Direct naar de inhoud.

16e Grunneger Dainst in Antoniuskerk

Ben Bolmer – Foto: Anno Smit

MUSSELKANAAL – Op zondag 9 februari wordt er in de R.K. kerk van de H. Antonius van Padua in Musselkanaal voor de zestiende keer een Eucharistieviering gehouden in de Groninger streektaal. Het bijzondere aan deze viering is dat in tegenstelling tot protestantse vieringen, er bijna geen eucharistievieringen in de Groninger streektaal worden gehouden.

In het bisdom Groningen-Leeuwarden is – voor zover ons bekend – de Antonius kerk in Musselkanaal de enige R.K. kerk waar traditie getrouw één keer per jaar een eucharistie-viering in de Groninger streektaal wordt gehouden.

De dienst is in het dialect zoals dat in de Veenkoloniën wordt gesproken, het zogeheten “Veenkoloniaals”. Het dialect zoals dat wordt gesproken in Musselkanaal en weide omgeving, (Veenkolonioals proat wordt).

Tijdens het 100 jarig bestaan van de parochie in 2005 werd deze viering voor het eerst gehouden. Gelet op de zeer vele positieve reacties werd toen besloten om hiermee door te gaan. Dit jaar is het dan ook alweer voor de zestiende keer.

Ben Bolmer

Voorganger is dit jaar ook weer pater Ben Bolmer. Hij is geboren en getogen in Musselkanaal. Na zijn middelbare schoolopleiding is hij toegetreden tot de orde van de paters Franciscanen. Van 2001 tot juli 2016 was hij pastoor van de stadsparochie van Delft en daarvoor was hij ondermeer pastoor voor een aantal parochies in Noord-Groningen. Hij heeft nu de zorg voor zijn mede broeders in het klooster. De moedertaal zoals pater Ben Bolmer die sprak in zijn geboorte dorp Musselkanaal, is hij nog lang niet vergeten.

Muzikale medewerking verleent het Antoniuskoor onder leiding van Klaas Withaar, zij zullen de liederen ook gaan zingen in de Veenkoloniale Grunneger toal. Lector in de Grunneger Dainst is Rinus Allemekinders. Hij heeft de teksten van de viering vertaald vanuit het Nederlands naar het Veenkoloniaals. In 2014 heeft Rinus die taak overgenomen van Martin Holman, de grondlegger van de Grunneger Dainst in 2005.

De Grunneger Dainst begint op zondag 9 februari om 10.00 uur in de R.K. Antoniuskerk, Sluisstraat 77, 9581 JD Musselkanaal. Na afloop van de dainst is er koffiedrinken in het Parochiehuis naast de kerk. Er is dan ook gelegenheid om nog even na te praten over de dainst met pastoor Ben Bolmer. Aan het einde van deze bijeenkomst wort er een kommetje snert geserveerd.

Iedereen die het fijn vindt om een kerkdienst in de Grunneger toal mee te maken is van harte welkom.

(ingezonden)

Datum 7 februari 2020 Bert Jan Brinkman

Grunneger dainst in kerkje Ommelanderwijk / Zuidwending

OMMELANDERWIJK – In het prachtig gelegen hervormde kerkje aan het Kerkpad in Ommelanderwijk / Zuidwending is op zondagavond 30 juni om 19.30 een gratis toegankelijke ‘Grunneger dainst’. Na het succes van vorig jaar heeft de voorbereidingsgroep besloten van een-kerkdienst-in-het-Gronings een nieuwe traditie te maken. Het Gronings is de taal van het hart. Als je Gronings zingt of een mooi gedicht of verhaal in het Gronings hoort, is het anders, het raakt je toch dieper dan als je het in het Nederlands hoort. Het is tenslotte onze eigen taal. Het thema is deze keer: ‘Mit elkoar, veur elkoar’. We gaan samen zingen en luisteren naar het moois dat het Gronings ons te bieden heeft, en (niet onbelangrijk): er is tijdens de dienst (!) kovvie. De toegang is gratis, wel is er een collecte als bijdrage in de kosten.

 

Groningse taal 

De collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkje en het bijbehorende kerkhof. Met een krimpende gemeente valt het niet mee het geld voor het onderhoud daarvan bij elkaar te krijgen, constateert organist Gert Jan Farenhorst. Hij speelt geregeld in diensten in dit fraaie dorpskerkje. ‘Met een Grunneger dainst hopen we op belangstelling van mensen van buiten de eigen gemeente en aan het eind een goedgevulde collectezak. Dat zou een steun in de rug voor de betrokken vrijwilligers zijn die veel zelf doen, en zo kunnen kerk en kerkhof, gelegen tussen beide dorpen, er mooi bij blijven staan.’ Het Gronings als taal in de kerkdienst, óók voor de liederen die gezongen worden, staat bij een groeiende groep mensen in de belangstelling, vertelt hij. Ze vinden het spannend om naar de teksten uit ‘Biebel’ te luisteren en samen te zingen in een taal die heel dichtbij voelt, maar zelden bij officiële gelegenheden wordt gebruikt. Verrassend genoeg zijn het soms niet-Groningers die je wijzen op mooie Groningse vertalingen, kenmerkende woorden en kernachtige uitdrukkingen. Als Groninger zie je niet meer hoe geschikt de Groningse taal is om een gevoel over te brengen, misschien wel juist als het om ‘het hogere’ gaat.

Voorganger in deze dienst is ds. Raymond Poede. De feestelijke begeleiding van de liederen, zowel op orgel als op piano, is in goede handen bij organisten Doewe Kraster en Gert-Jan Farenhorst.

Datum 25 juni 2019 Bert Jan Brinkman

Grunneger dainst in idyllisch kerkje Ommelanderwijk

VEENDAM – In het prachtig gelegen hervormde kerkje aan het Kerkpad in Ommelanderwijk / Zuidwending is op zondagavond 24 juni om 19.30 een gratis toegankelijke ‘Grunneger dainst’.

Organist Gert-Jan Farenhorst van de voorbereidingsgroep speelt geregeld in diensten in dit fraaie dorpskerkje en wil graag een bijdrage leveren aan deze bijzondere dienst. De collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkje en het bijbehorende kerkhof. Met een krimpende gemeente valt het niet mee het geld voor het onderhoud daarvan bij elkaar te krijgen, constateert hij. ‘Met een Grunneger dainst hopen we op belangstelling van mensen van buiten de eigen gemeente en aan het eind een goedgevulde collectezak. Dat zou een steun in de rug voor de betrokken vrijwilligers zijn die veel zelf doen, en zo kunnen kerk en kerkhof, gelegen tussen beide dorpen, er mooi bij blijven staan.’

Gronings

Het Gronings als taal in de kerkdienst, óók voor de liederen die gezongen worden, staat bij een groeiende groep mensen in de belangstelling, vertelt hij. Ze vinden het spannend om naar de teksten uit ‘Biebel’ te luisteren en samen te zingen in een taal die heel dichtbij voelt, maar zelden bij officiële gelegenheden wordt gebruikt. Verrassend genoeg zijn het soms niet-Groningers die je wijzen op mooie Groningse vertalingen, kenmerkende woorden en kernachtige uitdrukkingen. Als Groninger zie je niet meer hoe geschikt de Groningse taal is om een gevoel over te brengen, misschien wel juist als het om ‘het hogere’ gaat. Wanneer deze Grunneger dainst een succes wordt, dan is dit zeker voor herhaling vatbaar.

Voorganger in deze dienst is ds. Raymond Poede. De feestelijke begeleiding van de liederen, zowel op orgel als op piano, is in goede handen bij organisten Doewe Kraster en Gert-Jan Farenhorst.

Datum 15 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Grunneger dainst in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Het evangelisatieplatform Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde organiseert een ‘Grunneger dainst’ op zondag 10 juni. Bij goed weer wordt de dienst gehouden in de open lucht, op het terrein bij de Ned. Hervormde Kerk in Vlagtwedde, aan de Schoolstraat. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Ned. Hervormde Kerk. Er is een aantal stoelen aanwezig, eigen stoel meenemen mag.

Gratis toegang

Voorganger in deze dienst is ds. K.G. Pieterman. De dienst begint om 19.00 uur. Muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde o.l.v. Heerko Koops verleent muzikale medewerking aan de dienst. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden. Iedereen is van harte welkom.

(ingezonden)

Datum 26 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Eucharistieviering in de Groninger streektaal

Foto: Anno Smit

MUSSELKANAAL – Op zondag 11 februari wordt er in de R.K. kerk van de H. Antonius van Padua in Musselkanaal voor de veertiende keer een Eucharistieviering gehouden in de Groninger streektaal. Het bijzondere aan deze viering is dat in tegenstelling tot protestantse vieringen,er bijna geen Eucharistievieringen in de Groninger taal worden gehouden. In het bisdom Groningen-Leeuwarden is -voor zover ons bekend – de Antonius kerk in Musselkanaal de enigste R.K. kerk waar sinds 2005, jaarlijks in februari, een Eucharistieviering in de Groninger streektaal het zgn. “Veenkoloniaals” wordt gehouden.

“Veenkoloniaals “ is de taal zoals die wordt gesproken in Musselkanaal en omgeving. (Veenkolonioals proat wordt). Tijdens het 100 jarig bestaan van de parochie, in 2005, werd deze viering voor het eerst gehouden. Gelet op de zeer vele positieve reacties werd toen besloten om hiermee door te gaan. Dit jaar is het dan ook alweer voor de veertiende keer. Voorganger is nu ook weer pater  Ben Bolmer, hij was voorheen pastoor van de stad Delft, maar hij is geboren en opgegroeid in Musselkanaal, hier heeft hij ook de lagere school doorlopen. Na zijn middelbare opleiding is hij toegetreden tot de orde van de paters Franciscanen. Vanaf 2001 tot juli 2016 was hij pastoor van de stadsparochie van Delft en daarvoor was hij o.a. pastoor voor een aantal parochies in Noord Groningen. De moedertaal zoals pater Ben Bolmer die sprak in zijn geboorte dorp Musselkanaal, is hij nog lang niet vergeten.

Muzikale medewerking verleent het Antoniuskoor onder leiding van Klaas Withaar,  zij zullen de liederen dan ook gaan zingen in de Veenkoloniale Grunneger toal. Lector in de Grunneger Dainst is Rinus Allemekinders, hij heeft ook de teksten van de viering vertaald vanuit het Nederlands in het Veenkoloniaals. In 2014 heeft Rinus die taak overgenomen van Martin Holman, hij was de grondlegger van de Grunneger Dainst in 2005.

De Grunneger Dainst begint op zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur in de R.K. Antoniuskerk, Sluisstraat 77, 9581 JD  Musselkanaal. Na afloop van de dainst is er koffiedrinken in het Parochiehuis naast de kerk, er is dan ook gelegenheid om nog even na te praten over de dainst met pastoor Ben Bolmer. Iedereen is van harte welkom

Datum 30 januari 2018 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal