Direct naar de inhoud.

Ministerie negeert optie om gaswinning te reduceren

GRONINGEN – Uit documenten die Milieudefensie heeft opgevraagd bij het ministerie van EZ blijkt dat in een warme winter, die steeds vaker voorkomen, 19 miljard kubieke meter Gronings gas nodig is. Dat is veel minder dan de 24 miljard die de NAM de komende vijf jaar jaarlijks mag winnen. In warme jaren wordt er dus bijna 6 miljard kuub, 25% meer gewonnen dan noodzakelijk.

Uit de -via een WOB-procedure verkregen- stukken wordt niet duidelijk waarom er, ondanks alle gasbevingsellende, nog altijd meer gas wordt gewonnen dan nodig is. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de minister propageren vlakke winning. Maar uit mails blijkt dat SodM zelf stelt dat “Het effect van fluctuaties nu niet in het model [zit], daarvoor moet een nieuw model ontwikkeld worden.” De mijnraad stelt dat “beperken van de gaswinning belangrijker is dan de vlakke winning”. Milieudefensie vraagt zich af of de vorm van vlakke, hoge winning die nu wordt gehanteerd, wel de beste is om bevingen te voorkomen.

Opvallend is dat hetSodM in de interne stukken kritisch is en erop wijst dat de exploitant, in dit geval de NAM, niet alleen lichamelijk letsel maar álle schade aan de omgeving moet voorkomen. SodM constateert dat de NAM dit niet doet, maar trekt daar geen conclusies uit. Ambtenaren en de minister negeren dit punt ook, voor zover uit de stukken valt op te maken.

Regering gijzelt Groningers
Evert Hassink van Milieudefensie: “De regering gijzelt de Groningers door te treuzelen met de omslag naar verwarming zonder gas. Ieder huis dat van het gas af gaat, maakt het mogelijk om minder gas op te pompen. En minder gas betekent minder bevingen.” Milieudefensie pleit om te beginnen voor een verbod op gas in nieuwbouwhuizen.

Deze week werden ook de Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van documenten die Milieudefensie al eerder opvroeg. De minister antwoordde daarop onder andere dat er van het ambtelijk topoverleg over de gaswinning in Groningen geen notulen worden gemaakt. Voor een zaak die zoveel mensen raakt, vindt Milieudefensie dit onaanvaardbaar.

[ingezonden]

Datum 5 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Ondernemers: zonnepark goedkoper dan windenergie

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld Drentse Veenkoloniën.
VEENKOLONIËN – In een brief aan minister Kamp doen ondernemers in de Kanaalstreek en de Buinermond een dringende oproep om definitief af te zien van de realisering van een megawindpark in de Veenkoloniën en te kiezen voor een zonnepark als alternatief.

De ondernemers doen dit beroep op basis van nieuwe feiten en hebben vanuit de door hen opgerichte Stichting de Zonkoloniën onderzoek laten uitvoeren naar de financiële haalbaarheid van solar in plaats van wind. Op basis van dit onderzoek en ontwikkelingen in de markt blijkt dat ‘zon’ inmiddels goedkoper is dan ‘wind’.

Minister Kamp noemde eerder een zonnepark geen alternatief voor windmolens in de Veenkoloniën omdat zo’n park duurder zou zijn en minder stroom zou opleveren.

Volgens de ondernemers gebruikt het ministerie van Economische Zaken achterhaalde en onjuiste gegevens.

Datum 16 september 2016 Redactie

Tegenwind Veenkoloniën voelt zich misbruikt

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTV1)

BORGER-ODOORN/STADSKANAAL – Tegenwind Veenkoloniën heeft unaniem besloten om met onmiddellijke ingang geen gesprekspartner meer te zijn over de windplannen in de Groninger en Drentse Veenkoloniën. De reden daarvoor is dat Tegenwind en de bij haar aangesloten actiegroepen zich stelselmatig misbruikt voelen door de overheden.

Na  5 jaar overleg met Haagse en Provinciale ambtenaren, Gedeputeerden, Burgemeesters, de Minister en zelfs het Koningspaar is er volgens Tegenwindwoordvoerder Nieboer nog steeds geen enkele aandacht voor de belangen van de duizenden inwoners die de windplannen massaal afwijzen.

Het voortdurend wegkijken door de overheden en het negeren van de massieve weerstand van de bevolking tegen de windplannen en de belangen van inwoners hebben zoals bekend geleid tot ernstige vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, wat zich in Meeden uitte in sabotagepraktijken met betonstaal, fysiek geweld tussen een windboer en de woordvoerder van StormMeeden en in Drenthe met kettingen in de maisvelden.

De plek waar de windmolens komen
De plek waar de windmolens komen

Deze excessen in dit deel van Nederland dat bekend staat om haar ingetogen volksaard, zijn volgens Nieboer een direct gevolg van de overheid die met haar optreden zich als een dictator gedraagt en niet geïnteresseerd is in de belangen van haar burgers. Met de gevolgen daarvan wil Tegenwind niet in verband kunnen worden gebracht, reden waarom zij hebben besloten niet meer met overheden over de allesvernietigende windplannen te spreken.

De overheid heeft zich volgens Nieboer in haar allang achterhaalde duurzaamheidsdoelstelling van energie uit wind, van haar slechtste kant laten zien door nietsvermoedende burgers als figuranten in te zetten, met als grote voorbeelden het negeren van de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, het zinloze aanstellen van gebiedsregisseur Emme Groot in Groningen en Oterdoom in Drenthe en als klapstuk van volksverlakkerij de achteraf door de Minister geplande streepjescodegesprekken.

Al deze zaken brengt Tegenwind tot de conclusie dat de overheid geen enkele verantwoordelijkheid neemt in de toenemende maatschappelijke ontwrichting die de windplannen veroorzaken. En omdat de overheid haar belangrijkste taak, het beschermen van burgers, niet nakomt, zijn de windboeren en de burgers naar de visie van Nieboer vogelvrij verklaard en worden daardoor de eerste tekenen van anarchie zichtbaar.

Tegenwind blijft zich desondanks maximaal inzetten voor het  halen van de duurzaamheids-doelstelling en heeft daarom in het belang van behoud van kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het herstel van de sociale cohesie besloten alleen nog met het Rijk, de Provincie en de gemeenten te willen spreken over zonne-energie.

Datum 9 september 2016 Bert Jan Brinkman

Time-out windpark van de tafel geveegd

Windmolen clusters Drentse Monden
Windmolen clusters Drentse Monden

NIEUW BUINEN/ STADSKANAAL – Minister Henk Kamp van EZ wil geen time-out in het conflict over het windpark in het Drentse deel van de Veenkoloniën. Kamp zegt dat het windpark al is teruggebracht van 600 tot 150 megawatt. Minister Kamp: “ het voornemen is om dit veel kleinere park te realiseren en daarbij ook vast te houden aan de huidige planning”.  Door de uitspraak staan ongeveer 250 lokale bedrijven gesteund door een groot deel van de lokale bevolking lijnrecht tegenover de overheid en de windboeren die geld willen verdienen aan de windturbines. Lokale ondernemers en politici hadden via een time-out van een halfjaar de hoop dat de plannen van plaatsing windmolens alsnog van tafel gingen.

Extra aanvulling

Lokale bevolking en ondernemers zien veel meer in de plannen van een groot zonnepark. Dat park ‘ Solar Park Veenkoloniën’ kan dezelfde hoeveelheid duurzame energie produceren als de 50 geplande windturbines. Kamp ziet een zonnepark echter niet als een vervangende energiebron, maar als een extra aanvulling van duurzame energie opwekking in de Veenkoloniën. De volgende stap van de overheid is het ontwerp inpassingsplan voor het windpark. Deze wordt in februari ter inzage gelegd. Inwoners uit het Mondengebied kunnen dan nog reageren via het indienen van een zienswijze.

Bemiddelaar

De ondernemers pleiten in hun volgende stap voor de aanstelling van een onafhankelijke bemiddelaar. “Het moet een persoon van een bepaald kaliber worden zoals bijvoorbeeld Herman Wijffels.” Wijffels (75) was topman van de Rabobank, lid van de Sociaal Economische Raad en bestuurslid van de Wereldbank. Momenteel is hij hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht.

Datum 19 januari 2016 Bert Jan Brinkman

Meer protesteren tegen windturbines Kanaalstreek

Peter Gelling (Gemeente Belangen Stadskanaal)
Peter Gelling (Gemeente Belangen Stadskanaal)

STADSKANAAL – Wethouder Peter Gelling (GBS) vindt dat de lokale bevolking zich meer moet laten gelden in de protesten tegen windturbines in de Veenkoloniën. Volgens Gelling wordt er in Den Haag totaal geen rekening gehouden met de vele tegenstanders van windmolens in de Kanaalstreek. Kamp heeft een energie opdracht te vervullen en daar gaat hij zich aan houden. Dat er geen draagvlak voor windturbines in de Veenkoloniën zou zijn wuift de minister simpel weg. Daarom is het tijd voor meer actie vanuit de bevolking.

Peter Gelling: “Laat je als inwoner meer horen in Den Haag. Stuur minister kamp desnoods een brief. Als 40.000 mensen hem een protestbrief sturen moet hij die allemaal beantwoorden en dat zal hij niet leuk vinden”. Volgens Gelling hebben de gemeenten, de gemeenteraden en de lokale ondernemers zich allemaal uitgesproken tegen plaatsing. “ Nu de inwoners nog. Die mis ik wel”, aldus Gelling tijdens een radio-interview bij RTV Stadskanaal afgelopen vrijdagavond.

 

Peter Gelling over de laatste stand van zaken windturbines:

Datum 14 november 2015 Bert Jan Brinkman

Onrust dreiging bij aanleg windparken Veenkoloniën

Geen windmolens vindt ook de PVVBORGER / GASSELTERNIJVEEN – Provincies en gemeenten moeten ‘maximaal weerstand’ bieden aan de druk van het Rijk om mee te werken aan de komst van de windparken in de Veenkoloniën. Dat schrijven de ondernemers in het gebied in een brandbrief aan de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Stadskanaal, Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De ondernemers willen dat de regionale overheden het kabinet en de Tweede Kamer overtuigen van het nut van zonneparken in plaats van windparken voor de opwekking van duurzame energie. Ze waarschuwen voor onrust en escalatie zoals bij het windpark bij Meeden wanneer de windplannen worden doorgezet.

Fel tegen

De ondernemersverenigingen van Stadskanaal en Nieuw-Buinen strijden sinds 2013 fel tegen de komst van de mega-windparken, met turbines van rond de tweehonderd meter hoog. Ze staan gepland in het Veenkoloniale Mondengebied tussen pakweg Musselkanaal en Gasselte.

Solar Park

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)
Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

De ondernemers zien de komst van de windparken als een ramp voor het gebied. ‘Het park zal de Veenkoloniën op slot zetten’, stellen ze. Als alternatief willen ze een grootschalig Solar Park. Daarvoor is onder de bevolking veel meer draagvlak dan voor het windpark, waar tachtig procent van alle inwoners tegen is. Maar volgens de ondernemers trekken minister Kamp en ook diverse fracties in de Tweede Kamer zich niks aan van dat draagvlakonderzoek. Toch zijn er geluiden in De Haag, aldus de ondernemers, dat het Solar Park een realistisch alternatief kan zijn, maar dan moet de provincie Drenthe er een goed voorstel voor indienen.

Thuis blijven

Minister Henk Kamp hoeft wat de ondernemers betreft niet op bezoek te komen in het gebied wanneer hij ‘een in beton gegoten standpunt’ inneemt over de inzet van windmolens op het land als middel om meer duurzame energie te produceren. Kamp kondigde vorige week aan te willen praten met omwonenden van het toekomstige windpark bij Meeden. Ook uit de inzet van een volgens de ondernemers ‘ondemocratisch machtsmiddel’ als de Rijks Coördinatie Regeling blijkt dat de minister weinig bereid is van zijn ideeën af te wijken. [RTV Noord]

De brandbrief die de ondernemers hebben geschreven aan de provincie kun je hier lezen: briefprovgem160615

 

 

Datum 18 juni 2015 Bert Jan Brinkman

Minister Kamp wil geen uitstel windmolenpark Veenkoloniën

windmolenSTADSKANAAL / BORGER / GIETEN – Wethouder Peter Gelling van de gemeente Stadskanaal en zijn ambtsgenoten en collega’s Freek Buijtelaar (Borger Odoorn) en Co Lambert (Hunze en Aa’s) zijn gisteren in Den Haag geweest. De drie wethouders woonden in de 2e kamer de commissievergadering van EZ bij. Hier werd over duurzame energie en windparken gesproken.

De delegatie bestuurders werden daar overigens onaangenaam verrast. Minister Kamp wil namelijk met volle kracht vooruit met de bouw van het windpark de ‘Drentse Monden’ en ‘Oostermoer’. De bezwaren van Astron (s´werelds grootste radiotelescoop) rondom de verstoring van het ruimteonderzoek werd hierbij slechts als ‘vervelend’ gezien. Peter Gelling zegt vandaag in het DvhN dat hij met verbazing kennis heeft genomen van het gemak waarmee kamp de bezwaren van Marco Vos, de directeur van Astron, terzijde schoof. Minister Kamp zei gisteren simpel dat het niet anders kan. Dat er in een klein en dichtbevolkt land altijd wel een partij hinder heeft van een bepaalde ontwikkeling zoals nu de bouw van dit geplande windmolenpark langs de grens met Stadskanaal.

De drie wethouders mochten gisteren niet inspreken en waren erg teleurgesteld. Toch spreken ze van een nuttig bezoek. We hebben geleerd dat we het van de coalitiepartijen zeker niet moeten hebben. Kamp liet doorschemeren dat hij geen behoefte heeft aan vertraging van de besluitvorming maar we weten nu bij wie we wel in Den Haag moeten zijn meent Gelling. Hij geeft samen met de andere wethouders de strijd tegen de windmolens dan ook niet op. We gaan de betrokken Kamerleden benaderen en hebben nog een hoop te doen, aldus Gelling vandaag in het DvhN.

Minister Kamp deed eerder de toezegging binnenkort het gebied waar de windmolens zouden moeten komen te bezoeken. Ook dan zal er zeker weer gepraat worden. De bevolking heeft zich in meerderheid tegen de komst van windmolens uitgesproken. Een onderzoek heeft dat uitgewezen. Voor de bouw van een zonnepark zou wel een draagvlak bestaan in de Drents Groningse veenkoloniën.

Datum 28 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Waardering voor komst minister Kamp

Minister kampASSEN – De provincie Drenthe is tevreden over de toezegging van minister Henk Kamp (EZ) dat hij op korte termijn naar de Veenkoloniën komt om te praten over het daar geplande windmolenpark. ,,Dit is het eerste concrete resultaat van onze lobby om het Rijk het draagvlak in de regio te laten
versterken’’, reageert gedeputeerde Tjisse Stelpstra.
De provincie Drenthe is van meet af aan zeer kritisch over het gebrek aan de communicatie van het ministerie van economische zaken met de inwoners van het gebied. Stelpstra: ,,We hebben de minister vragen gesteld en opgeroepen zijn gezicht hier te laten zien. Uit berichtgeving in het Dagblad van het Noorden en onze
contacten met het ministerie maken wij op dat hij hier nu eindelijk gevolg aan geeft.’’

Het provinciebestuur heeft begin dit jaar onder leiding van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar een lobby ingezet tegen de opstelling van dubbele lijnen molens in de Veenkoloniën. Het college van gedeputeerde staten heeft hier al van meet af aan grote moeite mee. Ook wil Drenthe dat het aantal molens zo laag mogelijk wordt gehouden door toepassing van de nieuwste technieken. ,,Wij gaan er vanuit dat de minister hier nog voor de zomer op bezoek komt’’, aldus Tichelaar. Hij wil Kamp tevens wijzen op de grote belangen van radiotelescoop Lofar, die mogelijk verstoring zou oplopen door plaatsing van windturbines. Daarover zijn Lofar en het Rijk onderling in gesprek.

Datum 19 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Minister Kamp komt praten over windmolens Veenkoloniën

In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal
In het midden wethouder P. Gelling v/d gemeente Stadskanaal

BORGER / STADSKANAAL – Wethouder Peter Gelling van Stadskanaal krijgt zijn zin. Minister Henk Kamp van Economische Zaken reist binnenkort af naar de Drents-Groningse Veenkoloniën om te praten over het geplande Windmolenpark. Onlangs nog sprak de Kanaalster wethouder zijn boosheid uit. Gelling (GBS) vond dat in een advertentie ten onrechte de suggestie was gewekt dat er overleg is gevoerd met zijn gemeente.

Woordvoerster Heleen Haverkort van minister Kamp vond zijn boosheid onterecht. “De gemeente Stadskanaal is reeds geruime tijd betrokken bij het overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, de initiatiefnemers van het windpark en de betrokken gemeenten”, aldus de woordvoerster vandaag in het DvhN. Volgens Gelling klopt dat wel maar hij antwoord dat aanschuiven bij een bestaand overleg waarbij van alles al is afgesproken iets heel anders is dan meepraten. Hij vindt bovendien de advertentie zo onduidelijk verwoord dat de gemiddelde lezer hiervan denkt dat de strijd al gestreden is.

Minister Kamp laat op zijn beurt weten binnenkort af te reizen naar de Veenkoloniën om te komen praten met alle bestuurders en de bewoners. Wanneer de minister precies komt is nog onduidelijk maar dat zal binnen afzienbare tijd zijn laat de woordvoerster weten.

Datum 19 mei 2015 Bert Jan Brinkman

Minister Kamp bezoekt SealteQ voor innovatie preventief versterken metselwerk in aardbevingsgebied

Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

STADSKANAAL – Op maandag 20 april jl. heeft Minister Kamp van Economische Zaken een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van SealteQ in Stadskanaal om een presentatie bij te wonen betreffende een innovatie op het gebied van het preventief versterken van metselwerk in aardbevingsgebied.

OWS is de organisator van deze bijeenkomst.

Het consortium OWS bestaat uit de Groninger bedrijven Oosterhof Holman, Van Wijnen en SealteQ. Het in de regio verankerde consortium heeft in zijn totaliteit meer dan 500 werknemers in loondienst die woonachtig zijn in het gebied. OWS is destijds gemotiveerd door de specifieke situatie in de provincie Groningen met betrekking tot de aardbevingsproblematiek en het daaraan verbonden bevingsbestendig maken van woningen. Bepalende kenmerken van het gebied zijn:

– unieke steensoort / Groninger metselwerk;
– specifieke bodemgesteldheid;
– geïnduceerde bevingen relatief dicht onder het aardoppervlak.

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar manieren om gebouwen bevingsbestendig(er) te maken. De hierboven genoemde specifieke situatie in Groningen wordt echter in geen van de onderzoeken teruggevonden. In het kader van de regionale betrokkenheid hebben wij eind 2013 de krachten gebundeld om dit probleem, in eigen beheer en voor eigen kosten, op te lossen met behulp van eigen kennis en innovatief vermogen.

Onze doelstellingen om een versterkingssysteem te ontwikkelen zijn:

– géén slachtoffers bij een grondversnelling ten gevolg van een aardbeving van 0.6 PGA;
– totale versterkingskosten kleiner dan 40% van de WOZ waarde per woning;
– tijdens het versterken is er géén andere verblijfplaats noodzakelijk voor de bewoners;
– zo mogelijk tegelijkertijd een bouwfysische optimalisatie doorvoeren;
– de sterkte van een bevingsbestendige nieuwbouw evenaren.

Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

We hebben de samenwerking gezocht met de TU Delft en TU Eindhoven als kennispartners om effectief de opgedane wetenschappelijke kennis met betrekking tot de bevingscapaciteit van versterkt en niet versterkt metselwerk te kunnen toetsen in de praktijk. De uitgangspunten voor de preventieve versterking (qua materiaal keuze) zijn:

– lichtgewicht (geen toename totale massa object);
– samenhang creëren tussen de verschillende bouwdelen / bouwstenen;
– ductiele materiaaleigenschappen (sterkte / taaiheid behoud bij vervorming).

Wij zijn er inmiddels in geslaagd om de bovengenoemde doelstellingen door middel van praktijkproeven binnen anderhalf jaar om te zetten naar een technische oplossing, die op component niveau voldoet aan de huidige norm voor bevingsbestendige nieuwbouw (NPR). Het in eigen beheer ontwikkelde systeem geeft een significante versterking van bestaand metselwerk (minimaal een factor 12 toename in PGA opnemend vermogen). De verkennende berekeningen zijn inmiddels door de TU Delft gevalideerd en zullen naar verwachting eind mei 2015 door TU Eindhoven in samenwerking met TU Delft verder worden bekrachtigd.

Een belangrijk deel van de ontwikkelde producten kunnen in de regio worden geproduceerd en verwerkt. Daarmee is een duurzame regionale economische stimulans geborgd. Dit nog los van de mogelijkheid het systeem internationaal te vermarkten.

Mede door de snelle schakeling en gemotiveerde samenwerking tussen de wetenschap, de overheid en OWS, is het mogelijk om op korte termijn (vanaf juli / augustus 2015) aanzienlijke aantallen woningen te versterken
(1.000-1.500 woningen in 2015).

Datum 21 april 2015 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal