Direct naar de inhoud.

Nederland en Duitsland slaan handen ineen voor natuur

Schans in de Lethe tussen Bellingwolde en de Duitse grens

BELLINGWOLDE – Tussen de natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbinding gerealiseerd. Het doel van het grensoverschrijdende INTERREG V A-project ‘Grensoverschrijdende ecologische verbinding Lethe- Brualersloot’ is een verbinding tussen het B.L. Tijdenskanaal en de Lethe in Groningen en de Brualer Schloot in Duitsland. Het projectmanagement is in handen van Prolander in opdracht van de provincie Groningen. De werkzaamheden starten binnenkort.

Biodiversiteit
De provincie Groningen heeft, samen met andere overheden, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de aanleg en de versterking van natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa. Vanaf de Dollard tot aan Bargerveen in Drenthe ligt er nu een bijna ononderbroken lint natuur. Behalve van noord naar zuid willen we natuurgebieden ook van oost naar west met elkaar verbinden. Hierdoor kunnen beschermde diersoorten zich verplaatsen tussen Nederland en Duitsland, wat goed is voor de biodiversiteit.

Natuurverbinding
Tot op heden was er geen verbinding tussen het Duitse en Nederlandse ecologische systeem. Het ecologisch functioneren van beide systemen werd hierdoor belemmerd. De habitat van een aantal beschermde diersoorten zoals de otter, ringslang en verschillende vleermuissoorten was hierdoor niet optimaal. Daar komt dankzij dit INTERREG-project verandering in. Met relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen wordt een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden in Oost-West richting tussen Westerwolde en de Eems gerealiseerd.

Werk in uitvoering
Om de verbinding te realiseren, vinden de komende maanden werkzaamheden plaats. Als het slecht weer is, kunnen de werkzaamheden tijdelijk gepauzeerd worden om schade aan de bodem te voorkomen. Aan Nederlandse zijde zullen in het B.L. Tijdenskanaal natuurvriendelijke oevers worden aangelegd en in de Lethe poelen en waterloopjes. De werkzaamheden voor de Brualer Schloot aan de Duitse zijde bestaan uit het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer en het Unterhaltungsverband Nr. 104 Ems IV zijn na afronding van de werkzaamheden de beheerders van de gebieden.

Europese samenwerking
In Europa groeit de samenwerking over het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke omgeving. Grensoverschrijdende systemen zijn hierin een belangrijk thema. Duitse en Nederlandse partners hebben in het gebied rond het B.L. Tijdenskanaal, de Lethe en de Brualer Schloot de handen ineengeslagen. Naast de ecologische verbinding wordt met dit project ook een grensoverschrijdende recreatieve verbinding gerealiseerd. Er wordt een wandelpad aangelegd met informatieborden. In het Duits én Nederlands. Dit vergroot de belevingswaarde van het gebied voor bewoners en wandelaars.

Subsidie
Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de Provincie Groningen. Door de samenwerking tussen Nederland en Duitsland zal er kennisuitwisseling en kennisontwikkeling plaatsvinden en daarmee als voorbeeld dienen en toepasbaar zijn in andere Europese grensregio’s.

Datum 29 oktober 2020 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal