Direct naar de inhoud.

Herindeling hot item gemeenteraadsverkiezing

herindeling Zuid Groningen

PSV – De gemeentelijke herindeling in de Veenkoloniën lijkt verder weg dan ooit. Dat is vooral veroorzaakt door een Veendammer ‘nee’ tegen de ja’s van de gemeenten Pekela en Stadskanaal. Daarmee zit de zaak voorlopig op slot. Met name de partijen Gemeentebelangen Veendam, SP Veendam, VVD en VUK gaven de doorslag in het niet slagen van een herindeling. Dat kan in de komende periode wel eens gaan veranderen want de gemeenteraadsverkiezingen komen er aan.

Het provinciebestuur maakte dinsdagavond bekend dat het de drie gemeenten heeft uitgenodigd voor een gesprek in januari. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) van de provincie: “Wat ons betreft is een gemeentelijke herindeling nog niet van de baan in de Veenkoloniën. We gaan nu bekijken welke opties er zijn. De provincie gaat nu eerst per gemeente bekijken welke samenwerkingsoperaties er nu al gaande zijn.”

De Provincie ontving eerder van alle drie gemeenten op papier verschillende toekomstplannen. In deze visies leggen Stadskanaal, Veendam en de gemeente Pekela ieder voor zich de nadruk op hun rol en economische positie in de regio. De kans is daarom zeer klein dat er nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een besluit zal vallen over de voortgang van het fusieproces.

Nu de herindelingskwestie bij de provincie niet van tafel is zullen ook de herindelingscampagnes van de lokale politieke partijen in de drie PSV gemeenten een belangrijk thema worden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe gemeenteraad betekent immers nieuwe kansen en een frisse kijk op de toekomst van de Veenkoloniën.

Datum 13 december 2017 Bert Jan Brinkman

Provincie bepaalt toekomst Veendam Stadskanaal en Pekela

GRONINGEN – De Provincie verwacht nog voor het einde van dit jaar een standpunt in te nemen over de toekomst van de gemeenten Veendam, Pekela en Stadskanaal. Eerder in maart liet de provincie al weten in gesprek te willen gaan met de drie gemeenten. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) wil graag weten hoe de drie colleges de besluiten van hun gemeenteraden zien. De provincie wil ook weten wat de vervolgstappen zijn.

Veendam

Eind februari dit jaar werd duidelijk dat een herindeling van onderop van de baan is. Een meerderheid van de gemeenteraad van Veendam stemde tegen het herindelingsvoorstel. Stadskanaal en Pekela zagen een herindeling wel zitten om verder te gaan in een Veenkoloniale gemeente. Maar daar hoort natuurlijk ook Veendam bij.

Provincie

Voor de Provincie is het hiermee dus ook nog niet af. De gemeentebesturen hebben onlangs een brief gekregen waarin gevraagd wordt hoe zij denken om te gaan met bovenregionale opgaven rond thema’s als economie en leefbaarheid. De Provincie wil nu voor 1 november dit jaar een antwoord van de drie gemeenten. Daarna bepaalt de Provincie de toekomst van de drie gemeenten hoe nu verder.

Op de drie ‘PSV’ gemeenten na zijn alle overige gemeenten in de provincie inmiddels bezig met de vorming of afronding van een nieuwe gemeente. Gemeente Oldambt was hierin de allereerste die in 2010 is ontstaan uit de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland.

Datum 30 mei 2017 Bert Jan Brinkman

Rond de Tafel met raadsleden over herindeling

RTV1 – (audio) Vrijdagavond spraken Bert Jan Brinkman en Jan Bresters in het programma ‘Rond de Tafel’ met een aantal raadsleden uit Veendam en Stadskanaal over een eventuele gemeentelijke herindeling. Komt deze ‘veenkoloniale gemeente’ er nu wel of niet? Nee zegt Christel Knot van Gemeente Belangen Veendam. Ja zegt Klaas Pals van D66 Stadskanaal.

Raadsleden

Uitzending gemist? Luister hier nogmaals naar de mening van Harrie Schoonewille SP Veendam, Albert Oosting CDA Veendam, Christel Knot GB Veendam, Klaas Pals D66 Stadskanaal en Evert Idema SP Stadskanaal. Dinsdagavond 28 februari spreken de voltallige raden zich uit en zal er een definitief besluit genomen worden in Veendam, Stadskanaal en Pekela. Opmerkelijk feit is dat een raadslid zijn eigen besluit mag geven tijdens het vóór of tegen stemmen. Hiermee kan een raadslid dus afwijken van het ‘eigen’ partijbesluit.

 

Datum 25 februari 2017 Bert Jan Brinkman

Gemeente Belangen Veendam organiseert inloopavond herindeling

herindelingen gemeenten

VEENDAM – (door Peter Panneman) – Gemeente Belangen Veendam organiseert op donderdag 26 januari om 19.30 uur een inloopavond bij Hotel Parkzicht in Veendam met als thema herindeling.

Op 28 februari a.s. moeten de gemeenteraden van Veendam, Pekela en Stadskanaal het besluit nemen of ze wel of niet gaan fuseren tot 1 grote gemeente. Het afgelopen half jaar heeft een extern bureau uitgebreid onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een dergelijke herindeling. Hierbij zijn ook diverse avonden georganiseerd voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, scholieren en inwoners. De opkomst op de avonden voor de inwoners was helaas zeer gering.

Beslismoment

Nu het beslismoment nadert vindt Gemeente Belangen Veendam het belangrijk om inwoners van de gemeente Veendam nog een keer in de gelegenheid te stellen hun mening kenbaar te maken. Op de inloopavond wordt middels een korte presentatie een beeld geschetst van de voor- en nadelen van herindeling en wordt stil gestaan bij de vraag: Waarom zouden we moeten herindelen?

Er is daarna uitgebreid ruimte voor vragen en debat. Gemeente Belangen wil graag horen hoe de bevolking denkt over herindelen en zal deze mening zwaar laten wegen in de uiteindelijke beslissing voor of tegen de herindeling.

(Peter Panneman)

Datum 24 januari 2017 Bert Jan Brinkman

Grenzen Provincie Groningen ter discussie

GRONINGEN/ASSEN – De grenzen van de noordelijke provincie’s worden de komende jaren ter discussie gezet. Dat meldt CDA-herindelingsgedeputeerde Patrick Brouns vandaag via het DvhN. Hij zegt: “Provincie en de Groningse gemeenten zijn nu druk bezig met het voeren van gesprekken over de vraag welke provinciale taken kunnen worden afgestoten aan de grotere gemeenten die in 2018, 2019 en 2020 worden gevormd”.

 

Noordelijk landsdeel

Brouns: “Die overdracht moet dus eerst haar beslag hebben gekregen en is onze 1e taak. Daarna komt de vraag hoe het verder moet met de provincie en of het mogelijk is om Groningen, Drenthe en Friesland samen te voegen tot één noordelijke provincie”. Deze discussie zal volgens Brouns pas in de volgende collegeperiode van gedeputeerde Staten kunnen worden aangegaan. Dus na 2020.

Paard achter de wagen

Er zijn politici die de gang van zaken betreuren. Dat eerst de provincies hadden moeten fuseren en hierna pas de gemeenten. Op deze manier heeft de Provincie het paard achter de wagen gespannen. VVD raadslid Berend Hoekstra uit Leek vond vijf jaren geleden al dat vorming van één noordelijke provincie aan de gemeentelijke herindelingen vooraf had moeten gaan. Hij noemde dat tijdens een nieuwjaarstoespraak destijds een historische vergissing. “Dat vind ik nog steeds”, aldus Hoekstra vandaag in het DvhN.

 

Datum 24 december 2016 Bert Jan Brinkman

Herindeling loopt fikse vertraging op

Discussieavond herindeling in Veendam (F: RTV1)
Discussieavond herindeling in Veendam (F: RTV1)

COLUMN – De mogelijke herindeling van Pekela, Stadskanaal en Veendam, ook wel de PSV herindeling genoemd loopt alweer vertraging op. Het hele proces gaat minstens een jaar langer duren. Dat komt omdat in de gemeente Veendam een referendum mogelijkheid is ontstaan waarin Veendammers hun mening kunnen ventileren. Op 7 november jongstleden heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Veendam ingestemd met een referendumverordening waarvan een aantal politieke partijen dankbaar gebruik willen maken. Wanneer het referendum gehouden gaat worden weet Brinkieman niet. Maar dat de mogelijkheid (grote wens SP Veendam) ingezet gaat worden is natuurlijk zo klaar als een klontje.

Deskundigen

SP Veendam, Vooruutkiek’n van Pé Langen en coalitie partij Gemeentebelangen zijn blij met de referendum mogelijkheid. PvdA, CU, VVD, CDA en D66 Veendam juist weer niet. “Bij een herindeling moeten we ons niet verschuilen achter een referendum”, aldus raadslid Alian Spelde. “Dat is een zaak van volksvertegenwoordigers en dat zijn wij”, aldus Spelde in een eerder gehouden interview.  De raad is immers gekozen door de bevolking. Hier heeft Spelde een punt vindt Brinkieman. Bovendien is een herdeling een zaak voor deskundigen, mensen die die weten wat er allemaal speelt. De gewone burger heeft het al druk genoeg met zijn eigen dingen. Het ergelijke van een referendum is ook nog dat het een momentopname is. Als je er de volgende dag toch anders over denkt kun je niet meer terug.
Berenschot

F: RTV1
Discussieavonden PSV  – F: RTV1

In een eerder gehouden onderzoek van bureau Berenschot kregen de inwoners van de fusiegemeenten ook al ruim de mogelijkheid om hun zegje te doen. De opkomsten waren echter zeer minimaal. Er waren meer politici en vertegenwoordigers van welzijnorganisaties aanwezig dan gewone burgers. Een teken dat dit juist een taak is van de gekozen volksvertegenwoordigers. En wie niet komt stemt in toch..?

Vertragingstechniek

Hoe dan ook, door een referendum, waarschijnlijk gelijktijdig met de verkiezingen in maart 2017, is een mogelijke herindeling met minstens een jaar vertraagd. Dat wil zeggen dat er eerst normale gemeenteraadsverkiezingen gaan plaatsvinden in 2018. Het onvermijdelijke wordt hiermee uitgesteld, kost een hoop extra tijd, geld en energie. Als alles dan meezit en het geduld van de politici in Stadskanaal nog niet ten einde is (die zijn al jaren in meerderheid vóór een herindeling) kan er eindelijk op z´n vroegst in 2020 een nieuwe gemeente gevormd gaan worden. Een gezonde en sterke veenkoloniale gemeente op Vruchtbare Bodem. Dat is ook vooruut kiek’n..

Brinkieman

BertJan Brinkman is redacteur bij RTVeen.nl en schrijft de columns op persoonlijke titel

Datum 13 december 2016 Bert Jan Brinkman

Nul stemmen voor Pekela op informatieavond herindeling

Discussieavond herindeling in Veendam (F: RTV1)
Discussieavond herindeling in Veendam (F: RTV1)

VEENDAM – (audio) De tweede inspraak en informatieavond omtrent de gemeentelijke herindeling in Veendam had een matige opkomst. Ook gisterenavond bleken er meer politici in de zaal te zitten dan gewone burgers uit de gemeente. Mooi om te zien was dat burgemeester Sipke Swierstra ‘bezoek’ had van burgemeester Baukje Galama uit Stadskanaal. Zoals afgesproken mochten raadsleden en burgemeester en wethouders niet stemmen. Jammer dat er maar een handjevol stemmers (burgers Veendam) in de zaal zaten. Aan organisatieadviesbureau Berenschot lag het niet. Opnieuw werd de discussieavond uitstekend neergezet.

Werkgelegenheid
Belangrijkste gegeven deze avond was toch wel het feit dat Veendammers trots op hun gemeente zijn, al mag het allemaal (Borgerspark) wel wat beter en netter onderhouden worden. “We zijn tenslotte de Parkstad” aldus een mevrouw uit de zaal. Verder vinden inwoners het belangrijk, dat mocht er een herindeling gaan plaatsvinden met Pekela en Stadskanaal, er vooral gedacht wordt aan het verbeteren van werkgelegenheid en het optimaliseren van het vestigingsklimaat. Waar het gemeentehuis komt te staan werd niet belangrijk gevonden. Op de vraag waar Veendam het beste mee vergeleken kon worden was het opvallend dat de meeste stemmen richting Stadskanaal gingen en Pekela een nul scoorde.

Vervolgstappen
Volgende week zijn er nog discussieavonden in Pekela en vervolgens komen er nog jongerendebatten op diverse scholen in de PSV fusiegemeente. Uiteindelijk zal er een terugkoppeling gaan plaatsvinden tijdens een raadsvergadering op 3 november. De presentatie van het eindrapport gaat plaatsvinden op 1 december en rond de jaarwisseling zal er besluitvorming gemeenteraad plaatsvinden

Bert Jan Brinkman sprak met burgemeester Sipke Swierstra van Veendam over een mogelijke herindeling:

 

bertjan-in-gesprek-met-swierstraherindelingsdiscussie-veendaminspraakovereenkomsten

Datum 29 september 2016 Bert Jan Brinkman

Pim Siegers (SP Pekela) is klaar met Veendam en Stadskanaal

Pim Siegers - SP Pekela
Pim Siegers – SP Pekela

PEKELA – Wat Pim Siegers (SP Pekela) betreft is het over en uit met de herindeling. Hij wil niet dat zijn gemeente samengaat met Veendam en Stadskanaal. Als er dan toch een herindeling komt dan liever fuseren met de gemeente Oldambt. Bij de discussie en informatieavond vorige week in Oude Pekela kozen de meeste aanwezigen voor Oldambt (74%).

Onbetrouwbaar

De boosheid van Siegers komt voort uit het feit dat zowel de gemeente Stadskanaal als de gemeente Veendam de stekker uit het Akkoord van Westerlee hebben getrokken. “Ik ben helemaal klaar met deze onbetrouwbare buurgemeenten. Wat mij betreft is het nu helemaal einde herindeling”, aldus Siegers vanmorgen in het DvhN.

Datum 29 september 2016 Bert Jan Brinkman

Weinig nieuws herindelingsavond Oude Pekela

F: RTV1
F: RTV1

PEKELA – De eerste inwonersbijeenkomst herindeling in de gemeente Pekela leverde gisterenavond niet veel nieuws op. Zoals verwacht willen de Pekelders het liefst zelfstandig blijven. De infoavond georganiseerd door de gemeente en uitgevoerd door  bureau Berenschot wees dit ook uit. De opkomst viel ook hier tegen. Slechts zo’n vijftig personen waren aanwezig in MFA De Binding te Oude Pekela. Een  groot deel bestond uit raadsleden en gemeentebestuurders en mochten dus niet stemmen.

Zelfstandig

De stemmers lieten weten via hun stemkastjes weinig te zien in een fusie met de gemeenten Veendam en Stadskanaal. 75 procent vond dat de gemeente zelfstandig moet blijven. Een grote meerderheid ziet meer raakvlakken met de gemeente Oldambt dan met de buurgemeenten Veendam, Stadskanaal en Westerwolde. Of de stemming nu wel zo representatief is, is maar de vraag. SP Pekela reageerde teleurgesteld in de lage opkomst van de gewone burger. De volgende bijeenkomst in de gemeente Pekela is op drie oktober. Dit keer in het Dorpshuis de Kiepe te Nieuwe Pekela. Eind dit jaar neemt de raad een besluit.

Datum 20 september 2016 Bert Jan Brinkman

Spannende tijden voor Pekela Stadskanaal en Veendam

psv3VEENDAM/STADSKANAAL – (videoverslag). De gemeenten in Zuidoost Groningen gaan een spannende periode tegemoet. Binnenkort wordt het duidelijk of er een grote ‘Veenkoloniale’ gemeente gaat ontstaan of dat de gemeenten zelfstandig blijven. Om de mening te polsen van de inwoners van de beoogde fusiegemeenten Pekela, Stadskanaal, Veendam (PSV) zijn er inwonersbijeenkomst en informatieavonden georganiseerd. Eind dit jaar nemen de gemeenteraden een besluit. De gemeenteraadsleden luisteren dus nu vooral mee.

De éérste twee bijeenkomsten zijn al geweest. Dit in Musselkanaal en Veendam. De gemeenten roepen vooral de burgers op om hun mening te laten horen. Zo waren er tijdens de avonden in Musselkanaal en Veendam slechts een handjevol burgers aanwezig. De conclusie is dan al gauw gemaakt dat inwoners positief denken over een mogelijke PSV gemeente. Een volledig overzicht van de aankomende info-avonden is hieronder te lezen in schema vorm.

Bijeenkomst in MFA Lint te Musselkanaal

 

Datum Doelgroep Gemeente Tijdstip Locatie
12 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Lint, W. Diemerstraat 7, Musselkanaal
13 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, Torenstraat 108, Wildervank
19 september Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop MFC de Binding, Sportlaan 4, Oude Pekela
27 september Inwoners Stadskanaal Vanaf 19:00 inloop MFA Noordstee, Berkenstraat 2b, Stadskanaal
28 september Inwoners Veendam Vanaf 19:00 inloop Winkler Prins Scholengemeenschap, Raadsgildenlaan 11, Veendam
3 oktober Inwoners Pekela Vanaf 19:00 inloop Dorpshuis de Kiepe, Meidoornlaan 99, Nieuwe Pekela

 

 

 

Datum 15 september 2016 Bert Jan Brinkman


-advertenties-