Direct naar de inhoud.

Herdenking dodelijk ongeluk N34: ‘Als mensen hard blijven rijden, kan dit blijven gebeuren’

De N34 bij Borger was tussen 10.00 en 11.00 uur afgesloten vanwege een herdenking. Het is vandaag namelijk precies één jaar geleden dat op die weg een dodelijk ongeluk gebeurde.

Op de avond van het ongeluk kwamen vier mensen om het leven: een echtpaar van 69 en 72 uit Assen, een 48-jarige man uit Gramsbergen en een 24-jarige man uit Dalen. Vorige maand overleed nog een vijfde slachtoffer, een 68-jarige vrouw uit Emmen.

‘Iedereen leeft mee’

De herdenking was alleen toegankelijk voor nabestaanden. Ook burgemeester Jan Seton was welkom. ‘Ik vind het fijn dat nabestaanden mij ook hebben uitgenodigd’, zegt hij. ‘Met mijn aanwezigheid wil ik laten zien dat iedereen in Borger-Odoorn met hen meeleeft.’

De gebeurtenissen van 30 mei 2021 staan ook bij Seton nog in het geheugen gegrift. ‘Dat vergeet je niet zomaar. Nu we een jaar verder zijn, is er natuurlijk ook weer meer aandacht. Dan komt alles weer terug.’ Seton heeft na het ongeluk ook contact gehouden met de nabestaanden. ‘Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest. Vlak na het ongeluk, maar later ook.’

Afsluiting gebeurt zelden

Dat de N34 deels wordt afgesloten, komt heel weinig voor. ‘Dat gebeurt eigenlijk nooit’, weet Seton. ‘De enige keer die ik mij kan herinneren is bij onderhoudswerkzaamheden aan het viaduct, drie jaar geleden. Maar voor deze reden is het wel een unicum. Ik ben blij dat de provincie (eigenaar van de weg, red.) hieraan heeft meegewerkt.’

Na het dodelijke ongeluk klonken er weer geluiden om de weg volledig te verdubbelen. Maar Seton staat daar nog net zo in als voor het ongeluk. ‘Uit de toedracht is gebleken dat een verdubbeling niet had uitgemaakt. Als mensen hard blijven rijden, om welke reden dan ook, dan kan dit blijven gebeuren.’

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.
Datum 30 mei 2022 Jelmer Wijnstra

Brandweer Stadskanaal herdenkt omgekomen collega’s

Foto: M. Dol – RTV1

STADSKANAAL – Iedere derde zaterdag in juni herdenkt de brandweer landelijk de omgekomen brandweercollega’s. Tijdens de herdenking staat men stil bij de moed en daadkracht van de collega’s die sinds 5 mei 1945 omkwamen tijdens de uitoefening van hun vak.

Landelijke herdenking

In Schaarsbergen (Gelderland) vindt de landelijke herdenking plaats, bij het Nationaal Brandweermonument. Ook Brandweer Groningen herdenkt haar omgekomen collega’s. Op de brandweerkazernes in de provincie hangt tussen 12.00 uur en 15.00 uur de brandweervlag halfstok.

Om 13.00 uur maakten de brandweermensen van de posten Stadskanaal, Delfzijl, Veendam en Winschoten het water-ereteken en was er één minuut stilte. Alle profielfoto’s van Brandweer Groningen op social media zijn zaterdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur voorzien van een zwart brandweerlogo.

Risico’s

Voor de brandweer is het herdenken van omgekomen collega’s belangrijk. Het overlijden van collega’s tijdens de uitoefening van hun vak, maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico’s is.
De jaarlijkse herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermensen de gelegenheid om samen de pijn rond het verlies te delen en te verwerken. Ook staat de brandweer op deze dag stil bij het feit dat brandweermensen 24/7 klaarstaan voor de samenleving. Soms dus zelfs met gevaar voor eigen leven.

Datum 19 juni 2021 Marc Dol

Hoe een nazaat van de Anne Frankboom in Stadskanaal terecht kwam

De nazaat van de Anne Frankboom in Stadskanaal | Foto: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – Wie ooit het verhaal van Anne Frank heeft gelezen, zal vast en zeker de beroemde Anne Frankboom kennen. De grote witte paardenkastanjeboom die buiten het Achterhuis stond en als een troost was voor Anne. Ze schreef er een aantal keer over in haar dagboek, bijvoorbeeld hoe ze genoot als de boom in de lente in volle bloei stond.

Sinds kort staat een nazaat van de beroemde kastanjeboom in Stadskanaal. (tekst gaat verder onder de foto)

Anne Frankboom

Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken.” Zo schreef Anne Frank in 1944 in haar dagboek over de later beroemde boom bij het Achterhuis, toen ze er samen met mede-onderduiker Peter van Daan naar keek.

De iconische kastanjeboom werd halverwege de 19e eeuw gepland en zou zo’n 150 jaar op de Prinsengracht in Amsterdam blijven staan.

Nazaten

De boom waaide in 2010, na een zware storm om, maar verdween daarmee niet. Kleine nazaten van de boom werden verzameld en op andere plekken gepland. Zoals in het Amsterdamse bos, bij verschillende dorpen in Duitsland, bij Rotterdam en sinds kort ook in Stadskanaal.

Boompje naar Stadskanaal

TuinGroen Stadskanaal haalde een zaailing van de Anne Frankboom boom vorig jaar naar ’t Knoal. ‘De beleving en gevoel voor dit verhaal is ontstaan door 50 jaar Stadskanaal en 75 jaar vrijheid’, aldus de organisatie. ‘We waren daarom van mening dat er iets blijvends moest komen om dit te herdenken.’

Ze deden een aanvraag bij stichting Wereldboom, die de nazaten van de beroemde boom in het bezit heeft.

Aanvraag gehonoreerd

De stichting reageerde enorm positief op het verzoek. Toen de initiatiefnemers hun mail op een dag opende was er een reactie: “Het doet ons een plezier dat wij u namens de stichting Wereldboom en Elementree, kunnen berichten dat wij uw aanvraag voor 1 Anne Frank nazaat graag zullen honoreren”, zo schreef de stichting. ‘Dan ben je natuurlijk enorm trots’ zeggen ze enthousiast.

Gemeente Stadskanaal

Het plan, voor het plaatsen van het jonge boompje, werd vervolgens besproken met jurist Hans Klopstra, die hielp met de totstandkoming, en de leiding van de afdeling groen van de Gemeente Stadskanaal. Die reageerden enorm positief. Met hen werd ook besproken waar de boom moest komen te staan. Er werd gekozen voor een symbolische plek; het veldje bij het Joods Oorlogsmonument in Stadskanaal.

Boomkrans

Om het kleine boompje goed te kunnen beschermen werd er gezocht naar een boomkrans. Eentje uit dezelfde tijd als het verhaal Anne Frank leefde, de jaren 30 & 40. Een flinke zoektocht, want de één paste niet, de ander was te beschadigd geraakt. ‘Uiteindelijk hebben we twee aparte helften aan elkaar gemaakt om zo toch een mooie bijpassende boomkrans te realiseren’ zo vertelt  één van de initiatiefnemer. (tekst gaat verder onder de foto)

De speciale boomkrans | Foto: Hielke Bosch/RTV1

Beschermde boom

Het boompje staat er nu ruim een jaar, en staat in deze tijd in prachtig volle bloei. Naast de boom zal nog een granieten zuil komen met daarop een QR-code. Deze code is te scannen met de telefoon, waardoor je meteen de speciale betekenis van de boom kan lezen.

Daarnaast is Tuingroen druk bezig om de kleine kastanjeboom op de lijst van de beschermde bomen te krijgen. ‘Deze boom is zo bijzonder, die moet gewoon beschermd worden. We willen met deze boom een Footprint achterlaten voor de toekomst.’

Datum 28 april 2022 Hielke Bosch

Digitaal Verhalencafé over de naoorlogse jaren in Groningen

Molukse kerk in Appingedam – Foto Sanne Meijer

GRONINGEN – De Verhalen van Groningen en de Groninger Archieven organiseren in het kader van 75 jaar Vrijheid Groningen en de Maand van de Groninger Geschiedenis een ‘Digitaal Verhalencafé’. “We zoeken verhalen over twee thema’s uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw: verhalen van of over mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland migreerden, en verhalen over de Gronings-Duitse grens in de naoorlogse jaren”, aldus Sanne Meijer.

De ingestuurde verhalen vormen de input voor een tweetal verhalenroutes door Groningen, die tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis in oktober gepubliceerd zullen worden.

 

De thema’s worden hieronder verder toegelicht. Alles is welkom: of het nu korte of lange teksten, audiofragmenten of filmpjes zijn. Deze verhalen vormen de basis voor twee nieuwe routes door Groningen, die tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober gratis te downloaden zullen zijn via de websites van de Groninger Archieven en De Verhalen van Groningen. Daarnaast wordt er voor beide thema’s een prijs uitgereikt aan de maker van het meest verrassende verhaal. Stuur jouw bijdrage aan
het Digitale Verhalencafé vóór maandag 14 september naar: sanne.meijer@deverhalenvangroningen.nl.

Thuis in Groningen: Groningers met een Indische achtergrond

In het kader van ‘Thuis in Groningen’ bevraagt De Verhalen van Groningen allerlei Groningers met een
migratieachtergrond over hun opvatting van ‘Gronings-zijn’. Want wat betekent dat nou eigenlijk, ‘thuis
in Groningen’? En waarom voelen we ons Groninger – of juist niet? Samen willen we meer te weten
komen over de reikwijdte van het begrip ‘Groninger’. In 2020 is er specifiek aandacht voor Groningers met een Indische achtergrond. Dat heeft alles te maken met de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands Indië op 15 augustus 1945. In de periode tussen 1945 en 1968 reisden er ruim 350.000 mensen vanuit Indië dan wel Indonesië naar Nederland. We zoeken herinneringen, verhalen en anekdotes uit die tijd. Verhalen van Groningers met wortels in de voormalige kolonie Nederlands-Indië – over repatrianten bijvoorbeeld, of over plekken van aankomst zoals pensions en kampen, of over integreren in Groningen. De hieruit voortkomende verhalenroute wordt op vrijdag 9 oktober gepubliceerd.

75 jaar Verenigde Naties: de Gronings-Duitse grens in de naoorlogse jaren

Het slotstuk van 75 jaar vrijheid is de viering van 75 jaar Verenigde Naties. Op 24 oktober 1945 werden
de Verenigde Naties (VN) opgericht. De landen die samenkomen bij de VN zetten zich in voor vrede en

Grenspaal bovenop de Hasseberg bij Sellingen. – Foto Sanne Meijer

veiligheid door internationale samenwerking. Terwijl Nederland in 1945 toetrad, zou Duitsland (zowel de Bondsrepubliek als de DDR) dat pas in 1973 doen. In de naoorlogse jaren was er met moeite een proces tot normalisering op gang gekomen – op economisch, cultureel en ook mentaal vlak.

Vooral in Groningen, als directe buurprovincie van Duitsland, had dit proces een extra lading.
Eeuwenlang was Groningen op het oosten gericht geweest. Na de Tweede Wereldoorlog moest dat
vrijwel vanaf een nulpunt worden hersteld. Wij zoeken nu persoonlijke verhalen over de beleving van de Gronings-Duitse grens in de periode van de wederopbouw. Hoe werd er naar de oosterburen gekeken en hoe werd het contact hersteld? Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdende sportwedstrijden of aan uitwisselingsprogramma’s voor jongeren, of aan het economisch verkeer over de grens. De hieruit voortkomende verhalenroute wordt op vrijdag 23 oktober gepubliceerd.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het vfonds en de provincie Groningen

Datum 21 augustus 2020 Bert Jan Brinkman

Brandweer Veendam herdenkt omgekomen collega’s

F: Peter Panneman

VEENDAM – Bij de kazerne van de brandweer Veendam vond een herdenking plaats. De brandweermannen en -vrouwen kwamen samen om o.a. collega Wiebe de Vries te herdenken met een ereboog van water. Wiebe de Vries (44) kwam 8 maart 2010 bij een grote brand in Veendam om het leven. Ook werd stilgestaan bij alle andere collega’s die omkwamen bij het uitoefenen van hun vak. Op alle kazernes in het land hingen tussen 11.00 en 13.00 uur de vlaggen halfstok.

Jaarlijks vindt op de derde zaterdag in juni een nationale herdenking plaats voor de overleden brandweermannen en -vrouwen. De herdenking biedt nabestaanden en directe collega’s de mogelijkheid om samen de pijn uit het verleden te delen en dit te verwerken en vindt plaatst bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem. Tijdens de herdenking wordt stilgestaan bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die sinds 5 mei 1945 zijn omgekomen.
Tijdens de nationale herdenking werd om 13.00 uur het ereteken in werking gesteld. Het ereteken werd gevormd door twee brandweerspuiten die een minuut lang een ereboog van water maken.
Datum 20 juni 2020 Hielke Bosch

Bijzondere 4 mei herdenking kamp Westerbork

F: Herinneringscentrum Kamp Westerbork

WESTERBORK – Dit jaar geen Dodenherdenking op het voormalig terrein van kamp Westerbork. Om de belangrijke boodschappen en verhalen van kampoverlevenden en nabestaanden toch te kunnen delen, heeft Herinneringscentrum kamp Westerbork een podcast gemaakt die op 4 mei te beluisteren is. Met de podcast kan iedereen thuis in gedachten dichtbij de oorlogsslachtoffers zijn.

“We kennen een lange traditie van samenkomen en herdenken op de plek waar vroeger meer dan 100.000 Joden, Sinti en Roma verbleven en een verschrikkelijke dood tegemoet gingen. Het is erg verdrietig dat samen herdenken op het kampterrein dit jaar niet kan. Onze belangrijkste opdracht is om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken en de verhalen te blijven vertellen. We doen dat dit jaar met een podcast die o.a. bestaat uit indringende verhalen, poëzie en muziek. We hopen met deze podcast veel mensen te bereiken en te raken” aldus Gerdien Verschoor, directeur van het Herinneringscentrum.

Programma podcast
Fred Mouw overleefde als kind kamp Westerbork en zorgt voor de overdenking. Mevrouw Lies Caransa, ook kampoverlevende, verzorgt samen met haar zoon en kleinzoon de ‘drie generaties lezing’. Kinderdirecteur Sofie Schuring vertelt vanuit kinderperspectief waarom het zo belangrijk is om te blijven herdenken. Vienne Haagoort leest haar winnende gedicht voor. De muzikale bijdrage is dit jaar van Elisabeth Oets, kleindochter van kampgevangene Philip Mechanicus. De podcast wordt afgesloten met het Kaddisj en het luiden van de Westerborkklok. Daarna kan iedereen een eigen moment van twee minuten stilte nemen.

#ikherdenkthuis
Dit jaar is het stil bij het Nationaal Monument Westerbork. Het monument, dat precies 50 jaar geleden werd onthuld door Koningin Juliana, ligt er die avond verlaten bij. Gerdien Verschoor roept iedereen op om thuis te herdenken: “We volgende adviezen van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven. Vandaar ook dat we iedereen oproepen niet naar het kampterrein te komen en thuis te herdenken. Ons motto is dan ook: #ikherdenkthuis.”

Podcast hier te beluisteren
De podcast is op 4 mei te vinden op de volgende platforms: Spotify, Soundcloud, iTunes en Stitcher. Via verschillende social media kanalen van het Herinneringscentrum wordt naar deze platforms gelinkt zodat iedereen via een zelfgekozen platform kan luisteren. Daarnaast is de podcast te beluisteren via de site van het Herinneringscentrum: www.kampwesterbork.nl.

Uitzending RTV Drenthe
Naast het beluisteren van de podcast kan men op 4 mei ’s avonds ook afstemmen op RTV Drenthe. De regionale publieke omroep van Drenthe komt met een tv-uitzending die bestaat uit archiefmateriaal aangevuld met toespraken van de Commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma en Gerdien Verschoor, directeur van het Herinneringscentrum. Deze toespraken worden eerder opgenomen i.v.m. het coronavirus.

Datum 25 april 2020 Bert Jan Brinkman

Tijdelijk Holocaustmonument Levenslicht

Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)
STADSKANAAL – Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. In Stadskanaal doen we dat door op 23 januari samen de stenen te leggen op het monument. U kunt hieraan deelnemen.

Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit de gemeente Stadskanaal is van 23 januari tot en met 2 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op het Raadhuisplein. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang. Ook uit onze gemeente zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord.

Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Samen op het Raadhuisplein
Op donderdag 23 januari om 17.00 uur wordt Levenslicht gezamenlijk opgebouwd door de stenen op het tijdelijk monument te plaatsen. U kunt hieraan deelnemen. Op deze manier kunt u letterlijk uw steentje bijdragen aan de herdenking. Het tijdelijk monument is vanaf dat moment te zien tot en met 2 februari en komt het beste tot zijn recht in het donker.

Op 27 januari is er om 19.00 uur nog een formele herdenking bij het tijdelijk monument. Ook hier bent u van harte welkom.

Het Comité Joods Oorlogsmonument en het Comité Stolpersteine Gemeente Stadskanaal werken mee aan het tijdelijk monument.

Datum 16 januari 2020 Redactie

Dodenherdenking Veendam op televisie

.

RTV1 – Dit jaar kun je meekijken naar een rechtstreeks verslag van de dodenherdenking (kranslegging) en herdenkingsbijeenkomst vanuit Veendam. Deze wordt gehouden in de Grote kerk aan de J.G. Pinksterstraat.

Samenwerking

Vrijwilligers van ParkstadVeendam.nl en vrijwilligers van RTV1 werken samen om hiervan een rechtstreeks beeldverslag te doen. ParkstadVeendam doet camerawerk en zendt het ook uit op facebook en Youtube. RTV1 zet de beelden door op het lokale televisiekanaal zodat er ook kan worden meegekeken in de huiskamer. De uitzending begint zaterdag om 17.55 uur. Vanaf 19:40 uur start de officiële herdenking bij het monument naast de Grote Kerk.

Overzicht TV kanalen:

RTV1 – TV kanaal 1458 (KPN, Telfort en XS4ALL)
RTV1 – TV kanaal 42 (Ziggo Woellust en heel Groningen/Drenthe)
RTV1 – TV kanaal  25 (SKV Gemeente Veendam)

Social media

Internetkanalen Facebook en Youtube van ParkstadVeendam.nl en op de website van ParkstadVeendam.nl

  • De uitzending is ook te zien op de live TV streamer op www.rtveen.nl

 

 

Datum 3 mei 2019 Bert Jan Brinkman

Herdenking 4 mei in de gemeente Stadskanaal

.

STADSKANAAL – Op 4 mei aanstaande staan we twee minuten stil. Met het thema ‘In vrijheid kiezen’ gedenken we hen die ons zijn ontvallen, tijdens de Tweede Wereldoorlog, in Indië of tijdens vredesmissies. De herdenkingscomités hebben een programma gemaakt voor de plaatsen Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Mussel en Alteveer. De collegeleden zijn vertegenwoordigd bij deze herdenkingen.

In Stadskanaal is een herdenking georganiseerd bij het Verzetsmonument in het Julianapark, het pools Monument op het Generaal Maczekplein en het Joods oorlogsmonument aan de Navolaan.
In Musselkanaal is een stille tocht vanaf de koepel aan het Willem Diemerplein naar het monument nabij de ‘IJzeren Klap’. In Onstwedde vindt de herdenking plaats op de Brink en in Mussel bij het Monument aan de Wagenspoor. In Alteveer tenslotte is de herdenking op het Kerkplein.

Musselkanaal:
19.10 uur Burgemeester F. de Jonge is aanwezig in Musselkanaal voor toespraak en kranslegging vergezeld door fractievoorzitter M. Luijken
Start in de koepel aan het Willem Diemerplein
19.30 uur Aankomst bij het gemeentelijk monument

Stadskanaal:
18.30 uur Wethouder H.J. Hamster is aanwezig in Stadskanaal voor toespraken en kranslegging vergezeld door fractievoorzitter K. Remmerts
Start bij het verzetsmonument in het Julianapark
19.00 uur Pools Monument op het Generaal Maczekplein
19.35 uur Joods Oorlogsmonument aan de Navolaan in Stadskanaal

Mussel:
19.25 uur Wethouder G. Borgesius is aanwezig in Mussel voor toespraak en kranslegging. Vergezeld door fractievoorzitter B. van Beek
Verzamelen bij het Monument aan de Wagenspoor in Mussel.

Onstwedde:
19.30 uur verzamelen op de Brink in Onstwedde.
Namens de gemeente zijn wethouder G. Brongers-Roffel en fractievoorzitter E. Hofstra aanwezig voor kranslegging.

Alteveer:
19.40 uur verzamelen op het kerkplein in Alteveer.
Namens de gemeente zijn wethouder L. Veenstra en fractievoorzitter K. Pals aanwezig voor de kranslegging.

Het volledige programma van de herdenkingen in de gemeente Stadskanaal op 4 mei aanstaande staat op www.stadskanaal.nl

Datum 30 april 2019 Bert Jan Brinkman

Herdenking oorlogsslachtoffers in Wildervank

WILDERVANK – Bij het verzetsmonument aan de Postkade te Wildervank vindt zaterdag 4 mei 2019 de jaarlijkse herdenking plaats van oorlogsslachtoffers.

Scholieren

De heer N. van Woerkom ( raadslid gemeente Veendam) zal op deze avond het woord voeren. Als afsluiting dragen scholieren gedichten voor. Muzikale medewerking wordt verleend door het muziekkorps “Voorwaarts”, aldus Jan Koning namens het 4/5mei comité Wildervank.

Datum 24 april 2019 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal