Direct naar de inhoud.

Gert Jan Boels ‘eventjes’ burgemeester Stadskanaal

Archieffoto: Gemeenteraad Stadskanaal – RTV1

STADSKANAAL – Commissaris van de Koning René Paas heeft de heer Gert Jan Boels als waarnemend burgemeester benoemd, zodat het langstzittende lid van de gemeenteraad kan worden beëdigd. De heer Boels was tijdens de vorige raadsperiode voorzitter van het overleg van fractievoorzitters van de gemeente Stadskanaal.

Voordat de leden van de raad hun functie als raadslid kunnen vervullen, moeten zij de eed of belofte afleggen. De Gemeentewet schrijft voor dat zij dit doen `in handen van´ de voorzitter van de raad. De burgemeester is de voorzitter van de raad, maar burgemeester Galama is afwezig wegens ziekte. Door haar afwezigheid ontstaat de unieke situatie dat er geen voorzitter van de raad is die de eed of belofte af kan nemen bij de nieuwe raadsleden. De wethouder die nu als loco burgemeester fungeert, mag geen voorzitter van de raad zijn, zo volgt uit de Gemeentewet

Zodra het langstzittende lid de eed of belofte heeft afgelegd tijdens de raadsvergadering op 29 maart, eindigt het waarnemerschap van de heer Gert Jan Boels. Het langstzittende raadslid fungeert vanaf dat moment als voorzitter van de raad en neemt vervolgens de eed of belofte af bij de andere raadsleden. De aankomende tijd zal de commissaris van de Koning met de gemeenteraad en het college in gesprek gaan over de invulling van het burgemeesterschap van Stadskanaal.

Datum 29 maart 2018 Bert Jan Brinkman

Burgemeester Galama opnieuw beëdigd

Burgemeester Galama
Foto: Twitter @vdheidef

STADSKANAAL – (video) Een volle zaal. Dat was maandagavond de opkomst tijdens de her-beëdiging van burgemeester Baukje Galama. In maart van dit jaar werd ze unaniem voorgedragen door de gemeenteraad voor een nieuw ambtstermijn.

Gert-Jan Boels van het CDA nam in het Gemeentehuis van Stadskanaal ruim de tijd om zijn lof over Baukje Galama uiteen te zetten. ‘Ze gaat voor het maximaal haalbare en is altijd tot in de puntjes verzorgd. Ze leidt de raadsvergaderingen met oog voor de toehorende. Als een vergadering dreigt af te dwalen van het onderwerp weet ze op kordate wijze in te grijpen.’

Enige tijd later werd Galama door wethouder Brongers getypeerd als ‘ een kordate voorzitter wiens inzet bewonderenswaardig te noemen is. Ze is 24 uur per dag burgemeester. Niet omdat dat moet, maar omdat ze dat wil.’ Door de commissaris van de Koning Max van den Berg, werd Baukje Galama uiteindelijk opnieuw beëdigd voor een periode van 6 jaar als Burgemeester van Stadskanaal.

”Geen makkelijke burgemeester”

#stakkaGalama maakte van de gelegenheid gebruik om het woord tot de aanwezigen te richten. ‘Het heeft vaak genoeg geonweerd in de gangen van het gemeentehuis. Ik ben geen makkelijke burgemeester. Ik leg de lat hoog. Daardoor maak ik het niet altijd voor iedereen gemakkelijk. Maar ik handel altijd met als grootste doel het optimaliseren van onze gemeente.” Volgens Galama zijn er nog voldoende uitdagingen. ”Mijn klus is nog lang niet af. Mijn motto is: ‘Niet zeggen dat, maar vragen wat’. Ik ga er met volle pond tegenaan.”

#stakka

De aanwezigen werden daarna uitgenodigd om een zaal verderop, onder het genot van een hapje en een drankje, de fotocollage te bezichtigen die door fotograaf Hans Banus is gemaakt. Deze expositie droeg de zeer moderne naam ‘6 jaar in #stakka’.

 

Datum 4 september 2015 Redactie


-advertenties-