Direct naar de inhoud.

Veendam en Pekela nieuwe gemeente?

VEENDAM – Pekela en Stadskanaal wilden herindelen. Ook met Veendam. Er gloorde enkele jaren geleden kortstondig een prachtige PSV gemeente aan de horizon. Zeer kort, want de Veendammer gemeenteraad maakte al snel korte metten met dit voornemen. Het gevolg: twee gefrustreerde gemeenten.

Stadskanaal zelfstandig

Deze situatie heeft er voor gezorgd dat de gemeente Stadskanaal nu het liefst zelfstandig blijft. De grootste gemeente van zuid Groningen gaat geen enkel initiatief meer nemen op gebied van een Veenkoloniale herindeling. Voor Pekela ligt dat anders. Een zelfstandig voortbestaan is wel een wens maar economisch niet meer haalbaar. De Pekelders staan met de rug tegen de muur.

Nieuwe hoop

Maar er gloort nieuwe hoop. De gemeente Veendam wilde immers niet met Pekela én Stadskanaal herindelen maar mogelijk wel ‘enkel’ met de Pekela’s. Sterker: Veendam blijkt de enige gemeente die nog überhaupt zaken wil doen. Buurgemeenten Westerwolde, Stadskanaal en Oldambt zien het namelijk niet zitten om met Pekela samen te werken.

De Kompanjije
Veendam heeft als enige buurgemeente de deur niet definitief dichtgedaan. Dat schrijft het DvhN vandaag in haar krant. Er zijn verkennende gesprekken uitgevoerd door Frank de Vries, voormalig wethouder van de stad Groningen en waarnemend burgemeester van Ten Boer, en organisatieadviseur Audrey Rohen. Het duo heeft de uitkomsten dinsdagavond 21 april tijdens een digitale en vertrouwelijke sessie met de vijftien raadsleden en het voltallige college van de gemeente Pekela gedeeld.

Enkele bronnen bevestigen tegenover het Dagblad van het Noorden dat het rondje die De Vries en Rohen hebben gemaakt weinig nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Toch is het opmerkelijk dat Veendam weer in de race is om met Pekela verder te gaan. Vanuit de Parkstad kwam eerder de boodschap dat het college geen reden meer zag in voortzetting van de ambtelijke samenwerking De Kompanjie.

Pekela: herindeling of zelfstandigheid
Met de analyse van De Vries en Rohen is de keuze nu aan de raad van Pekela: herindelen – en dan met Veendam – of zelfstandig blijven. Voor de zomer moet hierop het antwoord komen. Van belang is vooral wat de financiële gevolgen voor Pekela zijn als ze zelfstandig blijft. Eveneens moet dan duidelijk zijn wat het uittreden van Veendam uit De Kompanjie kost. Maar ook moet berekend worden wat een herindeling uiteindelijk kost of oplevert en welke voordelen die biedt.

De Pekelder raad heeft eerder in meerderheid aangegeven te willen herindelen: met Veendam én Stadskanaal. Dezelfde raad heeft ook kenbaar gemaakt dat zelfstandigheid geen optie is, onder meer omdat het relatief kleine ambtenarenapparaat geen al te grote zaken aankan.

Geen groot Oost-Groningen
Een groot Oost-Groningen is sowieso niet meer te realiseren. Westerwolde heeft aangegeven zich eerst op verdere uitbouw en voltooiing van deze nieuwe gemeente te willen richten. Oldambt heeft te veel problemen, van financiële en bestuurlijke aard. Ze moet zwaar bezuinigen en er is sinds medio vorig jaar een minderheidscoalitie, waardoor het politiek gezien relatief instabiel is. Bij Stadskanaal leeft het idee om zo snel mogelijk een burgemeester te benoemen.

Saillant detail is overigens dat alle drie de gemeenten, Pekela, Stadskanaal en Veendam (PSV) nu een waarnemer als burgemeester hebben.

Datum 23 april 2020 Bert Jan Brinkman

Provincie gaat dinsdag om tafel met Veendam Stadskanaal en Pekela

GRONINGEN – De Provincie gaat dinsdag om de tafel met de drie colleges van Stadskanaal, Pekela en Veendam. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) wil graag weten hoe de drie colleges de besluiten van hun gemeenteraden zien. De provincie wil ook weten wat de vervolgstappen zijn. Volgens Brouns zijn alle gemeenten vooralsnog financieel in staat een poosje zelfstandig te blijven.

Geen haast

Er is dus geen haast om sturend op te treden, maar de gedeputeerde lijkt ervan overtuigd dat Veendam niet zelfstandig kan blijven. Volgens Brouns gaat de vergelijking met de gemeente Haren niet op. Haren is financieel ongezond en staat onder grote druk omdat hier de fusiepartners (Groningen en Ten Boer ) het proces niet langer kunnen uitstellen. Maandag komen de colleges al bij elkaar van Stadskanaal, Pekela en Veendam. Dinsdag worden ze bij de provincie verwacht.

De gemeenteraad van Pekela vergadert 21 maart over een mogelijke ‘nieuwe’ herindelingsvariant nu de fusie met Veendam en Stadskanaal is afgeblazen. Herman Alink sprak woensdagavond kort met gedeputeerde Brouns ’telefonisch’ in het radioprogramma RTVéén Actueel en stelde hem de vraag: Hoe nu verder?

Gedeputeerde Brouns:

Datum 2 maart 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeenteraad Stadskanaal kiest voor samengaan met Pekela en Veendam

STADSKANAAL – De gemeenteraad van Stadskanaal kiest unaniem voor samengaan met de gemeenten Pekela en Veendam. Dat bleek afgelopen dinsdagavond 28 februari tijdens een extra raadsvergadering. Aanvankelijk was de SP nog tegen een “gedwongen huwelijk”, zoals fractievoorzitter Idema het noemde, maar de socialisten stemden uiteindelijk wel voor samengaan. Dat deden ze na een dringend en enigszins emotioneel appel van burgemeester Galama.
Eerder werd via de media al bekend dat Veendam tegen de herindeling is. Net als Stadskanaal koos is ook de gemeente Pekela dinsdagavond voor samengaan.

Datum 1 maart 2017 Redactie

Kleine partijen maken vanavond het verschil bij herindeling

HERINDELING  – Vanavond nemen de gemeenteraden van drie Veenkoloniale gemeenten een besluit om al dan niet samen verder te gaan als één toekomstbestendige gemeente in Zuidoost Groningen. Er is jaren over gesteggeld en bij veel discussies bleek iedere keer weer dat de partijen SP, VUK en Gemeentebelangen in Veendam een fusie niet zien zitten met Pekela en Stadskanaal. Omdat de partijen SP en GB de meeste zetels hebben kunnen de overige partijen roepen wat ze willen maar hebben altijd de minderheid. VUK kan dus het verschil gaan maken en geschiedenis op zijn naam schrijven.

Pekela

Ook de SP in Pekela (Pim Siegers) zet zijn hakken in het zand en veel zal dus gaan afhangen van het standpunt van de lokale partij SVP in Pekela. Maar spannend is het wel, zegt fractievoorzitter Lex Kupers van de SVP bij RTV Noord. ‘Want dit is het grootste besluit dat wij als plaatselijke partij ooit gaan nemen.’ In Pekela kan zich nog het opmerkelijke feit voordoen dat er een gelijk aantal stemmen voor en tegen de herindeling is, omdat er veertien raadsleden zijn. Als dat het geval is, dan wordt het voorstel op 7 maart opnieuw op de agenda gezet. Is het dan weer 7-7, dan wordt het besluit beschouwd als ‘niet genomen’.

Stadskanaal

De grootste eensgezindheid is er in Stadskanaal, waar de voltallige gemeenteraad vooral voordelen ziet van een herindeling met de twee andere gemeenten. Maar de raadsleden hebben hier de toekomst die ze voor een toekomstige Veenkoloniale gemeente willen niet in eigen hand. Ook B en W van Stadskanaal willen graag een fusie met Veendam en Pekela. Dat zal blijken uit het voorstel dat zij vanavond bij de raadsleden op tafel leggen. Ze vragen daarin akkoord te gaan met de fusie en ook geld opzij te leggen voor het maken van een herindelingsontwerp.

B en W

Hoe anders klinkt het bij wethouder Henk-Jan Schmaal van Gemeentebelangen Veendam. Hij is tegen de fusie. Toch is er verdeeldheid bij B en W in Veendam want Schmaal zijn collega bestuurders zijn wel voor. Geen eensgezindheid dus. Daarom vragen B en W van Veendam (in tegenstelling met Stadskanaal) vanavond aan de raad ‘ een standpunt’ over een fusie in te nemen.

Volg hier onze livestreams of luister mee via de ether..

Datum 28 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Veel politiek bij streekomroep RTVeen

Gemeenteraad Stadskanaal (F: RTVéén)

RTV1 – De komende dagen zal er veel politiek te beluisteren zijn bij de streekomroep voor Stadskanaal en Veendam. Zo is er maandagavond 27 februari de raadsvergadering van Stadskanaal te beluisteren en op dinsdagavond 28 februari de extra raadsvergadering(en) met de stemming over het wel dan niet doorgaan van een eventuele nieuwe Veenkoloniale gemeente. Dinsdagavond wordt er gelijktijdig gestemd over de herindeling in de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam ( PSV ).

Livestream

RTV1 heeft besloten om op deze avond de raadsvergadering van Veendam ‘live’ uit te zenden via de ether en de kabel. De raadsvergadering in Stadskanaal is eveneens te horen maar dan via onze internet live-stream (dus niet via de ether). Dit besluit is genomen op basis van belangrijkheid. Zo wordt verwacht dat Stadskanaal voor een gemeentelijke herindeling zal stemmen maar Veendam niet! Ook Pekela is allerminst zeker.

Pekela

De raadsvergadering van Pekela kan niet door RTV1 worden uitgezonden omdat Pekela onder het verzorgingsgebied valt van omroep Radio Westerwolde. In de eventuele schorsingen en pauze houden we U wel op de hoogte van de stand van zaken in Pekela via onze correspondenten Wilma Swarts en Herman Alink.

De raadsvergaderingen beginnen om 19.30 uur..

Datum 26 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Rond de Tafel met raadsleden over herindeling

RTV1 – (audio) Vrijdagavond spraken Bert Jan Brinkman en Jan Bresters in het programma ‘Rond de Tafel’ met een aantal raadsleden uit Veendam en Stadskanaal over een eventuele gemeentelijke herindeling. Komt deze ‘veenkoloniale gemeente’ er nu wel of niet? Nee zegt Christel Knot van Gemeente Belangen Veendam. Ja zegt Klaas Pals van D66 Stadskanaal.

Raadsleden

Uitzending gemist? Luister hier nogmaals naar de mening van Harrie Schoonewille SP Veendam, Albert Oosting CDA Veendam, Christel Knot GB Veendam, Klaas Pals D66 Stadskanaal en Evert Idema SP Stadskanaal. Dinsdagavond 28 februari spreken de voltallige raden zich uit en zal er een definitief besluit genomen worden in Veendam, Stadskanaal en Pekela. Opmerkelijk feit is dat een raadslid zijn eigen besluit mag geven tijdens het vóór of tegen stemmen. Hiermee kan een raadslid dus afwijken van het ‘eigen’ partijbesluit.

 

Datum 25 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Veendammers slecht op de hoogte over herindeling

Straatinterview Veendam over herindeling

VEENDAM – (video) – Ik zou het niet weten. Herindeling? Daar weet ik niets van. Veel Veendammers zijn helemaal niet bezig met een eventuele herindeling. Dat bleek uit een gehouden straatinterview gehouden door streekomroep RTV1. Weliswaar op een doordeweekse middag, dus veel (hang)ouderen in het centrum.

Veendam / Wildervank
Een groep Veendammers bleef vasthouden aan de huidige gemeente Veendam. Verandering zien zij niet zitten. Maar er waren ook passanten die een nieuwe Veenkoloniale gemeente juist wel zien zitten. De jeugd bleek onverschillig, was niet op de hoogte en vindt het wel best. Er zat een verschil tussen Veendam en Wildervank. Tijdens het interviewen viel het op dat Wildervanksters veel positiever in een herindeling staan dan Veendammers.

Mening
We hebben ongeveer 100 mensen om hun mening gevraagd. Conclusie is dat de herindeling niet echt leeft bij de lokale bevolking in de gemeente Veendam. Vooral vijftigplussers waren tegen. Dertigers en veertigers waren juist wel voor een grote veenkoloniale gemeente met Pekela en Stadskanaal (PSV). De jeugd heeft er niet over nagedacht, is er niet mee bezig maar was ook niet tegen een nieuwe gemeente, zo bleek uit ons mini-onderzoek.

De gemeenteraad van Veendam beslist uiteindelijk op 28 februari. Ook nemen dan de gemeenteraden van Stadskanaal en Pekela een besluit.

Straatinterview Veendam: 

Datum 18 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Verbijstering raadsleden Stadskanaal over besluit Veendam

Verbijstering op de gezichten enkele raadsleden Stadskanaal tijdens de commissie-raadsvergadering Veendam –  (foto: B J Brinkman RTV1 )

HERINDELING / PSV – Teleurstelling, verbijstering en blijdschap. In Stadskanaal en Pekela wordt verschillend gereageerd op het besluit van de partijen VUK, SP en Gemeentebelangen in Veendam om nu al ‘nee’ te zeggen tegen een herindeling.

RTV1 Actueel

Deze ‘nee’ komt hard aan in Stadskanaal, waar de raad unaniem voor een herindeling is. Dinsdag 28 februari vergaderen de gemeenteraden van Pekela, Stadskanaal en Veendam tegelijkertijd over de herindeling. Dat is pas het moment waarop het besluit definitief valt. Tot die tijd kan er nog van gedachten veranderd worden. RTV1 sprak alvast met diverse raadsleden die voor en tegen zijn in zowel Veendam, Stadskanaal als Pekela. Luister naar een samenvatting eerder uitgezonden in het programma RTV1actueel met Jan Bresters.

Gert Jan Boels (CDA – Stadskanaal) en Pé Langen (VUK – Veendam)

Jan Bresters in gesprek met Henk Busemann (PvdA – Pekela)

 

Datum 12 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Herindeling Pekela of toch niet; SVP geeft 28 februari doorslag

Foto: Herman Alink

GEMEENTE PEKELA – Gisteravond 7 februari, was de info raadsvergadering waar men vragen en opmerkingen kon maken naar aanleiding van het door Berenschot opgestelde rapport over de gemeentelijke herindeling tussen de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam. Doordat Berenschot te laat was werd de vergadering een halfuur opgeschort, wat hen kwam te staan op een terechtwijzing van de fractievoorzitter van de SP Pim Siegers en ook de voorzitter burgemeester Jaap Kuin was op zijn zachts gezegd “not amused”.

Samenvatting vragen en opmerkingen partijen

SP – Pim Siegers: 
Is een groot voorstander van een zelfstandig gemeente Pekela en ziet daarom niets in het opgaan in een groter geheel. Ziet alleen maar nadelen. Vond hier en daar dat het rapport teveel aannames had en verkeerde conclusies trok. Hij nodigde Berenschot uit om met hem het dorp in te gaan om te merken hoe zeer een gemeentelijke herindeling leeft onder de bevolking. Wil wel eens weten welke argumenten er zijn om niet te gaan herindelen, omdat juist daarover niets in het rapport staat.
SVP – Lex Kuper:
Betwijfelt dat een herindeling financieel neutraal zal kunnen verlopen. Maakt zich zorgen wat de financiële consequenties zijn als de ambtelijke fusie moet worden ontbonden. Men denkt dat met de huidige ambtelijke organisatie Veendam Pekela alle problemen voor nu en in toekomst opgelost kunnen worden. Officieel hebben ze hun keuze nog niet gemaakt, maar gelet op de uitspraken een dag eerder in de raad van Veendam maakt het SVP niet enthousiast op te gaan in een gemeente samen met hen.
PvdA – Henk Busemann: 
Trekt sterk in twijfel of de Pekelder bevolking geïnteresseerd is in dit onderwerp. Zij kunnen zich in grote lijnen vinden in het rapport. Samengaan is op elkaar kunnen vertrouwen en hij vraagt zich af hoe Veendam en Stadskanaal daar precies over denken. Gelet op nieuwe en zwaardere taken die op de gemeente afkomen vindt de PvdA het een logische stap om aan schaalvergroting te doen, hoewel men ook hun zorgen heeft over de financiën, en ook sturing op beleid als kleinste gemeente van de drie.
CDA – Dick Berghuis: 
Zegt dat de Pekelder wil weten of men er beter van wordt. Ze ondersteunen partijen die kritiek op het rapport hebben niet. Het gaat er om dat je meer rationeel en minder emotioneel bent, aldus Berghuis. CDA wil graag met spoed uitvoering gaan geven aan het rapport, daarbij aangevend dat ze nog steeds een groot voorstander zijn om van Oost-Groningen een landsdeel te maken om daardoor nog krachtiger als bestuur en organisatie te kunnen optreden.
GL – Elly Knevelman:  
Zonder verdere uitbreiding van de ambtelijke samenwerking zal dit de gemeente Pekela kwetsbaar maken voor hun nieuw uit te voeren taken. Oude Pekela en Nieuwe Pekela moeten in de nieuwe gemeente zich wel kunnen blijven ontwikkelen. Wel vraagt zij zich af hoe het staat met de gelijkwaardige inbreng in zo’n heringedeelde gemeente.
VVD –Jolanda Fridrichs: 
Had enkel de opmerking: “De VVD kan zich helemaal vinden in het rapport en haar conclusies”.
CU – W. Meilof: 
Zegt het een goed, duidelijk en overtuigend rapport te vinden. “Belangrijk is om bestuurskracht te behouden en het behoud van de economische ruimte in de toekomst”.

Partijen waren het er over eens dat een opsplitsing van Oude en Nieuwe Pekela geen optie is.

Alvorens Berenschot ingaat op vragen memoreert wethouder Hennie Hemmes dat er enkele financiële hobbels moeten worden geslecht, o.m. uitvoering rapport Westerlee en ontvlechting van de Kompanjie. Hoe groot deze zijn, wist hij niet.

De enige juiste beslissing
Berenschot leidde hun verhaal in om aan te geven wat men had beoogd met hun rapport. Met name de toename van de complexiteit van vraagstukken waar de gemeente mee wordt geconfronteerd en de samenhang daarin tussen de 3 gemeenten heeft bij hen geleid tot de conclusie dat een gemeentelijke herindeling het enige juiste zou zijn. De grote van een gemeente bepaald niet altijd een toename van het strategisch vermogen maar de randvoorwaarden zullen wel toenemen. Financieel zullen er geen grote voordelen te behalen zijn bij een herindeling maar de kwaliteit neemt wel toe. Vraagstukken als werkgelegenheid, economie en leefbaarheid zullen samen beter aangepakt kunnen worden als de gemeenten alle drie herindelen. Je zult gezamenlijk veel krachtiger kunnen gaan investeren, het gebied beter ontsluiten en dat geeft daardoor meer economische activiteit. Individueel kan dit ook, maar dan zal je moeten concurreren met de direct omliggende gemeenten.

Als gemeenteraad moet je kaders stellen aan ondernemers. Je hebt met 1 ondernemersnetwerk te maken en met 1 bestuur dat dit ondersteunt.

SP sputtert een beetje tegen bij het “gratis” advies van Berenschot om op basis van het rapport, de vervolgstap zou moeten zijn een gemeentelijke herindeling. Siegers vindt dit stemmingmakerij. Berenschot vindt het een logische conclusie. Conclusies zijn getrokken op basis van feiten. Onder meer heeft men geconstateerd dat tijdens hun vooronderzoek, waarbij alle betrokkenen hun zegje mochten doen, dat de gemeente willekeurig burgers uit Pekela heeft uitgenodigd om deel te nemen aan een zogeheten burgertop enquête, waar vervolgens maar een heel klein aantal reageerde. Berenschot besloot daarom af te zien om dit mee te nemen in hun rapport.

Draagvlak
Overwegingen om niet te gaan herindelen is er bijvoorbeeld als er tussen de gemeenten qua oriëntatie weinig tot niets wordt gedeeld dan wel te weinig draagvlak wordt geconstateerd. Draagvlak blijft belangrijk en hoewel er in Pekela qua bewoners iets meer belangstelling was moet gezegd worden op basis van de feiten dat slechts een klein percentage de moeite nam om te komen naar de bijeenkomsten dan wel daar hun stem te laten horen. Berenschot werpt verre van hen dat ze aan het proces sturing heeft gegeven, zoals de SP suggereerde. Men heeft in overleg met hun opdrachtgevers gehandeld.

Indien er de situatie zou voordoen dat Veendam of Pekela niet gaan herindelen zal dit automatisch betekenen dat de kosten voor de niet heringedeelde gemeente geheel voor eigen rekening komt en niet door het rijk zal worden gecompenseerd. Voor de gemeentelijke herindeling is een budget beschikbaar van 12 miljoen euro en de verwachting is dat dit nodig zal zijn om alle kosten te dekken. In hoeverre de hobbels genoemd door de wethouder daaruit kunnen komen kan niet worden beoordeeld.

Bij een herindeling komt er een nieuwe ambtelijke organisatie. Voor zover bekend wil Stadskanaal niet toetreden in de huidige fusie, de kompanjie, Veendam en Pekela.

Raadsverkiezingen
In 2018 vinden er nieuwe raadsverkiezingen plaats en in 2020 voor de nieuwe gemeente. De gekozen raad in 2018 zal zich (tenzij de gemeente kiest tegen herindeling) vooral moeten bezig houden met een herindelingsontwerp, werken aan de nieuwe gemeente en het maken van afspraken en vooral niet nog even snel de reserves op gaan gebruiken. De provincie zal daar op toezien.

De voorzitter bedankt Berenschot voor hun nadere toelichting en wenste de raad met deze nieuwe kennis veel wijsheid toe. Op 28 februari zullen alle betreffende gemeenten in een gelijktijdige raadsvergadering definitief besluiten of een herindeling wel of niet gaat gebeuren.

Afgaande op de vragen en op- en aanmerkingen van partijen kunnen we het volgende concluderen. Dat er van de 14 zetels, 7 voorstemmers zijn en 4 tegen. Samen Voor Pekela met 3 zetels in de raad heeft zich nog niet uitgesproken. Daarbij moet worden aangetekend dat in de fractie van deze partij niet gelijk wordt gedacht. Ze zijn daarover nog in discussie.

Voor herindeling zijn: PvdA 2; CDA 2; VVD 1; GL 1 en CU 1.
En tegen: SP 4.

Het lijkt erop dat de enige plaatselijke partij in Pekela de doorslag moet geven, wel of niet herindelen. Een flinke klus en grote verantwoording voor Samen voor Pekela.

Datum 8 februari 2017 Redactie

Spreekrecht herindeling PSV tijdens raadsvergadering in Pekela

Foto: Wilma Swarts

GEMEENTE PEKELA – In de opiniërende raadsvergadering van 7 februari 2017 wordt het eindrapport “Vruchtbare bodem” betreffende de vervolgonderzoeken herindeling Pekela-Stadskanaal-Veendam besproken.

Heeft u ook een mening over de herindeling dan kunt u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de raadsvergadering, teneinde uw mening aan de raad kenbaar te maken.

De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en u dient het aan te vragen twee dagen voor aanvang van de vergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, telefoon 0597-617418.

Stemresultaten en bijbehorende stukken.
Hieronder de stemresultaten van de door de gemeente Pekela georganiseerde  burgeravonden en de herindeling scan 2016 van provincie Groningen. Voor alle stukken die behandeld worden op de info vergadering van 7 februari aanstaande KLIK HIER 

https://pekela.notubiz.nl/document/4910153/1/Bijlage_2_1_-_stemresultaten_PSV_burgeravonden

https://pekela.notubiz.nl/document/4910159/1/bijlage_3_3_-_Deelonderzoek_efficientie_psv

 

Datum 1 februari 2017 Redactie


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal