daar de maximale investering overeind houden. Voor de Wunderline konden we het zo organiseren dat het voor de korte termijn niets betekent.’

Ingewikkelde onderhandelingen

Voor Gräper speelt ook mee dat ze in 2018 en aan het begin van 2019 ingewikkelde onderhandelingen moest voeren met ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en museumspoorlijn STAR. De STAR is namelijk eigenaar van de spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal. Door een geldbedrag op tafel te leggen en ProRail te vragen de status van het spoor aan te passen kon in maart 2019 alsnog een realisatiebesluit worden genomen. Gräper is bang dat wanneer dat besluit van tafel zou moeten, het heel lastig zou worden om deze ingewikkelde deal alsnog te realiseren.

Belang voor ontwikkeling regio

Borgesius is er blij mee en ziet dat de trein naar Stadskanaal van belang is voor verdere ontwikkelingen in de regio. ‘In het kader van de Nedersaksenlijn is dit enorm belangrijk. Deze treinverbinding moet absoluut op de agenda blijven staan. En ik kan me voorstellen dat gezien de huidige samenstelling van Gedeputeerde Staten de duurzaamheid van de trein ook een rol speelt. Voor ons is het mooi, maar in groter perspectief gezien lijken er twee projecten te sneuvelen. En dat is toch jammer.’

Bron: RTV Noord

Datum 30 januari 2021 Hielke Bosch

SC Stadskanaal ruimt met jeugdleden zwerfafval op

Foto: SC Stadskanaal

STADSKANAAL – Een veertigtal jeugdleden van SC Stadskanaal zijn op zaterdag 16 januari zwerfafval gaan opruimen. Ze deden dit in de omgeving van hun sportvelden en bij het Pagedal. Wethouder Goedhart Borgesius heeft hierbij zaterdag om 9.00 uur de aftrap verricht op het sportpark. Uiteraard met een échte voetbal. In plaats van een wedstrijd voetballen gingen de jeugdleden in kleine groepjes op pad om samen de zaterdag zinvol in te vullen.

“Geweldig dat de jeugdleden van de voetbalclub op deze manier het teamgevoel vasthouden. Bovendien zorgen ze daarbij ook nog eens samen voor een schonere buurt”, aldus de wethouder. Zaterdagochtend 23 januari gaan de jongeren van SC Stadskanaal opnieuw op pad om zwerfafval op te ruimen.

Initiatief zwerfafvalactie

Het initiatief voor deze actie komt van Marloes Kemkers. Zij is een hardloopster en ergert zich aan de hoeveelheid zwerfafval die ze tijdens het hardlopen tegenkomt. Ze heeft contact gelegd met de SC Stadskanaal om deze actie ‘Stadskanaal schoon’ in samenwerking met de voetbalclub op te zetten. “De laatste maanden lijkt het aantal zwerfafval steeds erger te worden. Het kan zijn dat het sociale leven zich wat meer buiten afspeelt door corona. Blikjes, plastic flesjes, maar ook steeds meer mondkapjes zie ik liggen. Om hierover ook bij de jeugd bewustwording te creëren vind ik belangrijk.”

Wethouder Borgesius gaf het ‘startschot;
Foto: SC Stadskanaal

Zwerfafval actie

De gemeente stelt prikstokken, veiligheidshesjes, afvalzakken en speciale ringen voor afvalzakken beschikbaar. Ook zorgt de gemeente voor het ophalen van de volle afvalzakken. Als de jeugdleden van SC Stadskanaal tijdens de actie zwerfafval grootvuil aantreffen dan geven ze dit via een Fixi-melding door aan de gemeente. De gemeente wil samen met haar inwoners zorgen voor een schone en nette leefomgeving en ondersteunt deze actie daarom van harte.

Datum 17 januari 2021 Bert Jan Brinkman

SJS krijgt nieuw kunstgrasveld met Eredivisie allure

STADSKANAAL – Voetbalvereniging SJS krijgt binnenkort een ‘nieuw’ kunstgrasveld. Het grasveld is er 1 met nationale allure. Het veld is namelijk drie jaar gebruikt door Eredivisie club Heracles Almelo.

Wethouder Goedhart Borgesius kreeg het aanbod om het veld van Heracles over te nemen en greep die kans met beide handen aan: “Het was een eenmalige kans die we niet konden laten lopen en waarmee we een groot aantal weer hun sport kunnen laten beoefenen. Daar zijn we blij mee.” aldus Borgesius.

Afgeschreven veld

Het huidige veld van SJS is al 16 jaar oud en is deze zomer volledig afgeschreven. Hierdoor raakten een groot aantal teams hun trainings- en wedstrijdveld kwijt. Omdat vervangende velden niet voldoende aanwezig bleken te zijn, dreigden een paar teams uit de competitie te worden gehaald.

Eenmalige kans

De gemeente kreeg de eenmalige kans om het kunstgrasveld van Heracles over te kopen. De Knoalster gemeente moest dan ook snel handelen en heeft het veld voor minder dan de helft van de normale investeringskosten, op de kop kunnen tikken. Het nieuwe veld kan naar verwachting nog zo’n 12 jaar mee. Of daarmee een nieuwe norm is gelegd voor de vervanging van velden is de nieuwe wethouder van sport, Marc Verschuren, resoluut: “Nee, ik verwacht niet dat we een dergelijke actie nog eens kunnen doen.”

 

Datum 10 september 2020 Hielke Bosch

‘Rotte kies’ uit Stadskanaal verdwijnt

F: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal is akkoord gegaan met de aankoop van een deel van het perceel Hoofdstraat 52/53 en Oude Markt 23 in het centrum van Stadskanaal. De locatie wordt ook wel de Vos-locatie genoemd en is momenteel in eigendom van Over Vastgoed. De gemeente koopt het perceel inclusief kostenvergoeding onder de voorwaarde dat de gehele Vos-locatie wordt gesloopt en gesaneerd.

De gemeente richt het gekochte perceel in als openbaar gebied. Wethouder Goedhart Borgesius: “We zijn blij dat we overeenstemming hebben met Over Vastgoed over deze ‘rotte kies’ in het centrum van Stadskanaal! Het slopen van deze panden betekent een kwalitatieve ruimtelijke verbetering voor het winkelgebied.”

Financiële bijdrage

Onderdeel van de aankoop is een financiële bijdrage aan Over Vastgoed om het exploitatietekort voor de eigenaar enigszins te compenseren, zodat Over Vastgoed de locatie kan ontwikkelen. Het aangekochte perceel zal de gemeente inrichten als openbaar gebied. Voor het perceel, dat in eigendom blijft van Over Vastgoed, wordt nog aan een passende invulling gewerkt en hierover zijn de partijen nog in overleg. Wel zal bij de inrichting van het openbaar gebied rekening worden gehouden met deze eventuele ontwikkelingen.

Pijler vastgoed

Voor de pijler vastgoed binnen het project Centrumvernieuwing wijst de gemeente locaties aan die belangrijk zijn voor herontwikkeling om de openbare ruimte en uitstraling van het winkelgebied te verbeteren. De doelstelling binnen deze pijler is om het aantal m2 detailhandelsoppervlak in het centrum van Stadskanaal te reduceren. Door de aankoop van de Vos-locatie onttrekt de gemeente circa 641 m2 uit de markt..

Datum 10 juli 2020 Hielke Bosch

Spoorlijn Stadskanaal misschien ten koste van ringweg

F: RTV1

STADSKANAAL/GRONINGEN – Het is voor Stadskanaal en omstreken ondenkbaar dat de kostenoverschrijding bij de aanleg van de zuidelijke ringweg negatieve gevolgen heeft voor de komst van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Dat zegt wethouder Goedhart Borgesius.

Lang gekoesterde wens

Ruim een jaar geleden zag zijn gemeente eindelijk een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Toen werd bekend dat spoorwegbeheerder ProRail, Arriva, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en museumspoorlijn STAR het eens waren geworden: over een paar jaar moet de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal een feit zijn.

De lijn wordt betaald uit de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn (RSP-pakket). Een deel van dat geld is nu nodig om de vertraging van de aanleg van de ringweg te bekostigen. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer de spoorlijn. Stadskanaal-wethouder Borgesius: ‘Ik denk dat de gedeputeerde (Gräper, red.) dan een groot probleem heeft met deze regio. En dat gaat veel verder dan alleen Stadskanaal.’

Achter de coulissen wordt druk over de Nedersaksenlijn gesproken, en de spoorlijn Veendam-Stadskanaal is hierin onmisbaar

Goedhart Borgesius – wethouder Stadskanaal

Borgesius wijst op de plannen om de spoorlijn helemaal door te trekken naar Enschede; de zogenoemde Nedersaksenlijn. ‘Daar gaat de gedeputeerde dan wel heel makkelijk aan voorbij. Achter de coulissen wordt hier druk over gesproken en de spoorlijn Veendam-Stadskanaal is hierin onmisbaar.’

‘Dit kan niet’

Borgesius heeft de gedeputeerde nog niet gesproken, maar is duidelijk in zijn mening: ‘In onze beleving kan dit niet.’ Uit de RSP-pot moeten naast de ringweg en de spoorlijn naar Stadskanaal ook de Wunderline en de verdubbeling van de N33 richting Appingedam worden bekostigd. Wat exact de gevolgen zijn voor alle projecten wil gedeputeerde Gräper nog niet zeggen.

 

 

Bron: RTV Noord

Datum 6 juli 2020 Hielke Bosch

Zonnepark moet 300 meter van de weg

Foto: Google Maps

STADSKANAAL – Omwonenden van de Kijlsterweg verlieten maandagavond met een gerust hart het gemeentehuis van Stadskanaal. De bewoners maakten zich ernstige zorgen over de afstand van een te bouwen zonnepark tot hun huis. Wethouder Goedhart Borgesius (VVD) stelde hen gerust: de minimale afstand is 300 meter vanaf de weg.  Ook moet er een groene wal tussen komen. Het park moet gaan grenzen aan Tweede Boerendiep en de A.G. Wildervanckweg.

Initiatiefnemers en investeerders van het zonnepark willen dat het park dichterbij de Kijlsterweg komt te liggen, waardoor er nog meer ruimte voor zonnepanelen ontstaat. Bewoners wilden dat juist niet. 

 

Datum 26 november 2019 Bert Jan Brinkman

Groningse overheden aan de slag met Energiestrategie

STADSKANAAL – De regio Groningen gaat een regionale energiestrategie (RES) maken. In dit plan wordt vastgelegd hoe onze woningen van het aardgas af gaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Hiermee wordt een vertaling gemaakt van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord naar de regio Groningen. De Groningse gemeenten, provincie en waterschappen stellen de strategie samen op met maatschappelijke organisaties, bedrijven, netbeheerders en inwoners.

 

De overgang naar duurzame energie en warmte is een ingewikkeld vraagstuk, met veel impact op ons landschap en de inrichting van onze steden en dorpen. Lokale overheden gaan nu op twee onderdelen binnen de energietransitie nauwer samenwerken: duurzame warmte en duurzame opwek van elektriciteit. Daarnaast kunnen ook plannen en ideeën voor mobiliteit, industrie en landbouw worden meegenomen.  Die samenwerking wordt vormgegeven in een regionale energiestrategie, waarin samenhangende keuzes worden gemaakt. Deze aanpak past in de werkwijze die in het energieakkoord is afgesproken.

Duurzame energie

Alle inwoners van Groningen krijgen te maken met deze strategie, vanwege het – op termijn – verdwijnen van aardgas als verwarmingsbron in woningen en gebouwen en de overstap naar duurzame energie. De verschillende partijen werken samen aan de beste aanpak voor de Groningse samenleving. De Groningse overheden hebben op donderdag 24 januari 2019 een intentieverklaring ondertekend om dit te onderstrepen. Wethouder Goedhart Borgesius heeft namens Stadskanaal getekend.

Nationaal Klimaatakkoord

De Regionale Energie Strategie komt voort uit het ontwerp Nationaal Klimaatakkoord. Met het Klimaatakkoord wil Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% verminderen en voor 2050 met 95%. Daarnaast is besloten dat we stoppen met het gebruik van Gronings gas. De bijdrage van de regio Groningen aan dit klimaatdoel wordt in de Regionale Energiestrategie vastgelegd. De komende maanden wordt een strategie gemaakt die wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.

Datum 26 januari 2019 Bert Jan Brinkman

GroenLinks zet vraagtekens bij commerciële zonneparken

(Foto: Nadja Siersema-Orsel)

STADSKANAAL – Een moment van bezinning, zo noemt wethouder Borgesius de tijdelijke stop van zonneparken bouwen in de gemeente Stadskanaal. Deze bezinningsperiode duurt tot 10 december. Een ideaal moment om te evalueren en tips te geven aan het college en de gemeenteraad. Zo valt het op dat de gebouwde zonneparken commerciële belangen behartigen. GroenLinks vraagt zich af: wanneer gaat de inwoner echt profiteren van de duurzame energie voor hun deur?

Stadskanaal Noord

Nadja Siersema van GL Stadskanaal: “Neem het geplande commerciële zonnepark aan de Van Boekerenweg. Het klopt dat het bedrijf Powerfield een donatie doet in een gebiedsfonds van € 750.000,00. Het bedrijf heeft dit aangegeven bij een bewonersbijeenkomst in buurcentrum Noordstee van 19 juni 2018. Voor het gebiedsfonds moet een stichting gevormd worden, zodat de eenmalig gedoneerde gelden gebruikt kan worden in de omgeving. Wie de beheerder hiervan wordt is niet bekend. Kortom er is nog veel onduidelijkheid over deze eenmalige donatie. Komen deze gelden wel ten goede van de bewoners van Stadskanaal Noord? GroenLinks vindt de gang van zaken teleurstellend, het commercieel belang lijkt weer voorrang te krijgen”.

Coöperaties

Siersema: “Coöperaties moeten juist op nummer één staan. Coöperaties kunnen ervoor zorgen dat de inwoners en verenigingen daadwerkelijk kunnen participeren in een zonnepark. Samen met een energiecoöperatie kunnen de inwoners investeren in hun leefomgeving. De leefomgeving wordt duurzamer, energie neutraal en de winst van de parken wordt ingezet bij nieuwe duurzame projecten in de buurt. De winst. Geen eenmalige donatie. Wat fijn is aan een energiecoöperatie, is dat de winst naar projecten van inwoners gaat. Niet een eenmalige bijdrage, waarna een commercieel bedrijf de winst binnen harkt. Energie wordt alleen zo lokaal”, aldus Siersema. GroenLinks heeft ook nog een tip: Geef voorrang aan energiecoöperaties, zodat energie van ons allemaal wordt.

Datum 1 december 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal