Direct naar de inhoud.

Andes wil met Taalhuis laageletterdheid bespreekbaar maken

De vrijwilligers krijgen tijdens een (opfris)cursus Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

BORGER — Laageletterdheid is in Nederland nog altijd een groot probleem. 2,5 miljoen mensen hebben problemen met lezen en schrijven. Dat is 1 op de 6. Met het taalhuis probeert welzijnsorganisatie Andes dat te veranderen, maar zo makkelijk is dat nog niet.

Het taalhuis heeft nu nog met name instroom van NT2’ers. Dat zijn mensen die Nederlands als tweede taal hebben, met name vluchtelingen. “We willen heel graag  NT1’ers gaan helpen, maar die mensen vinden is gewoon lastig,” zo vertelt Manon Goren van Andes.

Taboe moet doorbroken worden

Er heerst namelijk veel schaamte en zolang men geholpen kan worden door de omgeving zal men niet komen. “Het is wel een speerpunt van ons om deze mensen te gaan bereiken. Daar hebben we ook wel ideeën over.” Een van die plannen is om bedrijven aan te schrijven. “We willen die mensen zo graag een stapje verder helpen, maar het taboe is voorlopig nog niet doorbroken.”

Liesbeth Belder neemt de oefenstof door tijdens de curcus. Foto: Jelmer Wijnstra / RTV1

Goren kent ook veel verhalen. “Ik weet dat er een vrouw hier in de buurt was die altijd een mitella droeg zodat ze niet hoefde te schrijven. Dat is natuurlijk ontzettend schrijnend. Mensen durven de stap niet zetten.”

Mensen stapje verder brengen

En dus wil het Taalhuis tijdens deze week van het lezen en schrijven meer aandacht vragen voor deze mensen zodat ze op de radar komen. Maar natuurlijk helpen ze ook graag mensen van niet-Nederlandse afkomst. “Je wil ze graag welkom heten in Nederland en hen een stapje verder brengen om mee te kunnen draaien in de maatschappij,” zo laat vrijwilliger Liesbeth Belder weten.

Bij het Taalhuis wordt er gewerkt volgens de Succes methode. Bij deze methode zijn er verschillende onderwerpen per niveau. Daarbij wordt gekeken naar solliciteren, doktersgesprekken, maar ook dagelijkse dingen zoals boodschappen doen. Daarbij gaat men uit van het VUT-model. Vooruitkijken, Uitvoeren en Terugkijken.  De vrijwilliger stemt voorafgaand aan elk onderwerp af met de cliënt wat hij wil bereiken en welke opdrachten daarbij passen. Nadat de opdrachten zijn gemaakt wordt er teruggekeken wat er beter kan, maar ook wat goed ging. In elk boekje zit ook een taalhulp waardoor de woordenschat van de deelnemer wordt vergroot. De boekjes van Succes liggen ook in de bibliotheek.

Belder weet waarover ze praat want ze woonde onder meer in Schotland en zes jaar in Oman. “Dat laatste helpt mij ook bij de mensen die hier heen komen doordat ik de cultuur ken. Ik weet waar ze vandaag komen en wat de normen en waarden van hun land zijn. Dat ervaar ik al een voorsprong.”

Afstand bewaren

Aan het taalhuis is ze ongeveer een uurtje per week kwijt, plus voorbereidingstijd. “Als iemand langer door wil kan dat natuurlijk.” Het gevaar bestaat dat er te weinig afstand is tussen cliënt en vrijwilliger. Een van de vrijwilligers geeft tijdens de opfriscursus aan dat iemand vaak plotseling bij haar voor de deur stond. “Ik had diegene al drie jaar en dat is gewoon te lang.”

“Ik wil ze best helpen met een afspraak maken en uitleggen hoe ze dat moeten doen, maar ik ga niet met ze mee naar de dokter of de tandarts”

Liesbeth Belder — Vrijwilliger Taalhuis

Het advies wordt dan ook gegeven om niet langer dan een jaar met een deelnemer te werken. Belder ziet ook dat ze  voorzichtig daarmee omspringt. “Ik ga bijvoorbeeld niet mee naar de dokter of de tandarts. Natuurlijk wil ik ze helpen om een afspraak te maken en uitleggen hoe ze dat moeten doen, maar ik ga niet met ze mee.”

Vrijwilligers altijd welkom

De vrijwilligers hoeven geen achtergrond te hebben in het onderwijs zoals vaak wordt gedacht. “We screenen de mensen wel en vragen daarbij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast krijg ze van ons vier keer een dagdeel cursus,” zo legt Goren uit.

Over vijf jaar wil Andes naast de NT2’er ook de NT1’er verder helpen. “We moeten het taboe doorbreken. We moeten er meer bekendheid voor creëren zodat mensen uiteindelijk zelf naar ons toe komen. Ze hoeven zich er namelijk helemaal niet voor te schamen, maar het aanpakken.”

 

Datum 10 september 2021 Jelmer Wijnstra

Uitreiking certificaten vrijwilligers Taalhuis

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Donderdagmiddag 6 december zijn vijf taal-vrijwilligers gecertificeerd. Zij hebben, net als hun zestien voorgangers, met succes de basistraining voor taalvrijwilliger afgerond om laaggeletterde mensen te helpen beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of te leren werken met de computer. Wethouder Jaap Velema reikte de certificaten uit in het Taalhuis in de bibliotheek van Veendam.

Jaap Velema

Het was tevens de allerlaatste officiële plichtpleging voor de afscheid nemende wethouder Jaap Velema (D66) die binnenkort burgemeester van de gemeente Westerwolde wordt.

Lezen en schrijven

In de gemeente Veendam heeft 16% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit zijn 2750 inwoners. De gemeente Veendam, beroepsonderwijs Noorderpoort, welzijnsorganisatie Compaen, Stichting Lezen & Schrijven en Biblionet Groningen werken samen om deze mensen te helpen. In een Taalhuis worden mensen geholpen op hun eigen niveau en tempo. Het Taalhuis wordt gerund door een professionele coördinator in samenwerking met speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers.

 

Datum 6 december 2018 Bert Jan Brinkman

Feestelijke opening Taalhuis Stadskanaal

Bibliotheek Stadskanaal – (Foto: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Eén op de negen Nederlanders heeft te veel moeite met lezen en schrijven om volop mee te kunnen doen in de samenleving, ook in Stadskanaal. Daarom wordt donderdag 1 november in de bibliotheek aan de Continentenlaan 2 het Taalhuis geopend. De feestelijke openingshandeling wordt door wethouder Johan Hamster verricht om 15.30 uur.

Alles begint met taal: dingen begrijpen, de eigen wensen kenbaar maken, zaken zelfstandig regelen, contact met anderen, onderdeel zijn van onze samenleving. In het nieuwe Taalhuis krijgen inwoners van de gemeente Stadskanaal de mogelijkheid om hun basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven (later ook rekenen) en digitale vaardigheden te verbeteren. Een professionele coördinator staat samen met speciaal geschoolde vrijwilligers klaar om de klant te ondersteunen. Iedereen met een taalvraag is welkom, zowel mensen die het Nederlands als hun moedertaal hebben als mensen die het als tweede taal leren. Het Taalhuis is er ook voor iedereen die moeite heeft met leren of wat langzamer leert, in een groep les wil krijgen of liever met een taalmaatje aan de slag gaat. Er wordt gekeken naar de vraag en de mogelijkheden.

Digitale vaardigheden
Ons leven speelt zich steeds meer online af. Van het bestellen op internet tot het aanvragen van een toeslag of het doen van belastingaangifte, iedereen moet kunnen omgaan met een computer.
Voor wie de vaardigheid mist om online informatie op te zoeken of online formulieren van de overheid in te vullen, wordt het leven erg ingewikkeld. Taalhuizen organiseren trainingen zodat mensen ook digitaal de weg leren kennen in de samenleving.

Rekenvaardigheid
Het begrijpen van hoeveelheden, afstanden en getalsmatige informatie speelt een belangrijke rol in vele dagelijkse handelingen. Van wisselgeld bij de kassa tot het plannen van een reis, van maten en gewichten bij het koken tot het bijhouden van het huishoudboekje, het is essentieel dat mensen globale rekenvaardigheid hebben om bewuste keuzes te kunnen maken. Ook hiervoor kan men terecht in het Taalhuis.

Het Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Stadskanaal, Biblionet Groningen, Welstad, Noorderpoort en Stichting Lezen & Schrijven.

Datum 4 november 2018 Bert Jan Brinkman

Project gezonde vrouwen in Veendam

Foto: Peter Panneman

VEENDAM – Maandagmorgen hebben negen vrouwen van Het project Gezonde vrouwen in Veendam in zwembad Tropiqua hun zwemdiploma behaald. Het project Gezonde vrouwen in Veendam is gestart in mei 2017. Een groep van dertig vrouwen met een minimaal inkomen bespreekt aan de hand van het concept Positieve Gezondheid hoe zij de eigen gezondheid willen verbeteren. Uitkomst van het gesprek is dat de vrouwen willen leren zwemmen, fietsen, een sociaal netwerk vormen en beter Nederlands spreken.

 

Sociaal (sportief) netwerk

Het resultaat na één jaar is dat vierendertig vrouwen zwemles krijgen, vijftien vrouwen leren fietsen en negen bijeenkomsten worden georganiseerd over gezondheid. De deelnemers leren beter Nederlands spreken via het Taalhuis, het project Voel je goed! en door Nederlands te spreken tijdens de bijeenkomsten en zwem- en fietslessen. Vijfentwintig vrouwen hebben zelf een handwerkclub opgericht, ze leren elkaar naaien, breien en met een naaimachine werken. Veertien vrouwen zijn later begonnen met zwemlessen en hopen eind 2018 af te zwemmen.

Het project wordt geleidt door de stichting Jij & Co in samenwerking met Tropiqua, Compaen, Present Zuidoost Groningen, het Noorderpoort, de gemeente Veendam, de Krabbelaar, het Taalhuis en de stichting Lezen en Schrijven. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij financiering van de gemeente Veendam, het Oranjefonds en een bijdrage van de deelnemers. Het project kan worden uitgevoerd dankzij de inzet van ongeveer veertig vrijwilligers.

Datum 16 mei 2018 Bert Jan Brinkman

Wethouder Wierenga reikt certificaten uit

VEENDAM – (Video) Na een grondige verbouwing was er in Bibliotheek Veendam afgelopen zaterdag 16 september een Open Dag. Nieuw zijn De Speelplaats en De Fabriek, waar in de toekomst vele workshops georganiseerd kunnen gaan worden.Tijdens de open dag mocht wethouder Bert Wierenga certificaten uitreiken aan een groep nieuwe vrijwilligers die aan de slag gaan in het Taalhuis.

 

 

Een sfeerverslag van Feiko Spieard:

Datum 20 september 2017 Bert Jan Brinkman

Help laaggeletterdheid Groningen uit!

Logo Stichting Lezen en Schrijven

GRONINGEN – De aanpak van laaggeletterdheid is een gezamenlijke aanpak waard. In Groningen werken gemeenten, bibliotheken, welzijnsorganisaties, ROC’s en Stichting Lezen & Schrijven samen. 4 tot 10 september is de week van de Alfabetisering.

Al deze partijen maken er wat moois van in de Week van de Alfabetisering. Zij organiseren met elkaar verschillende activiteiten zoals een theatervoorstelling, een letterloop, een taallunch, de presentatie van een stripboek voor en door cursisten, de opening van een Taalhuis, voorlichting voor taalvrijwilligers etc. Kortom veel interessante bijeenkomsten met als rode draad; laaggeletterdheid Groningen uit helpen. Speciale aandacht is er voor de TaalHeldenverkiezing op donderdag 7 september in het Groninger Forum (11.45-12.30 uur). U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven van 4 tot 10 september de Week van de Alfabetisering. Honderden organisaties in het land vragen tijdens de Week van de Alfabetisering aandacht voor laaggeletterdheid door activiteiten te organiseren. In de provincie Groningen zijn er naar schatting meer dan 47.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd.

De Taalheldenverkiezing is een van de activiteiten die tijdens deze week per provincie plaatsvindt.
Een greep uit de activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering in de provincie Groningen van 4 t/m 10 september.

Maandag 4 september: Opening Goede Daden Winkel in vestiging Groenrijk Appingedam

Dinsdag 5, Woensdag 6 en Donderdag 7 september: Taalwandelingen vanuit de Taalhuizen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Dinsdag 5 september: Inloopspreekuur van 13.30 tot 15.00 uur in Taalhuis in Mac (Maatschappelijk Activiteitencentrum) Muntendam. Wethouder Mevr. Van der Veen van de gemeente Menterwolde zal de taalmeter invullen. Ook de vrijwilligers van het leespunt doen de taalmeter. Voor iedere bezoeker is er een kleine attentie.

Woensdag 6 september: Voorlichting Taalvrijwilligers voor nieuw te openen Taalhuis in november– Bibliotheek Roden – 19.30 uur Kinderen van de Basisschool Koning Willem Alexander lezen voor aan inwoners van gemeente Eemsmond, deelnemers Taalcafé, nieuwkomers en deelnemers Taalhuis Eemsmond -Bibliotheek Uithuizen 13.30 – 16.00 u

Donderdag 7 september: Feestelijke opening Taalseizoen in het Groninger Forum, programma in samenwerking met de taalhuizen uit de stad en het Nederlands Stripmuseum, o.a. presentatie strips gemaakt voor en door cursisten, programma van 9.30 – 12.30 uur

Theatervoorstelling: Jack Sparrow en de Piraten. Het is een interactieve, muzikale theatervoorstelling bedacht door een NT1-groep van het Noorderpoort voor alle mensen die ingeschreven staan bij het Taalhuis Oldambt , Taalhuis Pekela en Educatie Noorderpoort Locatie: De Klinker, Mr.D.U. Stikkerlaan 41, Winschoten.

Uitreiking Taalhelden Groningen door wethouder Elly Pastoor, Groninger Forum, 11.45-12.30 uur
Feestelijke Opening Nieuw Taalhuis Zuidhorn, Bibliotheek Zuidhorn, 19.30 uur

Vrijdag 8 september: Taalhuis in Bibliotheek Slochteren: Inloopspreekuur van 14:00 tot 15:30 uur. Test uw taalkennis met behulp van de taalmeter. Er ligt voor iedere bezoeker een kleine attentie klaar. Er wordt in de Bibliotheek voorgelezen voor jong en oud.

Hele week In opdracht van MJD brengen mystery guests de hele week bezoeken aan maatschappelijke organisaties in de provincie. Zij stellen vragen ‘als laaggeletterde’. Hiermee wordt getest in hoeverre organisaties laaggeletterde cliënten herkennen.

Net als altijd kunnen ook in de Week van de Alfabetisering inwoners van de regio terecht bij Taalhuizen en Taalpunten in diverse bibliotheken. Iedereen die vragen heeft over leren lezen en schrijven of taalvrijwilliger wil worden kan hier terecht.

Ingezonden

Datum 1 september 2017 Redactie

Opening Taalhuis in de bibliotheek Oude Pekela

Foto: Wilma Swarts – RTV1

OUDE PEKELA – Op dinsdag 16 mei 2017 om 12:45 uur wordt het Taalhuis in Pekela geopend door wethouder Hennie Hemmes. Naast de opening krijgen de vrijwilligers ook hun certificaat uit handen van de wethouder. Het Taalhuis is gevestigd in de bibliotheek van De Binding in Oude Pekela.

Moeite met lezen en schrijven
In de gemeente Pekela heeft  16% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Dit zijn 2000 mensen. Gemeente Pekela, Noorderpoort, De Badde en Biblionet Groningen werken samen om deze mensen te helpen.

Het taalhuis
In een Taalhuis worden mensen geholpen op hun eigen niveau en tempo. De ondersteuning sluit aan bij de wensen en behoeften. Het Taalhuis wordt gerund door een professionele taalhuiscoördinator in samenwerking met speciaal opgeleide vrijwilligers.

 

Datum 12 mei 2017 Redactie


-advertenties-