Direct naar de inhoud.

Themamiddag armoede en gezondheid georganiseerd

16 mei werd door het Armoedepact een themamiddag “Armoede en gezondheid” in Oude Pekela georganiseerd. Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – 17 mei  werd door het Armoedepact een themamiddag “Armoede en gezondheid” georganiseerd.  Hans de Vroome, programmaleider Armoedepact verwelkomde de 80 aanwezigen, waarna wethouder Hemmes de toehoorders veel plezier wenste en hoopte dat de aanwezigen hier iets van zou opsteken. 

Daarna nam Feliz Goos, gezondheidsmakelaar bij de Kompanjie ieder mee wat nou precies gezondheid inhoudt. Omdat dit te voelen stelde hij Annewil Schreuder, beleidsmedewerker sport Veendam/Pekela voor, die vervolgens het publiek enige bewegingsoefeningen voorschotelde. Met enige hilariteit moesten tweetallen gevormd worden, die vervolgens een spelletje moesten doen geheten: Klap, Stamp en Knip.

Daarna werd uit de doeken gedaan wat gezondheid in het maatschappelijk verkeer betekent. Het nieuwe denken. Er is een omslag gaande waar ziekte vroeger belangrijker maar nu veel meer de gezondheid. Welzijns- en zorginstellingen zullen er meer en meer mee worden geconfronteerd en dat vergt meer preventieve maatregelen om toe te passen.

Dat betekent dat meer moet wordt samengewerkt. Ook de werkgever heeft belang bij gezonde werknemers. Als organisatie moet je het goede voorbeeld te geven, dan wordt het allemaal veel gemakkelijker. Zoals de Kompanjie voor zijn eigen werknemers een vitaliteitprogramma kennen waar men een soort check-out krijgt omtrent hun gezondheidstoestand. We zullen meer zelfmanagement moeten doen, want de zorgkosten rijzen de pan uit en is niet langer vol te houden. Het zal ook  uit de gemeenschap zelf moeten komen.

Hierna konden de aanwezigen op een soort gezondheidsmarkt waar een aantal prestaties gegeven zich laten inspireren. Programmaleider Hans de Vroome sprak op het einde van de middag de hoop uit, dat deze bijeenkomst over een halfjaar zou worden herhaald om te zien waar we nu staan en wat deze middag uiteindelijk heeft opgeleverd. Daarna kon onder genot van een drankje nog nagepraat worden.

Datum 17 mei 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal