Direct naar de inhoud.

Herinrichting Veendammer Promenade

(F: Peter Panneman)

VEENDAM – Momenteel is aannemersbedrijf Roelofs druk met werkzaamheden aan de Promenade in centrum Veendam.

De uitstraling van de nieuwe pleinen (Raadhuisplein/Veenlustplein) wordt doorgetrokken richting de Promenade. Aannemer Roelofs voert de werkzaamheden gefaseerd uit en deze worden eind oktober afgerond. De winkels aan de Promenade blijven te voet goed bereikbaar.

De werkzaamheden aan de Promenade zijn een uitbreiding op de werkzaamheden die Roelofs heeft uitgevoerd in het centrum van Veendam. De materialen die zijn gebruikt voor de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein worden ook (deels) gebruikt voor de herinrichting van de Promenade. Hiermee wordt de uitstraling van de nieuwe pleinen doorgetrokken richting de Promenade.

Roelofs start met het vervangen van de riolering. Aansluitend vinden de volgende werkzaamheden plaats: aanbrengen van nieuwe lijngoten, bestrating voor de nieuwe terrassen en er wordt nieuw groen aangebracht. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een doordachte en logische fasering en bijbehorende planning. In de planning is rekening gehouden met de eisen van de gemeente Veendam, de wensen van diverse ondernemers en de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor onder andere bezoekers, hulpdiensten en bevoorrading.

Het ontwerp van de nieuwe inrichting is gericht op een langere verblijfsduur van winkelend publiek in het centrum. Door de herinrichting van de Promenade ontstaat een gezellige winkelstraat met terrassen. Bij het ontwerp is er ook aan groen gedacht, want de Promenade wordt aangekleed met diverse bomen en plantenbakken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wensen van diverse ondernemers, om de Promenade voor iedereen aantrekkelijker te maken.

(Peter Panneman)

Datum 4 september 2019 Redactie

Julianapark Veendam beperkt bereikbaar

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – In verband met de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein is het Julianapark beperkt toegankelijk. Aannemer Roelofs begint in week 3-2019 met de werkzaamheden aan het Julianapark door het vervangen van de riolering. In verband met die (voorbereidende) werkzaamheden is de parkeerplaats Julianapark tot zaterdag 26 januari uitsluitend te bereiken via het Kerkplein. De daaropvolgende werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat alle werkzaamheden eind juli 2019 zijn afgerond.

Met de herinrichting van het Raadhuisplein en het Veenlustplein wordt een aanzet gegeven voor de nieuwe inrichting en het nog gezelliger maken van het centrum Veendam. Informatie over de herinrichting vindt u via de website: www.veendam.nl/raadhuispleinveenlustplein.

Datum 13 januari 2019 Bert Jan Brinkman

Herinrichting Raadhuisplein en Veenlustplein

Schets Raadhuis-Veenlustplein

VEENDAM – Vanaf maandag 14 januari 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein. Met de herinrichting van het Raadhuisplein en het Veenlustplein wordt een aanzet gegeven voor de nieuwe inrichting van het centrum van Veendam. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Roelofs.

Bouwteampartner
De gemeente Veendam heeft voor de voorbereiding van de werkzaamheden, samen met adviesbureau Royal HaskoningDHV, Roelofs geselecteerd als bouwteampartner. De afgelopen maanden is gezamenlijk gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en Veenlustplein. Vanaf maandag 14 januari 2019 start Roelofs met de eerste werkzaamheden die gefaseerd worden uitgevoerd. Er volgt een inloopavond voor omwonenden, ondernemers en direct betrokkenen. Zij worden hier persoonlijk voor uitgenodigd.

Weekmarkt tijdelijk naar het Museumplein
Tijdens uitvoering van de werkzaamheden wordt de markt op het Raadhuisplein verplaatst. De donderdag markt verplaatst vanaf donderdag 24 januari 2019 tijdelijk naar het Museumplein.

Eigentijds
Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het ontwerp van de nieuwe inrichting van de pleinen is eigentijds en gericht op een grotere verblijfstijd van winkelend publiek in het centrum. Hiermee wordt het centrum aantrekkelijker voor winkelend publiek, maar ook voor ondernemers. Dit plan is een mooie stap in het moderniseren en het aantrekkelijker maken van het centrum”.

Datum 20 december 2018 Bert Jan Brinkman

Tien winkelpanden aan de Navolaan gekocht

Navolaan uitzicht – Foto: B.J. Brinkman – RTV1

STADSKANAAL – Voor de vernieuwing van het centrum werkt Stadskanaal aan een betere uitstraling, een betere toegankelijkheid en sterkere looproutes. Ook neemt de gemeente winkeloppervlakte uit de markt om leegstand terug te dringen. De aanpak van de Oude Markt en omgeving vormt een belangrijk onderdeel van het centrumplan. Voor de uitvoering moet vastgoed worden aangekocht. Met de verwerving en op termijn de sloop van het complex met tien bedrijfsruimten aan de Navolaan 8-13 wordt circa 2.000 m2 winkelvloeroppervlakte aan de voorraad onttrokken. Op dit moment staan er 4 panden leeg.

Verhuizen

Met de andere ondernemers zijn gesprekken gaande over het verhuizen naar een ander winkelpand in het centrum. Wethouder Goedhart Borgesius: “Met de aankoop ontstaat er ruimte om de herinrichting van de Oude Markt en omgeving voor te bereiden. Het is een belangrijke stap in de realisatie van een compact en aantrekkelijk winkelcentrum met regionale uitstraling.”

Op 9 november 2017 heeft de provincie Groningen € 1,9 mln. uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 toegekend en op 29 januari 2018 heeft de raad besloten een budget van    € 4,2 mln. voor de ontwikkeling van het centrum beschikbaar te stellen.Het verworven vastgoed aan de Navolaan is een complex met tien bedrijfsruimten, bestaande uit de panden Navolaan 8 t/m 13. De panden zijn van eigenaar Vastned Retail Nederland B.V. gekocht voor een koopprijs van € 1,0 mln. kosten koper.

Visie

In juli 2016 heeft de raad de Visie winkelcentrum Stadskanaal vastgesteld. De hoofdlijnen van deze visie zijn: een duidelijke stedenbouwkundige structuur, als basis voor de beleving van het recreatieve winkelen, goed bereikbare parkeerfaciliteiten met voldoende parkeercapaciteit, een compact kernwinkelgebied met aantrekkelijke aanlooproutes, aanpak van leegstand / afname winkelvloeroppervlak en een goede uitstraling van de winkels en winkelstraten.

Datum 1 juni 2018 Bert Jan Brinkman

Herinrichting Menistenplein van start (video)

STADSKANAAL – Afgelopen vrijdagmiddag 12 mei was de start van de herinrichting van het Menistenplein in Stadskanaal. Het is de bedoeling om het plein aantrekkelijker te maken door een parkachtig sfeer te creëren.
 
Wethouder Peter Gelling had de taak om als starthandeling met een kraan het bronzen beeld van de veenkoloniale vrouw een kwartslag te draaien. Daarmee willen de ondernemers van het Menistenplein aangeven dat ze een nieuwe weg inslaan.
 
Ook de rest van het centrum van Stadskanaal moet nog op de schop. Daarvoor is het wachten op geld van de provincie, maar het begin is er.
 
Videoverslag: Boelo Lutgert
 

Datum 15 mei 2017 Redactie

Kerkstraat-west in Veendam op de schop

Kerkstraat - (F: RTV1/ B. Harms)
Kerkstraat – (F: RTV1/ B. Harms)

VEENDAM – (door Berry Harms) – Later dan gepland en pas na de bouwvakvakantie zal er een begin worden gemaakt met de herinrichting van de Kerkstaat-West, de winkelstraat van Veendam.  De werkzaamheden zullen bestaan uit het herinrichten en het vervangen van de huisaansluitingen van het riool en het maken van een verbinding tussen de Kerkstraat-West en de J.G Pinksterstaat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Ook zal het voormalig Chinees Indisch restaurant worden afgebroken. Het aangrenzend winkelpand blijft behouden. Verder zullen er een aantal bomen moeten worden gekapt. Tijdens de werkzaamheden is de Kerkstaat-west alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Voor personen- en vrachtverkeer gelden tijdens de uitvoering omleidingsroutes en aanpassingen.

Parkeren is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk. Parkeren kan op het Kerkplein, naast de Poeisz (blauwe zone), en op de parkeerplaatsen van het Prins Hendrikplein. De eerste fase zal van 22 augustus 2016 tot en met vrijdag 23 september 2016 uitgevoerd worden. Van maandag 26 september 2016 tot en met vrijdag 11 november 2016 zal de tweede fase tot uitvoering worden gebracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Antea Nederland B.V in opdracht van Zwanenburg projecten B.V. Als alle werkzaamheden voltooid zijn wordt de blauwe zone ingevoerd. De winkeliers en bewoners van de Kerkstraat en Prins Hendrikplein zijn inmiddels per brief in kennis gesteld.

Datum 29 juli 2016 Bert Jan Brinkman

N366 tussen Stadskanaal en Duitse grens afgesloten wegens bomenkap

N366De bomen langs de N366 tussen Stadskanaal en de Duitse grens staan te dicht op de weg. Dit zorgt voor onveilige situaties. Daarom gaat de provincie ze weghalen.

Van vrijdag 27 februari 20.00 uur tot maandagochtend 2 maart 06.00 uur en van vrijdagavond 6 maart 20.00 uur tot maandagochtend 9 maart 06.00 uur is de N366 tussen de Van Boekerenweg bij Stadskanaal en de rotonde met de N391 bij Ter Apel dicht voor al het verkeer. Tijdens deze weekenden gaat de provincie Groningen zo’n 1.100 bomen kappen langs de N366. Ook verdwijnt er ongeveer 3,4 hectare aan struikgewas en bosjes. Met het kappen van de bomen wordt de oude landschapsstructuur weer hersteld. Voor het gekapte groen komen bomen terug in natuurgebied Westerwolde.

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Drentse Mondenweg. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Veiliger N366
De bomenkap vindt plaats in het kader van de herinrichting van de N366 tot een volwaardige autoweg. Dit betekent dat alle kruisingen ongelijkvloers worden, de weg wordt verbreed en voorzien van een groene middenstreep. Ook de bermen worden opnieuw ingericht. De bomen langs de N366 tussen Stadskanaal en de Duitse grens staan te dicht op de weg. Dit zorgt voor onveilige situaties. Daarom haalt de provincie ze weg. De beplanting bij de lintbebouwing blijft staan.

Westerstraat
Tegelijk met de bomen langs de N366 worden ook alle bomen, struiken en bosjes bij de aansluiting van de N366 op de Westerstraat in Ter Apel verwijderd.

Dit gebeurt in voorbereiding op de herinrichting van de kruising, die ongelijkvloers wordt gemaakt.

Landschap
Door het kappen van de bomen worden oude kenmerken van het landschap waar de weg doorheen loopt, weer beter zichtbaar. In het landschap tussen Stadskanaal en de Duitse grens staan veel struiken en bosjes, vaak haaks op de weg.
Door bestaande bomenrijen langs dit deel van de weg te kappen, komen die oude haakste structuren beter tot hun recht.

Herplanten
Voor de bomen die gekapt worden plant de provincie nieuwe bomen terug. De meeste bomen komen terug in natuurgebied Westerwolde. Dit gebied is onderdeel van het landelijke Natuurnetwerk Nederland, dat bedoeld is om natuurgebieden beter te verbinden met elkaar en met het omringende agrarische gebied. In dit gebied worden binnen drie jaar na de kap nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast komen er ongeveer 60 bomen langs de vernieuwde Geert Veenhuizenweg in Veendam.

N366 Veilig
De provincie werkt sinds 2009 aan de herinrichting van de N366 om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de N366 te verbeteren.
Het aantal ongelukken met slachtoffers op de provinciale weg N366 tussen Veendam en de Duitse grens is sinds 2009 al aanzienlijk gedaald. De doelstelling om in 2015 het totale aantal ongelukken en het aantal slachtofferongevallen te hebben gehalveerd, werd in 2013 al behaald.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.n366veilig.nl

Datum 19 februari 2015 Redactie

Presentatie advies herindeling Groningen bekend gemaakt

Geert-jansenDe gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Oldambt moeten opgaan in één gemeente: de A7-variant. Daarnaast moeten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde fuseren tot de gemeente Zuidoost-Groningen.

Bekijk hier het hele bericht (.PDF)

Dat adviseert de commissie-Jansen donderdag aan de gemeenten in het rapport Grenzeloos Gunnen II.

Ander advies
Dit wijkt af van het voorstel Grenzeloos Gunnen I, waar de commissie-Jansen vorig jaar mee kwam. Hierin pleitte de commissie voor gemeente De Compagnie en een grote gemeente met de werktitel Oost-Groningen. Maar de gemeenten kwamen hier onderling niet uit; geen enkele gemeente steunt het plan voor Oost-Groningen.

Geen gemeente Westerwolde
Ook is het voorstel voor de gemeente Westerwolde volgens de commissie-Jansen onvoldoende robuust: ‘Het is een te kleine gemeente voor de aankomende herindeling’. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde moeten volgens de commissie opgaan in Zuidoost Groningen.

Veendam
Voor de commissie was de gemeente Veendam het meest zware discussiepunt. De gemeente heeft een sleutelpositie voor zowel de A7-variant als de variant langs de N33. In Grenzeloos Gunnen adviseerde de commissie om Veendam op te laten gaan in een variant met onder meer Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Nu zegt de commissie dat het beter is om Veendam op te laten gaan in Zuidoost-Groningen.

 

Tekst : RTV Noord

Datum 6 februari 2014 Bert Jan Brinkman

Begroting make-over centrum Musselkanaal zo goed als rond

Mooi Musselkanaal (foto: H. de Jong www.msktje.info)
Mooi Musselkanaal (foto: H. de Jong www.msktje.info)

MUSSELKANAAL – De provincie groningen heeft de portemonnee getrokken voor de herinrichting van het centrum van Musselkanaal. 271.000 euro is er beschikbaar gesteld voor de Musselkanaalster make-over. Het gaat om de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum ‘De Haggerank’. De bouw hiervan is inmiddels al van start gegaan. De bibliotheek en het buurthuis ‘De Kameleon’ zullen verhuizen naar dit nieuwe multifunctionele centrum en de oude behuizing wordt hierna gesloopt. Hierdoor ontstaat er ruimte voor 150 parkeerplaatsen en een openbare ontmoetingsplek voor spelactiviteiten.

Het totale nieuwbouw project inclusief nieuwe impulsen voor het Musselkanaalster winkelcentrum (langs het kanaal) is geraamd op een miljoen euro. Zes ton hiervan wordt opgebracht door de gemeente Stadskanaal zelf. Met de subsidie van de Provincie Groningen erbij heeft de gemeente de begroting nu zo goed als rond.

 

Datum 22 januari 2014 Bert Jan Brinkman

Centrum Musselkanaal compleet vernieuwd

MusselkanaalMUSSELKANAAL – Het college van Stadskanaal stelt de raad voor om een krediet voor de herinrichting van het centrum van Musselkanaal beschikbaar te stellen. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Hiermee moet het centrum aantrekkelijker en veiliger gemaakt worden.

Het is de bedoeling dat er een nieuw, overdekt podium gebouwd wordt, waarop optredens plaats kunnen vinden, maar dat ook te gebruiken is als bijvoorbeeld terras. Tussen dit podium en het nieuwe MFA, dat momenteel wordt gebouwd in de Heggerank, komt een plein te liggen dat voor allerlei evenementen gebruikt kan gaan worden. Rondom dit plein komt een wandelpad met speeltoestellen, gras en bomen. Gevolg daarvan is wel, dat er geen autoverkeer meer over de Diemerstraat kan rijden, waardoor er geen directe autoverbinding tussen Marktstraat en Badstraat meer zal zijn. Door de Diemerstraat iets te verleggen wordt wel ruimte gecreëerd om ongeveer 100 parkeerplaatsen aan te leggen.

De aanleg van het plein moet gaan beginnen nadat het nieuwe MFA, vermoedelijk in maart, zal worden opgeleverd. De huidige Bibliotheek en de Kameleon worden gesloopt, omdat zij opgaan in het MFA. De kermis en de markt kunnen zo in het centrum van Musselkanaal blijven. Het Masterplan, ontworpen door Jan Wind Architecten, is gemaakt in overleg met diverse partijen, onder andere de Handelsvereniging, stichting Dorpsbelangen, de markt en de kermis. Zij hebben allemaal positief gereageerd.

Datum 18 november 2013 Bert Jan Brinkman


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal