Direct naar de inhoud.

SHC overweegt vertrek uit villa Huize ter Marse

Streekhistorisch Centrum met watertoren. (F: B.J. Brinkman- RTV1)

STADSKANAAL –  Directeur Helen Kämink van het Streekhistorisch Centrum overweegt een verhuizing naar het centrum van Stadskanaal of eventueel Musselkanaal. Kämink zegt bij RTV Noord dat de verkoop van de watertoren hier debet aan is. Volgens de directeur waren het Streekhistorisch Centrum (villa Huize ter Marse) en de watertoren een eenheid.

Stil

Nu de watertoren in particuliere handen is gekomen zal het stil worden in het museum. Kämink: “We verwachten minder bezoekers nu de eenheid is verbroken en vragen ons af waarom we hier nog zullen blijven zitten. Nu ontvangen we alleen nog doelgerichte bezoekers. We denken dat dit in het centrum anders zal zijn.’

Datum 11 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Streekhistorisch Centrum bijna in rode cijfers

Streekhistorisch Centrum met watertoren. (F: RTVeen.nl

STADSKANAAL – Het streekhistorisch Centrum (SHC) in Stadskanaal trekt te weinig bezoekers en dreigt daarom in de rode cijfers te belanden. Directeur Helen Kämink van het museum zegt dat dit vooral komt door het dalende scholenbezoek. Kämink: “We hebben een nieuwsbrief met uitnodiging aan alle basisscholen in de gemeente stadskanaal gestuurd en hopen dat deze in 2018 ons museum komen bezoeken. Op deze manier leren de kinderen iets over de historie van hun eigen regio en de Veenkoloniën”.

Inkomsten

Het SHC krijgt jaarlijks 80.000 euro van de gemeente. Hierbij komen de bijdragen van donateurs en de verkoop van streekblad ‘Veerten’. Ook is het mogelijk om tegen betaling te trouwen in het museum. Door al deze inkomsten blijft de stichting net in de zwarte cijfers. Om financieel gezond te blijven moeten er jaarlijks 4000 bezoekers langskomen. Momenteel ligt het bezoekersaantal onder de 3000, mede door het dalende bezoek van scholen uit de gemeente.

Datum 28 november 2017 Bert Jan Brinkman

Nieuwe nummer van ‘Veerten’ is uit

Cover van het magazine

STADSKANAAL – Het vierde nummer van Veerten, het tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum over de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde is verschenen. In dit nummer o.a. artikelen over het Musselkanaalster (volks-)lied, Hotel Stukje in Ter Apel, de geschiedenis van Bad Noord en de reeks over de popgeschiedenis van de Kanaalstreek gaat verder met een interview met The Zero’s die in de jaren zestig furore maakten. Ook de vaste rubrieken, waarin oude foto’s, krantenberichten en collectiestukken van het Streekhistorisch Centrum worden uitgelicht, ontbreken niet.

Het tijdschrift wil laten zien waar het Streekhistorisch Centrum voor staat en neemt de lezer aan de hand van leesbare en interessante artikelen mee naar onze streek, naar de cultuur en het verleden van de Veenkoloniën, van Westerwolde en van de Monden. “De naam ‘Veerten’ staat voor de culturele en historische verten of horizonnen die we willen verkennen”, aldus directeur Helen Kämink.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is in de losse verkoop verkrijgbaar voor € 4,95 (zolang de voorraad strekt).

Datum 22 juli 2017 Bert Jan Brinkman

Streekhistorisch Centrum stapt uit redactie Terra Westerwolda magazine

SHC directeur Helen Kämink
SHC directeur Helen Kämink

STADSKANAAL/VLAGTWEDDE – Bestuurders van het Streekhistorisch Centrum (SHC) gaan niet langer hun medewerking verlenen aan het tijdschrift Terra Westerwolda. De SHC bestuurders vinden het historische blad uit Westerwolde vaak ‘anti Stadskanaal’ en de inhoud van het tijdschrift staat de bestuurders niet langer aan. Binnenkort verschijnt de laatste editie in samenwerking tussen Westerwolde en Stadskanaal.

Het tijdschrift ‘Terra Westerwolda’ bestaat inmiddels 5 jaar en was een co- productie tussen Historische Vereniging Westerwolde (HWV) en het Streek Historische Centrum uit Stadskanaal. In het tijdschrift stonden artikelen over het gebied Westerwolde en het gebied Veenkoloniën. Volgens SHC directeur Helen Kämink verliep de samenwerking in een goede sfeer totdat de herindeling van de gemeentes Bellingwedde en Vlagtwedde in beeld kwamen. Over enkele jaren ontstaat de nieuwe gemeente Westerwolde en het tijdschrift wordt, aldus Kämink, nu regelmatig gebruikt met artikelen om delen van de gemeente Stadskanaal bij de nieuwe gemeente Westerwolde toe te voegen.

Met name het dorp Onstwedde is inzet geworden van een politiek steekspel. In het tijdschrift werd daar verschillende keren op gezinspeeld. ,,Daar konden wij ons niet in vinden. Wij staan voor de gemeente Stadskanaal”, zegt Kämink. ,,Door de herindeling is er een spanningsveld op de redactie ontstaan tussen de Westerwolders en de Veenkolonialen en hebben wij besloten uit elkaar te gaan”. Het SHC gaat nu een eigen magazine opzetten, althans dat is de bedoeling. In het nieuwe blad komen artikelen over het Veenkoloniaal gebied.

De voorzitter van HVW, Jochem Abbes, zegt dat de meningsverschillen op de redactie inderdaad hebben geleid tot de breuk. ,,Erg jammer vinden wij de breuk nu ook weer niet. Wij wilden toch het liefst enkel verhalen uit ons eigen gebied Westerwolde. We zitten niet te springen op artikelen uit de Veenkoloniën en de Kanaalstreek”. Het blad ‘Terra Westerwolda’ wordt voorlopig voortgezet door de Historische Vereniging Westerwolde. De redactie wil in de toekomst wel graag samenwerken met het museum ‘De Oude Wolden’ uit Bellingwolde.

[ Bronnen:  DvhN / SHC ]

Datum 5 december 2015 Bert Jan Brinkman

Nieuwjaarsvisite met uitzicht en diapresentatie ‘Het Stadskanaal’ in SHC

Het Streekhistorisch Centrum is gesloten van 25 december tot en met 1 januari.
Winterpret december 1986

STADSKANAAL – Al jaren houdt het Streekhistorisch Centrum de traditie in ere om als één van de eerste activiteiten in het nieuwe jaar een nieuwjaarsvisite te houden. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op zondagmiddag 4 januari. Van 14.00 tot 17.00 uur is iedereen van harte welkom om het museum te bekijken onder het genot van traditionele nieuwjaarslekkernijen als rolletjes, kniepertjes en boerenjongens. De tentoonstelling met oude gereedschappen van beroepen uit de eigen collectie en ook de schilderijen van Karl van Beekum in het Huisje van Manning zijn deze middag gratis te bezichtigen.

Uitzicht watertoren
Uitzicht watertoren

Voor wie ook de omgeving van bovenaf wil bekijken is de watertoren naast het SHC deze middag ook opengesteld voor publiek. Een unieke gelegenheid om van het uitzicht te genieten zonder dat de bladeren aan de bomen het zicht belemmeren, zoals zomers het geval is wanneer de toren normaal gesproken open is. De watertoren is te beklimmen tot 16.30 uur. Om 15.30 uur zal de voorzitter van het SHC, Henk de Weerd, stilstaan bij de plannen voor het nieuwe jaar. Iedereen is daarbij van harte welkom. 2015 wordt een feestjaar: dan is het 400 jaar geleden dat de Semslinie, de grens tussen Groningen en Drenthe, werd getrokken en 250 jaar geleden dat de stad Groningen besloot tot het aanleggen van het Stadskanaal.

 
Het Stadskanaal 

Op zondagmiddag 11 januari 2015 is er weer een presentatie van beelden uit het fotoarchief in het Streekhistorisch Centrum te zien. Bert Roossien toont dit keer beelden die te maken hebben met het 32 kilometer lange Stadskanaal. In 2015 is het namelijk exact 250 jaar geleden dat raad en burgemeesters van de stad Groningen besloten een kanaal te graven ter ontsluiting van de venen aan weerszijden van de Gronings-Drentse grens. In 1765 begon men met de aanleg. Jaarlijks werd het kanaal met honderd roeden (ca. 400 meter) verlengd. De kosten van de aanleg werden betaald met de opbrengst van de turf die werd afgegraven. Tot het begin van de negentiende eeuw moest de stad er elk jaar geld bijleggen maar vanaf 1817 – toen de afvaartgelden vanuit de Drentse venen definitief werden vastgesteld – werd het Stadskanaal een profijtelijke onderneming voor de gemeente Groningen. In 1856 naderden de kanaalgravers Ter Apel en in 1879 kwam de verbinding tot stand met het Drentse Compascuumkanaal.

250 jaar stadskanaal en 400 jaar semslinieAls afwaterings- en transportweg was het Stadskanaal lange tijd van primair belang. Vanaf Bareveld tot Munnekemoer werden acht sluizen ingelegd. Langs de vaart ontstonden kilometers lange nederzettingen. En al speelt het kanaal als waterweg tegenwoordig alleen nog maar een rol voor de recreatievaart, het Stads-, Mussel- en TerApelkanaal is nog altijd beeldbepalend voor de streek. In het fotoarchief van het Streekhistorisch Centrum bevinden zich vele foto’s van activiteiten op en rond het Stadskanaal; uiteraard scheepvaart, sluizen, bruggen maar ook opnamen van ijspret, viscompetities en wat dies meer zij. Ruim 100 van de opmerkelijkste foto’s uit de rijke historie van het Stadskanaal worden deze middag vertoond.

De voorstelling begint om 14.30 uur, de entree bedraagt € 2,50 maar is gratis toegankelijk voor donateurs van het SHC. Reserveren kan via 0599-612649 of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl. – Het Streekhistorisch Centrum is gesloten van 25 december tot en met 1 januari –

Datum 24 december 2014 Bert Jan Brinkman


-advertenties-